Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Администрации Государственной пограничной службы Украины

Президент Украины
Указ Президента от 06.04.2011 № 399/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 29 листопада 2011 року N 1078/2011

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року N 533

1. Затвердити Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Указу Президента України від 4 серпня 2003 року N 797 "Питання Адміністрації Державної прикордонної служби України".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 399/2011
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Адміністрацію Державної прикордонної служби України

1. Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби України) є центральним органом виконавчої влади, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

2. Адміністрація Держприкордонслужби України у своїй діяльності керується Конституцією та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Адміністрації Держприкордонслужби України є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону, внесення пропозицій щодо її формування, здійснення управління у сфері охорони державного кордону;

участь у розробленні та реалізації загальних принципів правового оформлення і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

здійснення управління територіальними органами, Морською охороною, органами охорони державного кордону, розвідувальним органом, органами забезпечення, навчальними закладами та науково-дослідними установами (далі - органи Держприкордонслужби України).

4. Адміністрація Держприкордонслужби України відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

3) розробляє правовий, економічний та спеціальний механізм охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, визначає відповідно до законодавства порядок оперативно-службової діяльності органів Держприкордонслужби України, види практичних заходів, тактичних прийомів дій особового складу з протидії протиправній діяльності та правила несення прикордонної служби;

4) організовує охорону державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, забезпечує дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

5) організовує здійснення в установленому законодавством порядку прикордонного контролю та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів;

6) організовує контроль за додержанням режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

7) приймає рішення щодо надання відповідно до законодавства дозволу на:

перетинання особами державного кордону в спрощеному порядку;

виліт і посадку повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких не облаштовано пункти пропуску через державний кордон;

заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води, на рейди та в порти України;

8) організовує охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних осіб, фізичних осіб, міжнародних організацій;

9) координує діяльність військових формувань та відповідних правоохоронних органів, пов'язану із захистом державного кордону України, а також діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

10) здійснює контроль за провадженням органами Держприкордонслужби України оперативно-розшукової діяльності, взаємодіє в межах своєї компетенції з іншими органами, що провадять таку діяльність;

11) здійснює управління органами Держприкордонслужби України, забезпечує їх бойову та мобілізаційну готовність;

12) бере участь у міжнародному співробітництві у сфері захисту державного кордону, розробляє разом з відповідними органами виконавчої влади проекти міжнародних договорів з прикордонних питань, участь у розробленні проектів міжнародних договорів про реадмісію та про взаємні поїздки громадян, а також пропозицій щодо їх виконання, в установленому порядку організовує залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

13) організовує прикордонно-представницьку роботу відповідно до міжнародних договорів України;

14) установлює дійсні та умовні найменування органів Держприкордонслужби України;

15) організовує роботу з підготовки пропозицій з удосконалення діяльності пунктів пропуску через державний кордон;

16) забезпечує додержання вимог законодавства у процесі прийняття органами охорони державного кордону рішень про видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону, видворення цих осіб;

17) організовує запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби України, їх виявлення, припинення, проведення дізнання, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;

18) організовує інформаційно-аналітичну діяльність та оцінку ризиків в інтересах охорони державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні;

19) виявляє причини та умови, що призводять до порушень законодавства про державний кордон, вживає заходів для їх усунення;

20) у встановленому порядку бере участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб;

21) вживає відповідно до законодавства особливих заходів для захисту військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України від зазіхань на життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку зі службовою діяльністю та членів їх сімей;

22) протидіє і запобігає корупційним правопорушенням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Держприкордонслужби України;

23) організовує в межах своєї компетенції закупівлю, накопичення та ефективне використання всіх видів озброєння і техніки, необхідних для охорони державного кордону, забезпечує їх експлуатацію, ремонт і зберігання;

24) розробляє вимоги до зразків озброєння і техніки, необхідних для охорони державного кордону, планує, організовує, бере участь у проведенні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, будівельних та виробничих робіт у сфері своєї діяльності, здійснює контроль за якістю розробок і забезпечує проведення державних випробувань нових та модернізованих зразків озброєння і техніки;

25) забезпечує в установленому порядку і в межах своєї компетенції реалізацію та списання військового майна, передачу його в оренду;

26) виконує функції державного замовника на розроблення, виробництво, постачання, ремонт технічних засобів охорони державного кордону, іншого військового майна, виконання робіт та надання послуг;

27) організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації особового складу Держприкордонслужби України, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах;

28) забезпечує оснащення органів Держприкордонслужби України озброєнням і технікою;

29) утворює, ліквідує, реорганізовує органи Держприкордонслужби України, підприємства та установи, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, формує кадровий резерв на ці посади;

30) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають в її управлінні;

31) організовує забезпечення органів Держприкордонслужби України матеріальними та іншими ресурсами, вживає заходів для забезпечення будівництва, реконструкції, експлуатації та ремонту житлового фонду, об'єктів військового призначення;

32) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби України та членів їх сімей;

33) вживає заходів для розвитку ділових зв'язків із керівництвом органів прикордонної охорони інших держав, з якими укладено відповідні договори та угоди;

34) організовує інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань охорони державного кордону, провадить редакційно-видавничу діяльність;

35) здійснює в межах своєї компетенції повноваження і забезпечує проведення заходів, передбачених законодавством про правовий режим воєнного стану;

36) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на неї Президентом України завдань.

5. Адміністрація Держприкордонслужби України з метою організації своєї діяльності:

1) контролює діяльність органів Держприкордонслужби України, підприємств, установ, що належать до сфери її управління;

2) організовує планово-фінансову роботу в Адміністрації Держприкордонслужби України, інших органах Держприкордонслужби України, на підприємствах та в установах, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в Адміністрації Держприкордонслужби України;

5) організовує в Адміністрації Держприкордонслужби України роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Адміністрація Держприкордонслужби України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби України;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

4) заслуховувати інформацію керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ про хід виконання завдань і здійснення заходів з охорони державного кордону, забезпечення дотримання режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

6) співпрацювати з іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях, що належать до компетенції Держприкордонслужби України і стосуються обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянства;

7) підтримувати в установленому порядку взаємодію з компетентними органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань охорони державного кордону, протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній злочинності, контрабандній діяльності.

7. Адміністрація Держприкордонслужби України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи - регіональні управління Держприкордонслужби України (далі - регіональні управління), які утворюються нею.

Положення про регіональні управління затверджується Головою Держприкордонслужби України.

Начальники регіональних управлінь призначаються на посади та звільняються з посад в установленому порядку Головою Держприкордонслужби України.

8. Адміністрація Держприкордонслужби України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

9. Адміністрація Держприкордонслужби України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази і директиви, які підписує Голова Держприкордонслужби України, організовує і контролює їх виконання.

Накази Адміністрації Держприкордонслужби України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Адміністрації Держприкордонслужби України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Адміністрації Держприкордонслужби України, видані в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Адміністрація Держприкордонслужби України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

10. Адміністрацію Держприкордонслужби України очолює Голова Держприкордонслужби України, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Голова Держприкордонслужби України має першого заступника та заступника Голови, які призначаються на посади за поданням Голови Держприкордонслужби України і звільняються з посади Президентом України.

Абзац третій пункту 10 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 29.11.2011 р. N 1078/2011)

11. Голова Держприкордонслужби України:

1) здійснює керівництво Держприкордонслужбою України та діяльністю Адміністрації Держприкордонслужби України, несе відповідальність перед Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України за реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону;

2) визначає пріоритети роботи Адміністрації Держприкордонслужби України та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани роботи Адміністрації Держприкордонслужби України, звіти про їх виконання;

3) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

4) утворює, реорганізує і ліквідує органи Держприкордонслужби України відповідно до законодавства в межах установленої загальної структури та чисельності Держприкордонслужби України і виділених коштів, затверджує їх штати;

5) затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації Держприкордонслужби України, а також про органи Держприкордонслужби України;

6) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

7) у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад військовослужбовців Держприкордонслужби України;

8) присвоює в установленому законодавством порядку військові звання і вносить подання Президентові України про присвоєння військовослужбовцям вищих військових звань;

9) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців Адміністрації Держприкордонслужби України, присвоює ранги державним службовцям, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) приймає рішення про контрольований пропуск через державний кордон осіб у пунктах пропуску або поза ними;

11) представляє в установленому порядку військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України до відзначення державними нагородами;

12) установлює заохочувальні відзнаки і нагороджує ними;

13) проводить у встановленому порядку відповідно до наданих йому повноважень переговори та підписує міжнародні договори України;

14) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Адміністрація Держприкордонслужби України;

15) систематично інформує Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та Раду національної безпеки і оборони України з основних питань діяльності Держприкордонслужби України, а також щороку подає Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про її результати;

16) представляє Адміністрацію Держприкордонслужби України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

17) скасовує повністю чи в окремій частині акти органів Держприкордонслужби України, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України та актам Адміністрації Держприкордонслужби України;

18) організовує роботу колегії Адміністрації Держприкордонслужби України і головує на її засіданнях;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до її компетенції;

20) підписує накази та директиви Адміністрації Держприкордонслужби України;

21) здійснює інші передбачені законом та покладені на неї Президентом України повноваження.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби України утворюється колегія у складі Голови Держприкордонслужби України (голова колегії), його заступників (за посадою). У разі потреби до складу колегії можуть включатися керівники структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Адміністрації Держприкордонслужби України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держприкордонслужби України.

13. Граничну чисельність військовослужбовців та працівників Адміністрації Держприкордонслужби України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Адміністрації Держприкордонслужби України затверджує Голова Держприкордонслужби України.

Кошторис Адміністрації Держприкордонслужби України затверджує Голова Держприкордонслужби України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Адміністрація Держприкордонслужби України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос