Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Экспертной группе по подготовки проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Президент Украины
Указ Президента от 24.04.2004 № 476/2004
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Експертну групу з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 27 червня 2007 року N 574/2007
,
від 31 жовтня 2008 року N 983/2008
,
від 26 травня 2009 року N 358/2009

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 2 квітня 2010 року N 494/2010)

З метою удосконалення організації роботи з опрацювання проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, підвищення ефективності переговорів з уповноваженими органами, представниками іноземних держав, міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних договорів:

1. Утворити Експертну групу з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах (далі - Експертна група).

2. Призначити ЛУТКОВСЬКУ Валерію Володимирівну - заступника Міністра юстиції України - керівником Експертної групи.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 27.06.2007 р. N 574/2007)

Затвердити персональний склад Експертної групи (додається).

3. Установити, що пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, проведення переговорів, складу делегацій України на переговори з цих питань подаються Міністерством юстиції України в порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України", на підставі пропозицій Експертної групи.

4. Затвердити Положення про Експертну групу з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах (додається).

5. Уповноважити керівника Експертної групи вести переговори щодо підготовки, прийняття текстів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах після прийняття в установленому порядку рішення про укладення (проведення переговорів з укладення) таких міжнародних договорів.

6. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік кошти для забезпечення діяльності Експертної групи.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Розпорядження Президента України від 4 січня 1995 року N 3 "Про підготовку проектів міждержавних договорів про правові відносини та правову допомогу";

Розпорядження Президента України від 22 вересня 2000 року N 290 "Про склад експертної групи з питань підготовки проектів міждержавних договорів про правові відносини та правову допомогу у цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних справах".

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
24 квітня 2004 року
N 476/2004 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну групу з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах

1. Експертна група з підготовки міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах (далі - Експертна група) утворена для забезпечення підготовки проектів двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах (далі - міжнародні договори України про правову допомогу), про внесення змін до таких договорів, а також для проведення переговорів з уповноваженими органами, представниками іноземних держав, міжнародних організацій щодо узгодження проектів міжнародних договорів України про правову допомогу.

2. У своїй діяльності Експертна група керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Експертної групи є:

підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України про правову допомогу, внесення змін до них, а також щодо денонсації таких договорів;

підготовка і опрацювання проектів міжнародних договорів України про правову допомогу, розгляд пропозицій і зауважень іноземних держав щодо проектів таких договорів, участь в опрацюванні проектів інших міжнародних договорів України в частині, що регламентує питання правових відносин та правової допомоги у цивільних і кримінальних справах;

підготовка пропозицій щодо формулювання та внесення заяв, застережень України при укладенні міжнародних договорів України про правову допомогу;

вивчення проблемних питань, що виникають при виконанні міжнародних договорів України про правову допомогу, та внесення пропозицій щодо їх вирішення;

розгляд інших питань, що виникають у зв'язку з укладенням, виконанням, припиненням міжнародних договорів України про правову допомогу.

4. Експертна група має право:

вносити Міністерству юстиції України пропозиції щодо формування складу делегацій України для ведення переговорів щодо підготовки текстів міжнародних договорів України про правову допомогу;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, установ і організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для реалізації покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку фахівців органів виконавчої влади та відповідних установ, науковців для опрацювання та розгляду питань, що належать до її компетенції.

5. Експертну групу очолює керівник, якого призначає Президент України за поданням Міністра юстиції України з числа заступників Міністра юстиції України.

До складу Експертної групи входять представники Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України (за згодою), Генеральної прокуратури України (за згодою).

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.10.2008 р. N 983/2008)

Персональний склад Експертної групи затверджує Президент України за поданням Міністра юстиції України.

6. Керівник Експертної групи:

вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо складу Експертної групи;

призначає секретаря Експертної групи з її складу;

організовує роботу Експертної групи, виходячи з практичних потреб удосконалення договірно-правової бази з питань правових відносин та правової допомоги у цивільних і кримінальних справах;

скликає засідання Експертної групи, вносить питання на її розгляд.

7. Формою роботи Експертної групи є засідання, які проводяться в міру потреби за скликанням керівника Експертної групи.

Засідання Експертної групи проводить Керівник або за його дорученням секретар Експертної групи.

8. Рішення Експертної групи приймаються консенсусом або за ініціативою хоча б одного з членів Експертної групи - шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної групи.

Рішення Експертної групи оформлюється протоколом, який підписує керівник Експертної групи.

9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Експертної групи здійснюється Міністерством юстиції України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

 

СКЛАД
Експертної групи з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах

ЛУТКОВСЬКА
Валерія Володимирівна

- заступник Міністра юстиції України, керівник Експертної групи 

БОЙКО
Тамара Михайлівна 

- завідуюча сектором Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Секретаріату Кабінету Міністрів України 

ГАЛУЩЕНКО
Герман Валерійович 

- завідувач відділу Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України

ГЕРАСЬКО
Лариса Анатоліївна 

- заступник директора Договірно-правового департаменту Міністерства закордонних справ України

ГОРБАЧОВА
Вікторія Ігорівна 

- головний експерт управління міжнародних зв'язків Департаменту зв'язків із громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України 

ГРИГОР'ЄВА
Лілія Іванівна

- суддя Верховного Суду України (за згодою) 

ДВОЙНІС
Олексій Григорович 

- начальник управління по контролю за виконанням судових рішень Державного департаменту України з питань виконання покарань 

КАСЬКО
Віталій Вікторович

- начальник міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України (за згодою)

КОВАЛЕНКО
Олександр Володимирович 

- начальник відділу міжнародно-правового управління Генеральної прокуратури України (за згодою)

МАРЧЕНКО
Людмила Іванівна 

- завідувач відділу Головної державно-правової служби Секретаріату Президента України

РОМАНЮК
Олена Степанівна 

- заступник начальника управління Головного управління організаційного та правового забезпечення Генеральної прокуратури України (за згодою) 

РЯБОШАПКА
Руслан Георгійович 

- директор Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції України 

СИЧ
Данило Валентинович

- заступник начальника відділу Управління правового забезпечення Служби безпеки України

СЛИЗЬКИЙ Олександр Іванович

- начальник відділу управління Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України

ТЕРЛЕЦЬКИЙ
Олександр Олександрович 

- суддя Верховного Суду України (за згодою) 

ФІЛАТОВ
Василь Миколайович 

- суддя Верховного Суду України (за згодою) 

ШЕВЧЕНКО
Катерина Георгіївна 

- директор Департаменту міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги Міністерства юстиції України. 

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

(склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 27.06.2007 р. N 574/2007,
від 31.10.2008 р. N 983/2008
,
від 26.05.2009 р. N 358/2009)

Опрос