Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О коллегии Министерства обороны Украины и военных советах в Вооруженных Силах Украины

Президент Украины
Указ Президента от 11.06.2002 № 533/2002
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про колегію Міністерства оборони України та військові ради у Збройних Силах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 5 березня 2004 року N 280/2004
,
від 3 жовтня 2008 року N 897/2008
,
від 8 липня 2009 року N 518/2009

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 24 травня 2012 року N 347/2012)

3 метою колективного вироблення рішень щодо реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, основних напрямів реформування і розвитку Збройних Сил України постановляю:

1. Установити, що в Міністерстві оборони України утворюється колегія, а в Генеральному штабі Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України, управліннях оперативних командувань - військові ради.

(стаття 1 у редакції Указу Президента
 України від 03.10.2008 р. N 897/2008
,
із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.07.2009 р. N 518/2009)

2. Затвердити Положення про колегію Міністерства оборони України та Положення про військові ради у Збройних Силах України (додаються).

3. Визнати такими, які втратили чинність, акти Президента України згідно з переліком, що додається.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
11 червня 2002 року
N 533/2002
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства оборони України

1. Колегія Міністерства оборони України (далі - колегія) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку Збройних Сил України.

2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони України, а також цим Положенням.

3. На засіданнях колегії виробляються рішення стосовно реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, розглядаються питання щодо забезпечення життєдіяльності, функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності Збройних Сил України, проведення державної військової кадрової політики, зміцнення дисципліни і правопорядку, виховання особового складу, забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України, присвоєння військових звань вищого офіцерського складу, заслуховуються доповіді керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань, інших посадових осіб Міністерства оборони України та Збройних Сил України про їх роботу.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

4. До складу колегії за посадою входять Міністр оборони України (голова колегії), перший заступник і заступники Міністра оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, керівники урядових органів, що діють у складі Міністерства оборони України, командувачі видів Збройних Сил України.

Членами колегії можуть бути інші посадові особи, яких затверджує Президент України за поданням Міністра оборони України.

Кількісний склад колегії не може перевищувати 21 особи.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004
,
у редакції Указу Президента України
 від 03.10.2008 р. N 897/2008)

5. Робота колегії проводиться відповідно до планів, що розробляються на півріччя і на окреме засідання для виконання відповідних доручень Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони України. Пропозиції до планів роботи колегії можуть вноситися членами колегії. Плани роботи колегії затверджуються її головою.

6. Основною організаційною формою діяльності колегії є її засідання, які проводяться не менш як один раз на два місяці. На засідання колегії в разі потреби можуть запрошуватися представники органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

Для розгляду найважливіших питань, що потребують термінового вирішення, за рішенням голови можуть проводитися позапланові засідання колегії.

Засідання колегії проводить її голова.

Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів колегії.

7. Рішення колегії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У прийнятті рішення члени колегії мають рівні права.

У разі розбіжностей між головою та іншими членами колегії Міністр оборони України проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Президентові України, члени колегії можуть також повідомити про свою думку Президента України.

8. Рішення колегії проводяться в життя наказами (директивами) Міністра оборони України. В разі відсутності потреби накази (директиви) на рішення колегії можуть не видаватися.

Рішення колегії підписує її голова.

9. У разі потреби можуть проводитися спільні засідання колегій Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади.

Для виконання рішення, прийнятого на таких засіданнях, видаються спільні акти.

10. На засіданні колегії ведеться протокол, який підписують її голова і секретар.

11. Голова колегії забезпечує створення умов для вільного, принципового і всебічного обговорення на її засіданнях питань, прийняття рішення з урахуванням думок усіх учасників засідання, організовує виконання прийнятих рішень.

12. Колегія один раз на рік аналізує і підбиває підсумки своєї роботи та розробляє заходи щодо підвищення її якості.

13. Планування роботи, організація підготовки та проведення засідань колегії, контроль за виконанням її рішень, підготовка відповідних пропозицій голові колегії, ведення документації та заходи щодо організації роботи колегії здійснюються секретаріатом колегії. Посади секретаря колегії та його заступника є штатними. Секретар колегії та його заступник призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром оборони України.

