Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 08.04.2011 № 447/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 2 вересня 2013 року N 470/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 року N 300

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті (додається).

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

передбачити видатки на утримання Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

вирішити питання щодо передачі майна, необхідного для забезпечення діяльності Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті;

подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Указом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
8 квітня 2011 року
N 447/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

(У тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 2 вересня 2013 року N 470/2013)

1. Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України.

Укрморрічінспекція входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

2. Укрморрічінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра інфраструктури України.

3. Основними завданнями Укрморрічінспекції є:

1) реалізація державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

2) здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті;

3) внесення пропозицій щодо формування державної політики з безпеки на морському та річковому транспорті;

4) надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

4. Укрморрічінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, вносить пропозиції щодо її формування та впровадження у сфері міжнародного співробітництва;

2) за дорученням Міністерства інфраструктури України бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з членства в таких організаціях;

3) за дорученням Міністерства інфраструктури України бере участь у розробці міжнародних договорів;

4) здійснює правову роботу;

5) узагальнює практику застосування законодавства у сфері безпеки на морському та річковому транспорті; розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру інфраструктури України, який спрямовує та координує її діяльність;

6) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

7) приймає рішення про проведення службового розслідування та проводить службове розслідування;

8) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Укрморрічінспекції відповідно до встановлених правил;

9) організовує роботу зі зверненнями громадян, Громадської приймальні Укрморрічінспекції та проведення особистого прийому громадян посадовими особами;

10) забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності в апараті Укрморрічінспекції;

11) здійснює контроль за ефективністю використання бюджетних коштів;

12) забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці;

13) здійснює забезпечення зв'язку з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової інформації, інформаційного наповнення власного офіційного веб-сайту Укрморрічінспекції, поширення серед засобів масової інформації офіційної інформації про діяльність Укрморрічінспекції;

14) веде облік і аналіз катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті;

15) підпункт 15 пункту 4 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

16) затверджує профілактичні заходи щодо попередження катастроф, аварій, інших аварійних подій на морському та річковому транспорті;

17) веде облік пожеж транспортних засобів на морському та річковому транспорті;

18) видає ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським та річковим транспортом;

19) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов при здійсненні господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським та річковим транспортом;

20) підпункт 20 пункту 4 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

21) здійснює контроль за укладенням договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;

22) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

23) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства та стандартів на морському та річковому транспорті;

24) проводить сертифікацію на морському та річковому транспорті;

25) веде журнал обліку суден (крім риболовних суден), зареєстрованих у державному судновому реєстрі України й Судновій книзі України;

26) здійснює державний контроль і нагляд за дотриманням законодавства про судноплавство на суднах, в морських і річкових портах, територіальних та внутрішніх водах, на внутрішніх водних шляхах України;

27) здійснює державний нагляд за торговельним мореплавством;

28) здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

29) здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил користування засобами морського та річкового транспорту;

30) здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил з охорони порядку і безпеки руху на морському та річковому транспорті;

31) здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил утримання та експлуатації баз (споруджень) для стоянки маломірних суден;

32) здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил, які забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах;

33) здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на морському і річковому транспорті;

34) здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальну морі, внутрішніх морських водах і на внутрішніх водних шляхах України;

35) здійснює нагляд за станом морських шляхів;

36) реєструє судна в Державному судновому реєстрі України з видачею свідоцтва на право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) та реєструє судна в Судновій книзі України з видачею суднового білета і видає свідоцтва про виключення відповідних суден із Державного суднового реєстру України та Суднової книги України (крім риболовних суден) у порядку, визначеному законодавством;

(підпункт 36 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

37) здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під прапором України, незалежно від форми власності (крім риболовних суден) та веде облік таких суден;

(підпункт 37 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

38) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

(підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

39) перевіряє готовність аварійно-рятувальних служб, служб загальної безпеки відомчої пожежної охорони на морському і річковому транспорті до проведення роботи із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших подій;

40) здійснює контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування плавскладу морських, річкових і маломірних суден, робітників берегових підприємств морського і річкового транспорту, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

(підпункт 40 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

41) розглядає справи про адміністративні правопорушення: про порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті, правил користування засобами морського транспорту, правил з охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа, правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, правил реєстрації торговельних суден, правил користування річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і річковому транспорті, допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковими або маломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння, порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на морському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понад установлені норми на морському і річковому транспорті;

42) погоджує правила плавання маломірними суднами на водних об'єктах;

43) надає дозвіл на проведення спортивних заходів, водних свят;

44) надає дозвіл на особливі перевезення внутрішніми водними шляхами;

45) організовує здійснення навчання та перевірку знань посадових осіб, до функціональних обов'язків яких входять організація роботи з питань безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті та державний нагляд;

46) здійснює реєстрацію баз для стоянки маломірних (малих) суден;

47) здійснює нагляд за функціонуванням служби регулювання руху суден та лоцманського проведення;

48) здійснює державний нагляд за дотриманням правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

49) здійснює видачу Синопсису судна;

50) здійснює контроль за функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку, в разі лиха;

51) здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України;

52) здійснює контроль і нагляд за забезпеченням функціонування системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден українського прапору;

53) здійснює загальне керівництво та контроль за дипломуванням спеціалістів морського флоту;

54) реєструє лінії закордонного плавання;

55) видає відповідно до законодавства суднові документи та їх дублікати;

(підпункт 55 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

56) виконує функції експертної організації з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден; надає експертні висновки із зазначених питань щодо проектів правил, норм, стандартів, планів і проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів морського і річкового транспорту, у тому числі судноплавних шляхів, портів, гідротехнічних споруд воднотранспортного комплексу, різного функціонального призначення, що використовуються з метою забезпечення безпеки судноплавства, судноплавних шлюзів, мостів, підводних та надводних переходів, баз для стоянок суден, берегових об'єктів зв'язку, навігації, спостереження тощо;

(підпункт 56 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

57) здійснює виключення суден із Державного суднового реєстру України та Суднової книги України;

(підпункт 57 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

58) видає дозволи суднам на захід до річкових портів України під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на внутрішніх водних шляхах;

581) видає в установленому порядку обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з безпеки судноплавства та здійснює контроль за виконанням таких приписів;

(пункт 4 доповнено підпунктом 581 згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

582) здійснює видачу посвідчення судноводія малого/маломірного судна, торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України, посвідчення державного морського лоцмана, посвідчення лоцмана - оператора служби регулювання руху суден;

(пункт 4 доповнено підпунктом 582 згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

583) видає розпорядження про усунення суб'єктами господарювання порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг із перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом;

(пункт 4 доповнено підпунктом 583 згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 470/2013)

59) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. Укрморрічінспекція з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Укрморрічінспекції;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в Укрморрічінспекцію, формує в установленому порядку кадровий резерв Укрморрічінспекції, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Укрморрічінспекції, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в Укрморрічінспекції;

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Укрморрічінспекції, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

5) організовує в Укрморрічінспекції роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Укрморрічінспекція для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Укрморрічінспекція реалізує свої повноваження безпосередньо та через свої міжрегіональні територіальні органи.

8. Укрморрічінспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. Укрморрічінспекція у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України та доручень Міністра, видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Укрморрічінспекції.

10. Укрморрічінспекцію очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури України, та звільняє з посади Президент України.

Голова Укрморрічінспекції:

1) здійснює керівництво діяльністю Укрморрічінспекції, представляє Укрморрічінспекцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті та розроблені Укрморрічінспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури України проекти нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України з питань, що належать до сфери діяльності Укрморрічінспекції;

4) забезпечує виконання Укрморрічінспекцією актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України;

5) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Укрморрічінспекції, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром інфраструктури України про виконання річного плану роботи Укрморрічінспекції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укрморрічінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністру інфраструктури України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури України структуру апарату Укрморрічінспекції;

9) забезпечує виконання наданих Міністром інфраструктури України доручень;

10) вносить Міністру інфраструктури України пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Укрморрічінспекції і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України її територіальних органів, які є юридичними особами публічного права;

11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Укрморрічінспекції і коштів, передбачених на утримання Укрморрічінспекції, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром інфраструктури України територіальні органи Укрморрічінспекції як структурні підрозділи апарату цього органу;

12) призначає на посади за погодженням із Міністром інфраструктури України та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Укрморрічінспекції, призначає на посади за погодженням з Міністром інфраструктури України, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Укрморрічінспекції;

13) забезпечує взаємодію Укрморрічінспекції із визначеним Міністром інфраструктури України структурним підрозділом Міністерства інфраструктури України;

14) забезпечує дотримання встановленого Міністром інфраструктури України порядку обміну інформацією між Міністерством інфраструктури України та Укрморрічінспекцією і вчасність її подання;

15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром інфраструктури України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Укрморрічінспекції, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Укрморрічінспекції;

16) організовує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

17) затверджує програми і плани роботи Укрморрічінспекції, розглядає і затверджує звіти про їх виконання;

18) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

19) визначає ступінь відповідальності працівників Укрморрічінспекції;

20) притягає до дисциплінарної відповідальності працівників Укрморрічінспекції, крім заступників Голови;

21) організовує роботу колегії Укрморрічінспекції і головує на її засіданнях;

22) вносить в установленому порядку подання про відзначення державними нагородами України працівників у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

23) здійснює інші повноваження відповідно до законів України та актів Президента України.

11. Голова Укрморрічінспекції має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Укрморрічінспекції призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Укрморрічінспекції, погоджених із Міністром інфраструктури України.

Першого заступника, заступника Голови Укрморрічінспекції звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрморрічінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Укрморрічінспекції утворюється колегія у складі Голови Укрморрічінспекції (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Укрморрічінспекції за посадою, визначених посадових осіб Міністерства інфраструктури України. У разі потреби до складу колегії Укрморрічінспекції можуть входити керівники структурних підрозділів Укрморрічінспекції, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укрморрічінспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укрморрічінспекції можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укрморрічінспекції.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укрморрічінспекції затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Укрморрічінспекції затверджує її Голова за погодженням із Міністром інфраструктури України.

Штатний розпис, кошторис Укрморрічінспекції затверджує її Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

Укрморрічінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава
Адміністрації Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос