Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Программе размещения дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине

Президент Украины
Указ Президента от 12.09.1994 № 517/94

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Програму розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні

З метою створення належних умов для діяльності дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні постановляю:

1. Затвердити Програму розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні (додається).

2. Покласти на Міністерство закордонних справ України забезпечення функціонування дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні (далі - представництва).

Установити, що питання розміщення представництв вирішуються за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити реалізацію Програми розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, в тому числі фінансування робіт щодо реалізації Програми, та визначити її виконавців;

затвердити Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, визначивши в ньому, зокрема, порядок надання приміщень на взаємній безоплатній основі за міжнародними договорами України;

розглянути питання щодо збільшення граничної чисельності працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України для забезпечення координації робіт щодо розміщення та обслуговування представництв.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
12 вересня 1994 року
N 517/94

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 вересня 1994 року N 517/94

ПРОГРАМА
розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні

1. Вступ

Програму розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні (далі - Програма) розроблено на виконання Розпорядження Президента України від 20 квітня 1994 року N 48 "Про Програму розміщення представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні".

Структуру матеріальної бази для здійснення дипломатичної та іншої представницької, консульської діяльності (далі - дипломатична діяльність), класифікацію та потужність об'єктів бази наведено в Програмі на основі незначного досвіду проектування та будівництва таких об'єктів у Києві та вивчення аналогічної практики в іноземних державах.

Програма визначає основні принципи розміщення об'єктів, що входять до інфраструктури дипломатичної діяльності, основні регіони розміщення цих об'єктів в Україні. У Програмі визначено орієнтовні обсяги капіталовкладень, можливі джерела фінансування.

Реалізація цієї Програми створить матеріальну базу для здійснення дипломатичної діяльності, що прискорить входження України у світове співтовариство.

2. Мета Програми

Основною метою Програми є визначення оптимальних обсягів матеріальної бази, що створюється для здійснення дипломатичної діяльності та розгалужена мережа якої повинна якнайповніше задовольняти потреби членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб, посадових осіб міжнародних організацій в Україні (далі - дипломати).

3. Структура та обсяги матеріальної бази для здійснення дипломатичної діяльності

Після проголошення України 24 серпня 1991 року незалежною демократичною державою та підтвердження Акта проголошення незалежності України результатами всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року Україну як незалежну державу визнало більш як 145 держав світу, 132 з них установили з нею дипломатичні відносини, 53 держави мають у Києві дипломатичні представництва.

Загальна площа приміщень у Києві, в яких розміщуються дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій (далі - представництва), зростає. Для проживання дипломатів виділяються квартири, однак більшість проживає у готелях і приміщеннях, пристосованих під представництва (ринок нерухомого майна у Києві незначний, тому пошук готових приміщень малорезультативний).

Виділення приміщень для представництв шляхом ущільнення підприємств, установ, організацій або їх відселення вирішує лише першочергові завдання.

Обсяги Програми уточнюватимуться з урахуванням побажань представництв, а також після детального вивчення закордонного досвіду розвитку інфраструктури дипломатичної діяльності.

Матеріальна база у Програмі за своєю структурою складається з інфраструктури власне дипломатичної діяльності (представництва, офісні приміщення тощо) і соціальної інфраструктури (житловий фонд, підприємства торгівлі та харчування, лікувально-профілактичні заклади, навчально-виховні та виховні заклади тощо). Їх обсяги розраховано з використанням державних будівельних норм України (ДБН 360-92), а також будівельних норм і правил для громадських будівель та споруд (БНіП 2.08.02 - 89), при цьому нормативи забезпеченості збільшувалися для досягнення більш комфортного обслуговування.

3.1. Організаційні принципи створення та експлуатації матеріальної бази для здійснення дипломатичної діяльності

Будівництво та експлуатацію матеріальної бази для здійснення дипломатичної діяльності за державним замовленням доцільно здійснювати під контролем голови та виконавчого комітету Ради, на території якої розміщуються об'єкти матеріальної бази.

У Києві необхідно розвинути потужну мережу підприємств, установ, організацій різних форм власності, спроможну забезпечити дипломатів усіма видами соціально-побутового обслуговування, провадити ремонтно-будівельні роботи.

Для нового будівництва, яке здійснюватиметься в короткий термін (3 - 7 років), доцільно залучати на конкурсній основі кращі будівельні організації України, а також іноземні будівельні фірми.

3.2. Інфраструктура дипломатичної діяльності

Об'єктами інфраструктури дипломатичної діяльності є адміністративні будинки дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав в Україні. До цієї інфраструктури входять також будинки представництв міжнародних організацій в Україні, різні офісні приміщення (державні торговельні та інші ділові представництва, кореспондентські пункти тощо). Через відсутність нормативної бази з проектування подібної інфраструктури у наступних розділах Програми розрахунки орієнтовні та потребують постійного уточнення у процесі розвитку.

3.2.1. Класифікація дипломатичних представництв за чисельністю персоналу, потужністю їх будівель та споруд

З урахуванням незначної практики проектування та будівництва приміщень та дипломатичних представництв в Україні, надання існуючих будинків під такі представництва максимальною загальною площею офісної частини є 1500 - 1800 кв. м, мінімально припустимою загальною площею офісної частини дипломатичного представництва за умов комфортності є 500 кв. м. Виходячи з розмірів (обсягів) цих граничних площ та оптимальної робочої площі на одного співробітника дипломатичного представництва пропонуються такі типи будівель дипломатичних представництв:

I тип - загальна площа будівлі 1500 кв. м, 50 співробітників;

II тип - загальна площа будівлі 1000 кв. м, 30 співробітників;

III тип - загальна площа будівлі 500 кв. м, 10 співробітників.

Розмір площі земельних ділянок території дипломатичних представництв згідно з розрахунками, наведеними в розділі 3.2.6, становить:

I тип - 0,3 га; II тип - 0,2 га і III тип - 0,1 га.

3.2.2. Класифікація представництв міжнародних організацій за чисельністю персоналу, потужністю їх будівель та споруд

Класифікація будівель представництв міжнародних організацій в Україні пропонується аналогічною до класифікації будівель дипломатичних представництв в Україні, що складається з 3 типів;

I тип - загальна площа 1500 кв. м, 50 працюючих;

II тип - загальна площа 1000 кв. м, 30 працюючих;

III тип - загальна площа 500 кв. м, 10 працюючих.

Розмір площі земельних ділянок території представництв міжнародних організацій аналогічний розмірові площі земельних ділянок територій дипломатичних представництв і становить:

I тип - 0,3 га; II тип - 0,2 га і III тип - 0,1 га.

3.2.3. Класифікація офісних приміщень за потужністю офісних будівель та споруд

До даної групи приміщень належать приміщення державних торговельних та інших ділових представництв, кореспондентських пунктів тощо.

Потужність офісних приміщень за площею та кількістю працюючих менша за потужність будівель дипломатичних представництв та представництв міжнародних організацій. За потужністю офіси можна умовно розподілити на 4 групи:

I група - малі офіси загальною площею до 200 кв. м, кількість працюючих до 10 осіб;

II група - середні офіси загальною площею до 500 кв. м,

кількість працюючих до 20 осіб;

III група - великі офіси загальною площею до 1000 кв. м,

кількість працюючих до 50 осіб;

IV група - значні офіси загальною площею більш як 1000 м.кв,

кількість працюючих понад 50 осіб.

Площа земельних ділянок території офісів становить:

I група - до 0,1 га; II група - до 0,2 га; III група - до 0,3 га; IV група - більше 0,3 га.

3.2.4. Класифікація консульських установ, потужність їх будівель

Потужність будівель консульських установ іноземних держав в Україні така ж, як і потужність будівель дипломатичних представництв та представництв міжнародних організацій в Україні. Загальна площа їх приміщень знаходиться в межах 300 - 1000 кв. м, а кількість працівників від 5 до 30 осіб.

Умовно в Програмі та для розробки схем розміщення консульських установ вони розділені на 3 типи (в основному, за потужністю):

I тип - до 300 кв. м загальної площі;

II тип - до 500 кв. м загальної площі;

III тип - до 1000 кв. м загальної площі.

Площа земельних ділянок території консульських установ становить:

I тип - до 0,1 га; II тип - до 0,2 га і III тип - до 0,3 га.

3.2.5. Перелік міст, у яких передбачається розміщення представництв

Дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, як прийнято в міжнародній практиці, розміщуються у столиці держави - Києві. Тут розміщуються також представництва міжнародних організацій, більша частина державних торговельних та інших ділових представництв, кореспондентських пунктів.

В обласних центрах, прикордонних і портових містах переважно розміщуються консульські установи (візові відділи), державні торговельні представництва, інші ділові представництва, кореспондентські пункти. До таких міст належать Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Луганськ, Луцьк, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Ужгород, Харків, Херсон, Чернівці.

Очікується розміщення державних торговельних та інших ділових представництв у інших обласних центрах, великих містах з розвинутим промисловим потенціалом (Вінниця, Житомир, Кіровоград, Ковель, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Чернігів).

3.2.6. Очікувана загальна чисельність персоналу представництв з розподілом його по містах, потреба в території для розміщення представництв

Виходячи з загальної кількості держав, що визнали Україну (більш як 145) та встановили з нею дипломатичні відносини (більш як 132) Програма допускає розміщення 100 дипломатичних представництв. При рівному розподілу їх будівель за типами, вказаними в розділі 3.2.1 Програми, чисельність працюючих у них становила 3000 осіб. Кількість працюючих у представництвах міжнародних організацій при розміщенні 10 таких представництв становитиме 300 осіб.

У 20 консульських установах, що розміщуються в Україні, чисельність працюючих очікується 400 осіб.

У великій групі державних торговельних та інших ділових представництв, кореспондентських пунктів тощо (200 об'єктів), зазначених у розділі 3.2.3, чисельність працюючих очікується 4000 осіб.

Сумарна чисельність працюючих у створюваній інфраструктурі дипломатичної діяльності представництв становить 7700 осіб, з них до 50 відсотків - громадяни України, які працюють за наймом.

Зважаючи на концентрацію об'єктів інфраструктури дипломатичної діяльності у столиці, більша частина працюючих ( до 5000 осіб) припадає на Київ. Очікуваний розподіл іншої частини працюючих (2700 осіб) у містах України такий:

Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Харків - по 150 працюючих (по 10 - 12 об'єктів); Львів, Ужгород - по 200 працюючих (по 12 - 16 об'єктів); Луцьк, Миколаїв, Маріуполь, Херсон, Чернівці - по 100 працюючих (по 5 об'єктів); Одеса - 500 працюючих (30 - 40 об'єктів); Івано-Франківськ, Ізмаїл, Луганськ, Севастополь, Тернопіль, Хмельницький, Ковель, Рівне, Житомир, Вінниця, Черкаси, Кіровоград, Суми, Полтава - по 50 працюючих (по 2 - 4 об'єкти). 

Потреби в територіях для розміщення представництв визначено виходячи з містобудівних умов, тобто з урахуванням обмеженості земельних ресурсів у містах, і особливо в їх центральній частині.

В основу розрахунку покладено нижню межу розміру ділянки, яку не рекомендується зменшувати при будівництві адміністративних будинків. Ця межа визначається за таких умов: мінімальні санітарні розриви між багатоповерховими спорудами, відсутність автостоянок та розмір площі зелених насаджень 3 кв. м на людину.

Формула для визначення мінімального розміру ділянки А для адміністративних будинків (без автостоянок):

A = NKB (L + nh/e),  

де N - число працюючих (5000 осіб);

KB - коефіцієнт відвідуваності установи, що береться від 0,1 до 1,5; 

L - мінімальний розмір ділянки без забудови, що припадає на I працюючого (близько 5 кв. м);

n - загальна площа на I працюючого (береться диференційовано залежно від типу установи);

h - коефіцієнт забудови, що враховує наявність додаткових

споруд (конференц-зал, блок обслуговування, береться від 1,0 до 2,5); е - поверховість.

Таким чином, з урахуванням розміщення автостоянок, площа мінімально необхідної території для розміщення представництв становить у місті Києві близько 30 га. На цей час визначилось із земельними ділянками 21 представництво з площею території близько 40 га.

Очікуваний розподіл будівель дипломатичних представництв і консульських установ за типами (за потужністю):

I тип -

Великобританія, Італія, Канада, Китай, Німеччина, Польща, Росія, США, Угорщина, Франція;

II тип -

Австралія, Австрія, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Ватикан, В'єтнам, Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, Іспанія, Казахстан, Киргизстан, КНДР, Куба, Латвія, Лівія, Литва, Малі, Марокко, Мексика, Молдова, Монголія, Нідерланди, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Південно-Африканська Республіка, Пакистан, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Саудівська Аравія, Сирія, Словаччина, Словенія, Судан, Таджикистан, Туреччина, Туркменія, Узбекистан, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія;

III тип -

Албанія, Антігуа і Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бенін, Болівія, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Бурунді, Венесуела Гайана, Гватемала, Гвінейська Республіка, Джибуті, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, Йємен, Замбія, Зімбабве, Ісландія, Йорданія, Кабо-Верде, Камбоджа, Катар, Кенія, Кіпр, Колумбія, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Кувейт, Лаос, Лесото, Ліхтенштейн, Люксембург, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Малайзія, Мальдіви, Мальта, Мозамбік, Намібія, Непал, Нігерія, Нікарагуа, Нова Зеландія, Організація Визволення Палестини, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сальвадор, Сінгапур, Сенегал, С'єрра-Леоне, Таіланд, Танзанія, Туніс, Уганда, Уругвай, Філіппіни, Чад, Чилі, Шрі-Ланка, Ямайка.

Розподіл будівель представництв міжнародних організацій за типами:

I тип -

ООН, ЮНЕСКО, Рада Європи, Інтерпол;

II тип -

Світовий банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд;

III тип -

Червоний Хрест, Грінпіс, МАГАТЕ, ФІФА та інші організації.

3.2.7. Принципи розміщення об'єктів інфраструктури дипломатичної діяльності представництв у містах, можливі типи будівель та споруд

Представництва в містах розміщуються дисперсно, на вільних від забудови ділянках, або групами по 5 - 10 представництв. Компонування представництв таким чином дає переваги в організації безпеки, інженерному забезпеченні, рівні обслуговування.

Об'єкти інфраструктури дипломатичної діяльності представництв можуть розміщуватися в реконструйованих будівлях, основна ж їх частина споруджується.

Дипломатичні представництва можуть бути збудовані окремо чи в комплексі з житловою частиною.

Раціонально побудувати кілька значних комплексів типу московського "Центру міжнародної торгівлі", в яких мають розміститися офіси, готелі, об'єкти обслуговування, громадського харчування, відпочинку тощо.

3.3. Соціальна інфраструктура дипломатичної діяльності

Створення розвинутої соціальної інфраструктури повинно забезпечувати комфортне проживання, різноманітні види обслуговування дипломатів та їхніх сімей, за умови високого рівня рентабельності цієї інфраструктури.

Забезпечення спеціалізованої централізованої системи обслуговування можливе лише в Києві, де зосереджується більш як 75 відсотків представництв. В інших містах, де планується розміщення консульських установ, державних торговельних та інших ділових представництв, кореспондентських пунктів тощо, їх співробітників необхідно прикріплювати до існуючих структур обслуговування без створення спеціалізованої матеріальної бази.

3.3.1. Потреба в житловому фонді, його розподіл за видами та принципи розміщення

Відповідно до наміченої кількості дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій та чисельності їх посадових осіб визначилася орієнтовна кількість необхідних квартир - більш як 3000 (з них у Києві - 2500) загальною площею більш як 450000 кв. м (у т. ч. у Києві - 380000 кв. м). 

Сумарна площа території під житлову забудову згідно з ДБН 360-92 становитиме для Києва більш як 30 га.

Квартири різного ступеня комфортності мають бути розміщені в багатоквартирних житлових будинках (90 відсотків), у тому числі в багатоквартирних житлових будинках (як новозбудованих, так і реконструйованих), що призначаються тільки для проживання дипломатів (70 відсотків), та в житлових будинках котеджного типу (10 відсотків, переважно резиденції послів).

Котеджі розміщуватимуться у районах малоповерхової забудови, багатоквартирні житлові будинки - у районах, що прилягають до місць розташування представництв.

3.3.2. Потреба в підприємствах торгівлі, громадського харчування та комунально-побутового обслуговування

Розвиток закритої мережі торгівлі, громадського харчування та комунально-побутового обслуговування дозволить більш повно задовольнити потреби співробітників представництв у послугах.

Потужність та загальна площа об'єктів за видами обслуговування становить:

підприємства торгівлі

- 2010 кв. м торг. площі (4500 кв. м заг. площі);

підприємства громадського харчування

- 400 місць (5000 кв. м заг. площі);

підприємства комунально-побутового призначення,

- 3500 кв. м заг. площі.

в тому числі:

 

спеціалізовані

- 25 роб. місць;

централізованого виконання замовлень

- 30 роб. місць.

Для забезпечення дипломатів якісними продуктами харчування необхідно закріпити за дипкорпусом 3 - 4 державні овочівницькі та тваринницькі підприємства та фермерські господарства.

3.3.3. Потреба в лікувально-профілактичних закладах

Для забезпечення медичного обслуговування співробітників представництв та їх сімей необхідна лікарня з поліклінікою.

Потужність лікарні для Києва - 200 ліжок (у т. ч. дитячих - 50), поліклініки - 350 відвідувань за зміну.

Для лікарняного комплексу необхідна площа більш як 3,5 га.

3.3.4. Потреба в курортно-рекреаційному обслуговуванні

Існуюча мережа будинків відпочинку, молодіжних та дитячих таборів, туристичних баз, готелів, мотелів та кемпінгів може достатньою мірою забезпечити потреби співробітників представництв та членів їх сімей у курортно-рекреаційному обслуговуванні. Для дипломатів повинні бути побудовані два спеціалізовані будинки відпочинку (один з них для сімей з дітьми) на 200 місць кожний та дитячий оздоровчий табір на 200 місць. Передбачається також будівництво приміських дач у обсязі 500 садиб (площа однієї ділянки - 0,10 - 0,15 га) та житлово-ділових комплексів у приміській зоні (наприклад, с. Мила Києво-Святошинського р-ну) та житлово-реабілітаційних комплексів (наприклад, у р-ні с. Сошників Бориспільського р-ну Київської обл.).

3.3.5. Потреба у навчально-виховних та виховних закладах

Виходячи з чисельності співробітників представництв орієнтовна чисельність сімей становить 2500 чоловік. У цих сім'ях дітей до 7 років близько 700, від 7 до 17 років - 1800.

Для забезпечення виховання та навчання дітей необхідно 3 - 5 дошкільних виховних закладів на 110 - 250 місць та 3 - 4 середні загальноосвітні навчально-виховні заклади типу ліцеїв, гімназій на 500 - 700 місць. 

Загальна площа ділянок для даних об'єктів повинна становити 5,5 га.

3.3.6. Організація дозвілля

Для організації дозвілля необхідне будівництво приміщень для ряду фізкультурно-спортивних закладів, центрів дозвілля:

спортивні зали - 1200 кв. м заг. площі;

басейни криті - 250 кв. м дзеркала води.

Площа території під спортивні будівлі та споруди - більш як 7 га.

Будівлі центрів дозвілля на 1200 місць відвідування з сумарною площею ділянок 1 га. Передбачається створення приміського спортивно-оздоровчого центру в районі с. Бузова Києво-Святошинського р-ну (площа території 200 га.).

3.3.7. Зберігання та технічне обслуговування автомобілів

При 100-відсотковій забезпеченості автомобілями співробітників представництв їх парк у Києві становитиме більш як 2000 одиниць. Зберігання автомобілів повинно здійснюватися при будинках представництв чи при відповідних житлових будинках, що збільшить витрати на їх зведення на 20 відсотків.

Для ремонту та обслуговування автомобілів необхідні дві спеціалізовані станції технічного обслуговування на 20 постів з територією більш як 3 га, а також дві заправні станції на 500 автомобілів за добу кожна.

Крім того, для обслуговування представництв та всієї інфраструктури дипломатичної діяльності необхідна автобаза на 1000 - 1500 машин площею більш як 4 га.

3.3.8. Організація спеціалізованої ремонтно-будівельної бази

У зв'язку зі значним збільшенням обсягів ремонтно-будівельних робіт необхідне нарощування потужностей існуючої ремонтно-будівельної бази по обслуговуванню представництв до 150000 кв. м загальної площі на рік.

Необхідно виділити територію для будівельної бази з цехами залізобетонних, столярних виробів, складами будівельних матеріалів площею більш як 5 га.

4. Порівняння принципових варіантів містобудівних рішень

Основними варіантами розміщення об'єктів інфраструктури дипломатичної діяльності є будівництво на вільних ділянках, реконструкція існуючої забудови та переобладнання існуючих будівель та споруд.

За вартістю ці варіанти майже рівнозначні, не враховуючи витрати на відселення при реконструкції. Реконструкція існуючих будівель та споруд більш трудомістка, проте у зв'язку з гострим дефіцитом вільних ділянок, особливо в центральних частинах міста, вона повинна становити не менш як 20 відсотків від обсягу будівництва.

Так, у центрі Києва обсяг реконструкції повинен становити, за умови, що середня загальна площа однієї будівлі 1500 кв. м, більш як 100 будинків, у т. ч.:

Старокиївський район

- 30 будинків

Радянський район

- 15     - " -

Залізничний район

- 10     - " -

Печерський район

- 10     - " -

Шевченківський район

- 20     - " -

Московський район

- 5       - " -

Подільський район

- 10     - " -

що становить більш як 20 відсотків обсягу реконструкції у районах на 5 років.

5. Вимоги та принципи забезпечення безпеки представництв

Необхідно виконати інженерно-технічні роботи щодо обладнання об'єктів, що охороняються, зі створенням систем освітлення, сигналізації та зв'язку; розмістити службові приміщення для підрозділів служби охорони площею більш як 6000 кв. м.

Для створення нормальних умов проживання особового складу служби охорони необхідно побудувати гуртожиток на 600 осіб.

6. Орієнтовні обсяги капітальних вкладень, можливі джерела фінансування

При визначенні питомих вартісних показників об'єктів обслуговування, житлових будинків та інженерно-транспортної інфраструктури території використані розроблені проектним комплексом "Київпроект":

питомі вартісні показники розвитку об'єктів громадського обслуговування міста Києва на період до 2005 року;

планова структура будівництва та середня кошторисна вартість одиниці місткості будівель навчально-виховних та виховних закладів, лікарень і амбулаторно-поліклінічних установ на 1986 - 1990 рр. у місті Києві;

планова структура житлового будівництва на 1991 - 1995 рр. у місті Києві.

Вартість наведено в цінах 1984 року для зручності розрахунків на кожному етапі в умовах інфляції.

Основні зведені техніко-економічні показники обсягів нового будівництва та реконструкції згідно з Програмою для міста Києва

Назва об'єктів інфраструктури дипломатичної діяльності

Загальна потужність об'єктів

Загальна площа об'єктів
(кв. м)

Кількість об'єктів

Загальна площа території об'єктів
(га)

Орієнтовна вартість будівництва (реконструк.) об'єктів у цінах 1984 р.
(тис. крб.)

Будівлі представництв

3300 працюючих
(з них 50 відсотків дип. персонал)

100000

110

30

120000

Будівлі офісів (державні торговельні та інші ділові представництва, корпункти тощо)

1700 працюючих
(з них 50 відсотків обслугов. персонал)

100000

200

15

120000

Житлові будівлі (багатоквартирні, котеджі)

2500 квартир

380000

150 - 200

30

156000
(250000)

Підприємства торгівлі

2010 м2 торг. пл.

4500

2

0,5

4000

Підприємства громадського харчування

400 місць

4000

4

0,8

4000

Підприємства комунально-побутового призначення

55 роб. місць

4500

5

0,7

4000

Лікувально-профілактичні заклади:

 

 

 

 

 

лікарня

200 ліжок

12000

2

3,5

11000

поліклініка

350 відвід.

20000

 

 

 

Навчально-виховні та виховні заклади:

 

 

 

 

 

ліцеї, гімназії

1800 місць

20000

4

5

4500

дошкільні виховні заклади

700 місць

10000

4

 

 

Фізкультурно-спортивні будівлі та споруди

-

2000

2

7

2000

Центри дозвілля

1200 місць

2000

2

1

3000

Приміські дачі

 

 

 

 

 

Автогосподарства, станції технічного обслуговування автомобілів:

-

100000

500

35

40000

СТО

20 постів

4000

2

7

5000

автобаза

1500 машин

6000

2

 

 

Ремонтно-будівельна база

150000 м2 заг. пл./рік

10000

3

5

4000

Заходи щодо забезпечення безпеки представництв (будівництво гуртожитку для служби охорони)

600 місць

10000

3

1,0

3000

ВСЬОГО

 

769000

991 - 1041

142,5

480500
(574500)

Примітка:

1. Вартість наведено для розподілу будівництва в такому співвідношенні: 80 % за рахунок нового будівництва, 20 % - за рахунок реконструкції існуючих будівель.

2. У дужках наведено вартість для 100-відсоткової реконструкції існуючих будівель.

Зазначені в таблиці обсяги реалізовані нині менш як на 10 відсотків.

Основним джерелом фінансування Програми має бути державний бюджет України. За недостатності коштів на будівництво об'єктів необхідно залучати кошти українських та іноземних інвесторів.

Рахунки вартості об'єктів, що розміщуватимуться в Україні (поза межами Києва), буде внесено до схеми розміщення після уточнення їх типів та кількості.

7. Етапи здійснення та строки реалізації Програми

Заходи щодо здійснення Програми поділяються на дві частини:

I) Невідкладні заходи щодо розміщення дипломатичних представництв, які вже здійснюють діяльність в Україні, але не мають власних приміщень.

II) Перспективне нове будівництво, реконструкція існуючих будівель для розміщення представництв держав і організацій, що мають намір відкрити свої представництва в Україні, а також для представництв, які вже мають приміщення, але бажають поліпшити умови для роботи та проживання. До другої частини входитимуть також витрати на створення соціальної інфраструктури.

Друга частина поділяється на першу та другу черги.

У першу чергу необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) будівель дипломатичних представництв, представництва міжнародних організацій, частини консульських установ, житла для дипломатів та частину соціальної інфраструктури.

Одним з першочергових об'єктів має бути центр тимчасового розміщення іноземних представництв. Будівництво першої черги повинно здійснюватися до 2000 року з рівномірним розподілом обсягів будівництва за роками: 

Перелік об'єктів

Орієнтовна вартість будівництва (реконструкції) за роками в цінах 1984 р.
(тис. крб.)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Будівлі дипломатичних представництв, представництв міжнародних організацій, частини консульських установ, житлові будинки, підприємства громадського харчування та комунально-побутового призначення, лікувально-профілактичні, навчально-виховні та виховні заклади, автогосподарства та СТО, ремонтно-будівельна база, заходи щодо забезпечення безпеки

72000

72000

72000

72000

72000

71500

До другої черги ввійде завершення будівництва соціальної інфраструктури, консульських установ, офісів та житла для їх працівників у містах України, де вони розміщуватимуться на прохання іноземних держав.

ПЕРЕЛІК
ділянок для будівництва першочергових об'єктів матеріальної бази для здійснення дипломатичної діяльності у м.Києві та Київській області

1. Позняки, мікрорайон N 11

2. Вул. Богатирська (урочище Оболонь)

3. Квартали у колі вулиць Косіора, Дмитрівської, Річної

4. Вул. Чкалова, 5 - 7, 19, 23, 22, 28, 35, 34

5. Вул. Панаса Мирного, 10 - 18

6. Вул. Боричів тік, 1 - 23

7. Бульв. Т. Шевченка, 23 - 25

8. Бульв. Чоколівський, 5 - 7

9. Вул. Краснодонська, 5 - 15

10. Андріївський узвіз, 6/33

11. Село Мила Києво-Святошинського району Київської області

12. Село Сошників Бориспільського району Київської області (акт на право користування землею Б N 087014).

Будівництво здійснюється за рахунок інвесторів.

13. Село Бузова Києво-Святошинського району Київської області

Будівництво здійснюватиметься за рахунок інвесторів.

ПЕРЕЛІК
будівель, що можуть бути використані після реконструкції першочергових об'єктів матеріальної бази для здійснення дипломатичної діяльності у м.Києві

1. Вул. Пушкінська, 14

2. Вул. Горького, 17

3. Вул. Тургенєвська, 19, 27, 43

4. Вул. Ярославів Вал, 29-а

5. Вул. Володимирська, 17

6. Вул. І. Франка, 17-а, 17-б

7. Вул. Рейтарська, 9, 41

____________ 

Опрос