 

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента України
 

 
О. ДЬОМІН 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про військові ради у Збройних Силах України

(У тексті Положення слово "головнокомандувач" у всіх відмінках замінено словом "командувач" у відповідному відмінку, а слово "головних" виключено згідно з Указом Президента України від 3 жовтня 2008 року N 897/2008)

(У тексті Положення слова "(об'єднань)" та "командир об'єднання" в усіх відмінках виключено згідно з Указом Президента України від 8 липня 2009 року N 518/2009)

1. Військові ради є постійно діючими колегіальними дорадчими органами, які утворюються в Генеральному штабі Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України, управліннях оперативних командувань для колективного вироблення рішень щодо реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, визначення основних напрямів реформування та розвитку військ (сил).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

2. У своїй діяльності військові ради керуються Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України, командувача військ оперативного командування, а також цим Положенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

3. На засіданнях військових рад розглядаються питання забезпечення життєдіяльності, функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності військ (сил), проведення державної військової кадрової політики, зміцнення дисципліни і правопорядку, виховання особового складу, забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, присвоєння відповідних чергових військових звань та нагородження, інші найважливіші питання, що належать до повноважень Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, управлінь оперативних командувань, заслуховуються доповіді начальників структурних підрозділів та інших посадових осіб Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, управлінь оперативних командувань та командирів військових частин про їх роботу.

(пункт 3 у редакції Указу Президента
 України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

4. До складу військових рад за посадою входять начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України (командувач виду Збройних Сил України, командувач військ оперативного командування) - голова військової ради, перші заступники і заступники начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (командувача виду Збройних Сил України, командувача військ оперативного командування), начальник структурного підрозділу по роботі з особовим складом.

Членами військових рад можуть бути інші особи, які займають керівні посади в Генеральному штабі Збройних Сил України (командуваннях видів Збройних Сил України, управліннях оперативних командувань, представники центральних органів виконавчої влади та за згодою Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (залежно від місця розташування органу військового управління).

Членів військової ради Генерального штабу Збройних Сил України затверджує Міністр оборони України за поданням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а членів інших військових рад - начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

Кількісний склад військової ради не може перевищувати 15 осіб.

(пункт 4 у редакції Указу Президента
 України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

5. Військові ради проводять свою роботу на підставі планів, що розробляються на півріччя і на окреме засідання для виконання наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України, командувача військ оперативного командування.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

Члени військової ради можуть подавати пропозиції до планів її роботи. Плани роботи військової ради затверджує її голова.

6. Основною організаційною формою діяльності військової ради є її засідання, які проводяться не менш як один раз на два місяці. На засідання військової ради у разі потреби можуть запрошуватися інші особи, в тому числі представники органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Для розгляду найважливіших питань, що потребують термінового вирішення, за рішенням голови військової ради можуть проводитися позапланові засідання військової ради.

Засідання військової ради проводить її голова.

Засідання військової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

7. Рішення військової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У прийнятті рішення члени військової ради мають рівні права.

8. Військова рада приймає рішення у формі постанов, які проводяться в життя наказами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України (командувача військ оперативного командування).

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

У разі розбіжностей між головою військової ради та її членами начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувач виду Збройних Сил України (командувач військ оперативного командування) проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, безпосередньому начальникові, члени військової ради можуть також повідомити про свою думку керівникові органу військового управління вищого рівня.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

Постанови військової ради підписує її голова.

9. На засіданні військової ради ведеться протокол, який підписують її голова і секретар.

10. Голова військової ради забезпечує створення умов для вільного, принципового і всебічного обговорення питань на засіданні ради, прийняття рішення з урахуванням думок усіх учасників засідання, організовує виконання прийнятих рішень.

11. Військова рада один раз на рік аналізує і підбиває підсумки своєї роботи та розробляє заходи щодо підвищення її якості.

12. Планування роботи, організацію підготовки та проведення засідань військової ради, контроль за виконанням її рішень, підготовку відповідних пропозицій голові військової ради, ведення документації та заходи щодо організації роботи військової ради здійснює її секретар. Посада секретаря військової ради є штатною. Секретар військової ради призначається на посаду та звільняється з посади прямим командиром (начальником) відповідно до Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу наказами по особовому складу.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

13. Контроль за діяльністю військових рад усіх рівнів здійснюють Міністр оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, а військових рад управлінь оперативних командувань - командувачі видів Збройних Сил України.

(пункт 13 у редакції Указу Президента
 України від 03.10.2008 р. N 897/2008)

 

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента України
 

 
О. ДЬОМІН 

 

ПЕРЕЛІК
актів Президента України, які втратили чинність

1. Указ Президента України від 16 травня 1992 року N 301 "Про утворення колегії Міністерства оборони України та військових рад в оперативних командуваннях, об'єднаннях Збройних Сил України".

2. Указ Президента України від 24 лютого 1993 року N 61 "Про зміни до Указу Президента України від 16 травня 1992 року N 301/92".

3. Розпорядження Президента України від 24 березня 1993 року N 37.

4. Указ Президента України від 25 серпня 1994 року N 473 "Про внесення змін до деяких актів Президента України".

5. Розпорядження Президента України від 4 липня 1996 року N 182 "Про внесення змін до Положення про колегію Міністерства оборони України".

6. Указ Президента України від 29 вересня 1998 року N 1070 "Про внесення змін і доповнень до деяких актів Президента України".

 

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента України
 

 
О. ДЬОМІН 

Опрос