Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном агентстве автомобильных дорог Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 13.04.2011 № 456/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 20 травня 2013 року N 292/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 року N 439

1. Затвердити Положення про Державне агентство автомобільних доріг України (додається).

2. Установити, що Державне агентство автомобільних доріг України є правонаступником Державної служби автомобільних доріг України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 січня 2002 року N 50 "Питання Державної служби автомобільних доріг України".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
13 квітня 2011 року
N 456/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство автомобільних доріг України

(У тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 20 травня 2013 року N 292/2013)

1. Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.

2. Укравтодор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Міністерства інфраструктури України.

Укравтодор узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністра інфраструктури України.

Укравтодор організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Укравтодору є:

реалізація державної політики, а також внесення пропозицій щодо її формування у сфері дорожнього господарства;

здійснення управління автомобільними дорогами загального користування;

інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у відповідній сфері;

організація реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, розміщення об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд;

забезпечення технічного регулювання у сфері реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг;

здійснення управління об'єктами державної власності;

здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.

4. Укравтодор відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, вносить пропозиції щодо її формування;

2) за дорученням Міністра інфраструктури України розробляє та впроваджує державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань дорожнього господарства;

3) бере в установленому порядку за дорученням Міністра інфраструктури України участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства в таких організаціях;

4) бере участь за дорученням Міністра інфраструктури України у розробленні міжнародних договорів;

5) здійснює правову роботу;

6) узагальнює практику застосування законодавства з питань дорожнього господарства;

7) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру інфраструктури України;

8) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням;

9) приймає рішення про проведення службового розслідування та проводить службове розслідування;

10) видає накази організаційно-розпорядчого характеру;

11) забезпечує організаційну, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність Укравтодору з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування";

12) організовує роботу зі зверненнями громадян та проведення особистого прийому громадян посадовими особами;

13) забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності в апараті Укравтодору;

14) здійснює контроль за ефективністю використання бюджетних коштів;

15) здійснює реалізацію державної кадрової політики;

16) забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці;

17) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань з мобілізаційної підготовки у сфері дорожнього господарства;

18) забезпечує відповідно до компетенції проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

19) забезпечує в межах компетенції у разі запровадження в державі особливого періоду переведення транспорту і автомобільних доріг загального користування та державних дорожніх підприємств на відповідний режим роботи;

20) забезпечує технічне прикриття та відбудову найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення у сфері дорожнього господарства в особливий період;

21) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань з функціонування підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у сфері дорожнього господарства;

22) забезпечує зв'язок з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової інформації, інформаційне наповнення веб-сайта Укравтодору, поширення через ЗМІ офіційної інформації про діяльність Укравтодору;

23) координує страхування автомобільних доріг, штучних споруд та відповідальність за відшкодування збитків користувачам автомобільних доріг загального користування;

24) розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

25) проводить відповідно до законодавства роботу із залучення додаткових (позабюджетних) джерел (у тому числі запозичень від міжнародних фінансових організацій, резидентів та нерезидентів України) для фінансування реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожнього господарства;

26) забезпечує функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;

27) влаштовує місця для зупинок транспортних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожнього руху;

28) забезпечує облаштування автомобільних доріг загального користування системами термінового зв'язку для виклику міліції, швидкої медичної та технічної допомоги;

29) створює фонд галузевих будівельних норм;

30) здійснює функції з управління об'єктами державної власності;

31) здійснює управління автомобільними дорогами загального користування;

32) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Укравтодор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) приймати у випадках та у порядку, передбачених законодавством, рішення про обмеження або заборону руху автомобільними дорогами, здійснювати оприлюднення такої інформації;

6) організовувати та забезпечувати здійснення навчання та атестації фахівців, які виконують роботи з проектування, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг та технічний нагляд і контроль за виконанням цих робіт, сертифікацію продукції, яка застосовується при виконанні робіт на автомобільних дорогах, з видачею сертифікатів, посвідчень, атестацію виробництв, випробувальних лабораторій, розмічальних машин, які застосовуються при виконанні дорожньо-будівельних робіт;

7) організовувати державний контроль за законністю розміщення об'єктів суб'єктів господарювання у межах смуг відведення автомобільних доріг у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У випадках виявлення порушень ініціювати питання про їх усунення або припинення незаконної діяльності.

6. Укравтодор реалізує свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи - управління в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні управління.

7. Укравтодор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Укравтодор у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та Міністерства інфраструктури України видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

9. Укравтодор очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури України, та звільняє з посади Президент України.

Голова Укравтодору:

1) очолює Укравтодор, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Укравтодор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики у галузі дорожнього господарства та розроблені Укравтодором проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури України проекти нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України з питань, що належать до сфери діяльності Укравтодору;

4) забезпечує виконання Укравтодором актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України;

5) затверджує за погодженням із Міністром інфраструктури України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Укравтодору, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром інфраструктури України про виконання річного плану роботи Укравтодору та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укравтодору, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністру інфраструктури України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням із Міністром інфраструктури України структуру апарату Укравтодору;

9) забезпечує виконання наданих Міністром інфраструктури України доручень;

10) вносить Міністру інфраструктури України пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Укравтодору і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації територіальних органів Укравтодору;

11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Укравтодору і коштів, передбачених на утримання Укравтодору, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром інфраструктури України територіальні органи Укравтодору як структурні підрозділи апарату цього органу;

12) призначає на посади за погодженням із Міністром інфраструктури України та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє із посад керівників територіальних органів Укравтодору, призначає на посади за погодженням з Міністром інфраструктури України, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Укравтодору;

13) забезпечує взаємодію Укравтодору із визначеним Міністром інфраструктури України структурним підрозділом Міністерства інфраструктури України;

14) забезпечує дотримання встановленого Міністром інфраструктури України порядку обміну інформацією між Міністерством інфраструктури України та Укравтодором і вчасність її подання;

15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром інфраструктури України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Укравтодору, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Укравтодору;

16) розподіляє обов'язки між заступниками та керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь їх відповідальності;

17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Укравтодору відповідного рангу державного службовця, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Укравтодору;

19) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Голови, інших працівників Укравтодору та підприємств, установ і організацій, які входять до сфери його управління, у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків;

20) підписує накази Укравтодору;

21) представляє в установленому порядку працівників центрального апарату Укравтодору до відзначення державними та урядовими нагородами України, відзнаками Верховної Ради України;

22) затверджує кадровий резерв Укравтодору, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Укравтодору;

23) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

10. Голова Укравтодору має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Укравтодору призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Укравтодору, погоджених з Міністром інфраструктури України.

Першого заступника, заступника Голови Укравтодору звільняє з посад Президент України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укравтодору, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Укравтодорі утворюється колегія у складі Голови Укравтодору (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Укравтодору за посадою, визначених посадових осіб Міністерства інфраструктури України. У разі потреби до складу колегії Укравтодору можуть входити керівники структурних підрозділів Укравтодору, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укравтодору.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність і проведення яких визначає Голова Укравтодору.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укравтодорі можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укравтодору.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Укравтодору затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Укравтодору затверджується Головою Укравтодору за погодженням із Міністром інфраструктури України.

Штатний розпис, кошторис Укравтодору затверджуються Головою Укравтодору за погодженням із Міністерством фінансів України та Міністерством інфраструктури України.

Укравтодор є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос