Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по обеспечению развития научной сферы

Президент Украины
Указ Президента от 16.05.2008 № 444/2008
редакция действует с 07.06.2016

Указ
Президента України

Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 10 вересня 2011 року N 906/2011
,
 від 31 травня 2016 року N 231/2016

З метою створення умов для дальшого розвитку науки в Україні, підвищення її ролі в соціально-економічних процесах постановляю:

1. Підтримати ініціативу Національної академії наук України, галузевих академій наук, вищих навчальних закладів щодо щорічного проведення Всеукраїнського фестивалю науки.

2. Надати підтримку Президента України Всеукраїнському фестивалю науки 2008 року.

3. Кабінету Міністрів України:

1) вжити невідкладних заходів щодо розвитку гуманітарних наук в Україні, вдосконалення системи фінансового забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, в тому числі за рахунок її грантової підтримки, опрацювати разом із Національною академією наук України питання щодо створення Національного наукового фонду та Українського гуманітарного наукового фонду;

2) забезпечити розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, бюджетів міст Києва і Севастополя на науково-технічний та інноваційний розвиток регіону, які можуть бути віднесені до видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

3) запровадити дієві механізми формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на основі постійно діючої системи прогнозно-аналітичних досліджень, виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм, а також залучення недержавних коштів у сферу фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

4) розробити та затвердити до 1 вересня 2008 року план заходів з підтримки молодих учених, передбачивши, зокрема, створення сприятливих умов для здійснення ними науково-дослідної роботи, кар'єрного зростання, сприяння стажуванню їх у провідних науково-дослідних установах України та інших держав;

5) вжити заходів щодо розвитку загальнодержавної системи науково-технічної та патентної інформації, розширення з цією метою можливостей надання інформаційних послуг у зазначеній сфері;

6) сприяти розвитку науково-видавничої справи в Україні, створити належні умови для розповсюдження наукової та науково-популярної літератури, забезпечення наукових бібліотек, інформаційних центрів вітчизняними та зарубіжними науковими виданнями, в тому числі розміщеними на електронних носіях, передбачивши для цього відповідне фінансування;

7) удосконалити механізми стимулювання винахідницької діяльності;

8) вжити заходів щодо фінансового забезпечення легалізації програмного забезпечення, що використовується в органах виконавчої влади;

9) вирішити питання щодо збільшення з 1 січня 2009 року втричі розміру щомісячних стипендій Президента України для найбільш талановитих молодих учених;

10) ужити разом із Національною академією наук України, галузевими академіями наук заходів щодо посилення координації та контролю за розробленням напрямів наукових досліджень та їх реалізацією.

4. Заснувати з 2009 року 20 щорічних грантів Президента України для докторів наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень у розмірі 150 тисяч гривень кожен.

Кабінету Міністрів України розробити та внести у тримісячний строк проект Положення про щорічні гранти Президента України для докторів наук для здійснення наукових досліджень.

5. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) на часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 22 березня 1994 року N 100 "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України" (зі змінами, внесеними Указом від 21 березня 1995 року N 246) збільшити до 300 кількість щомісячних стипендій Президента України для найбільш талановитих молодих учених;

2) пункт 2 статті 5 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 10.09.2011 р. N 906/2011)

3) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 10 березня 2000 року N 456 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України" (зі змінами, внесеним Указом від 24 березня 2003 року N 253) збільшити до 15 кількість премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України;

(пункт 3 статті 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.05.2016 р. N 231/2016)

4) пункт 3 Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених, затвердженого Указом Президента України від 12 червня 2000 року N 779 (зі змінами, внесеними Указом від 24 березня 2003 року N 253), викласти в такій редакції:

"3. Присуджується щороку сорок премій (з них - п'ятнадцять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 20 тисяч гривень кожна";

5) на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року N 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" збільшити розміри щорічних грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених для докторів наук - до 90 тисяч гривень кожний, для докторантів - до 75 тисяч гривень кожний, для кандидатів наук - до 60 тисяч гривень кожний.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім частини першої статті 4 та статті 5, які набирають чинності з 1 січня 2009 року.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
16 травня 2008 року
N 444/2008
 

  

Опрос