Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном агентстве водных ресурсов Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 13.04.2011 № 453/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 27 червня 2013 року N 351/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
 від 20 серпня 2014 року N 393

1. Затвердити Положення про Державне агентство водних ресурсів України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 липня 2000 року N 898 "Про Положення про Державний комітет України по водному господарству";

статтю 1 Указу Президента України від 26 квітня 2002 року N 403 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

пункт 25 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 31 грудня 2005 року N 1898 "Про внесення змін до Положення про Державний комітет України по водному господарству".

3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
13 квітня 2011 року
N 453/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство водних ресурсів України

1. Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі - Міністр).

Держводагентство України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2. Держводагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основним завданням Держводагентства України є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.

4. Держводагентство України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові для погодження і внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) готує проекти міжнародних договорів України, пропозиції щодо укладення та денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання зобов'язань, узятих Україною за міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції;

3) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

5) видає дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями);

6) погоджує клопотання водокористувачів з обгрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод;

7) розробляє та бере участь у реалізації державних цільових, міждержавних і регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

8) забезпечує потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства і меліорації земель;

9) розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затверджує правила їх експлуатації;

10) затверджує правила та встановлює режим експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, забезпечує їх дотримання;

11) забезпечує дотримання режиму роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;

12) узагальнює та аналізує звіти водокористувачів щодо використання водних ресурсів, перевіряє їх достовірність;

13) здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

14) здійснює моніторинг якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;

15) забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об'єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, в зонах впливу атомних електростанцій;

16) забезпечує моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель;

17) здійснює моніторинг водних об'єктів за радіологічними показниками на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню;

18) здійснює моніторинг стану грунтів у зонах впливу меліоративних систем і переформування берегів, прибережних зон водосховищ;

19) здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

20) погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів;

21) погоджує договори оренди водних об'єктів;

22) погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних водойм і водопідпірних споруд;

23) погоджує проекти щодо розмірів та режиму користування смуг відведення;

24) здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;

25) забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій на цих спорудах;

26) здійснює виконання заходів, пов'язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

27) організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;

28) розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів, формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних із міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;

29) забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;

30) проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

31) забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

32) розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь;

33) розробляє та подає Міністерству екології та природних ресурсів України пропозиції щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів і меліоративних систем;

34) забезпечує виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

35) погоджує нормативи водопостачання;

36) веде державний облік водокористування;

37) веде державний водний кадастр у розділі "Водокористування";

38) здійснює паспортизацію річок і джерел питного водопостачання;

39) здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;

40) проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, а також населення через засоби масової інформації про рівень забрудненості таких вод; організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів і меліорованих земель;

41) організовує та координує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

42) погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду;

43) погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення;

44) розробляє заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;

45) готує та подає на розгляд Міністрові пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію;

46) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

47) здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних ресурсів прикордонних вод;

48) надає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

49) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

50) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держводагентства України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

51) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. Держводагентство України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держводагентства України та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держводагентства України та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує в установленому порядку кадровий резерв Держводагентства України, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держводагентства України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держводагентства України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Держводагентстві України;

5) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держводагентства України відповідно до встановлених правил.

6. Держводагентство України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

61. Держводагентство України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи в областях, містах Києві і Севастополі.

(Положення доповнено пунктом 61 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

7. Держводагентство України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Держводагентство України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держводагентства України.

9. Держводагентство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держводагентства України:

1) очолює Держводагентство України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держводагентство України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та розроблені Держводагентством України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України з питань, що належать до сфери діяльності Держводагентства України;

4) організовує та контролює у межах своїх повноважень виконання Держводагентством України, його територіальними органами Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України;

(підпункт 4 пункту 9 у редакції Указу
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держводагентства України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держводагентства України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держводагентства України, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

(підпункт 6 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату Держводагентства України;

9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;

10) забезпечує взаємодію Держводагентства України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства екології та природних ресурсів України;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством екології та природних ресурсів України і Держводагентством України та вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держводагентства України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держводагентства України;

13) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держводагентства України і коштів, передбачених на утримання Держводагентства України, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держводагентства України як структурні підрозділи апарату Держводагентства України;

(пункт 9 доповнено підпунктом 13 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

14) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій і звільняє з посад керівників територіальних органів Держводагентства України;

(пункт 9 доповнено підпунктом 14 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

15) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держводагентства України;

(пункт 9 доповнено підпунктом 15 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держводагентства України, керівників територіальних органів Держводагентства України, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

(пункт 9 доповнено підпунктом 16 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

17) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників Держводагентства України та його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

(пункт 9 доповнено підпунктом 17 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

18) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держводагентства України, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держводагентства України;

(пункт 9 доповнено підпунктом 18 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

19) дає у межах своїх повноважень обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Держводагентства України та його територіальних органів доручення.

(пункт 9 доповнено підпунктом 19 згідно з Указом
 Президента України від 27.06.2013 р. N 351/2013)

10. Голова Держводагентства України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держводагентства України призначає на посади Президент України за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Голови Держводагентства України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держводагентства України звільняє з посад Президент України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держводагентства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держводагентстві України утворюється колегія у складі Голови Держводагентства України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держводагентства України за посадою, визначених Міністром посадових осіб Міністерства екології та природних ресурсів України. У разі потреби до складу колегії Держводагентства України можуть входити керівники структурних підрозділів Держводагентства України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держводагентства України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держводагентстві України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджується Головою Держводагентства України.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держводагентства України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держводагентства України затверджується Головою Держводагентства України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держводагентства України затверджується Головою Держводагентства України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держводагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос