Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по усовершенствованию военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами

Президент Украины
Указ Президента от 21.04.1999 № 422/99

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами

З метою дальшого вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, забезпечення захисту національних інтересів, додержання міжнародних зобов'язань держави, визначення порядку регулювання міжнародних передач товарів військового призначення, відповідно до пункту 1 статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що метою військово-технічного співробітництва України з іноземними державами є забезпечення національних інтересів і безпеки держави, оснащення Збройних Сил та інших військових формувань сучасним озброєнням і військовою технікою, іншими товарами військового призначення, розвиток експортного потенціалу військово-промислового комплексу, підвищення науково-технічного та технологічного потенціалу оборонної галузі України.

2. Військово-технічне співробітництво з іноземними державами здійснюється на засадах:

пріоритетності національних інтересів;

монополії держави на регулювання діяльності у сфері військово-технічного співробітництва;

додержання законодавства про державну таємницю;

додержання міжнародних зобов'язань України у сфері військово-технічного співробітництва;

підконтрольності та підзвітності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, визначених у встановленому порядку як учасники військово-технічного співробітництва і наділених відповідними повноваженнями, та суб'єктів військово-технічного співробітництва;

захисту державою прав та законних інтересів учасників і суб'єктів військово-технічного співробітництва;

координації діяльності учасників військово-технічного співробітництва.

3. До військово-технічного співробітництва належать такі види діяльності:

інформаційний обмін;

укладання міжнародних договорів України та зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

експорт та імпорт товарів військового призначення, у тому числі надання суб'єктами військово-технічного співробітництва консультаційних, маркетингових, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, юридичних послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності та одержання від них аналогічних послуг;

наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

співробітництво з міжнародними організаціями у військово-технічній сфері;

організація і проведення виставок, конкурсів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів щодо товарів військового призначення;

інші види діяльності у цій сфері, які не суперечать законодавству України та нормам міжнародного права.

4. Державне регулювання діяльності у сфері військово-технічного співробітництва здійснюється шляхом:

а) визначення напрямів військово-технічного співробітництва відповідно до політичних та економічних інтересів України;

б) встановлення заборони і обмежень на експортно-імпортні операції щодо товарів військового призначення з метою забезпечення безпеки і оборони, економічної стабільності, захисту внутрішнього ринку, збереження і зміцнення позицій України політичного і економічного характеру, додержання міжнародних зобов'язань про скорочення і ліквідацію озброєнь, про нерозповсюдження зброї масового ураження;

в) недопущення до участі у військово-технічному співробітництві підприємств, установ, організацій, якщо вони у випадках, передбачених законодавством, не мають спеціальних повноважень або дозволів чи висновків і не зареєстровані в установленому порядку у відповідних державних органах;

г) визначення випадків страхування експортних операцій щодо товарів військового призначення, а також кредитів, наданих українськими і/або міжнародними банками, банками іноземних держав чи за участю іноземного капіталу, спеціалізованими страховими акціонерними товариствами, контрольний пакет акцій яких належить державі.

5. З метою додержання учасниками і суб'єктами військово-технічного співробітництва вимог законодавства запроваджується державний контроль у цій сфері.

Державному контролю підлягають:

а) відповідність діяльності учасників і суб'єктів військово-технічного співробітництва меті і засадам цього співробітництва та законодавству України;

б) ефективність державного регулювання діяльності у сфері військово-технічного співробітництва;

в) додержання міжнародних зобов'язань України у сфері військово-технічного співробітництва;

г) ціни на експортні товари військового призначення з урахуванням економічних інтересів України;

д) надходження, рух, використання коштів, одержаних від експорту товарів військового призначення;

е) стан охорони державної таємниці, прав на об'єкти інтелектуальної власності, стан технічного захисту інформації під час здійснення військово-технічного співробітництва;

є) проведення переговорів та укладання суб'єктами військово-технічного співробітництва зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення.

Контроль та координацію діяльності учасників військово-технічного співробітництва здійснюють Рада національної безпеки і оборони України, Комісія з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами і Кабінет Міністрів України в межах їх повноважень, а суб'єктів цього співробітництва - відповідні учасники військово-технічного співробітництва.

6. Органи виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва здійснюють свої повноваження у межах, визначених Конституцією і законами України.

Кабінет Міністрів України:

а) забезпечує реалізацію державної політики у сфері військово-технічного співробітництва;

б) укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань військово-технічного співробітництва;

в) створює Українську частину двосторонніх та багатосторонніх міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва;

г) визначає учасників військово-технічного співробітництва від Української сторони;

д) вирішує питання відшкодування збитків, завданих суб'єктам військово-технічного співробітництва внаслідок припинення, зупинення експорту, імпорту товарів військового призначення у разі прийняття в установленому порядку рішення про припинення чи зупинення Україною військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

е) визначає і затверджує державних замовників на поставку (закупівлю) товарів військового призначення;

є) забезпечує проведення цінової політики щодо формування внутрішніх та зовнішніх цін на товари військового призначення; 

ж) надає за поданням Комісії з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами повноваження суб'єктам військово-технічного співробітництва на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення;

з) координує діяльність учасників військово-технічного співробітництва щодо їх участі в організації міжнародних виставок, показів товарів військового призначення.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень:

а) забезпечують реалізацію рішень Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України щодо державного регулювання діяльності з питань військово-технічного співробітництва, виконання міжнародних договорів України в цій сфері, здійснюють контроль за додержанням суб'єктами військово-технічного співробітництва вимог законодавства з питань військово-технічного співробітництва; 

б) беруть участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань військово-технічного співробітництва;

в) сприяють військово-технічному співробітництву шляхом проведення політичного, міжнародно-правового і економічного аналізу його напрямів та конкретних проектів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експортно-імпортні операції.

7. Підставою для встановлення, обмеження, припинення, зупинення та відновлення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами є акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України та зовнішньоекономічні договори (контракти).

Пропозиції щодо встановлення, обмеження, припинення, зупинення та відновлення військово-технічного співробітництва вносяться Радою національної безпеки і оборони України, Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами, Кабінетом Міністрів України, Міністерством закордонних справ України та іншими учасниками і суб'єктами військово-технічного співробітництва.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
21 квітня 1999 року
N 422/99
 

  

Опрос