Идет загрузка документа (368 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном плане действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство"

Президент Украины
План, Указ Президента от 27.04.2011 № 504/2011
действует с 27.04.2011

УКАЗ
Президента України

Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", та посилення координації роботи державних органів з її реалізації постановляю:

1. Затвердити Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Національний план);

контроль за виконанням передбачених Національним планом заходів у встановлені строки;

інформування Президента України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом, щомісяця;

проведення разом із місцевими державними адміністраціями, із залученням наукових установ, експертів, широкої роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

3. Запропонувати Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання Національного плану.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу Адміністрації Президента України.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
27 квітня 2011 року
N 504/2011
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N з/п 

Зміст завдання 

  

Найменування заходу 

Відповідальний за виконання 

Строк виконання 

1. Стабілізація державного бюджету 

Стабілізація дефіциту державного бюджету та державного боргу 

1.1. 

Посилення фінансової та фіскальної дисципліни 

1.1.1. 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм 

керівники центральних органів виконавчої влади
А. Клюєв 

квітень 

1.1.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

1.1.3. 

Розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік (під час підготовки законопроекту здійснити оптимізацію кількості бюджетних програм) 

Ф. Ярошенко 

до 15 вересня 

1.1.4. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

до 15 вересня 

1.1.5. 

Супроводження проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

1.1.6. 

Розроблення проекту Закону України про державний борг та гарантований державою борг 

Ф. Ярошенко 

квітень 

1.1.7. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державний борг та гарантований державою борг 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

квітень 

1.1.8. 

Супроводження проекту Закону України про державний борг та гарантований державою борг у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

Підвищення ефективності державних видатків 

1.2. 

Підвищення якості капітального бюджетування 

1.2.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" 

А. Клюєв 

квітень 

1.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

1.2.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

1.2.4. 

Розроблення проекту Закону України про Фонд майбутніх поколінь 

Ф. Ярошенко 

червень 

1.2.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про Фонд майбутніх поколінь 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

липень 

1.2.6. 

Супроводження проекту Закону України про Фонд майбутніх поколінь у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

Поліпшення управління державними фінансами 

1.3. 

Запровадження середньострокового планування 

1.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про державне стратегічне планування 

А. Клюєв 

травень 

1.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державне стратегічне планування 

М. Азаров
А. Клюєв 

червень 

1.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про державне стратегічне планування у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

1.3.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 - 2014 роки 

Ф. Ярошенко 

грудень 

1.3.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 - 2014 роки 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

грудень 

1.4. 

Приведення внутрішнього аудиту у відповідність із стандартами Європейського Союзу 

1.4.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про заходи щодо утворення в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади служб внутрішнього аудиту та організації їх діяльності 

П. Андрєєв
Ф. Ярошенко 

червень 

1.4.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про заходи щодо утворення в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади служб внутрішнього аудиту та організації їх діяльності 

М. Азаров
П. Андрєєв
Ф. Ярошенко 

липень 

1.5. 

Проведення інвентаризації об'єктів державної власності 

1.5.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення інвентаризації об'єктів державної власності 

О. Рябченко 

листопад 

1.5.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення інвентаризації об'єктів державної власності 

М. Азаров
О. Рябченко 

грудень 

1.6. 

Запровадження механізму концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах регіонального розвитку, визначених у стратегічних документах 

1.6.1. 

Розроблення проекту Закону України про принципи та критерії розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для виконання інвестиційних програм (проектів) 

А. Клюєв 

квітень 

1.6.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про принципи та критерії розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для виконання інвестиційних програм (проектів) 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

1.6.3. 

Супроводження проекту Закону України про принципи та критерії розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для виконання інвестиційних програм (проектів) у комітетах Верховної Ради України  

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

2. Реформа податкової системи 

Забезпечення справедливого оподаткування 

2.1. 

Зниження рівня податкового навантаження на бізнес 

2.1.1. 

Розроблення законопроекту щодо реформування спрощеної системи оподаткування та звітності суб'єктів малого підприємництва 

Ф. Ярошенко 

квітень 

2.1.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо реформування спрощеної системи оподаткування та звітності суб'єктів малого підприємництва 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

квітень 

2.1.3. 

Супроводження законопроекту щодо реформування спрощеної системи оподаткування та звітності суб'єктів малого підприємництва у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

Побудова цілісної законодавчої бази та гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу 

2.2. 

Упровадження механізму індексації ставок податків і зборів, що мають фіксоване значення, для компенсації інфляційного впливу на розмір податків 

2.2.1. 

Розроблення законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції за деякими податками і зборами 

Ф. Ярошенко 

квітень 

2.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції за деякими податками і зборами 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

квітень 

2.2.3. 

Супроводження законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції за деякими податками і зборами у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

Підвищення ефективності адміністрування податків 

2.3. 

Введення в дію та реалізація Податкового кодексу України 

2.3.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України для реалізації положень Податкового кодексу України 

Ф. Ярошенко 

червень 

2.3.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України для реалізації положень Податкового кодексу України 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

червень 

2.3.3. 

Формування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

О. Лавринович 

до кінця року 

2.3.4. 

Забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ 

Ф. Ярошенко
В. Захарченко 

постійно протягом року 

2.4. 

Реформування державної податкової служби 

2.4.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" 

Ф. Ярошенко
В. Захарченко 

липень 

2.4.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" 

М. Азаров
Ф. Ярошенко
В. Захарченко 

липень 

2.4.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко
В. Захарченко 

до прийняття Закону 

3. Розвиток фінансового сектору 

Утримання низького рівня інфляції 

3.1. 

Посилення взаємодії між Національним банком України та Кабінетом Міністрів України щодо виконання завдань підтримання цінової стабільності 

3.1.1. 

Виконання спільного плану Кабінету Міністрів України та Національного банку України щодо переходу до режиму грошово-кредитної політики, який базується на ціновій стабільності 

С. Арбузов
(за згодою)
А. Клюєв
Ф. Ярошенко 

протягом року 

Підвищення стабільності та рівня капіталізації фінансової системи 

3.2. 

Завершення рекапіталізації за рахунок державних коштів, реорганізації або ліквідації банків, що втратили платоспроможність під час кризи 

3.2.1. 

Подання у разі потреби Експертно-аналітичній раді з питань участі держави у капіталізації банків пропозицій щодо капіталізації та/або докапіталізації банків за рахунок державних коштів 

С. Арбузов
(за згодою)
Ф. Ярошенко 

протягом року 

3.3. 

Розроблення і реалізація державної стратегії стосовно державних фінансових установ і банків, у яких держава набула істотної участі в результаті рекапіталізації 

3.3.1. 

Проведення процедури закупівлі послуг фінансового радника, який залучатиметься до розроблення і реалізації стратегії приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава 

Ф. Ярошенко 

квітень 

3.3.2. 

Розроблення фінансовим радником з питань реструктуризації та рекапіталізації банківського сектору України стратегії приватизації банків, у капіталізації яких узяла участь держава 

Ф. Ярошенко 

відповідно до строків, визначених у договорі з фінансовим радником 

Збільшення обсягу надання фінансових послуг, відновлення кредитування економіки з одночасним зниженням рівня ризиків фінансової системи 

3.4. 

Удосконалення нормативного регулювання щодо забезпечення виконання зобов'язань позичальників за кредитними договорами з метою підвищення захисту прав кредитора та вкладників банків 

3.4.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг та забезпечення його супроводження у комітетах Верховної Ради України 

С. Арбузов
(за згодою) 

до прийняття Закону 

3.5. 

Створення нових інструментів зниження валютних ризиків, у тому числі за участю Національного банку України 

3.5.1. 

Поступове запровадження валютних деривативів на міжбанківському валютному ринку України з урахуванням ступеня розвитку законодавства, стану розвитку економічного середовища в державі, а також необхідності забезпечення врівноваженого стану на валютному ринку 

С. Арбузов
(за згодою) 

протягом року 

3.6. 

Підвищення вимог до розкриття обов'язкової інформації учасниками фінансового ринку, у тому числі інформації про кінцевих власників фінансових установ 

3.6.1. 

Внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України щодо впровадження норм Закону України від 15 лютого 2011 року N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" 

С. Арбузов
(за згодою) 

у шестимісячний строк після прийняття Закону 

3.6.2. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. N 7511) у комітетах Верховної Ради України 

В. Волга 

до прийняття Закону 

3.6.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до законів України "Про господарські товариства" і "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку (реєстр. N 7106) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.6.4. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за особами з істотною участю 

Д. Тевелєв 

листопад 

3.6.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за особами з істотною участю 

М. Азаров
Д. Тевелєв 

грудень 

3.6.6. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за особами з істотною участю у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.6.7. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань бухгалтерського обліку (реєстр. N 8194) у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

3.7. 

Удосконалення системи гарантування вкладів населення 

3.7.1. 

Супроводження проекту Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб у комітетах Верховної Ради України 

В. Пасічник
(за згодою) 

до прийняття Закону 

3.7.2. 

Затвердження, внесення змін та державна реєстрація нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

В. Пасічник
(за згодою) 

у шестимісячний строк після прийняття Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

3.7.3. 

Укладення договору про співпрацю та обмін інформацією між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України 

В. Пасічник
(за згодою)
С. Арбузов
(за згодою) 

у шестимісячний строк після прийняття Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

Зменшення частки проблемних активів 

3.8. 

Створення умов для підвищення якості кредитного аналізу платоспроможності позичальників і забезпеченості кредитів, у т.ч. надання фінансово-кредитним установам можливості перевіряти достовірність поданих документів потенційних позичальників 

3.8.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження механізмів перевірки фінансовими установами достовірності даних, що надаються потенційними позичальниками, та внесення його на розгляд Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко
В. Волга
С. Арбузов
(за згодою) 

грудень 

3.8.2. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження механізмів перевірки фінансовими установами достовірності даних, що надаються потенційними позичальниками, у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

3.9. 

Реалізація моделі реструктуризації проблемних активів у банківській сфері, зокрема створення банку проблемних активів або перехідного банку (із залученням держави або приватних інвесторів) 

3.9.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо врегулювання питання реструктуризації проблемних активів у банківській сфері 

С. Арбузов
(за згодою) 

квітень 

3.9.2. 

Супроводження проекту Закону України щодо врегулювання питання реструктуризації проблемних активів у банківській сфері у комітетах Верховної Ради України 

С. Арбузов
(за згодою) 

до прийняття Закону 

3.10. 

Посилення пруденційного нагляду за діяльністю банків і введення системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами 

3.10.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 

Д. Тевелєв 

листопад 

3.10.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 

М. Азаров
Д. Тевелєв 

грудень 

3.10.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.10.4. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду на консолідованій основі) (реєстр. N 7399) у комітетах Верховної Ради України 

С. Арбузов
(за згодою) 

до прийняття Закону 

3.11. 

Спрощення механізму продажу, передачі, списання "поганих активів", у тому числі в межах проведення досудових процедур 

3.11.1. 

Розроблення єдиного стандарту оцінки банківських активів 

О. Рябченко
С. Арбузов
(за згодою) 

червень 

Зростання і розвиток фондового ринку та сектору фінансових послуг 

3.12. 

Поліпшення координації діяльності регуляторних органів фінансового сектору з метою проведення моніторингу системних фінансових ризиків та вироблення погодженої стратегії і тактики регулювання фінансових ринків 

3.12.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у частині вдосконалення координації діяльності регуляторних органів фінансового сектору з метою реалізації єдиної фінансової політики у сфері фінансових послуг 

Ф. Ярошенко
В. Волга
Д. Тевелєв
С. Арбузов
(за згодою) 

вересень 

3.12.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

жовтень 

3.12.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у комітетах Верховної Ради України 

Ф. Ярошенко 

до прийняття Закону 

3.13. 

Посилити інституціональну спроможність й операційну незалежність регуляторів ринку небанківських фінансових послуг і фондового ринку 

3.13.1. 

Розроблення проекту Закону України про непоширення положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на регуляторні акти регуляторів ринку небанківських фінансових послуг та фондового ринку 

В. Волга 

квітень 

3.13.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про непоширення положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на регуляторні акти регуляторів ринку небанківських фінансових послуг та фондового ринку 

М. Азаров
В. Волга 

травень 

3.13.3. 

Супроводження проекту Закону України про непоширення положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на регуляторні акти регуляторів ринку небанківських фінансових послуг та фондового ринку у комітетах Верховної Ради України 

В. Волга 

до прийняття Закону 

3.14. 

Підвищення рівня капіталізації страхових компаній, запровадження принципів страхового нагляду відповідно до стандартів Міжнародної асоціації органів страхового нагляду, створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя 

3.14.1. 

Розроблення та організація громадського обговорення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) 

В. Волга 

грудень 

3.15. 

Підвищення вимог до діяльності кредитних спілок 

3.15.1. 

Внесення змін до законодавства в частині підвищення вимог до діяльності кредитних спілок 

В. Волга 

грудень 

3.16. 

Створення законодавчої бази для впровадження нових фінансових інструментів та механізмів перерозподілу коштів, у тому числі похідних цінних паперів 

3.16.1. 

Розроблення проекту Закону України про похідні (деривативи) 

Д. Тевелєв 

квітень 

3.16.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про похідні (деривативи) 

М. Азаров
Д. Тевелєв 

квітень 

3.16.3. 

Супроводження проекту Закону України про похідні (деривативи) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.16.4. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій (реєстр. N 7331) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.16.5. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" 

Д. Тевелєв 

листопад 

3.16.6. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" 

М. Азаров
Д. Тевелєв 

грудень 

3.16.7. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.17. 

Удосконалення регулювання іпотечного ринку, у тому числі вирішення питання обігу заставних інструментів на іпотечному ринку 

3.17.1. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій (реєстр. N 7107) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.18. 

Створення єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів 

3.18.1. 

Розроблення проекту Закону України про систему депозитарного обліку цінних паперів 

Д. Тевелєв 

квітень 

3.18.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про систему депозитарного обліку цінних паперів 

М. Азаров
Д. Тевелєв 

травень 

3.18.3. 

Супроводження проекту Закону України про систему депозитарного обліку цінних паперів у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.19. 

Введення єдиних правил розрахунків біржового курсу цінних паперів, запобігання маніпулюванню ціноутворенням на ринку цінних паперів, посилення на законодавчому рівні відповідальності за використання інсайдерської інформації 

3.19.1. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації (реєстр. N 7330) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Тевелєв 

до прийняття Закону 

3.20. 

Стимулювання збільшення обсягів операцій на організованому сегменті фондового ринку шляхом продажу на фондовій біржі пакетів акцій розміром до 25 відсотків статутного капіталу приватизованих об'єктів 

3.20.1. 

Продаж на фондових біржах державних пакетів акцій розміром до 25 відсотків статутного капіталу приватизованих об'єктів 

О. Рябченко 

протягом року 

4. Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин 

4.1. 

Запровадження стратегічного планування розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на основі угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та відповідними органами місцевого самоврядування 

4.1.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року N 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та приведення її у відповідність із Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" 

В. Тихонов 

червень 

4.1.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року N 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та приведення її у відповідність із Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" 

М. Азаров
В. Тихонов 

липень 

4.1.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення порядку розроблення, моніторингу та оцінки реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

В. Тихонов 

червень 

4.1.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення порядку розроблення, моніторингу та оцінки реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

М. Азаров
В. Тихонов 

липень 

4.1.5. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України про схвалення або внесення змін до угод щодо регіонального розвитку 

В. Тихонов 

серпень 

4.1.6. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України про схвалення або внесення змін до угод щодо регіонального розвитку 

М. Азаров
В. Тихонов 

вересень 

4.1.7. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодами щодо регіонального розвитку 

В. Тихонов 

травень 

4.1.8. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо запровадження оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодами щодо регіонального розвитку 

М. Азаров
В. Тихонов 

червень 

4.1.9. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо унормування процедури розроблення, моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку 

В. Тихонов 

червень 

4.1.10. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо унормування процедури розроблення, моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку 

М. Азаров
В. Тихонов 

липень 

4.2. 

Законодавче визначення засад державної регіональної політики 

4.2.1. 

Розроблення проекту Закону України про основи державної регіональної політики 

В. Тихонов 

вересень 

4.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про основи державної регіональної політики 

М. Азаров
В. Тихонов 

жовтень 

4.2.3. 

Супроводження проекту Закону України про основи державної регіональної політики у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

4.3. 

Запровадження механізму об'єднання територіальних громад 

4.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про об'єднання територіальних громад 

В. Тихонов 

вересень 

4.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про об'єднання територіальних громад 

М. Азаров
В. Тихонов 

жовтень 

4.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про об'єднання територіальних громад у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

4.4. 

Удосконалення механізму проведення моніторингу розвитку регіонів 

4.4.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року N 833 "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" щодо удосконалення порядку, методики та переліку показників, за якими проводиться оцінка соціально-економічного розвитку регіонів 

А. Клюєв 

травень 

4.4.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року N 833 "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" щодо удосконалення порядку, методики та переліку показників, за якими проводиться оцінка соціально-економічного розвитку регіонів 

М. Азаров
А. Клюєв 

червень 

4.5. 

Упровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 

4.5.1. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства фінансів України щодо внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України стосовно запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 

Ф. Ярошенко 

серпень 

4.6. 

Запровадження механізму концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах регіонального розвитку, визначених у стратегічних документах 

4.6.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про надання статусу депресивних територій 

А. Клюєв 

квітень 

4.6.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про надання статусу депресивних територій 

М. Азаров
А. Клюєв 

квітень 

4.6.3. 

Розроблення проекту Закону України щодо створення Державного фонду регіонального розвитку з метою фінансового забезпечення подолання диспропорцій на рівні соціально-економічного розвитку регіонів 

В. Тихонов
Ф. Ярошенко
А. Клюєв 

квітень 

4.6.4. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо створення Державного фонду регіонального розвитку з метою фінансового забезпечення подолання диспропорцій на рівні соціально-економічного розвитку регіонів 

М. Азаров
В. Тихонов 

травень 

4.6.5. 

Супроводження проекту Закону України щодо створення Державного фонду регіонального розвитку з метою фінансового забезпечення подолання диспропорцій на рівні соціально-економічного розвитку регіонів 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

5. Реформа медичного обслуговування 

Підвищення доступності медичних послуг 

5.1. 

Розмежування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена) 

5.1.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я 

І. Ємець 

квітень 

5.1.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я 

М. Азаров
І. Ємець 

квітень 

5.1.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

5.1.4. 

Розроблення проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я 

І. Ємець 

квітень 

5.1.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я 

М. Азаров
І. Ємець 

травень 

5.1.6. 

Супроводження проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

5.1.7. 

Розроблення проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги 

І. Ємець 

квітень 

5.1.8. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги 

М. Азаров
І. Ємець 

квітень 

5.1.9. 

Супроводження проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

5.2. 

Структурна реорганізація сфери охорони здоров'я 

5.2.1. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров'я України щодо порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають відповідний вид медичної допомоги 

І. Ємець 

вересень 

5.2.2. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров'я України щодо порядку реалізації права вибору пацієнтом лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

І. Ємець 

вересень 

Підвищення якості медичних послуг 

5.3. 

Упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини 

5.3.1. 

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

І. Ємець 

вересень 

5.4. 

Розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів 

5.4.1. 

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо уніфікованої методики з розроблення системи індикаторів якості медичної допомоги 

І. Ємець 

жовтень 

5.5. 

Визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я відповідного профілю та спеціалізації 

5.5.1. 

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України (примірних положень) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні 

І. Ємець 

жовтень 

5.5.2. 

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України (табелів оснащення) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні 

І. Ємець 

жовтень 

5.5.3. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров'я України щодо оновленої номенклатури закладів охорони здоров'я 

І. Ємець 

жовтень 

5.6. 

Створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування 

5.6.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення умов оплати праці працівників галузі охорони здоров'я 

І. Ємець 

квітень 

5.6.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення умов оплати праці працівників галузі охорони здоров'я 

М. Азаров
І. Ємець 

травень 

5.6.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року N 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" 

І. Ємець 

липень 

5.6.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року N 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" 

М. Азаров
І. Ємець 

серпень 

5.6.5. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення надбавки у розмірі 50 відсотків до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров'я у сільській місцевості 

І. Ємець 

липень 

5.6.6. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення надбавки у розмірі 50 відсотків до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров'я у сільській місцевості 

М. Азаров
І. Ємець 

серпень 

Підвищення ефективності державного фінансування 

5.7. 

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

5.7.1. 

Розроблення проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров'я 

І. Ємець 

квітень 

5.7.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров'я 

М. Азаров
І. Ємець 

травень 

5.7.3. 

Супроводження проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров'я у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

5.7.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження у системі охорони здоров'я програмно-цільового методу у бюджетному процесі 

І. Ємець 

жовтень 

5.7.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження у системі охорони здоров'я програмно-цільового методу у бюджетному процесі 

М. Азаров
І. Ємець 

листопад 

6. Реформа системи пенсійного страхування 

Стабілізація солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

6.1. 

Збалансування солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

6.1.1. 

Супроводження проекту Закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи (реєстр. N 7455) у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

6.2. 

Поступовий перерозподіл ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником 

6.2.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником 

С. Тігіпко 

вересень 

6.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником 

М. Азаров
С. Тігіпко 

вересень 

6.2.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

6.3. 

Удосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсії незалежно від закону, за яким вона призначена 

6.3.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсії незалежно від закону, за яким вона призначена 

С. Тігіпко 

серпень 

6.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсії незалежно від закону, за яким вона призначена 

М. Азаров
С. Тігіпко 

вересень 

6.3.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо удосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсії незалежно від закону, за яким вона призначена, у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

6.4. 

Скорочення пільг, у тому числі скасування необгрунтованих пільг щодо дострокового виходу на пенсію та із сплати внесків на пенсійне страхування 

6.4.1. 

Проведення інвентаризації пенсійних пільг на предмет їх обгрунтованості 

С. Тігіпко 

вересень 

6.4.2. 

Розроблення проекту Закону України стосовно скорочення пільг щодо дострокового виходу на пенсію та із сплати внесків на пенсійне страхування 

С. Тігіпко 

жовтень 

6.4.3. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України стосовно скорочення пільг щодо дострокового виходу на пенсію та із сплати внесків на пенсійне страхування 

М. Азаров
С. Тігіпко 

листопад 

6.4.4. 

Супроводження проекту Закону України стосовно скорочення пільг щодо дострокового виходу на пенсію та із сплати внесків на пенсійне страхування у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

6.5. 

Звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих для неї видатків (зокрема на фінансування дострокових та пільгових пенсій) 

6.5.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих для неї видатків (зокрема на фінансування дострокових та пільгових пенсій) 

С. Тігіпко 

жовтень 

6.5.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих для неї видатків (зокрема на фінансування дострокових та пільгових пенсій) 

М. Азаров
С. Тігіпко 

жовтень 

6.5.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих для неї видатків (зокрема на фінансування дострокових та пільгових пенсій) у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

Розвиток накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

6.6. 

Створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та розвитку недержавного пенсійного забезпечення 

6.6.1. 

Удосконалення нормативно-правової бази та програмно-технічного забезпечення за результатами запровадження з 1 січня 2011 року збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Б. Зайчук 

червень 

6.6.2. 

Упровадження інтегрованої системи обміну інформацією між органами, які здійснюють державний нагляд та контроль у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та системі недержавного пенсійного забезпечення 

В. Волга 

червень 

6.7. 

Підвищення ефективності державного нагляду за накопичувальними пенсійними фондами 

6.7.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо вдосконалення інституційної спроможності та підвищення ефективності державного регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення 

В. Волга 

квітень 

6.7.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо вдосконалення інституційної спроможності та підвищення ефективності державного регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення 

М. Азаров
В. Волга 

травень 

6.7.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо вдосконалення інституційної спроможності та підвищення ефективності державного регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення у комітетах Верховної Ради України 

В. Волга 

до прийняття Закону 

7. Реформа системи освіти 

Удосконалення системи управління освітою 

7.1. 

Здійснення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти 

7.1.1. 

Розроблення проекту Закону України про вищу освіту (нова редакція), передбачивши, зокрема, надання провідним вищим навчальним закладам реальної автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти, запровадження їх змагальності та відповідальності за результати роботи, посилення інтеграції освіти, науки, виробництва, наукової та інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів 

Д. Табачник 

травень 

7.1.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вищу освіту (нова редакція) 

М. Азаров
Д. Табачник 

червень 

7.1.3. 

Супроводження проекту Закону України про вищу освіту (нова редакція) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Табачник 

до прийняття Закону 

7.2. 

Підвищення самостійності навчальних закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами 

7.2.1. 

Розроблення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством фінансів України рекомендацій щодо розпорядження навчальними закладами відповідними фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, сформованими з видатків, які враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів з бюджету відповідного рівня 

Д. Табачник
Ф. Ярошенко 

травень 

7.2.2. 

Розроблення нормативно-правових актів щодо розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів і спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами 

Д. Табачник 

червень - листопад 

7.3. 

Оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти (створення освітніх округів, оптимізація мережі шкіл; реформування системи інтернатних закладів; завершення процесу передачі функцій з оперативного управління професійно-технічними навчальними закладами на місцевий рівень зі збереженням державної форми власності; утворення укрупнених регіональних вищих навчальних закладів) 

7.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення процедури відкриття приватних дошкільних навчальних закладів, передусім розрахованих на невелику кількість дітей або на короткотермінове їх перебування у закладі, надання необхідної підтримки таким закладам 

Д. Табачник 

травень 

7.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до законодавства щодо спрощення процедури відкриття приватних дошкільних навчальних закладів, передусім розрахованих на невелику кількість дітей або на короткотермінове їх перебування у закладі, надання необхідної підтримки таким закладам, створеним за європейськими зразками 

М. Азаров
Д. Табачник 

червень 

7.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до законодавства щодо спрощення процедури відкриття приватних дошкільних навчальних закладів, передусім розрахованих на невелику кількість дітей або на короткотермінове їх перебування у закладі, надання необхідної підтримки таким закладам у комітетах Верховної Ради України 

Д. Табачник 

до прийняття Закону 

7.3.4. 

Забезпечення збільшення мережі дошкільних навчальних закладів, у тому числі шляхом стимулювання приватної ініціативи у сфері дошкільної освіти 

Д. Табачник
голови обласних державних адміністрацій 

червень - грудень 

7.3.5. 

Вироблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо оптимізації мережі навчальних закладів 

Д. Табачник 

липень 

7.3.6. 

Затвердження Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України загального плану заходів щодо вдосконалення функціонування інтернатних закладів та рекомендацій щодо регіональних планів заходів по кожному такому закладу 

Д. Табачник 

жовтень 

7.3.7. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Програму вдосконалення мережі державних професійно-технічних навчальних закладів 

Д. Табачник 

травень 

7.3.8. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Програму вдосконалення мережі державних професійно-технічних навчальних закладів 

М. Азаров
Д. Табачник 

червень 

7.3.9. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо передачі до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вищих навчальних закладів, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, та створення в регіонах укрупнених державних вищих навчальних закладів 

Д. Табачник 

липень 

7.3.10. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо передачі до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вищих навчальних закладів, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, та створення в регіонах укрупнених державних вищих навчальних закладів 

М. Азаров
Д. Табачник 

серпень 

7.3.11. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1019 

Д. Табачник 

вересень 

7.3.12. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1019 

М. Азаров
Д. Табачник 

жовтень 

7.3.13. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо внесення змін до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (у частині посилення вимог до наукового, кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу) 

Д. Табачник 

грудень 

7.3.14. 

Розроблення проекту Закону України щодо передачі Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям повноважень з управління державними професійно-технічними навчальними закладами та внесення його на розгляд Верховної Ради України 

Д. Табачник 

листопад 

7.3.15. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо передачі Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям повноважень з управління державними професійно-технічними навчальними закладами та внесення його на розгляд Верховної Ради України 

М. Азаров
Д. Табачник 

грудень 

7.3.16. 

Супроводження проекту Закону України щодо передачі Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям повноважень з управління державними професійно-технічними навчальними закладами у комітетах Верховної Ради України 

Д. Табачник 

до прийняття Закону 

Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти 

7.4. 

Розроблення нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти 

7.4.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державного стандарту початкової освіти 

Д. Табачник 

квітень 

7.4.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державного стандарту початкової освіти 

М. Азаров
Д. Табачник 

травень 

7.4.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти 

Д. Табачник 

листопад 

7.4.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти 

М. Азаров
Д. Табачник 

грудень 

7.4.5. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про нові стандарти професійно-технічної освіти 

М. Азаров
Д. Табачник 

грудень 

7.5. 

Розроблення національної системи оцінювання якості освіти 

7.5.1. 

Забезпечення участі загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних порівняльних дослідженнях з питань якості освіти 

Д. Табачник 

травень 

7.5.2. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 

Д. Табачник 

грудень 

7.5.3. 

Затвердження нормативно-правового акта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо впровадження національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів на основі методики, яка стимулює підвищення якості конкурентоспроможності вищої освіти, участь вищих навчальних закладів в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів 

Д. Табачник 

жовтень 

7.6. 

Створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я 

7.6.1. 

Розроблення районних, міських, регіональних програм розвитку мережі "Школа сприяння здоров'ю" 

Д. Табачник 

травень 

7.6.2. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо умов проведення конкурсу - захисту сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю" 

Д. Табачник 

серпень 

7.7. 

Широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах 

7.7.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року 

Д. Табачник 

квітень 

7.7.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта про Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року 

М. Азаров
Д. Табачник 

травень 

7.8. 

Узгодження кваліфікаційних характеристик, стандартів і навчальних програм з освітньо-кваліфікаційними вимогами робочих місць 

7.8.1. 

Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників (за робітничими професіями) 

Д. Табачник
С. Тігіпко 

грудень 

7.9. 

Мотивація роботодавців до участі в підготовці навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного компонента; масштабне запровадження програм стажування на виробництві 

7.9.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки 

Д. Табачник 

липень 

7.9.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки 

М. Азаров
Д. Табачник 

серпень 

7.10. 

Розподіл у вищих навчальних закладах навчальних програм академічного та практичного профілю, розвиток професійно-орієнтованої вищої освіти 

7.10.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку розроблення стандартів вищої освіти 

Д. Табачник 

листопад 

7.10.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку розроблення стандартів вищої освіти 

М. Азаров
Д. Табачник 

грудень 

Забезпечення доступності освіти 

7.11. 

Посилення державної підтримки розвитку мережі дошкільних і позашкільних закладів 

7.11.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року 

Д. Табачник 

квітень 

7.11.2. 

Розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року 

М. Азаров
Д. Табачник 

червень 

7.11.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову програму "Шкільний автобус" на 2011 - 2015 роки 

Д. Табачник 

квітень 

7.11.4. 

Забезпечення розгляду Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову програму "Шкільний автобус" на 2011 - 2015 роки 

М. Азаров
Д. Табачник 

червень 

7.11.5. 

Розроблення та прийняття Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нормативно-правового акта про затвердження Положення про консультативний центр для батьків 

Д. Табачник 

червень 

7.11.6. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" (щодо типів дошкільних навчальних закладів) 

Д. Табачник 

жовтень 

7.11.7. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" (щодо типів дошкільних навчальних закладів) 

М. Азаров
Д. Табачник 

листопад 

7.11.8. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" (щодо типів дошкільних навчальних закладів) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Табачник 

до прийняття Закону 

7.11.9. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" 

Д. Табачник 

листопад 

7.11.10. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" 

М. Азаров
Д. Табачник 

грудень 

7.11.11. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу 

Д. Табачник 

грудень 

7.12. 

Розроблення і впровадження нових підходів до виконання завдань щодо інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами 

7.12.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Порядок організації інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

Д. Табачник 

квітень 

7.12.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Порядок організації інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

М. Азаров
Д. Табачник 

червень 

7.12.3. 

Затвердження Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Положення про центральну та республіканську (Автономної Республіки Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації 

Д. Табачник 

травень 

7.12.4. 

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням 

Д. Табачник 

серпень 

7.13. 

Запровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

7.13.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року 

Д. Табачник 

квітень 

7.13.2. 

Забезпечити розгляд Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року 

М. Азаров
Д. Табачник 

травень 

7.13.3. 

Забезпечення видання підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

Д. Табачник 

серпень 

7.14. 

Запровадження Національної рамки кваліфікацій 

7.14.1. 

Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо Національної рамки кваліфікацій 

Д. Табачник 

листопад 

7.14.2. 

Забезпечити розгляд Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо Національної рамки кваліфікацій 

М. Азаров
Д. Табачник 

грудень 

7.15. 

Створення умов для безперервності та доступності освіти 

7.15.1. 

Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо організації післядипломної освіти 

Д. Табачник 

листопад 

7.15.2. 

Забезпечити розгляд Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо організації післядипломної освіти 

М. Азаров
Д. Табачник 

грудень 

7.15.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном 

Д. Табачник 

травень 

7.15.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном 

М. Азаров
Д. Табачник 

червень 

8. Реформа соціальної підтримки 

Посилення адресності всіх видів соціальної підтримки 

8.1. 

Уніфікація (на принципах адресності та з урахуванням доходів громадян) підходів до надання всіх видів соціальної допомоги (за винятком допомоги при народженні дитини, допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та на дітей-інвалідів) 

8.1.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

С. Тігіпко 

червень 

8.1.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

М. Азаров
С. Тігіпко 

липень 

8.1.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

8.2. 

Запровадження методів непрямої оцінки доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки 

8.2.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо впровадження методів непрямої оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги 

С. Тігіпко 

травень 

8.2.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо впровадження методів непрямої оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги 

М. Азаров 

червень 

8.3. 

Урахування рівня доходів під час надання всіх видів пільг (крім пільг для осіб, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною) 

8.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг 

С. Тігіпко 

травень 

8.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг 

М. Азаров 

червень 

8.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення адресності надання пільг у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

8.4. 

Використання електронної соціальної картки як інструмента для підвищення адресності пільг та соціальної допомоги 

8.4.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо підвищення адресності пільг та соціальної допомоги, який передбачає використання електронної соціальної картки 

С. Тігіпко 

травень 

8.4.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо підвищення адресності пільг та соціальної допомоги, який передбачає використання електронної соціальної картки 

М. Азаров
С. Тігіпко 

травень 

8.4.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо підвищення адресності пільг та соціальної допомоги, який передбачає використання електронної соціальної картки, у комітетах Верховної Ради України 

С. Тігіпко 

до прийняття Закону 

9. Дерегуляція та розвиток підприємництва 

Спрощення дозвільної системи 

9.1. 

Затвердження на законодавчому рівні вичерпного переліку документів дозвільного характеру та максимальне скорочення його у подальшому 

9.1.1. 

Супроводження проекту Закону України про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (реєстр. N 3224) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.2. 

Скорочення переліку документів, що подаються для одержання дозволів (подання лише тих документів, що підтверджують здатність суб'єкта господарювання провадити відповідну діяльність) 

9.2.1 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо скорочення переліку документів, які подаються для одержання дозволів 

А. Клюєв
керівники центральних органів виконавчої влади 

червень 

9.2.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо скорочення переліку документів, які подаються для одержання дозволів 

М. Азаров
А. Клюєв 

липень 

9.3. 

Усунення численних дублювань документів, що подаються для одержання дозволів, на кожному етапі дозвільної процедури 

9.3.1. 

Проведення аналізу процедури видачі документів дозвільного характеру та в разі потреби розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо усунення дублювань під час подання і розгляду дозвільних документів 

А. Клюєв
керівники центральних органів виконавчої влади 

червень 

9.3.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України (у разі потреби) проектів актів Кабінету Міністрів України щодо усунення дублювань під час подання і розгляду дозвільних документів 

М. Азаров
А. Клюєв 

липень 

9.4. 

Передача територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру 

9.4.1. 

Розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо передачі територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру 

керівники центральних органів виконавчої влади 

червень 

9.5. 

Посилення відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру 

9.5.1. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (реєстр. N 7497) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.5.2. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права (реєстр. N 7413-д) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.5.3. 

Розроблення проекту Закону України про посилення відповідальності посадових осіб та громадян за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм та стандартів у процесі будівництва відповідних об'єктів 

В. Тихонов 

квітень 

9.5.4. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про посилення відповідальності посадових осіб та громадян за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм та стандартів у процесі будівництва відповідних об'єктів 

М. Азаров
В. Тихонов 

травень 

9.5.5. 

Супроводження проекту Закону України про підвищення відповідальності посадових осіб та громадян за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм та стандартів у процесі будівництва відповідних об'єктів у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

9.6. 

Спрощення дозвільної системи у сфері містобудування 

9.6.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо скорочення до 60 днів строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб 

В. Тихонов 

червень 

9.6.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону щодо скорочення до 60 днів строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб 

М. Азаров
В. Тихонов 

липень 

9.6.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо скорочення до 60 днів строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

9.7. 

Спрощення порядку проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно 

9.7.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо спрощення порядку проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно 

О. Лавринович 

вересень 

9.7.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо спрощення порядку проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно 

М. Азаров
О. Лавринович 

жовтень 

9.7.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо спрощення порядку проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно у комітетах Верховної Ради України 

О. Лавринович 

до прийняття Закону 

Ліцензування 

9.8. 

Скорочення строків одержання ліцензії, уніфікація принципів та процедур одержання ліцензії, законодавче закріплення критеріїв, на підставі яких ухвалюються рішення про введення ліцензування певного виду діяльності 

9.8.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 

А. Клюєв 

грудень 

9.8.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 

М. Азаров
А. Клюєв 

грудень 

9.8.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.9. 

Узгодження вартості видачі ліцензій з фактичними видатками, пов'язаними з такою видачею 

9.9.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" 

А. Клюєв 

травень 

9.9.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" 

М. Азаров
А. Клюєв 

червень 

Адміністративні послуги 

9.10. 

Законодавче забезпечення процедури надання адміністративних послуг 

9.10.1. 

Розроблення та подання для внесення Президентом України як невідкладного проекту Закону України про засади та порядок надання адміністративних послуг 

М. Азаров
О. Лавринович 

квітень 

9.10.2. 

Супроводження проекту Закону України про засади та порядок надання адміністративних послуг у комітетах Верховної Ради України 

О. Лавринович 

до прийняття Закону 

9.11. 

Перегляд затверджених переліків платних послуг з подальшим їх скороченням та розподілом на адміністративні і господарські послуги 

9.11.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо оптимізації переліків платних послуг, їх розподілу на адміністративні та господарські, відмови від надання органами виконавчої влади господарських послуг, які можуть бути надані суб'єктами господарювання 

керівники центральних органів виконавчої влади 

квітень 

9.11.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо оптимізації переліків платних послуг, їх розподілу на адміністративні та господарські, відмови від надання органами виконавчої влади господарських послуг, які можуть бути надані суб'єктами господарювання 

М. Азаров
керівники центральних органів виконавчої влади 

квітень 

9.11.3. 

Забезпечення внесення змін до законодавства щодо скасування вимоги стосовно обов'язкової наявності у водія транспортного засобу інших документів, які підтверджують право керування чи користування транспортним засобом, крім посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб 

М. Азаров
А. Могильов 

квітень 

9.11.4. 

Розроблення та подання для внесення Президентом України як невідкладного проекту Закону України про спрощення порядку проходження технічного огляду транспортних засобів 

М. Азаров
А. Могильов 

квітень 

9.12. 

Створення єдиної електронної бази даних адміністративних (державних) послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

9.12.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року N 532 "Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних послуг" 

А. Клюєв 

квітень 

9.12.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року N 532 "Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних послуг" 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

9.12.3. 

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо порядку внесення інформації до Реєстру адміністративних послуг 

А. Клюєв 

травень 

Започаткування бізнесу і "вихід з бізнесу" 

9.13. 

Урегулювання питання про акредитацію представництв і філій іноземних підприємств за заявним принципом 

9.13.1. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо акредитації на території України відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб (реєстр. N 5148) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.14. 

Спрощення процедури відкриття бізнесу 

9.14.1. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту (реєстр. N 8146) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.14.2. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва (реєстр. N 8294) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.14.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця) (реєстр. N 7516) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.14.4. 

Доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження принципу здійснення господарської діяльності суб'єктами приватного права без печаток) 

А. Клюєв 

квітень 

9.14.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України доопрацьованого проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження принципу здійснення господарської діяльності суб'єктами приватного права без печаток) 

А. Клюєв 

квітень 

9.14.6. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження принципу здійснення господарської діяльності суб'єктами приватного права без печаток) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.15. 

Спрощення процедури добровільного припинення господарської діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця 

9.15.1. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процедури припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) (реєстр. N 8295) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.16. 

Скорочення строків процедури банкрутства, забезпечення паритетності захисту інтересів боржників і кредиторів, запровадження дієвого механізму відновлення платоспроможності боржника та запобігання маніпуляціям з майном 

9.16.1. 

Розроблення проекту Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (нова редакція) 

А. Клюєв 

квітень 

9.16.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (нова редакція) 

М. Азаров
А. Клюєв 

квітень 

9.16.3. 

Супроводження проекту Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (нова редакція) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

Державний нагляд (контроль) 

9.17. 

Завершення роботи щодо впровадження критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження суб'єктами господарської діяльності певних видів діяльності та встановлення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 

9.17.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження суб'єктами господарської діяльності певних видів діяльності 

М. Азаров
А. Клюєв
керівники центральних органів виконавчої влади 

квітень 

9.17.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження суб'єктами господарської діяльності певних видів діяльності 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

9.18. 

Зміна підходів до здійснення державного нагляду з прямого контролю до профілактики та запобігання порушенням вимог законодавства; визначення переліку питань для вжиття планових заходів щодо нагляду (контролю) залежно від ступеня ризику 

9.18.1 

Затвердження уніфікованої форми актів та переліків питань для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

А. Клюєв
керівники центральних органів виконавчої влади 

травень 

9.19. 

Запровадження відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за збитки, завдані суб'єкту господарювання внаслідок неправомірних дій і недотримання процедури здійснення державного нагляду (контролю) 

9.19.1. 

Розроблення проектів законодавчих актів щодо встановлення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за недотримання ними процедури здійснення державного нагляду (контролю) та за збитки, завдані суб'єкту господарювання внаслідок неправомірних дій під час здійснення державного нагляду (контролю) 

А. Клюєв 

липень 

9.20. 

Забезпечення відкритого доступу до національних стандартів 

9.20.1. 

Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів 

А. Клюєв 

квітень 

Забезпечення безпеки продуктів харчування (санітарні та фітосанітарні норми) 

9.21. 

Приведення системи санітарних та фітосанітарних стандартів у відповідність із законодавством Європейського Союзу 

9.21.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

І. Ємець 

квітень 

9.21.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

М. Азаров
І. Ємець 

квітень 

9.21.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

9.21.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про виконання зобов'язань перед СОТ, що визначені пунктом 327 Звіту робочої групи з питань вступу України до СОТ 

І. Ємець 

квітень 

9.21.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про виконання зобов'язань перед СОТ, що визначені пунктом 327 Звіту робочої групи з питань вступу України до СОТ 

М. Азаров
І. Ємець 

квітень 

9.21.6. 

Затвердження уточненого переліку об'єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи (з метою його приведення у відповідність із Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 1997 року N 258/97) 

І. Ємець 

квітень 

9.21.7. 

Затвердження санітарних правил і норм щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах 

І. Ємець 

квітень 

9.21.8. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно формування мережі наукових установ, що проводитимуть оцінку ризику для харчової продукції 

І. Ємець 

травень 

9.21.9. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України стосовно формування мережі наукових установ, що проводитимуть оцінку ризику для харчової продукції 

М. Азаров
І. Ємець 

червень 

9.21.10. 

Розроблення проекту Закону України про загальні вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами 

І. Ємець 

жовтень 

9.21.11. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальні вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами 

М. Азаров
І. Ємець 

жовтень 

9.21.12. 

Супроводження проекту Закону України про загальні вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

9.22. 

Скасування вимог щодо одержання виробниками харчових продуктів погоджень, сертифікатів, висновків та інших документів, що не застосовуються в законодавстві Європейського Союзу. 

9.22.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у частині визначення переліку дозвільних документів, сертифікатів, погоджень, що повинні одержувати виробники харчових продуктів) 

І. Ємець 

червень 

Максимальне скорочення часу видачі документів виробниками харчових продуктів 

9.22.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у частині визначення переліку дозвільних документів, сертифікатів, погоджень, що повинні одержувати виробники харчових продуктів) 

М. Азаров
І. Ємець 

червень 

9.22.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (стосовно гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у частині визначення переліку дозвільних документів, сертифікатів, погоджень, що повинні одержувати виробники харчових продуктів) у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

9.23. 

Забезпечення прозорості роботи уповноважених органів за рахунок обов'язкового планування заходів контролю і нагляду на основі критеріїв, за якими можна перевірити результативність та ефективність їх роботи 

9.23.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розроблення національного довгострокового плану здійснення контролю за якістю харчових продуктів, гармонізованого з положеннями Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 року N 882/2004 

І. Ємець 

травень 

9.23.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розроблення національного довгострокового плану здійснення контролю за якістю харчових продуктів, гармонізованого з положеннями Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 року N 882/2004 

М. Азаров
І. Ємець 

червень 

9.23.3. 

Розроблення проекту Закону України щодо здійснення контролю за виконанням вимог до якості харчових продуктів 

І. Ємець 

жовтень 

9.23.4. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо здійснення контролю за виконанням вимог до якості харчових продуктів 

М. Азаров
І. Ємець 

жовтень 

9.23.5. 

Супроводження проекту Закону України щодо здійснення контролю за виконанням вимог до якості харчових продуктів у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

9.24. 

Зменшення кількості відомчих лабораторій до мінімально прийнятного рівня, забезпечення їх технічного оснащення 

9.24.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо заходів з оптимізації мережі державних лабораторій, які здійснюють випробування для цілей державного контролю (нагляду), з метою зменшення кількості лабораторій та підвищення достовірності результатів вимірювань 

І. Ємець 

травень 

9.24.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо заходів з оптимізації мережі державних лабораторій, які здійснюють випробування для цілей державного контролю (нагляду), з метою зменшення кількості лабораторій та підвищення достовірності результатів вимірювань 

М. Азаров
І. Ємець 

червень 

9.25. 

Удосконалення законодавства щодо маркування продукції та приведення його у відповідність із законодавством Європейського Союзу 

9.25.1. 

Розроблення проекту Закону України про інформування споживачів стосовно властивостей харчових продуктів 

І. Ємець 

червень 

9.25.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про інформування споживачів стосовно властивостей харчових продуктів 

М. Азаров
І. Ємець 

червень 

9.25.3. 

Супроводження проекту Закону України про інформування споживачів стосовно властивостей харчових продуктів у комітетах Верховної Ради України 

І. Ємець 

до прийняття Закону 

Технічне регулювання 

9.26. 

Розподіл функцій стандартизації, контролю відповідності та ринкового нагляду між різними органами з метою уникнення конфлікту інтересів 

9.26.1. 

Супроводження проекту Закону України про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції (реєстр. N 7408) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.27. 

Перехід від державного контролю за виробництвом продукції до системи державного ринкового контролю за безпекою продукції на продовольчому ринку 

9.27.1. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо плану заходів із запровадження системи державного ринкового контролю за безпекою продукції на продовольчому ринку 

А. Клюєв
С. Орєхов 

липень 

9.28. 

Скасування реєстрації виробниками (постачальниками) продукції декларацій про відповідність продукції в центральному органі виконавчої влади з питань технічного регулювання 

9.28.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо скасування реєстрації декларацій виробника про відповідність продукції 

А. Клюєв 

травень 

9.28.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо скасування реєстрації декларацій виробника про відповідність продукції 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

9.28.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо скасування реєстрації декларацій виробника про відповідність продукції у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.29. 

Перехід до принципу добровільного застосування національних стандартів, за винятком тих, на які є посилання в технічних регламентах 

9.29.1. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо плану заходів з модернізації випробувальних та метрологічних лабораторій на 2011 - 2013 роки 

А. Клюєв
С. Орєхов 

квітень 

9.29.2. 

Розроблення проекту Закону України про метрологію та метрологічну діяльність (нова редакція) 

С. Орєхов 

квітень 

9.23.3. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про метрологію та метрологічну діяльність (нова редакція) 

М. Азаров
С. Орєхов 

травень 

9.29.4. 

Супроводження проекту Закону України про метрологію та метрологічну діяльність (нова редакція) у комітетах Верховної Ради України 

С. Орєхов 

до прийняття Закону 

9.29.5. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" 

А. Клюєв 

квітень 

9.29.6. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" 

М. Азаров
А. Клюєв 

квітень 

9.29.7. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття закону 

9.30. 

Утворення національного органу стандартизації відповідно до принципів, що застосовуються в Європейському Союзі 

9.30.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо утворення національного органу стандартизації відповідно до принципів, що застосовуються в Європейському Союзі 

А. Клюєв
С. Орєхов 

квітень 

9.30.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо утворення національного органу стандартизації відповідно до принципів, що застосовуються в Європейському Союзі 

М. Азаров
А. Клюєв
С. Орєхов 

квітень 

9.31. 

Опрацювання концепції впровадження стандартів Європейського Союзу за методом "обкладинки" 

9.31.1. 

Розроблення та прийняття концепції впровадження стандартів Європейського Союзу за методом "обкладинки" 

А. Клюєв 

вересень 

Реформування митних процедур 

9.32. 

Створення якісної системи управління ризиками та перевірки після митного оформлення 

9.32.1. 

Затвердження нормативно-правового акта щодо порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації 

Ф. Ярошенко
І. Калєтнік 

квітень 

9.32.2. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів (реєстр. N 8130-1) у комітетах Верховної Ради України 

І. Калєтнік 

до прийняття Закону 

9.32.3. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку заповнення рішення про визначення митної вартості товарів 

Ф. Ярошенко
І. Калєтнік 

квітень 

9.32.4. 

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо внесення змін до Порядку оформлення результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України 

Ф. Ярошенко
І. Калєтнік 

квітень 

Залучення інвестицій і сприяння розвитку підприємництва 

9.33. 

Розширення і підтримка діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва 

9.33.1. 

Розроблення проекту Закону України про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні 

А. Клюєв 

травень 

9.33.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

9.33.3. 

Супроводження проекту Закону України про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.33.4. 

Розроблення проекту Закону України про ремісничу діяльність 

А. Клюєв 

травень 

9.33.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про ремісничу діяльність 

М. Азаров
А. Клюєв 

травень 

9.33.6. 

Супроводження проекту Закону України про ремісничу діяльність у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

9.34. 

Забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізму державно-приватного партнерства 

9.34.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення аналізу ефективності державно-приватного партнерства 

А. Клюєв 

травень 

9.34.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення аналізу ефективності державно-приватного партнерства 

М. Азаров
А. Клюєв 

червень 

9.34.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності або тих, що належать Автономній Республіці Крим 

А. Клюєв 

травень 

9.34.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності або тих, що належать Автономній Республіці Крим 

М. Азаров
А. Клюєв 

червень 

9.35. 

Створення умов для розвитку саморегулівних організацій і поступової передачі їм частини функцій державного регулювання та контролю 

9.35.1. 

