Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Указ Президента Украины от 19 ноября 2001 года N 1098

Президент Украины
Указ Президента от 09.06.2006 № 508/2006
Утратил силу

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 25 січня 2012 року N 33/2012)

З метою вдосконалення та спрощення порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, запобігання корупції, іншим порушенням постановляю:

1. Внести зміни до Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098 (зі змінами, внесеними Указом від 5 березня 2004 року N 280), виклавши його в новій редакції (додається).

2. Головному управлінню державної служби України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
9 червня 2006 року
N 508/2006
 

  

 

ПОРЯДОК
проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців

1. Обов'язкова спеціальна перевірка (далі - перевірка) проводиться стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців (далі - кандидати на зайняття посад), призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, Главою Секретаріату Президента України, Керівником Державного управління справами, головами місцевих державних адміністрацій.

2. Відомості підлягають перевірці за наявності письмової згоди на це кандидата на зайняття посади. В разі відсутності такої згоди перевірка не проводиться і питання про призначення даної особи або погодження кандидатури для призначення на відповідну посаду не розглядається.

3. Перевірка здійснюється:

стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України, Главою Секретаріату Президента України, Керівником Державного управління справами, головами місцевих державних адміністрацій, - за дорученням Глави Секретаріату Президента України відповідним структурним підрозділом Секретаріату Президента України за участю Головного управління державної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України;

стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України, - за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України Головним управлінням державної служби України за участю Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України.

4. Строк проведення перевірки становить п'ятнадцять календарних днів. За наявності особливих обставин відповідно Глава Секретаріату Президента України або за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України Головне управління державної служби України можуть продовжити цей строк не більш як на один календарний місяць.

5. Перевірці підлягає:

достовірність відомостей, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе під час розгляду питання щодо прийняття його на державну службу або просування по службі, в тому числі відомостей, зазначених у деклараціях про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата на зайняття посади щодо себе та членів своєї сім'ї;

додержання кандидатом на зайняття посади вимог, установлених законодавством про державну службу, боротьбу з корупцією, про державну таємницю, невиконання яких перешкоджає прийняттю та перебуванню на державній службі.

6. З метою проведення перевірки відповідно Секретаріат Президента України або Головне управління державної служби України витребовує з останнього місця роботи кандидата на зайняття посади, який є державним службовцем, його особову справу, оформлену в установленому порядку. В разі потреби з кандидатом може проводитися співбесіда в Секретаріаті Президента України.

Під час проведення перевірки Секретаріат Президента України та Головне управління державної служби України запитує в Державній податковій адміністрації України, Міністерстві внутрішніх справ України і Службі безпеки України, а в разі потреби також у інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях відомості про кандидата на зайняття посади, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

Форма запиту щодо проведення перевірки розробляється за участю Секретаріату Президента України, Міністра Кабінету Міністрів України і затверджується Головним управлінням державної служби України спільно з Державною податковою адміністрацією України, Міністерством внутрішніх справ України і Службою безпеки України.

7. Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України, Глава Секретаріату Президента України доповідає Президентові України.

Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України, Головне управління державної служби України інформує Міністра Кабінету Міністрів України.

Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Керівником Державного управління справами, головою місцевої державної адміністрації, Секретаріат Президента України повідомляє відповідно Керівника Державного управління справами, голову місцевої державної адміністрації.

Секретаріат Президента України, Міністр Кабінету Міністрів України, Державне управління справами, голова місцевої державної адміністрації повідомляють у письмовій формі про результати перевірки також кандидата на зайняття посади, стосовно якого проводилася така перевірка.

Якщо кандидат на зайняття посади не згоден із результатами перевірки, він має право викласти свої зауваження (пояснення) у письмовій формі або звернутися з письмовою вимогою безпосередньо до Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з питань, що виникли.

8. Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення (якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю) є конфіденційною інформацією, якщо інше не передбачено законом. Документи щодо проведення перевірки зберігаються в установленому порядку відповідно в Секретаріаті Президента України або Головному управлінні державної служби України.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

Опрос