Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Министерстве обороны Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 06.04.2011 № 406/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Міністерство оборони України

(назва із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 30.01.2019 р. N 23/2019)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 2 вересня 2013 року N 468/2013,
 від 2 вересня 2013 року N 476/2013,
від 30 січня 2019 року N 23/2019

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 року N 671

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міністерство оборони України.

Абзац третій статті 1 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 30.01.2019 р. N 23/2019)

2. Кабінету Міністрів України:

вирішити питання щодо передачі в установленому порядку зі сфери управління Міністерства оборони України до сфери управління Міністерства соціальної політики України підприємств, необхідних для забезпечення здійснення його функцій;

привести в місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 вересня 2006 року N 769 "Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 406/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство оборони України

1. Міністерство оборони України (Міноборони України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міноборони України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, а також у формуванні державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, гідрометеорологічної діяльності.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

Міноборони України є органом військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України (далі - Збройні Сили).

2. Міноборони України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міноборони України є:

формування і реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, у галузі оборонного планування, військової освіти та науки;

здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами;

забезпечення формування військово-технічної політики у сфері оборони;

формування військової кадрової політики;

здійснення в установленому порядку координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

забезпечення формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

4. Міноборони України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

3) здійснює аналіз воєнно-політичної обстановки та визначає рівень воєнної загрози національній безпеці України;

4) планує та реалізовує заходи щодо протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України;

(підпункт 4 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

5) проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави;

6) здійснює забезпечення мобілізації та демобілізації в Збройних Силах та інших військових формуваннях;

7) здійснює в межах повноважень державну політику щодо охорони державної таємниці;

8) здійснює постійний моніторинг інформаційного середовища, виявляє потенційні та реальні інформаційні загрози в оборонній сфері, проводить попереджувальні інформаційні заходи;

9) розробляє концептуальні основи державної космічної політики в частині, пов'язаній зі створенням та використанням космічної техніки військового призначення, а також разом із Державним космічним агентством України - космічної техніки подвійного призначення;

10) готує та вносить до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пропозиції стосовно мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів;

11) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо потреб Збройних Сил на особливий період, інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання, виходячи з економічних можливостей держави;

12) організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах;

13) надає пропозиції Державному агентству резерву України щодо створення, обслуговування та зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міноборони України;

14) забезпечує дотримання підприємствами, установами і організаціями вимог законодавства з питань формування, зберігання і використання запасів матеріальних цінностей державного резерву;

15) подає пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони України;

16) подає пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо бронювання військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони України, на період мобілізації та на воєнний час, а також здійснює контроль за їх обліком;

17) подає до Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил, інших військових формувань;

18) інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про стан підготовки до переведення для роботи в умовах особливого періоду підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міноборони України;

19) розробляє Воєнну доктрину України та пропозиції до Стратегії національної безпеки України;

20) розробляє за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади Стратегічний оборонний бюлетень України на довгострокову перспективу, здійснює міжвідомчу координацію проведення оборонного огляду в Україні;

201) здійснює управління щодо вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, військових ліцеїв, які перебувають у підпорядкуванні Міноборони України, та науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони України, забезпечує їх фінансування в установленому порядку;

(пункт 4 доповнено підпунктом 201 згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

21) готує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для потреб Збройних Сил;

(підпункт 21 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

22) затверджує положення про вищі військові навчальні заклади і військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, статути вищих військових навчальних закладів і військових ліцеїв, розробляє положення про військові ліцеї;

23) визначає порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військових фахівців, у тому числі іноземних військових фахівців, а також підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв у військових навчальних закладах;

24) затверджує інструкції про порядок добору кандидатів та виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам і ад'юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

25) визначає порядок призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових (науково-дослідних) установах та військових ліцеях;

26) визначає пріоритетні напрями розвитку наукової і науково-технічної діяльності у воєнній сфері;

27) координує діяльність науково-дослідних установ, підпорядкованих Міноборони України;

28) бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей з підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

29) забезпечує в установленому порядку обов'язковий технічний контроль транспортних засобів Збройних Сил;

(підпункт 29 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

30) затверджує інструкцію про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні;

31) перевіряє стан всебічного забезпечення, бойової та мобілізаційної готовності в Збройних Силах;