Розроблення проекту Закону України про саморегулівні організації 

А. Клюєв 

липень 

9.35.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про саморегулівні організації 

М. Азаров
А. Клюєв 

липень 

9.35.3. 

Супроводження проекту Закону України про саморегулівні організації у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

10. Приватизація і управління державною власністю 

Оптимізація структури державного сектору та завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту 

10.1. 

Законодавче закріплення оновленого переліку підприємств, що не підлягають приватизації 

10.1.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації (щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації) 

Д. Колесніков
О. Рябченко 

травень 

10.1.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації (щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації) 

М. Азаров
Д. Колесніков
О. Рябченко 

травень 

10.1.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації (щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації) у комітетах Верховної Ради України 

Д. Колесніков
О. Рябченко 

до прийняття Закону 

10.1.4. 

Розроблення проектів законів України про Державну програму приватизації та про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 

О. Рябченко 

квітень 

10.1.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про Державну програму приватизації та про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 

М. Азаров
О. Рябченко 

квітень 

10.1.6. 

Супроводження проектів законів України про Державну програму приватизації та про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації у комітетах Верховної Ради України 

О. Рябченко 

до прийняття Закону 

10.1.7. 

Розроблення проектів нормативно-правових актів, передбачених законами України про Державну програму приватизації та про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 

О. Рябченко 

у тримісячний строк після прийняття законів 

Підвищення ефективності управління державним майном 

10.2. 

Розроблення та прийняття Закону України "Про Фонд державного майна України" 

10.2.1. 

Розроблення проекту Закону України про Фонд державного майна України з урахуванням необхідності розподілу функцій управління державною власністю та приватизації 

О. Рябченко 

травень 

10.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про Фонд державного майна України 

М. Азаров
О. Рябченко 

червень 

10.2.3. 

Супроводження проекту Закону України про Фонд державного майна України у комітетах Верховної Ради України 

О. Рябченко 

до прийняття Закону 

10.3. 

Оптимізація управління об'єктами державної власності 

10.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо повноважень Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном 

Д. Колесніков 

травень 

10.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" 

М. Азаров
Д. Колесніков 

червень 

10.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" у комітетах Верховної Ради України 

Д. Колесніков 

до прийняття Закону 

11. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери 

Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки 

11.1. 

Стимулювання фундаментальних і прикладних наукових досліджень 

11.1.1. 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо інтеграції вітчизняної науки в міжнародне наукове середовище 

В. Семиноженко
Д. Табачник 

грудень 

11.1.2. 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо затвердження плану заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах 

В. Семиноженко 

травень 

11.1.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ 

В. Семиноженко 

квітень 

11.1.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ 

М. Азаров
В. Семиноженко 

квітень 

11.1.5. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо плану проведення оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ 

В. Семиноженко 

квітень 

11.1.6. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо плану проведення оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ 

М. Азаров
В. Семиноженко 

квітень 

11.1.7. 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо вдосконалення системи фінансування науково-технічних досліджень та щодо створення Інституту науково-технічної та інноваційної експертизи 

В. Семиноженко 

вересень 

11.2. 

Розвиток інноваційної інфраструктури 

11.2.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо фінансування заходів Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009 - 2013 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року N 447 (стосовно створення державного та регіональних центрів трансферу технологій, регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, інноваційних бізнес-інкубаторів) 

В. Семиноженко 

квітень 

11.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо фінансування заходів Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009 - 2013 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року N 447 (стосовно створення державного та регіональних центрів трансферу технологій, регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, інноваційних бізнес-інкубаторів) 

М. Азаров
В. Семиноженко 

квітень 

11.2.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо фінансування заходів Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009 - 2013 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року N 447 (стосовно створення державного та регіональних центрів трансферу технологій, регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, інноваційних бізнес-інкубаторів) у комітетах Верховної Ради України 

В. Семиноженко 

до прийняття Закону 

11.2.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо створення фонду підтримки патентування перспективних науково-технічних розробок за кордоном 

В. Семиноженко 

квітень 

11.2.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо створення фонду підтримки патентування перспективних науково-технічних розробок за кордоном 

М. Азаров
В. Семиноженко 

квітень 

Забезпечення розбудови інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого і спрямованого на розвиток 

11.3. 

Реалізація Концепції розвитку електронного урядування в Україні 

11.3.1. 

Побудова основних системоутворюючих елементів системи "Електронний Уряд" 

В. Семиноженко 

протягом року 

11.4. 

Задоволення потреб громадян України, органів влади, підприємств, установ та організацій у доступі до бібліотечних і архівних фондів 

11.4.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека-XXI" 

В. Семиноженко 

травень 

11.4.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека-XXI" 

М. Азаров
В. Семиноженко 

червень 

11.5. 

Створення та забезпечення функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" 

11.5.1. 

Забезпечення приймання звітності, обов'язковість подання якої встановлено законодавством, в електронному вигляді міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

В. Семиноженко
Ф. Ярошенко 

протягом року 

12. Міжнародна інтеграція та співробітництво 

Побудова ефективної системи прийняття рішень у зовнішньоекономічній сфері 

12.1. 

Утворення постійно діючої зовнішньоекономічної ради як органу системної координації міжнародного економічного співробітництва 

12.1.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо утворення зовнішньоекономічної ради при Кабінеті Міністрів України 

А. Клюєв 

квітень 

12.1.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо утворення зовнішньоекономічної ради при Кабінеті Міністрів України 

М. Азаров
А. Клюєв 

квітень 

12.2. 

Запровадження стратегії залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної та фінансової допомоги 

12.2.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної та фінансової допомоги 

А. Клюєв 

вересень 

12.2.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної і фінансової допомоги 

М. Азаров
А. Клюєв 

жовтень 

Створення зони вільної торгівлі і запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом 

12.3. 

Вжиття заходів, необхідних у контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом 

12.3.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо збільшення переваг та мінімізації негативних наслідків створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для національної економіки 

А. Клюєв 

квітень 

12.3.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо збільшення переваг та мінімізації негативних наслідків створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для національної економіки 

М. Азаров
А. Клюєв 

квітень 

12.3.3. 

Завершення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом 

А. Клюєв 

протягом року 

12.4. 

Здійснення комплексу реформ з метою створення умов для лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 

12.4.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Координаційну комісію з виконання плану дій щодо створення умов для лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 

К. Грищенко 

квітень 

12.4.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про Координаційну комісію з виконання плану дій щодо створення умов для лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 

М. Азаров
К. Грищенко 

квітень 

12.4.3. 

Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо Національного плану заходів на 2011 рік з виконання плану дій щодо створення умов для лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 

К. Грищенко 

квітень 

Поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках для вітчизняних виробників 

12.5. 

Розвиток експортного потенціалу України 

12.5.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про заходи щодо розвитку та реалізації експортного потенціалу України та розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних виробників 

А. Клюєв 

листопад 

12.5.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про заходи щодо розвитку та реалізації експортного потенціалу України та розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних виробників 

М. Азаров
А. Клюєв 

грудень 

12.5.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про заходи з подолання негативного сальдо зовнішньої торгівлі 

А. Клюєв 

квітень 

12.5.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про заходи з подолання негативного сальдо зовнішньої торгівлі 

М. Азаров
А. Клюєв 

квітень 

12.5.5. 

Розроблення проекту Закону щодо впровадження механізмів державної підтримки експортної діяльності (кредитування, страхування експорту, гарантування участі українських експортерів у тендерах за кордоном) 

А. Клюєв 

липень 

12.5.6. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо механізмів державної підтримки експортної діяльності (кредитування, страхування експорту, гарантування участі українських експортерів у тендерах за кордоном) 

М. Азаров
А. Клюєв 

серпень 

12.5.7. 

Супроводження проекту Закону України щодо механізмів державної підтримки експортної діяльності (кредитування, страхування експорту, гарантування участі українських експортерів у тендерах за кордоном) у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв 

до прийняття Закону 

12.6. 

Просування та захист економічних інтересів України за допомогою механізмів СОТ 

12.6.1. 

Реалізація економічних інтересів України шляхом закріплення на ринках держав, що вступають до СОТ 

А. Клюєв 

протягом року 

12.6.2. 

Розширення участі України у багатосторонніх переговорах СОТ та розвиток співробітництва з об'єднаннями та угрупованнями держав - членів СОТ 

А. Клюєв 

протягом року 

12.7. 

Створення сприятливого торговельного та інвестиційного режиму, в тому числі шляхом укладення економічно обгрунтованих угод про вільну торгівлю з перспективними партнерами України 

12.7.1. 

Підготовка та укладення угод про вільну торгівлю з перспективними торговельними партнерами України 

А. Клюєв 

до підписання угод 

12.8. 

Розширення співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі фінансовими, розроблення національної дорожньої карти з активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і набуття членства в ній у середньостроковій перспективі 

12.8.1. 

Виконання плану заходів щодо реалізації Дорожньої карти співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2011 - 2014 роки 

А. Клюєв 

протягом року 

Розширення режиму вільної торгівлі з державам-учасницями Співдружності Незалежних Держав і поглиблення співпраці з перспективними торговельними партнерами та регіональними інтеграційними об'єднаннями 

12.9. 

Вжиття заходів із Укладення нового Договору про зону вільної торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на основі норм і правил СОТ. Розроблення і прийняття на національному рівні плану заходів щодо реалізації Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року 

12.9.1. 

Участь у підготовці до підписання в установленому порядку Договору про зону вільної торгівлі держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 

А. Клюєв 

грудень 

12.9.2. 

Підготовка до підписання Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року 

А. Клюєв 

перше півріччя 

12.9.3. 

Забезпечення участі у розробленні плану заходів з реалізації другого етапу (2012 - 2015 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року 

А. Клюєв 

протягом року 

12.10. 

Розроблення та реалізація нової Програми довгострокового торгово-економічного співробітництва з Російською Федерацією, яка включатиме конкретні проекти співпраці в пріоритетних галузях економіки 

12.10.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення проекту Програми довгострокового торгово-економічного співробітництва з Російською Федерацією на 2011 - 2020 роки 

А. Клюєв 

травень 

12.10.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення проекту Програми довгострокового торгово-економічного співробітництва з Російською Федерацією на 2011 - 2020 роки 

М. Азаров
А. Клюєв 

червень 

13. Реформа електроенергетики 

Забезпечення прозорості, послідовності і передбачуваності регуляторної політики 

13.1. 

Запровадження системи показників якості для енергорозподільних компаній 

13.1.1. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо порядку розрахунку показників якості послуг з передачі та постачання електричної енергії 

С. Тітенко 

квітень 

13.1.2. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України стосовно затвердження форм звітності щодо показників надійності (безперервності) електропостачання та показників комерційної якості надання послуг, а також інструкцій щодо їх заповнення 

С. Тітенко 

квітень 

13.2. 

Коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року 

13.2.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р (в частині розвитку електроенергетики) 

Ю. Бойко 

квітень 

13.2.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р (в частині розвитку електроенергетики) 

М. Азаров
Ю. Бойко 

травень 

Планомірне встановлення економічно обгрунтованих тарифів, що стимулюватимуть зниження витрат і забезпечуватимуть можливість залучення інвестицій у галузь електроенергетики 

13.3. 

Ліквідація перехресного субсидування 

13.3.1. 

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року N 1566 "Питання підприємств з виробництва первинного алюмінію та титану губчастого в період фінансово-економічної кризи" 

А. Клюєв 

травень 

13.3.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року N 1566 "Питання підприємств з виробництва первинного алюмінію та титану губчастого в період фінансово-економічної кризи" 

М. Азаров
А. Клюєв 

червень 

13.3.3. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 5 березня 2009 року N 279 "Про затвердження Порядку надання компенсації втрат ВАТ "Запоріжжяобленерго" від здійснення постачання електроенергії підприємствам з виробництва первинного алюмінію та титану губчастого" 

С. Тітенко 

у місячний строк після внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року N 1566 

13.3.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року N 342 "Про роздрібний тариф на електричну енергію для вугледобувних підприємств" 

Ю. Бойко 

травень 

13.3.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року N 342 "Про роздрібний тариф на електричну енергію для вугледобувних підприємств" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

червень 

13.3.6. 

Розроблення та видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 червня 2007 року N 866 "Про затвердження Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств" 

С. Тітенко 

у місячний строк після визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року N 342 

13.3.7. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 881 "Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту" 

В. Тихонов 

травень 

13.3.8. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 881 "Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту" 

М. Азаров
В. Тихонов 

червень 

13.3.9. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 липня 2007 року N 996 "Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення" 

С. Тітенко 

у місячний строк після визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 881 

13.3.10. 

Розроблення проекту Закону України щодо визнання таким, що втратив чинність, пункту 6 статті 3 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" 

Ю. Бойко 

травень 

13.3.11. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо визнання таким, що втратив чинність, пункту 6 статті 3 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

червень 

13.3.12. 

