Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте

Президент Украины
Указ Президента от 11.09.2013 № 506/2013
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

1. Внести до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 387, такі зміни:

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Укртрансінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів заходів з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства;

2) веде облік та здійснює аналіз причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті;

3) розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та контролює їх виконання;

4) веде облік та проводить аналіз причин пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

5) видає ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

6) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

7) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним транспортом;

8) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

9) забезпечує в установленому порядку участь у здійсненні стандартизації та сертифікації на автомобільному транспорті;

10) проводить у встановленому порядку технічне розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

11) веде облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

12) готує пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту, бере участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного регулювання у цій сфері, організовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності;

13) здійснює у сфері міжнародних автомобільних перевезень контроль наявності, видачу дозвільних документів на виконання міжнародних перевезень, крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, та контроль відповідності виду перевезення, що фактично виконується;

14) здійснює контроль за дотриманням перевізниками вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення;

15) здійснює контроль внесення перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України;

16) проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

17) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України";

3) підпункти 2 і 5 пункту 4.1 виключити;

4) у пункті 4.2:

підпункти 5, 6 і 9 викласти відповідно в такій редакції:

"5) здійснює розроблення державних програм з питань безпеки на міському електричному транспорті та забезпечення їх виконання;

6) здійснює державний контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху";

"9) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті та підготовку пропозицій щодо їх удосконалення";

підпункт 16 виключити;

підпункти 18, 19, 23 - 26 викласти відповідно в такій редакції:

"18) видає свідоцтва про встановлення класу автобуса за параметрами комфортності та розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію;

19) видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій та розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію";

"23) здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування;

24) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Міністерством внутрішніх справ України);

25) здійснює відповідно до закону контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

26) веде в установленому порядку перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, і розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію";

5) пункт 6 доповнити підпунктами 6 і 7 такого змісту:

"6) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, у тому числі спеціалізовані, та контрольно-вимірювальні пристрої з метою здійснення габаритно-вагового контролю;

7) видавати державним службовцям та працівникам Укртрансінспекції сигнальні диски (жезли), формений одяг, нагрудні знаки";

6) у тексті Положення слова "Укртрансінспекція України", "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Укртрансінспекція", "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 вересня 2013 року
N 506/2013

 

Опрос