32) контролює стан мобілізаційної готовності та підготовку підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

33) забезпечує життєдіяльність Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовку, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організовує виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил;

34) організовує разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Генеральним штабом Збройних Сил України:

розроблення порядку залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

погодження та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених Державною службою України з надзвичайних ситуацій проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, планів заходів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та в особливий період;

(підпункт 34 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

341) здійснює нормативно-правове регулювання порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, а також нормативно-правове регулювання порядку та умов застосування запобіжних заходів;

(пункт 4 доповнено підпунктом 341 згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

35) надає пропозиції Міністерству екології та природних ресурсів України до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища;

36) ініціює розроблення державних цільових програм з метою посилення обороноздатності держави, здійснює загальне керівництво і контроль за їх розробленням та виконанням передбачених у них завдань і заходів;

(підпункт 36 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

37) здійснює відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників Збройних Сил, розробляє програми соціального розвитку Збройних Сил;

(підпункт 37 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

38) розробляє та здійснює заходи щодо розвитку культури і духовності у Збройних Силах, військово-патріотичного виховання громадян України;

39) затверджує Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва і склад Комітету з її присудження;

40) затверджує Положення про проведення у Збройних Силах творчих конкурсів, фестивалів та інших всеармійських мистецьких заходів;

41) затверджує Положення про організацію діяльності установ культури, бібліотек, музеїв у Збройних Силах;

42) визначає порядок виконання заходів з реалізації демократичного цивільного контролю над Збройними Силами;

43) видає "Білу книгу" з метою інформування громадськості про діяльність Збройних Сил;

44) забезпечує розвиток інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх інформаційних технологій у сфері оборони;

45) провадить діяльність із технічного захисту інформації для потреб Міноборони України;

(підпункт 45 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

46) здійснює визначення пріоритетних напрямів та принципів розвитку і вдосконалення системи медичного забезпечення, розроблення програм розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил;

47) розробляє перелік заходів щодо реалізації територіального принципу медичного забезпечення Збройних Сил;

48) визначає порядок медичного забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період;

49) визначає заходи, спрямовані на розвиток профілактичного напряму в охороні здоров'я військовослужбовців Збройних Сил та формування здорового способу життя;

50) розробляє положення про заклади охорони здоров'я Міноборони України;

51) разом із Міністерством охорони здоров'я України визначає порядок проведення державної акредитації та ліцензування закладів охорони здоров'я Міноборони України;

52) визначає порядок надання медичної допомоги у Збройних Силах;

53) визначає порядок санаторно-курортного лікування військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни, працівників Збройних Сил та інших категорій громадян, яким законодавчо надано право користування закладами охорони здоров'я Міноборони України;

54) розробляє порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Збройних Сил та контролює хід її виконання у військах;

55) визначає порядок дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців;

56) затверджує порядок здійснення військово-лікарської експертизи у Збройних Силах та військово-лікарської експертизи призовного контингенту;

57) забезпечує накопичення запасів медичної техніки та майна, організовує постачання медичною технікою і майном військ (сил), у тому числі інших військових формувань в особливий період;

58) затверджує порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей;

59) формує засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту у Збройних Силах;

60) організовує отримання міжнародної технічної допомоги у воєнній сфері, здійснює контроль за виконанням відповідних програм (проектів);

61) здійснює в межах компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, координує та контролює організацію і проведення військового співробітництва;

611) здійснює функції національного органу України з питань протимінної діяльності, сприяє впровадженню і застосуванню в Україні міжнародних стандартів протимінної діяльності;

(пункт 4 доповнено підпунктом 611 згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 476/2013)

62) готує пропозиції Президентові України та Верховній Раді України стосовно участі військових підрозділів, окремих військовослужбовців і працівників Збройних Сил у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надання військової допомоги іноземним державам, направлення підрозділів Збройних Сил до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

(підпункт 62 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

63) організовує роботи з утилізації надлишкового озброєння, військової техніки, ракет і боєприпасів, компонентів ракетного палива та іншого військового майна, координує діяльність органів виконавчої влади у цій сфері;

(підпункт 63 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

64) здійснює функції організатора конкурсів (аукціонів) із продажу військового майна, що підлягає утилізації;

65) здійснює контроль за якістю продукції військового призначення, що виробляється підприємствами України для Збройних Сил та на експорт;

66) організовує контроль за якістю харчових продуктів, що постачаються для Збройних Сил;

67) готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо умов оплати праці працівників Збройних Сил та грошового забезпечення і заохочення військовослужбовців Збройних Сил, військовозобов'язаних та резервістів, розмірів посадових окладів працівників і військовослужбовців Збройних Сил з урахуванням складності, відповідальності і специфіки їх роботи та умов служби, встановлює порядок виплати грошового забезпечення;

(підпункт 67 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

68) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на відчуження майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони України, а також на передачу в заставу цілісних майнових комплексів підприємств, будівель та споруд, що належать до сфери управління Міноборони України, його структурних підрозділів;

69) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони України;

70) здійснює у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міноборони України;

71) реєструє військові частини як суб'єкти господарської діяльності;

72) веде облік об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони України;

73) утримує в належному стані та організовує експлуатацію об'єктів військового призначення;

74) затверджує порядок списання військового майна;

75) здійснює в установленому порядку відчуження військового майна, передачу його до сфери управління центральних чи місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам та організаціям, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та в комунальну власність, готує пропозиції щодо зміни цільового призначення земельних ділянок Збройних Сил;

76) затверджує інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей житловими приміщеннями;

(підпункт 76 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

77) здійснює у Збройних Силах державний нагляд за безпекою експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;

(підпункт 77 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

78) здійснює в установленому порядку внутрішній аудит;

(підпункт 78 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

79) розробляє, подає на затвердження до Кабінету Міністрів України та впроваджує Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей;

80) перевіряє в Збройних Силах ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;

81) виступає замовником і формує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів основні показники державного оборонного замовлення щодо розроблення, виробництва, модернізації, постачання (закупівлі), ремонту, знищення та утилізації озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг;

82) організовує фундаментальні та пошукові дослідження в інтересах розробки озброєння і військової техніки;

83) надає технічне завдання виконавцеві державного оборонного замовлення зі створення, модернізації, закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки;

84) затверджує правила розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил (класифікатор подій, які належать до інцидентів);

85) визначає порядок забезпечення безпеки польотів авіації Збройних Сил, здійснює контроль за станом безпеки польотів, проводить розслідування авіаційних подій з повітряними суднами Збройних Сил;

86) здійснює регулювання питань державної авіації, у тому числі нормативно-правове регулювання за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна, зокрема, щодо:

реєстрації і допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, підтримання їх льотної придатності, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації;

реєстрації і допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації;

допуску авіаційного персоналу державної авіації до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів;

виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, охорони державних повітряних суден;

(підпункт 86 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

87) затверджує оперативно-стратегічні й оперативно-тактичні вимоги щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури озброєння та військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил;

88) організовує проведення державних та інших випробувань зразків озброєння та військової техніки;

89) забезпечує прийняття на озброєння (постачання, експлуатацію) Збройних Сил озброєння, військової та спеціальної техніки;

90) організовує і контролює роботи з кодифікації та каталогізації предметів постачання Збройних Сил;

91) розробляє та затверджує порядок збільшення встановленого ресурсу і продовження строків служби озброєння та військової техніки;

92) здійснює організацію робіт щодо передачі в установленому порядку документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення і здійснює контроль щодо своєчасного та якісного внесення змін до неї;

93) організовує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил вимог, потреб та пріоритетів розроблення, впровадження та контролює виконання Державної програми розвитку озброєння та військової техніки й інших цільових програм розвитку озброєнь;

94) розробляє технічні регламенти та здійснює функції технічного регулювання у сфері озброєння та військової техніки, в тому числі безпеки, допуску до експлуатації та використання;

95) розробляє та визначає порядок застосування стандартів для задоволення потреб оборони України;

96) надає інформацію Державній службі експортного контролю України щодо можливості експорту та імпорту товарів військового призначення;

97) подає на затвердження до Кабінету Міністрів України структуру військового резерву людських ресурсів;

98) визначає порядок функціонування системи військового обліку громадян;

99) затверджує перелік військово-облікових спеціальностей;

100) затверджує перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями (крім посад вищого офіцерського складу);

101) затверджує перелік окремих військових посад, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору);

102) установлює співвідношення чисельності офіцерського складу за військовими званнями та граничні строки перебування осіб офіцерського складу на посадах у Збройних Силах;

103) установлює порядок направлення і строки перебування військовослужбовців Збройних Сил на посадах у багатонаціональних органах військового управління, а також у закордонних дипломатичних установах України;

104) призиває в разі потреби громадян України, яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, для проходження військової служби осіб офіцерського складу;

105) установлює форму і порядок видачі документів, що посвідчують статус та особу військовослужбовця;

106) установлює порядок ведення і форму особової справи, де відображається проходження військової служби військовослужбовцями;

107) установлює перелік та форму документів, на підставі яких оформлюються накази по особовому складу;

108) установлює порядок добору і прийняття громадян на військову службу за контрактом;

109) затверджує перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу;

110) зараховує осіб офіцерського складу інших військових формувань до Збройних Сил, укладає з ними контракт про проходження військової служби у Збройних Силах та призначає на відповідні посади;

111) установлює порядок черговості проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

112) затверджує номенклатуру посад для призначення осіб офіцерського складу;

113) визначає порядок формування і використання резерву кандидатів для просування по службі;

114) визначає перелік посад, які не потребують у разі призначення на них проходження спеціальних курсів підготовки;

115) визначає вимоги до кандидатів і порядок створення резерву для направлення за кордон для проходження військової служби;

116) визначає вимоги до кандидатів для навчання за кордоном, кількість військовослужбовців та їх розподіл між структурними підрозділами Міноборони України, Генерального штабу Збройних Сил України і видів Збройних Сил;

117) визначає перелік спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

118) визначає порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб офіцерського складу;

119) визначає порядок і строки проведення атестування військовослужбовців;

120) визначає строк, кількість і військово-облікові спеціальності для призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

121) приймає рішення про залишення на військовій службі осіб офіцерського складу понад граничний вік;

122) здійснює добір військовослужбовців, що відряджаються до державних органів, установ, організацій, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, а також їх кадрове супроводження;

123) направляє за кордон військовослужбовців та працівників Збройних Сил для проходження військової служби, роботи або навчання;

124) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

125) установлює заохочувальні відзнаки Міноборони України та здійснює нагородження ними військовослужбовців та інших осіб;

126) установлює статус учасника бойових дій та видає відповідні документи військовослужбовцям Міноборони України та Збройних Сил;

127) визначає перелік посад військовослужбовців органів військового управління, з'єднань, військових навчальних закладів, військових частин, військова служба яких пов'язана із систематичними стрибками з парашутом (у разі виконання річних норм стрибків з парашутом), які мають право на встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсії та отримання надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя;

128) затверджує інструкцію з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міноборони України;

1281) затверджує перелік критеріїв, за якими проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій;

(пункт 4 доповнено підпунктом 1281 згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

129) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. Міноборони України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міноборони України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) організовує і координує планово-економічну, фінансово-господарську роботу, забезпечує проведення внутрішнього аудиту, забезпечує достовірність бюджетної, бухгалтерської, фінансової, статистичної та інших видів звітності, організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

(підпункт 2 пункту 5 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, державних фінансових і матеріальних ресурсів, усунення недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами;

(підпункт 3 пункту 5 у редакції Указу
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

4) здійснює добір кадрів в апараті Міноборони України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників та військовослужбовців апарату Міноборони України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

5) здійснює у межах повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міноборони України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

7) організовує охорону праці в Міноборони України та Збройних Силах;

8) здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт військовослужбовцями;

9) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Збройних Сил, Міноборони України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ними видаються, забезпечує у порядку, визначеному законодавством, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони України;

(підпункт 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

10) організовує в Міноборони України документування управлінської (організаційно-розпорядчої) діяльності з метою виконання покладених на нього завдань і функцій, а також роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

(підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

6. Міноборони України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Міноборони України;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Міноборони України завдань;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати захист своїх законних прав та інтересів у судах та інших юрисдикційних органах, у тому числі міжнародних;

6) користуватись іншими правами, що випливають із покладених на нього завдань.

7. Міноборони України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, інститутами громадянського суспільства, а також підприємствами, установами, організаціями.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

8. Міноборони України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

9. Міністр у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Міноборони України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Міноборони України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Міноборони України, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

З питань реформування та розвитку Збройних Сил, їх бойової і мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування Міністр видає спільні з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил накази і директиви.

10. Міністр:

1) очолює Міноборони України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає стратегічні напрями роботи Міноборони України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

3) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

4) подає на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міноборони України;

5) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, які надходять від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міноборони України, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міноборони України, під час їх розгляду на засіданнях комітетів та пленарних засіданнях Верховної Ради України;

(підпункт 6 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

7) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

8) погоджує структуру Генерального штабу Збройних Сил;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міноборони України;

10) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) подає в установленому порядку Президентові України на затвердження перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу Збройних Сил;

12) вносить у встановленому порядку Президентові України подання про призначення на посади та звільнення з посад осіб вищого офіцерського складу Збройних Сил;

13) укладає контракт про проходження військової служби з особами, які призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу;

14) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку військовослужбовців;

15) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

16) нагороджує відзнаками Міноборони України, достроково присвоює чергові військові звання військовослужбовцям (до полковника включно) і ранги державним службовцям та застосовує інші види заохочення військовослужбовців і працівників Збройних Сил;

17) представляє військовослужбовців і працівників Збройних Сил до відзначення державними нагородами;

18) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

19) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

20) проводить особистий прийом громадян;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

22) підписує накази Міноборони України та дає обов'язкові до виконання державними службовцями, військовослужбовцями, іншими працівниками апарату Міноборони України доручення;

(підпункт 22 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

23) розподіляє обов'язки між першим заступником, заступником (за наявності), заступником Міністра - керівником апарату, а також повноваження між першим заступником та заступником (за наявності);

24) здійснює через начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах та контроль за її діяльністю;

25) приймає рішення про списання військового майна згідно з законодавством;

26) здійснює переведення Міноборони України на функціонування в умовах особливого періоду;

27) представляє Міноборони України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

28) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міноборони України;

29) скасовує повністю чи в окремій частині акти підпорядкованих Міноборони України органів військового управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України та актам Міноборони України;

30) організовує роботу колегії Міноборони України і головує на її засіданнях;

301) спрямовує і координує діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у тому числі:

забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, контролює її реалізацію Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Державною службою України з надзвичайних ситуацій проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України стосовно кандидатури на посаду Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій і за його пропозицією - стосовно кандидатур на посади заступників Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

погоджує структуру апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

видає обов'язкові до виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

погоджує пропозиції Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо утворення, реорганізації, ліквідації її територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій як структурних підрозділів її апарату;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю чи в окремій частині;

доручає Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій скасовувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів повністю чи в окремій частині;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій, її територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на Державну службу України з надзвичайних ситуацій завдань та планів її роботи;

визначає структурний підрозділ Міноборони України, що відповідає за взаємодію з Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

визначає посадових осіб Міноборони України, які включаються до складу колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

визначає порядок обміну інформацією між Міноборони України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

(пункт 10 доповнено підпунктом 301 згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013)

31) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Міноборони України окремих завдань за рішенням Президента України у Міноборони України вводиться посада заступника Міністра.

Перший заступник, заступник Міністра - керівник апарату призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Заступник Міністра - керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Міноборони України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців, працівників та військовослужбовців апарату Міноборони України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міноборони України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міноборони України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил за посадами. У разі потреби до складу колегії Міноборони України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Міноборони України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Міноборони України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міноборони України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Для розгляду питань наукової і науково-технічної діяльності в інтересах оборони держави утворюється воєнно-наукова рада Міноборони України.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

13. Гранична чисельність працівників, в тому числі військовослужбовців, Міноборони України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Міноборони України затверджується Міністром.

Штатний розпис (штат) апарату, кошторис Міноборони України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням з Міністерством фінансів України.

Міноборони України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Генеральний штаб Збройних Сил України

Положення втратило чинність

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.09.2013 р. N 468/2013
,
втратило чинність згідно з Указом
 Президента України від 30.01.2019 р. N 23/2019)

____________

Опрос