Супроводження проекту Закону України щодо визнання таким, що втратив чинність, пункту 6 статті 3 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

13.3.13. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2004 року N 761 "Про заходи щодо поліпшення освітлення населених пунктів" 

Ю. Бойко 

травень 

13.3.14. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2004 року N 761 "Про заходи щодо поліпшення освітлення населених пунктів" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

червень 

13.3.15. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21 лютого 2008 року N 198 "Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів" 

С. Тітенко 

у місячний строк після внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2004 року N 761 

13.3.16. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 жовтня 2004 року N 1030 "Про Порядок диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів" 

С. Тітенко 

у місячний строк після внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2004 року N 761 

13.3.17. 

Розроблення та видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо приведення тарифів на електроенергію для населення до економічно обґрунтованого рівня (I етап) 

С. Тітенко 

квітень 

13.3.18. 

Розроблення та видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо приведення тарифів на електроенергію для населення до економічно обґрунтованого рівня (II етап) 

С. Тітенко 

грудень 

13.4. 

Розроблення та впровадження методології "стимулюючого ціноутворення", що створить стимули для підвищення енергоефективності, залучення інвестицій та оновлення основних фондів 

13.4.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо виключення положень стосовно формування тарифів для суб'єктів природної монополії, виходячи з витрат відповідно до податкового законодавства, та доповнення положеннями щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення для суб'єктів природних монополій 

Ю. Бойко
С. Тітенко 

червень 

13.4.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо виключення положень стосовно формування тарифів для суб'єктів природної монополії, виходячи з витрат відповідно до податкового законодавства, та доповнення положеннями щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення для суб'єктів природних монополій 

М. Азаров
Ю. Бойко
С. Тітенко 

червень 

13.4.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо виключення положень стосовно формування тарифів для суб'єктів природної монополії, виходячи з витрат відповідно до податкового законодавства, та доповнення положеннями щодо впровадження стимулюючого тарифоутворення для суб'єктів природних монополій у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко
С. Тітенко 

до прийняття Закону 

13.4.4. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України про затвердження Порядку розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії (на основі багаторічного стимулюючого регулювання) 

С. Тітенко 

липень 

13.4.5. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 1 серпня 2001 року N 801 "Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом" 

С. Тітенко 

липень 

13.4.6. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України про затвердження Методики формування необхідного доходу ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом 

С. Тітенко 

липень 

13.4.7. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо визнання такими, що втратили чинність, постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України від 2 квітня 2001 року N 309 "Про затвердження Порядку визначення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом для ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом" та від 6 травня 1998 року N 564 "Про затвердження Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу за спожиту електроенергію, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії за регульованим тарифом" 

С. Тітенко 

липень 

13.5. 

Підвищення рівня функціонування ринку електричної енергії України 

13.5.1. 

Розроблення проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України 

Ю. Бойко
С. Тітенко 

червень 

13.5.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України 

М. Азаров
Ю. Бойко
С. Тітенко 

липень 

13.5.3. 

Супроводження проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко
С. Тітенко 

до прийняття Закону 

13.6. 

Перехід від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів 

13.6.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів 

С. Тітенко
Ю. Бойко 

жовтень 

13.6.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану переходу від моделі єдиного покупця до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів 

М. Азаров
Ю. Бойко
С. Тітенко 

листопад 

13.7. 

Проведення поетапної приватизації енергорозподільних і теплових енергогенеруючих компаній з метою залучення інвестицій для модернізації їх потужностей 

13.7.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо продажу пакетів акцій енергетичних компаній 

Ю. Бойко 

квітень 

13.7.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо продажу пакетів акцій енергетичних компаній 

М. Азаров
Ю. Бойко 

квітень 

13.7.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Фонду державного майна України пакетів акцій, що підлягають продажу, із статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" 

Ю. Бойко 

квітень 

13.7.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо передачі Фонду державного майна України пакетів акцій, що підлягають продажу, із статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

квітень 

13.7.5. 

Організація продажу та продаж пакетів акцій не менше п'яти енергорозподільних і двох енергогенеруючих компаній 

О. Рябченко 

до кінця року 

13.7.6. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 року N 794 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" 

Ю. Бойко
О. Рябченко 

червень 

13.7.7. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 року N 794 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

липень 

13.8. 

Урегулювання питання приєднання споживачів до електричних мереж 

13.8.1. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування оплати послуг, які надаються суб'єктами природних монополій (реєстр. N 7420) у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

13.8.2. 

Розроблення і видання постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо затвердження правил приєднання до електричних установок та методики визначення вартості такого приєднання 

С. Тітенко 

квітень 

13.9. 

Підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів електроенергії 

13.9.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям відключати від електропостачання боржників та запровадження відповідальності споживачів за несвоєчасну оплату спожитої електроенергії і отриманих житлово-комунальних послуг 

Ю. Бойко 

листопад 

13.9.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям відключати від електропостачання боржників та запровадження відповідальності споживачів за несвоєчасну оплату спожитої електроенергії і отриманих житлово-комунальних послуг 

М. Азаров
Ю. Бойко 

грудень 

13.9.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям відключати від електропостачання боржників та запровадження відповідальності споживачів за несвоєчасну оплату спожитої електроенергії і отриманих житлово-комунальних послуг у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

13.9.4. 

Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" стосовно вдосконалення механізму фінансування екологічної броні електропостачання та посилення відповідальності за її несвоєчасне фінансування 

Ю. Бойко 

червень 

13.9.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" стосовно вдосконалення механізму фінансування екологічної броні електропостачання та посилення відповідальності за її несвоєчасне фінансування 

М. Азаров
Ю. Бойко 

липень 

13.9.6. 

Супроводження проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" стосовно вдосконалення механізму фінансування екологічної броні електропостачання та посилення відповідальності за її несвоєчасне фінансування у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

13.10. 

Забезпечення реальної незалежності регулятора 

13.10.1. 

Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій до другого читання проекту Закону України про державне регулювання в енергетиці України (реєстр. N 0889) 

Ю. Бойко
С. Тітенко 

червень 

13.10.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій Кабінету Міністрів України до другого читання проекту Закону України про державне регулювання в енергетиці України (реєстр. N 0889) 

М. Азаров
Ю. Бойко 

червень 

13.10.3. 

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про державне регулювання в енергетиці України (реєстр. N 0889) 

Ю. Бойко
С. Тітенко 

до прийняття Закону 

13.11. 

Підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями 

13.11.1. 

Корпоратизація Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" 

Ю. Бойко 

грудень 

14. Реформа вугільної галузі 

Лібералізація ринку вугільної продукції та механізмів збуту і ціноутворення 

14.1. 

Формування цін на вугільну продукцію на основі балансу попиту та пропозицій 

14.1.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції переходу на біржову форму продажу вугілля 

Ю. Бойко 

квітень 

14.1.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту Концепції переходу на біржову форму продажу вугілля 

М. Азаров
Ю. Бойко 

квітень 

Удосконалення механізму державної підтримки вугільної галузі 

14.2. 

Поетапне припинення субсидування операційних витрат державних шахт разом зі збільшенням фінансування на працевлаштування та соціальну підтримку працівників 

14.2.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку надання державної підтримки шляхом покриття різниці між ціною реалізації та собівартістю видобутку вугілля (з урахуванням поетапного зменшення субсидування вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості та збільшення обсягів бюджетних асигнувань на закриття шахт та соціальну підтримку працівників шахт, що вивільняються при їх закритті) 

Ю. Бойко 

жовтень 

14.2.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку надання державної підтримки шляхом покриття різниці між ціною реалізації та собівартістю видобутку вугілля (з урахуванням поетапного зменшення субсидування вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості та збільшення обсягів бюджетних асигнувань на закриття шахт та соціальну підтримку працівників шахт, що вивільняються при їх закритті) 

М. Азаров
Ю. Бойко 

листопад 

Приватизація життєздатних підприємств галузі і закриття безнадійно збиткових шахт 

14.3. 

Забезпечення процесу приватизації вугільних підприємств 

14.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" 

А. Клюєв
Ю. Бойко 

червень 

14.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" 

М. Азаров
А. Клюєв
Ю. Бойко 

липень 

14.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" у комітетах Верховної Ради України 

А. Клюєв
Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

14.3.4. 

Розроблення проекту Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств 

Ю. Бойко 

травень 

14.3.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств 

М. Азаров
Ю. Бойко 

травень 

14.3.6. 

Супроводження проекту Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

14.3.7. 

Розроблення галузевої програми приватизації, що визначає перелік, черговість і механізми приватизації вугледобувних підприємств 

Ю. Бойко 

у місячний строк після прийняття Закону 

14.4. 

Закриття неперспективних збиткових шахт 

14.4.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів, торфодобувних підприємств 

Ю. Бойко 

квітень 

14.4.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів, торфодобувних підприємств 

М. Азаров
Ю. Бойко 

квітень 

Забезпечення здатності ринку ефективно перерозподіляти робочу силу 

14.5. 

Здійснення заходів соціальної підтримки та створення умов для перекваліфікації та працевлаштування працівників вугільних підприємств 

14.5.1. 

Розроблення графіка скорочення робочих місць на підприємствах вугільної галузі, що реструктуризуються, у розрізі регіонів та з характеристикою працівників, що вивільняються (з урахуванням вікової категорії, рівня освіти, складу і доходу сім'ї тощо) 

Ю. Бойко 

травень 

14.5.2. 

Розрахунок обсягів коштів державної підтримки, які переадресовуватимуться із субсидування вугільної продукції на перекваліфікацію працівників, що вивільнюються, та створення нових робочих місць 

С. Тігіпко
Ю. Бойко 

липень 

15. Реформа нафтогазової промисловості 

Створення умов для залучення приватних інвестицій і розвитку конкуренції у видобутку нафти та газу 

15.1. 

Упровадження диференційованих ставок рентної плати для створення сприятливих умов видобутку вуглеводнів на нерентабельних родовищах і родовищах із складними умовами розробки 

15.1.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно нарахування рентних платежів за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат 

Ю. Бойко 

серпень 

15.1.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно нарахування рентних платежів за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат 

М. Азаров
Ю. Бойко 

вересень 

15.1.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно нарахування рентних платежів за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

15.2. 

Упорядкування дозвільних процедур, пов'язаних із розробкою родовищ і видобутком вуглеводнів, з метою зниження ризиків інвесторів 

15.2.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами 

М. Злочевський 

квітень 

15.2.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами 

М. Азаров
М. Злочевський 

травень 

15.2.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування 

М. Злочевський 

вересень 

15.2.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування 

М. Азаров
М. Злочевський 

жовтень 

15.2.5. 

Затвердження регламенту роботи Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування 

М. Азаров
М. Злочевський 

листопад 

Реформування структури галузі та залучення інвестицій у кожний її сегмент 

15.3. 

Проведення реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 

15.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний транспорт" 

Ю. Бойко 

квітень 

15.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний транспорт" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

квітень 

15.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний транспорт" у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

15.3.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про розпорядження непрофільними активами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств 

Ю. Бойко 

липень 

15.3.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про розпорядження непрофільними активами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств 

М. Азаров
Ю. Бойко 

серпень 

15.3.6. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 

Ю. Бойко 

серпень 

15.3.7. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

вересень 

15.3.8. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

15.3.9. 

Розроблення програми реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 

Ю. Бойко 

липень 

15.3.10. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145 (у частині розвитку нафтогазового комплексу) 

Ю. Бойко 

вересень 

15.3.11. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145 (у частині розвитку нафтогазового комплексу) 

М. Азаров
Ю. Бойко 

жовтень 

Модернізація газотранспортної системи і нафтопереробних потужностей 

15.4. 

Розроблення програми модернізації внутрішньої (транзитної) газотранспортної системи 

15.4.1. 

Розроблення техніко-економічного обгрунтування модернізації газотранспортної системи 

Ю. Бойко 

червень 

15.4.2. 

Підготовка і підписання фінансової та проектної угод з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком щодо модернізації газотранспортної системи 

Ю. Бойко 

липень 

15.5. 

Модернізація нафтопереробних потужностей 

15.5.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної галузей 

Ю. Бойко 

червень 

15.5.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної галузей 

М. Азаров
Ю. Бойко 

липень 

15.5.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної галузей у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості в галузі 

15.6. 

Розроблення і виконання програми забезпечення споживачів газовими лічильниками 

15.6.1. 

Супроводження проекту Закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу (реєстр. N 7024) у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

15.6.2. 

Розроблення та затвердження програми забезпечення споживачів газовими лічильниками 

Ю. Бойко 

липень 

15.7. 

Розроблення і впровадження механізму відключення боржників (за винятком певних категорій споживачів, таких як лікарні, стратегічно важливі об'єкти тощо). Впровадження механізму розрахунків теплопостачальних підприємств за природний газ із застосуванням рахунків зі спеціальним режимом використання 

15.7.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року N 1087 "Про затвердження Типового договору про постачання природного газу підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води" 

Ю. Бойко 

квітень 

15.7.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року N 1087 "Про затвердження Типового договору про постачання природного газу підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

квітень 

15.7.3. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" 

Ю. Бойко 

квітень 

15.7.4. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

травень 

15.7.5. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

15.7.6. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку визначення розміру збитків, спричинених незаконним, у тому числі безлімітним, безоплатним та бездоговірним споживанням природного газу 

Ю. Бойко 

листопад 

15.7.7. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку визначення розміру збитків, спричинених незаконним, у тому числі безлімітним, безоплатним та бездоговірним споживанням природного газу 

М. Азаров
Ю. Бойко 

грудень 

15.7.8. 

Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Законів України "Про теплопостачання", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" 

Ю. Бойко 

травень 

15.7.9. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Законів України "Про теплопостачання", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" 

М. Азаров
Ю. Бойко 

червень 

15.7.10. 

Супроводження проекту Закону України щодо внесення змін до Законів України "Про теплопостачання", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

15.7.11. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завдання значних матеріальних збитків, а також вчинення дій, що призвели до людських жертв через самовільне підключення (врізку), пошкодження та руйнування магістральних газопроводів та газорозподільних мереж 

Ю. Бойко 

квітень 

15.7.12. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завдання значних матеріальних збитків, а також вчинення дій, що призвели до людських жертв через самовільне підключення (врізку), пошкодження та руйнування магістральних газопроводів та газорозподільних мереж 

М. Азаров
Ю. Бойко 

квітень 

15.7.13. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завдання значних матеріальних збитків, а також вчинення дій, що призвели до людських жертв через самовільне підключення (врізку), пошкодження та руйнування магістральних газопроводів та газорозподільних мереж, у комітетах Верховної Ради України 

Ю. Бойко 

до прийняття Закону 

15.7.14. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" 

Ю. Бойко
В. Тихонов 

вересень 

15.7.15. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" 

М. Азаров
Ю. Бойко
В. Тихонов 

жовтень 

15.7.16. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" у комітетах Верховної Ради України 

Бойко Ю. А.
В. Тихонов 

до прийняття Закону 

15.7.17. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 

Ю. Бойко
В. Тихонов 

серпень 

15.7.18. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 

М. Азаров
Ю. Бойко
В. Тихонов 

вересень 

Підвищення якості нафтопродуктів 

15.8. 

Створення системи контролю за якістю нафтопродуктів та розроблення графіка переходу до стандартів якості Європейського Союзу 

15.8.1. 

Розроблення та затвердження 11 стандартів на методи випробувань нафтопродуктів, гармонізованих із стандартами ISO, EN ISO та EN, з метою впровадження ДСТУ 4839:2007 і ДСТУ 4840:2007 

Ю. Бойко 

грудень 

Встановлення економічно обгрунтованих цін 

15.9. 

Планомірне приведення цін на природний газ та тарифів на його транспортування, зберігання, розподіл і постачання для споживачів до економічно обґрунтованого рівня 

15.9.1. 

Підготовка та прийняття постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо поетапного приведення цін на природний газ до економічно обгрунтованого рівня 

С. Тітенко 

листопад 

16. Реформа житлово-комунального господарства 

Забезпечення рентабельного функціонування підприємств житлово-комунального господарства 

16.1. 

Поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обгрунтовані витрати і інвестиційну складову, та впровадження стимулюючої моделі тарифоутворення 

16.1.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів методик тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, які забезпечують норму повернення на вкладений капітал у складі тарифу 

В. Тихонов
С. Тітенко 

квітень 

16.1.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів методик тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, які забезпечують норму повернення на вкладений капітал у складі тарифу 

М. Азаров
В. Тихонов 

травень 

16.1.3. 

Регулювання (встановлення) тарифів на послуги суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії 

В. Тихонов
С. Тітенко
органи місцевого самоврядування 

квітень 

16.2. 

Посилення відповідальності за безквитковий проїзд у міському транспорті 

16.2.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до статті 229 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

В. Тихонов 

липень 

16.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до статті 229 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

М. Азаров
В. Тихонов 

серпень 

16.2.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до статті 229 Кодексу України про адміністративні правопорушення у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

Створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 

16.3. 

Сприяння та підтримка утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

16.3.1. 

Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо встановлення меж, передачі у власність та надання в оренду земельних ділянок для обслуговування багатоквартирних житлових будинків 

В. Тихонов
І. Лисенко 

вересень 

16.3.2. 

Підготовка та надання роз'яснень з питань оподаткування діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управлінців та управлінських компаній в сфері житлового господарства 

В. Тихонов
В. Захарченко 

серпень 

16.3.3. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

В. Тихонов 

квітень 

16.3.4. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

М. Азаров
В. Тихонов 

квітень 

16.3.5. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства 

16.4. 

Удосконалення механізму державно-приватного партнерства для модернізації інфраструктури, залучення фінансових ресурсів вітчизняних і міжнародних організацій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства 

16.4.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" 

В. Тихонов 

травень 

16.4.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" 

М. Азаров
В. Тихонов 

червень 

16.4.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

16.4.4. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" 

В. Тихонов 

квітень 

16.4.5. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" 

М. Азаров
В. Тихонов 

квітень 

16.4.6. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

16.4.7. 

Розроблення проекту Закону України про енергетичну ефективність будівель 

В. Тихонов 

квітень 

16.4.8. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про енергетичну ефективність будівель 

М. Азаров
В. Тихонов 

квітень 

16.4.9. 

Супроводження проекту Закону України про енергетичну ефективність будівель у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

16.4.10. 

Розроблення проекту Закону України про особливості перетворення на господарські товариства комунальних підприємств, що провадять діяльність у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення 

В. Тихонов 

квітень 

16.4.11. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості перетворення на господарські товариства комунальних підприємств, що провадять діяльність у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення 

М. Азаров
В. Тихонов 

квітень 

16.4.12. 

Супроводження проекту Закону України про особливості перетворення на господарські товариства комунальних підприємств, що провадять діяльність у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

16.4.13. 

Розроблення та сприяння затвердженню регіональних програм модернізації систем теплопостачання 

В. Тихонов
органи місцевого самоврядування 

грудень 

16.4.14. 

Розроблення спеціальної навчальної програми з питань впровадження державно-приватного партнерства у комунальному господарстві для посадових осіб місцевого самоврядування 

В. Тихонов 

листопад 

16.4.15. 

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо методичних рекомендацій з питань організації проведення конкурсу на укладення договорів концесії у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення та укладення відповідних договорів 

В. Тихонов 

жовтень 

16.4.16. 

Розроблення навчальної програми та організація проведення семінарів для представників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями 

В. Тихонов 

червень 

16.4.17. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" 

В. Тихонов 

липень 

16.4.18. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" 

М. Азаров
В. Тихонов 

серпень 

16.4.19. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" у комітетах Верховної Ради України 

В. Тихонов 

до прийняття Закону 

17. Розвиток транспортної інфраструктури 

Збільшення обсягів фінансування розвитку транспортної інфраструктури 

17.1. 

Затвердження інфраструктурних проектів загальнодержавного значення, забезпечення їх фінансування з боку держави, а також Світового банку, ЄБРР, інших донорів і приватних інвесторів 

17.1.1. 

Визначення переліку найважливіших інфраструктурних проектів, які планується реалізувати, з урахуванням проведеного аналізу і прогнозованого бюджету 

Б. Колесніков 

грудень 

17.2. 

Забезпечення утворення та незалежної діяльності національної комісії державного регулювання транспорту 

17.2.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо незалежного регулятора в транспортному секторі 

Б. Колесніков 

червень 

17.2.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо незалежного регулятора в транспортному секторі 

М. Азаров
Б. Колесніков 

червень 

17.2.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо незалежного регулятора в транспортному секторі у комітетах Верховної Ради України 

Б. Колесніков 

до прийняття Закону 

17.2.4. 

Забезпечення розроблення проекту указу Президента України щодо створення незалежного регулятора в транспортному секторі та внесення його Президентові України 

М. Азаров 

у місячний строк після прийняття Закону України щодо незалежного регулятора в транспортному секторі 

Поліпшення управління залізничним транспортом 

17.3. 

Розмежування функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті та в Укрзалізниці 

17.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" 

Б. Колесніков 

вересень 

17.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" 

М. Азаров
Б. Колесніков 

жовтень 

17.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" у комітетах Верховної Ради України 

Б. Колесніков 

до прийняття Закону 

17.3.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року N 1390 

Б. Колесніков 

квітень 

17.3.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року N 1390 

М. Азаров
Б. Колесніков 

квітень 

17.3.6. 

Розроблення проекту нормативно-правового акта про утворення органу державного управління на залізничному транспорті 

Б. Колесніков 

жовтень 

17.3.7. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту нормативно-правового акта про утворення органу державного управління на залізничному транспорті 

М. Азаров
Б. Колесніков 

листопад 

17.3.8. 

Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України про утворення господарського суб'єкта на залізничному транспорті 

Б. Колесніков 

жовтень 

17.3.9. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про утворення господарського суб'єкта на залізничному транспорті 

М. Азаров
Б. Колесніков 

листопад 

Підвищення рівня відповідальності місцевої влади за інфраструктуру місцевого значення 

17.4. 

Делегування повноважень і відповідальності щодо управління дорогами, метрополітенами та іншими інфраструктурними об'єктами місцевого значення 

17.4.1. 

Проведення оптимізації системи класифікації доріг 

Б. Колесніков 

квітень 

Підвищення інвестиційної привабливості галузі та якості послуг на автомобільних пасажирських перевезеннях 

17.5. 

Здійснення заходів, що сприятимуть створенню конкуренції на ринку автомобільних пасажирських перевезень 

17.5.1. 

Розроблення плану заходів щодо створення здорової конкуренції на ринку перевезень автомобільним транспортом 

Б. Колесніков 

травень 

17.6. 

Скасування пільгових тарифів на вантажні перевезення 

17.6.1. 

Розроблення та затвердження наказу Міністерства інфраструктури України щодо скасування пільгових тарифів на вантажні перевезення 

Б. Колесніков 

квітень 

17.7. 

Реформування системи тарифоутворення 

17.7.1. 

Розроблення методик регулювання тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом 

Б. Колесніков 

жовтень 

17.7.2. 

Затвердження методик регулювання тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом 

Б. Колесніков 

грудень 

17.7.3. 

Запровадження нової системи класифікації пасажирських поїздів 

Б. Колесніков 

червень 

17.7.4. 

Затвердження тарифів для пасажирських перевезень преміального класу в потягах зі швидкістю до 160 км/год. під час ігор чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 

Б. Колесніков 

грудень 

18. Розвиток сільського господарства та земельна реформа 

Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення 

18.1. 

Створення прозорого ринку землі, розроблення ефективного механізму обороту земель сільськогосподарського призначення 

18.1.1. 

Розроблення проекту Закону України про ринок земель 

В. Присяжнюк 

квітень 

18.1.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про ринок земель 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

травень 

18.1.3. 

Супроводження проекту Закону України про ринок земель у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.1.4. 

Удосконалення методики експертної та нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.1.5. 

Спрощення процедури встановлення меж населених пунктів 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.1.6. 

Завершення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.1.7. 

Перегляд методики проведення нормативної грошової оцінки земель, у тому числі земель несільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.2. 

Створення електронного загальнодержавного земельного кадастру та відповідної земельно-інформаційної бази даних, проведення інвентаризації земельних ресурсів 

18.2.1. 

Створення електронного загальнодержавного земельного кадастру та відповідної земельно-інформаційної бази даних 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.2.2. 

Супроводження проекту Закону України про державний земельний кадастр (реєстр. N 8077) у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.2.3. 

Проведення інвентаризації земель 

М. Присяжнюк 

до кінця року 

18.3. 

Підвищення родючості грунтів і захист їх від ерозії 

18.3.1. 

Розроблення проекту Закону України про грунти та їх родючість 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про грунти та їх родючість 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

грудень 

18.3.3. 

Супроводження проекту Закону України про грунти та їх родючість у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.3.4. 

Розроблення механізму економічного стимулювання використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.4. 

Удосконалення управління землями державної власності 

18.4.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" 

М. Присяжнюк 

червень 

18.4.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

червень 

18.4.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

Фінансово-економічне забезпечення розвитку аграрного сектору 

18.5. 

Розвиток кредитно-фінансового механізму підтримки сільськогосподарських виробників, у тому числі лізингу сільськогосподарської техніки 

18.5.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів системи страхування сільськогосподарської продукції 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.5.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів системи страхування сільськогосподарської продукції 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

грудень 

18.5.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів системи страхування сільськогосподарської продукції у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.6. 

Відмова держави від адміністративного втручання в ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, використання антимонопольного законодавства в разі різкого коливання цін на сільськогосподарську продукцію 

18.6.1. 

Розроблення проекту Закону України про сільське господарство 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.6.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про сільське господарство 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

грудень 

18.6.3. 

Супроводження проекту Закону України про сільське господарство у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.7. 

Забезпечення продовольчої безпеки держави 

18.7.1. 

Розроблення проекту Закону України про продовольчу безпеку України 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.7.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про продовольчу безпеку України 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

грудень 

18.7.3. 

Супроводження проекту Закону України про продовольчу безпеку України у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.8. 

Підвищення ефективності державного управління агропромисловим комплексом 

18.8.1. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України 

М. Присяжнюк 

квітень 

18.8.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

квітень 

18.8.3. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі України у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

Розвиток базових галузей сільського господарства, його технологічне переоснащення 

18.9. 

Збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції 

18.9.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України національного проекту "Зерно України" 

М. Присяжнюк 

червень 

18.9.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження національного проекту "Зерно України" 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

червень 

18.9.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України національного проекту "Відроджене скотарство" 

М. Присяжнюк 

травень 

18.9.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження національного проекту "Відроджене скотарство" 

М. Присяжнюк 

травень 

18.9.5. 

Розроблення проекту Закону України про органічне виробництво 

М. Присяжнюк 

червень 

18.9.6. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про органічне виробництво 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

червень 

18.9.7. 

Супроводження проекту Закону України про органічне виробництво у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.9.8. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку овочівництва та переробної галузі до 2020 року 

М. Присяжнюк 

вересень 

18.9.9. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку овочівництва та переробної галузі до 2020 року 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

жовтень 

18.9.10. 

Розроблення проекту Закону України про рибне господарство 

М. Присяжнюк 

квітень 

18.9.11. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про рибне господарство 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

квітень 

18.9.12. 

Супроводження проекту Закону України про рибне господарство у комітетах Верховної Ради України 

М. Присяжнюк 

до прийняття Закону 

18.9.13. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку рибного господарства на 2011 - 2016 роки 

М. Присяжнюк 

червень 

18.9.14. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку рибного господарства на 2011 - 2016 роки 

М. Азаров М. Присяжнюк 

липень 

18.10. 

Підтримка державою технічного переоснащення агропромислового комплексу 

18.10.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року N 785 

М. Присяжнюк 

травень 

18.10.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року N 785 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

червень 

18.11. 

Підтримка державою сталого розвитку лісового господарства 

18.11.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Державної цільової програми "Ліси України" на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року N 977 

М. Присяжнюк 

червень 

18.11.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Державної цільової програми "Ліси України" на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року N 977 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

липень 

Розвиток інфраструктури агропромислового комплексу та зовнішньоекономічної діяльності 

18.12. 

Розвиток аграрного ринку 

18.12.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України національного проекту "Розбудова мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції" 

М. Присяжнюк 

квітень 

18.12.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження національного проекту "Розбудова мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції" 

М. Присяжнюк 

квітень 

18.12.3. 

Розроблення із залученням Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) плану заходів щодо дальшого розвитку інфраструктури аграрного ринку 

М. Присяжнюк 

травень 

18.13. 

Гармонізація системи стандартизації сільськогосподарської продукції з нормами, що застосовуються в Європейському Союзі 

18.13.1. 

Розроблення нормативних документів, гармонізованих з міжнародними (регіональними) та європейськими вимогами, насамперед стандартів, застосування яких є підтвердженням відповідності продукції вимогам технічних регламентів 

М. Присяжнюк 

грудень 

18.14. 

Відмова держави від обмеження експорту сільськогосподарської продукції 

18.14.1. 

Розроблення проекту Стратегії просування продукції агропромислового виробництва на зовнішній ринок 

М. Присяжнюк 

червень 

18.15. 

Оптимізація кількості аграрних вузів; інтеграція наукових та освітніх установ аграрного напряму 

18.15.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реформування та розвитку аграрної освіти та науки в Україні як складової єдиного освітнього простору 

М. Присяжнюк 

травень 

18.15.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції реформування та розвитку аграрної освіти та науки в Україні як складової єдиного освітнього простору 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

червень 

18.15.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні 

М. Присяжнюк 

травень 

18.15.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні 

М. Азаров
М. Присяжнюк 

червень 

19. Реформа системи органів виконавчої влади 

19.1. 

Вдосконалення організації діяльності Кабінету Міністрів України 

19.1.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року N 850 

О. Лавринович 

квітень 

19.1.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року N 850 

М. Азаров
О. Лавринович 

травень 

19.1.3. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 

О. Лавринович 

квітень 

19.1.4. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 

М. Азаров
О. Лавринович 

травень 

19.1.5. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо скорочення кількості консультативно-дорадчих органів, утворених Кабінетом Міністрів України 

О. Лавринович 

квітень 

19.1.6. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо скорочення кількості консультативно-дорадчих органів, утворених Кабінетом Міністрів України 

М. Азаров
О. Лавринович 

травень 

19.2. 

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 

19.2.1. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про ліквідацію урядових органів 

М. Азаров
О. Лавринович 

квітень 

19.2.2. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією, ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

О. Лавринович 

у двомісячний строк з дня набрання чинності Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" 

19.2.3. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією, ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

М. Азаров
О. Лавринович 

у двомісячний строк з дня набрання чинності Законом України "Про центральні органи виконавчої влади"  

19.2.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження граничної чисельності працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

Ф. Ярошенко
керівники центральних органів виконавчої влади 

квітень  

19.2.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження граничної чисельності працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

М. Азаров
Ф. Ярошенко 

квітень 

19.2.6. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо приведення актів законодавства у відповідність із Конституцією України, законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та щодо позбавлення Кабінету Міністрів України від виконання невластивих йому функцій і покладання таких функцій на відповідні міністерства 

керівники напрямів реформ 

у місячний строк після затвердження положень про центральні органи виконавчої влади 

19.2.7. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо приведення актів законодавства у відповідність із Конституцією України, законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та щодо позбавлення Кабінету Міністрів України від виконання невластивих йому функцій і покладання таких функцій на відповідні міністерства 

М. Азаров
керівники напрямів реформ 

у двомісячний строк після затвердження положень про центральні органи виконавчої влади 

19.2.8. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій, ринків цінних паперів та фінансових послуг у комітетах Верховної Ради України 

О. Лавринович 

до прийняття Закону 

19.3. 

Оптимізація системи місцевих органів виконавчої влади 

19.3.1. 

Розроблення проекту Закону України щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями 

О. Лавринович 

квітень 

19.3.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями 

М. Азаров
О. Лавринович 

квітень 

19.3.3. 

Супроводження проекту Закону України щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями у комітетах Верховної Ради України 

О. Лавринович 

до прийняття Закону 

19.3.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до додатків 1 - 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" 

В. Тихонов 

у місячний строк після прийняття Закону України щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями  

19.3.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін у додатки 1 - 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" 

М. Азаров
В. Тихонов 

у двомісячний строк після прийняття Закону України щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями 

19.3.6. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 

О. Лавринович 

квітень 

19.3.7. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 

М. Азаров
О. Лавринович 

травень 

19.3.8. 

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" у комітетах Верховної Ради України 

О. Лавринович 

до прийняття Закону 

20. Реформа державної служби 

20.1. 

Визначення організаційно-правового статусу державного органу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

20.1.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Президентові України проекту Указу Президента України "Питання Державної служби України з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування" (щодо утворення Державної служби України з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування та затвердження положення про нього) 

С. Скубашевський 

квітень 

20.2. 

Визначення основ державної служби 

20.2.1. 

Супроводження проекту Закону України про державну службу (нова редакція) (реєстр. N 8306) у комітетах Верховної Ради України 

С. Скубашевський 

до прийняття Закону 

20.2.2. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з питань організації та проходження державної служби 

С. Скубашевський 

у місячний строк після прийняття Закону України "Про державну службу" (нова редакція) 

20.2.3. 

Забезпечення розгляду проектів нормативно-правових актів з питань організації та проходження державної служби 

М. Азаров
С. Скубашевський 

у двомісячний строк після прийняття Закону України "Про державну службу" (нова редакція) 

20.3. 

Реформування системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

20.3.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Президентові України проекту указу Президента України щодо реформування Національної академії державного управління при Президентові України 

С. Скубашевський 

вересень 

20.3.2. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 468 

С. Скубашевський 

квітень 

20.3.3. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 468 

М. Азаров
С. Скубашевський 

квітень 

20.3.4. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 

С. Скубашевський 

жовтень 

20.3.5. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 

М. Азаров
С. Скубашевський 

листопад 

20.3.6. 

Проведення пілотної програми підготовки лідерів державної служби в рамках формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" 

С. Скубашевський 

вересень 

21. Реалізація національних проектів 

Створення умов для активізації інвестиційної діяльності 

21.1. 

Підвищення ефективності використання державних активів 

21.1.1. 

Створення системи підготовки інвестиційних проектів з урахуванням міжнародного досвіду 

В. Каськів 

червень 

21.1.2. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо механізму фінансування підготовки проектної документації інвестиційних проектів розвитку територій та галузей економіки 

В. Каськів 

квітень 

21.1.3. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо механізму фінансування підготовки проектної документації інвестиційних проектів розвитку територій та галузей економіки 

М. Азаров
В. Каськів 

квітень 

21.2. 

Запровадження ефективного механізму залучення інвестицій 

21.2.1. 

Здійснення заходів щодо реалізації Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" 

В. Каськів 

грудень 

21.2.2. 

Запровадження проведення щорічних конференцій з питань покращення інвестиційного клімату 

В. Каськів 

вересень 

21.2.3. 

Проведення презентацій національних проектів з метою підвищення інвестиційної привабливості держави 

В. Каськів 

постійно 

21.3. 

Визначення стратегічних інвестиційних пріоритетів розвитку територій та галузей економіки 

21.3.1. 

Визначення інвестиційних пріоритетів розвитку територій та галузей економіки 

В. Каськів
керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади 

грудень 

21.3.2. 

Визначення потреб територій та галузей економіки в інвестиційних ресурсах 

В. Каськів
керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади 

грудень 

21.3.3. 

Визначення критеріїв для відбору проектів розвитку територій та галузей економіки, формування регіональних і галузевих переліків проектів 

В. Каськів
керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади 

жовтень 

Впровадження національних проектів 

21.4. 

Нормативно-правове забезпечення реалізації національних проектів 

21.4.1. 

Розроблення проекту Закону України про національні проекти 

В. Каськів 

квітень 

21.4.2. 

Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про національні проекти 

М. Азаров
В. Каськів 

квітень 

21.4.3. 

Супроводження проекту Закону України про національні проекти у комітетах Верховної Ради України 

В. Каськів 

до прийняття Закону 

21.5. 

Підготовка до реалізації національного проекту "LNG-термінал" 

21.5.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "LNG-термінал" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "LNG-термінал" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів 

червень 

21.5.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "LNG-термінал" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "LNG-термінал" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

липень 

21.6. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Відкритий світ" 

21.6.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Відкритий світ" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Відкритий світ" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів 

липень 

21.6.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Відкритий світ" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Відкритий світ" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

серпень 

21.7. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Доступне житло" 

21.7.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Доступне житло" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Доступне житло" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів 

серпень 

21.7.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Доступне житло" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Доступне житло" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

вересень 

21.8. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Чисте місто" 

21.8.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Чисте місто" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Чисте місто" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів 

липень 

21.8.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Чисте місто" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Чисте місто" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

серпень 

21.9. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Повітряний експрес" 

21.9.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Повітряний експрес" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Повітряний експрес" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів 

квітень 

21.9.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Повітряний експрес" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Повітряний експрес" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

травень 

21.10. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Дунайський коридор" 

21.10.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Дунайський коридор" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Дунайський коридор" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів
Е. Матвійчук 

липень 

21.10.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Дунайський коридор" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Дунайський коридор" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів
Е. Матвійчук 

серпень 

21.11. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Олімпійська надія - 2022" 

21.11.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Олімпійська надія - 2022" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Олімпійська надія - 2022" та/або форми надання державної підтримки 

Б. Колесніков
В. Каськів
керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади 

липень 

21.11.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Олімпійська надія - 2022" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Олімпійська надія - 2022" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
Б. Колесніков
В. Каськів 

серпень 

21.12. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Енергія природи" 

21.12.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Енергія природи" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Енергія природи" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів 

липень 

21.12.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Енергія природи" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Енергія природи" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

серпень 

21.13. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Нове життя" 

21.13.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Нове життя" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Нове життя" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів
керівники місцевих органів виконавчої влади 

серпень 

21.13.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Нове життя" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Нове життя" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

вересень 

21.14. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Якісна вода" 

21.14.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Якісна вода" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Якісна вода" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів 

серпень 

21.14.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Якісна вода" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Якісна вода" та/або форми надання державної підтримки 

М. Азаров
В. Каськів 

вересень 

21.15. 

Підготовка до реалізації національного проекту "Місто майбутнього" 

21.15.1. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Місто майбутнього" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Місто майбутнього" та/або форми надання державної підтримки 

В. Каськів
О. Попов 

серпень 

21.15.2. 

Забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту "Місто майбутнього" та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту "Місто майбутнього" та/або форми надання державної підтримки. 

М. Азаров
В. Каськів
О. Попов 

вересень 

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос