Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной авиационной службе Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 06.04.2011 № 398/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2014 року N 520

1. Затвердити Положення про Державну авіаційну службу України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 398/2011
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну авіаційну службу України

1. Державна авіаційна служба України (Державіаслужба України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України.

Державіаслужба України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики в сфері цивільної авіації.

2. Державіаслужба України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України.

3. Основними завданнями Державіаслужби України є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації;

організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації;

сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень;

регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху;

організація авіаційних перевезень;

сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

4. Державіаслужба України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України для погодження і внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

3) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору;

4) здійснює державний нагляд за додержанням суб'єктами авіаційної діяльності вимог нормативно-правових актів;

5) здійснює контроль за станом та якістю експлуатації авіаційної техніки, льотної придатності повітряних суден, засобів реєстрації польотних даних повітряних суден, аеродромної техніки, наземних засобів забезпечення польотів, повітряних трас, місцевих повітряних ліній, аеродромів та їх обладнання, достатності аеронавігаційної інформації для виконання польотів експлуатанта з аеродромів, які не внесені в Збірники авіанавігаційної інформації інших держав як міжнародні;

6) контролює впровадження заходів щодо попередження авіаційних подій експлуатантами;

7) здійснює перевірку рівня підготовки авіаційних фахівців, відповідність їх кваліфікації та отриманим допускам до виконання відповідних робіт;

8) виконує сертифікаційні та кваліфікаційні перевірки фахівців командно-керівного, командно-льотного, інструкторського та льотного складу;

9) проводить планові та позапланові експлуатаційні інспектування експлуатантів;

10) здійснює нагляд за виконанням сертифікаційних вимог експлуатантами видачею, призупиненням дії, анулюванням і припиненням дії сертифіката експлуатанта та змін відповідних Спеціальних експлуатаційних положень організації льотної роботи і забезпечення безпеки польотів;

11) перевіряє стан готовності експлуатанта виконувати польоти на новому типі повітряного судна та/або повітряного судна з новим пілотажно-навігаційним та іншим обладнанням, які вносять зміни до технології виконання польоту;

12) контролює проведення днів безпеки в авіакомпаніях;

13) перевіряє розробку та узгоджує керівництва, правила, положення, інструкції, сертифікацію окремих експлуатаційних процедур, експлуатаційні документи авіакомпаній та інші документи з питань організації льотної роботи та забезпечення безпеки польотів;

14) здійснює організацію, виконання та контроль лідирування іноземних повітряних суден на території України відповідно до положень АІР України;

15) здійснює перевірку на території України відповідності іноземних екіпажів та їх повітряних суден вимогам міжнародних програм та процедур;

16) здійснює моніторинг рівня безпеки польотів іноземних повітряних суден, що виконують рейси до України, шляхом проведення перонних інспекцій в аеропортах України на дотримання стандартів Міжнародної організації цивільної авіації;

17) розробляє та реалізує Державну програму з безпеки польотів;

18) здійснює нагляд за експлуатацією метеорологічного аеродромного обладнання;

19) контролює функціонування системи управління якістю у метеорологічному забезпеченні польотів повітряних суден цивільної авіації;

20) здійснює нагляд за забезпеченням заходів авіаційної безпеки авіаційних суб'єктів, у тому числі під час виконання польотів та робіт українськими експлуатантами поза межами місць постійного базування;

21) здійснює нагляд за придатністю до експлуатації цивільних аеродромів, аеродромів спільного використання та постійних злітно-посадкових майданчиків;

22) здійснює контроль за додержанням законодавства у сфері повітряних перевезень вантажів, небезпечних вантажів, товарів військового призначення, товарів подвійного призначення;

23) здійснює нагляд за проведенням виконання випробувальних польотів цивільних повітряних суден;

24) здійснює контроль за виконанням програм підготовки персоналу авіаційної безпеки;

25) здійснює контроль за виконанням регулярних внутрішніх і міжнародних польотів, а також транзитних регулярних польотів;

26) здійснює контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору під час польотів повітряних суден і переміщення інших об'єктів у повітряному просторі і польотів повітряних суден, які перетинають державний кордон України;

27) здійснює контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору під час управління використанням повітряного простору і обслуговування повітряного руху;

28) здійснює контроль за дотриманням правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації;

29) здійснює контроль за дотриманням правил перевезення небезпечних речовин і предметів на повітряному транспорті;

30) здійснює нагляд за діяльністю та перевірки (інспектування) схвалених організацій, що здійснюють розроблення цивільної авіаційної техніки та/або серійне виробництво цивільної авіаційної техніки;

31) здійснює контроль за дотриманням рішень про встановлення заборон і обмежень використання повітряного простору на тимчасовій основі;

32) здійснює контроль за забезпеченням авіаційної безпеки;

33) здійснює контроль за забезпеченням льотної придатності повітряних суден спортивного призначення, повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів і допоміжних обладнань;

34) здійснює сертифікацію та нагляд за дотриманням експлуатантами транспортної авіації та експлуатантами, що здійснюють авіаційні роботи, в міжсертифікаційний період;

35) здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил безпеки польотів;

36) здійснює контроль і нагляд за експлуатацією аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів, інших об'єктів цивільної авіації;

37) здійснює контроль і нагляд за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності міжнародних стандартів та вимог законодавства України при організації повітряних перевезень, у тому числі перевезень небезпечних вантажів, товарів військового призначення та подвійного використання;

38) здійснює контроль за ефективним використанням повітряного простору;

39) здійснює нагляд за організаціями з підтримання льотної придатності;

40) розробляє та впроваджує технічні нормативи та стандарти у галузі цивільної авіації;

41) розробляє та впроваджує авіаційні правила з питань нормування льотної придатності цивільної авіаційної техніки і типових процедур сертифікації повітряних суден та їх компонентів, із сертифікації виробництв авіаційної техніки;

42) розробляє та впроваджує Інструкцію з обліку і звітності при технічній експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України;

43) розробляє та впроваджує Інструкцію із планування та використання тимчасово зарезервованого повітряного простору і умовних маршрутів обслуговування повітряного руху;

44) розробляє та впроваджує Інструкцію організації і здійснення об'єктивного контролю під час обслуговування повітряного руху і виробничої діяльності цивільної авіації України;

45) розробляє та впроваджує Інструкцію організації та здійснення контролю безпеки в аеропортах України;

46) розробляє та впроваджує Інструкцію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті;

47) розробляє та впроваджує Інструкцію оцінки рівня загрози безпеки цивільної авіації;

48) розробляє та впроваджує Інструкцію про метеорологічне забезпечення літерних рейсів;

49) розробляє та впроваджує Інструкцію про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації і дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України;

50) розробляє та впроваджує Інструкцію про порядок продовження терміну служби (ресурсу) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України;

51) розробляє та впроваджує Інструкцію про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України;

52) розробляє та впроваджує класифікацію повітряного простору, де здійснюється обслуговування повітряного руху;

53) розробляє та впроваджує перелік авіаційних робіт;

54) розробляє та впроваджує перелік держав, з якими може здійснюватися міжнародне повітряне сполучення з аеропорту (аеродрому), а також характер транспортних перевезень;

55) розробляє та впроваджує положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств із продажу авіаційних перевезень;

56) розробляє та впроваджує положення про визначення розміру зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

57) розробляє та впроваджує положення про головний перелік мінімального обладнання;

58) розробляє та впроваджує положення про інспектора з нагляду за забезпеченням безпеки авіації;

59) розробляє та впроваджує положення про організацію і виконання демонстраційних польотів;

60) розробляє та впроваджує положення про передпольотне інформаційне обслуговування на аеродромах цивільної авіації України;

61) розробляє та впроваджує положення про порядок видачі дозволів, які регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень і робіт;

62) розробляє та впроваджує положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу із продажу авіаційних перевезень;

63) розробляє та впроваджує положення про сертифікацію суб'єктів, які надають агентські послуги із продажу авіаційних перевезень на території України;

64) розробляє та впроваджує положення про сертифікацію типу надлегких і дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів;

65) розробляє та впроваджує положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті;

66) розробляє та впроваджує положення про службу авіаційної безпеки;

67) розробляє та впроваджує порядок будівництва, утримання та ремонту аеродромів і аеропортів;

68) розробляє та впроваджує порядок видачі ліцензій на здійснення авіаційної діяльності;

69) розробляє та впроваджує порядок видачі, зберігання й знищення посвідчення члена екіпажу;

70) розробляє та впроваджує порядок використання повітряного простору України, забезпечення аеронавігаційною інформацією;

71) розробляє та впроваджує порядок допуску аеродромів до експлуатації;

72) розробляє та впроваджує порядок допуску повітряних трас і місцевих повітряних ліній до експлуатації;

73) розробляє та впроваджує порядок здійснення нагляду і контролю за безпекою польотів;

74) розробляє та впроваджує порядок метеорологічного забезпечення на аеродромах і маршрутах польотів;

75) розробляє та впроваджує порядок обліку та звіту регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України;

76) розробляє та впроваджує порядок організації виконання випробувальних і позатрасових польотів;

77) розробляє та впроваджує порядок організації, виконання і забезпечення польотів;

78) розробляє та впроваджує порядок організації, виконання, забезпечення і ліцензування авіаційних робіт;

79) розробляє та впроваджує порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового і подвійного призначення;

80) розробляє та впроваджує порядок оформлення формальностей і контролю за безпекою польотів;

81) розробляє та впроваджує порядок перевезення зброї та боєприпасів повітряним транспортом;

82) розробляє та впроваджує порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації авіаційного персоналу;

83) розробляє та впроваджує Порядок прийняття рішення на виліт і приліт повітряних суден цивільної авіації України за правилами польотів по приладах;

84) розробляє та впроваджує порядок проведення перевірки (контролю) стану авіаційної безпеки в авіаційних суб'єктів;

85) розробляє та впроваджує порядок проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

86) розробляє та впроваджує порядок реєстрації, сертифікації і видачі дозволу на застосування бортових радіостанцій на цивільних повітряних суднах із присвоєнням радіотелефонних і радіотелеграфних позивних;

87) розробляє та впроваджує порядок формування структури повітряного простору і правила його використання;

88) розробляє та впроваджує правила авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України;

89) розробляє та впроваджує правила ведення радіотелефонного зв'язку англійською мовою в повітряному просторі України для персоналу обслуговування повітряного руху;

90) розробляє та впроваджує правила ведення радіотелефонного зв'язку фразеології радіообміну в повітряному просторі України;

91) розробляє та впроваджує правила видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України;

92) розробляє та впроваджує правила видачі посвідчень авіаційному персоналу в Україні;

93) розробляє та впроваджує правила видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України;

94) розробляє та впроваджує правила видачі сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України;

95) розробляє та впроваджує правила виділення годинних інтервалів на приліт і виліт рейсів у міжнародних аеропортах України;

96) розробляє та впроваджує правила виконання польотів і обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування;

97) розробляє та впроваджує правила виконання чартерних рейсів;

98) розробляє та впроваджує правила допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден;

99) розробляє та впроваджує правила з пошуку та рятування у цивільній авіації України;

100) розробляє та впроваджує правила надання адрес повітряних суден;

101) розробляє та впроваджує правила надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України під час виконання міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів;

102) розробляє та впроваджує правила обслуговування аеронавігаційною інформацією;

103) розробляє та впроваджує правила організації і виконання авіаційних робіт у сільському і лісовому господарстві;

104) розробляє та впроваджує правила організації і проведення наземних і льотних перевірок наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв'язку і світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України;

105) розробляє та впроваджує правила організації охорони повітряних суден і об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України;

106) розробляє та впроваджує правила організації потоків повітряного руху;

107) розробляє та впроваджує правила перевезення зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, ядерного палива, радіоактивних речовин та інших вантажів, які належать до особливо небезпечних, на повітряних суднах;

108) розробляє та впроваджує правила повітряних перевезень пасажирів і багажу;

109) розробляє та впроваджує правила польотів повітряних суден і обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України;

110) розробляє та впроваджує правила польотів у повітряному просторі України;

111) розробляє та впроваджує правила проведення службових розслідувань актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

112) розробляє та впроваджує правила проведення спеціального огляду повітряних суден цивільної авіації України;

113) розробляє та впроваджує правила радіолокаційного обслуговування;

114) розробляє та впроваджує правила реєстрації цивільних повітряних суден, аеродромів, повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

115) розробляє та впроваджує правила реєстрації цивільних аеродромів України;

116) розробляє та впроваджує правила розслідування авіаційних подій і інцидентів;

117) розробляє та впроваджує правила сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації щодо підготовки льотного складу України;

118) розробляє та впроваджує правила сертифікації авіаційних тренажерів;

119) розробляє та впроваджує Правила сертифікації виробництва авіаційної техніки;

120) розробляє та впроваджує правила сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки фахівців з організації повітряного руху;

121) розробляє та впроваджує правила сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки;

122) розробляє та впроваджує правила сертифікації персоналу з питань авіаційної безпеки;

123) розробляє та впроваджує правила сертифікації повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

124) розробляє та впроваджує правила сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні;

125) розробляє та впроваджує правила сертифікації суб'єктів, які надають послуги із аеронавігаційного обслуговування;

126) розробляє та впроваджує інструкції про оперативне сповіщення про авіаційні події, надзвичайні події та надзвичайні ситуації підприємствами авіаційної галузі;

127) розробляє та впроваджує правила супроводу в контрольованих зонах авіапідприємств (аеропортах) матеріальних цінностей і пасажирів;

128) розробляє та впроваджує правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України;

129) розробляє та впроваджує програму підготовки персоналу щодо авіаційної безпеки;

130) розробляє та впроваджує регламент організації обслуговування повітряного руху;

131) розробляє та впроваджує систему вертикального ешелонування ІКАО в метричному вимірі (система ешелонування);

132) розробляє та впроваджує стандарти й нормативи в галузі охорони навколишнього природного середовища під час здійснення діяльності, пов'язаної із авіацією;

133) розробляє та впроваджує таблицю необхідних дій у випадку відмови радіозв'язку під час виконання польоту;

134) розробляє та впроваджує форми документів на перевезення повітряним транспортом і правила їх застосування;

135) розробляє та впроваджує форму ведення журналу обліку порушень порядку використання повітряного простору;

136) розробляє та впроваджує інструкцію щодо забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт за межами України;

137) розробляє та впроваджує порядок проведення службового розслідування авіаційних подій;

138) розробляє та впроваджує порядок реєстрації на здійснення авіаційної діяльності;

139) розробляє та впроваджує порядок реєстрації, сертифікації і видачі дозволу на експлуатацію цивільних повітряних суден, аеродромів, посадкових майданчиків, авіаційної наземної техніки, аеродромного встаткування обладнання, порядок сертифікації на здійснення авіаційної діяльності;

140) розробляє та впроваджує порядок сертифікації на здійснення авіаційної діяльності;

141) розробляє та впроваджує порядок справляння зборів за обслуговування і здійснення перевезень на літаках бізнес-класу;

142) розробляє та впроваджує порядок створення, сертифікації і реєстрації авіапідприємств, авіакомпаній, приватних фірм та інших організацій з метою використання повітряного простору України;

143) розробляє та впроваджує правила виконання польотів державних повітряних суден і провадження діяльності, пов'язаної із використанням повітряного простору;

144) розробляє та впроваджує правила здійснення міжнародних польотів у повітряному просторі України та здійснює контроль і нагляд за їх дотриманням;

145) розробляє та впроваджує правила нанесення державних і реєстраційних розпізнавальних знаків на повітряне судно;

146) розробляє та впроваджує порядок організації та правила перевезень вантажів повітряним транспортом;

147) розробляє та впроваджує правила сертифікації авіаційних суб'єктів;

148) розробляє та впроваджує правила сертифікації типу авіаційної техніки;

149) розробляє та впроваджує правила сертифікації цивільних аеродромів України;

150) розробляє та впроваджує правила схвалення організацій з управління підтриманням льотною придатністю;

151) розробляє та впроваджує правила схвалення навчальних закладів з підготовки персоналу з технічного обслуговування;

152) розробляє та впроваджує правила сертифікації типу виробів авіаційної техніки серійного виробництва;

153) розробляє та впроваджує правила схвалення змін типової конструкції виробів авіаційної техніки серійного виробництва;

154) розробляє та впроваджує правила схвалення компонентів та обладнання, що встановлюються на виробах авіаційної техніки серійного виробництва;

155) розробляє та впроваджує правила схвалення ремонтів для виконання на виробах авіаційної техніки;

156) розробляє та впроваджує загальні прийнятні методи визначення відповідності для льотної придатності виробів, компонентів та обладнання;

157) розробляє та впроваджує норми льотної придатності;

158) розробляє та впроваджує визначення та абревіатури, що використовуються в нормах льотної придатності для виробів, компонентів та обладнання;

159) розробляє та впроваджує технічні регламенти в галузі цивільної авіації;

160) розробляє та впроваджує порядок подання, розгляду, затвердження та публікації в документах аеронавігаційної інформації;

161) розробляє та впроваджує вимоги щодо метеорологічного забезпечення цивільної авіації;

162) розробляє та впроваджує вимоги щодо рівня кваліфікації та професійної підготовки авіаційного персоналу з питань авіаційної безпеки;

163) розробляє та реалізує порядок підтвердження дійсності або переоформлення (конверсії) свідоцтв на основі іноземного свідоцтва авіаційного персоналу;

164) розробляє та впроваджує правила сертифікації навчальних закладів із підготовки персоналу з повітряних перевезень небезпечних вантажів;

165) розробляє та впроваджує порядок виконання випробувальних польотів цивільних повітряних суден;

166) розробляє та впроваджує правила сертифікації організацій, що здійснюють розроблення цивільної авіаційної техніки;

167) розробляє та впроваджує зразок посвідчення члена екіпажу;

168) розробляє та впроваджує нормативно-правові акти з питань перевезення вантажів, небезпечних вантажів, товарів військового призначення та подвійного використання;

169) проводить розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, що сталися на території України, та в установленому порядку розслідування подій з цивільними повітряними суднами України, що сталися на території інших держав, а також порушень використання повітряного простору України;

170) розробляє та впроваджує правила сертифікації організацій, що здійснюють розроблення та серійне виробництво цивільної авіаційної техніки;

171) веде облік авіаційних подій, актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації України;

172) веде облік порушень порядку використання повітряного простору;

173) здійснює контроль за розслідуванням інцидентів, що виконуються комісіями експлуатантів;

174) розробляє плани заходів із попередження авіаційних подій та здійснює контроль за їх виконанням;

175) розробляє термінові заходи з попередження авіаційних подій;

176) розробляє заходи з усунення фактичних і потенційних недоліків;

177) готує висновок про авіаційні події чи інцидент;

178) здійснює збір повідомлень про стан безпеки польотів експлуатантів;

179) здійснює розслідування надзвичайних подій та пошкоджень повітряних суден на землі;

180) здійснює розслідування подій у системі організації повітряного руху;

181) здійснює розслідування подій на території інших держав з повітряними суднами України, які виготовлені, розроблені в Україні, або коли загинули громадяни України;

182) здійснює контроль за проведенням розслідувань експлуатантів, аеропортів, органів організації повітряного руху;

183) розробляє план дій на випадок виникнення авіаційної події чи інциденту;

184) направляє до ІКАО інформацію про події з цивільними повітряними суднами;

185) здійснює розслідування порушень вимог безпеки польотів, які не належать до авіаційних подій;

186) надає адміністративні послуги;

187) схвалює організації з підготовки персоналу з технічного обслуговування;

188) видає свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден;

189) продовжує термін дії свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден;

190) вносить рейтинги до свідоцтв персоналу з технічного обслуговування;

191) видає державні й реєстраційні розпізнавальні знаки на повітряні судна, внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден;

192) видає дозвіл на введення і випробування та прийняття в експлуатацію нової авіаційної техніки, паливно-мастильних матеріалів, авіаційної наземної техніки, аеродромного устаткування, а також технічних засобів, що використовуються для обслуговування повітряного руху, метеорологічного, радіотехнічного й аеронавігаційного забезпечення діяльності цивільної авіації;

193) призначає авіаційних перевізників відповідно до положень міжнародних договорів про повітряне сполучення та домовленостей, укладених з повноважними авіаційними органами іноземних держав;

194) видає дозвіл на виконання польотів державних і експериментальних повітряних суден з посадкою на аеродроми цивільної авіації, для проведення авіаційних робіт, пошуково-рятувальних робіт, за договором по відкритому небу, на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких повітряних суднах і повітряних суднах аматорської конструкції, повітряних суднах, які не обладнані засобами вторинної радіолокації та поза межами повітряних трас у повітряному просторі більше ніж у двох районах польотної інформації;

195) видає сертифікат типу та обмежений сертифікат типу на вироби авіаційної техніки серійного виробництва;

196) схвалює зміни типової конструкції виробів авіаційної техніки серійного виробництва з виданням змін сертифіката типу;

197) схвалює компоненти та обладнання, що встановлюються на виробах авіаційної техніки серійного виробництва;

198) схвалює ремонти для виконання на виробах авіаційної техніки;

199) видає дозвіл на бортові радіостанції, проведення аерофотознімання, виконання демонстраційних польотів над населеними пунктами, проведення діяльності в повітряному просторі, яка потребує встановлення заборон або обмежень його використання, а також на проектування, будівництво, реконструкцію й технічне переустаткування об'єктів з викидом відкритого полум'я, газів і диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районах аеродромів незалежно від їх розміщення;

200) видає дозволи на виконання польотів цивільних повітряних суден із наданням комерційних прав їх експлуатантам;

201) видає посвідчення (сертифікат) про відповідність знань і навичок авіаційного персоналу кваліфікаційним вимогам, які висуваються до відповідних професій в авіації;

202) видає посвідчення (сертифікат) про придатність цивільного повітряного судна, повітряних суден спортивного призначення, повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів і допоміжних пристроїв до виконання польотів;

203) видає посвідчення (сертифікат) про придатність цивільного повітряного судна до виконання польотів;

204) видає сертифікат на відповідність діяльності, пов'язаної із розробкою, виробництвом, ремонтом та експлуатацією цивільної авіаційної техніки, вимогам відповідних авіаційних правил України;

205) видає сертифікат на експлуатацію, розробку й виробництво та технічне обслуговування авіаційної техніки;

206) видає сертифікат навчальним закладам із підготовки фахівців цивільної авіації;

207) видає сертифікат придатності повітряних трас і місцевих повітряних авіаліній до експлуатації;

208) видає сертифікат на відповідність технічних засобів, що застосовуються під час використання повітряного простору, цивільних повітряних суден, навчальних закладів цивільної авіації, суб'єкта забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації державним стандартам;

209) видає сертифікат типу повітряних суден і їх компонентів, які розробляються й/або виробляються в країнах - учасницях Угоди про цивільну авіацію і про використання повітряного простору;

210) видає сертифікат типу на цивільні повітряні судна нової конструкції, повітряні судна спортивного призначення, повітряні судна аматорської конструкції, аеростатичні апарати й допоміжні обладнання;

211) видає сертифікати щодо шуму на місцевості;

212) схвалює переліки мінімального обладнання (MEL);

213) погоджує (схвалює) технічні вимоги щодо розробки авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, засобів зв'язку, навігації, спостереження, автоматизованих систем управління повітряним рухом та тренажерів, проводить сертифікацію технічних засобів, що застосовуються під час аеронавігаційного обслуговування, та процедури визнання розробників і виробників засобів зв'язку, навігації, спостереження, автоматизованих систем керування повітряним рухом, а також організацій з їх технічного обслуговування;

214) схвалює програми надійності цивільних повітряних суден України;

215) схвалює керівництво навчальних закладів із підготовки персоналу з технічного обслуговування;

216) схвалює договори на технічне обслуговування;

217) схвалює керівництва організацій з управління підтриманням льотної придатності, технічного обслуговування та з регулювання технічного обслуговування;

218) надає дозвіл на перевезення експлуатантом небезпечних вантажів (Е 11);

219) видає сертифікат організаціям, що здійснюють розроблення цивільної авіаційної техніки;

220) погоджує дозволи на виконання польотів за договором по відкритому небу;

221) видає сертифікат організаціям, що здійснюють серійне виробництво цивільної авіаційної техніки;

222) контролює в межах своїх повноважень організацію та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб;

223) здійснює інспектування іноземних повітряних суден на території України на відповідність міжнародним стандартам та законодавству України;

224) реалізує єдину державну економічну, тарифну, науково-технічну, кадрову, соціальну політику в галузі цивільної авіації України;

225) організовує розроблення в межах своїх повноважень галузевих стандартів;

226) проводить реєстрацію, сертифікацію і видає відповідні документи згідно з нормативно-правовими актами в галузі цивільної авіації та у сфері використання повітряного простору України;

227) здійснює реєстрацію та виключення з реєстру повітряних суден та веде державний реєстр цивільних повітряних суден України;

228) інспектує повітряні судна з метою реєстрації/або виключення з реєстру цивільних повітряних суден України;

229) здійснює нагляд та контроль за підтриманням льотної придатності повітряних суден та інженерного забезпечення авіаційної діяльності, а також схвалення бюлетенів промисловості;

230) у межах повноважень видає директиви льотної придатності, експлуатаційні директиви, рішення з безпеки польотів;

231) інспектує повітряні судна з метою видачі сертифікатів льотної придатності;

232) здійснює сертифікацію типу авіаційної техніки та її компонентів;

233) розробляє, впроваджує правила сертифікації та здійснює сертифікацію організацій із технічного обслуговування авіаційної техніки;

234) погоджує проекти з питань розробки та виробництва нової цивільної авіаційної техніки з метою визначення її конкурентоспроможності на світовому ринку та можливості надання державної підтримки;

235) реалізує функції наглядового органу з питань аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації;

236) впроваджує вимоги та визначає порядок аеронавігаційного обслуговування на аеродромах та маршрутах польотів, визначає провайдерів аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації;

237) розробляє порядок метеорологічного забезпечення цивільної авіації та проводить сертифікацію аеродромного метеорологічного обладнання;

238) проводить сертифікацію провайдерів аеронавігаційного обслуговування;

239) організовує процедури оцінки безпеки стосовно змін в системі організації повітряного руху, включаючи аналіз оцінок ризиків і процедур його зменшення із формуванням і супроводом відповідної документації;

240) здійснює регуляторні аудити підприємств та їх операційних підрозділів з питань безпеки польотів під час організації повітряного руху за розробленим річним планом проведення регуляторних аудитів;

241) бере участь у реалізації програми Євроконтролю із впровадження, моніторингу та підтримки регуляторних вимог з безпеки польотів під час організації повітряного руху;

242) проводить сертифікацію технічних засобів, що застосовуються під час аеронавігаціного обслуговування, та процедури визнання розробників і виробників засобів зв'язку, навігації, спостереження автоматизованих систем керування повітряним рухом, суб'єктів та об'єктів навігації;

243) розробляє вимоги та порядок аеронавігаційного обслуговування на аеродромах та маршрутах польотів, визначає провайдерів аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації;

244) регулює використання повітряного простору України, організацію повітряного руху та надання послуг зв'язку навігації спостереження;

245) реєструє повітряні траси й місцеві повітряні лінії України;

246) проводить сертифікацію технічних засобів, що застосовуються під час аеронавігаційного обслуговування, та процедури визнання розробників та виробників засобів зв'язку, навігації, спостереження, автоматизованих систем керування повітряним рухом, суб'єктів та об'єктів аеронавігації;

247) здійснює в межах своїх повноважень контроль за ефективним використанням повітряного простору, здійснює раціональний та ефективний розподіл повітряного простору в інтересах національної економіки та оборони і регламентує організацію аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації;

248) погоджує технічні вимоги щодо розробки авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, засобів зв'язку, навігації, спостереження, автоматизованих систем управління повітряним рухом та тренажерів;

249) проводить сертифікацію експлуатантів, розробників та виробників авіаційної техніки, а також суб'єктів комерційного обслуговування авіаційних перевезень;

250) здійснює сертифікацію та нагляд за придатністю до експлуатації цивільних аеродромів, аеродромів спільного використання та постійних злітно-посадкових майданчиків;

251) здійснює сертифікацію суб'єктів аеропортової діяльності;

252) закріплює умовні позначення аеродромів цивільної авіації України;

253) здійснює нагляд та сертифікацією служб аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення аеропортів;

254) бере участь в організації пошуково-рятувальних робіт;

255) погоджує технічні завдання на розробку проектів будівництва і реконструкції аеропортів, у тому числі стосовно дотримання вимог авіаційної безпеки;

256) погоджує місце розташування та висоту об'єктів на приаеродромній території та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації;

257) реєструє аеродроми, посадкові майданчики, аеропорти, авіаційну наземну техніку, аеродромне обладнання;

258) розробляє вимоги до визначення рівня кваліфікації та професійної придатності авіаційного персоналу і персоналу з наземного обслуговування;

259) розробляє кваліфікаційні вимоги до кандидатур керівників суб'єктів авіаційної діяльності та їх керівного складу, які несуть відповідальність за безпеку авіації, систему управління якістю;

260) проводить погодження та скасування погодження кандидатур керівників суб'єктів авіаційної діяльності та їх керівного складу, які несуть відповідальність за безпеку авіації, систему управління якістю;

261) здійснює нагляд та сертифікацію навчальних закладів з підготовки авіаційного персоналу і персоналу з наземного обслуговування, затверджує програми підготовки та перепідготовки в цих закладах;

262) здійснює сертифікацію авіаційного персоналу;

263) здійснює атестацію авіаційного персоналу та служб авіаційної безпеки цивільної авіації;

264) оцінює ступені загрози авіаційної безпеки авіаційних суб'єктів

265) здійснює оцінку та аналіз стану авіаційної безпеки авіаційних суб'єктів;

266) здійснює планування та реалізацію попереджувальних заходів протидії актам незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

267) за дорученням Міністерства інфраструктури України бере участь у координації та міжнародному співробітництві, інформаційному обміні з питань забезпечення авіаційної безпеки;

268) здійснює аналіз стану авіаційної безпеки на підставі автоматизованої інформаційної системи управління "Авіаційна безпека";

269) здійснює контроль за цільовим використанням коштів збору на авіаційну безпеку;

270) організовує та контролює здійснення медичної сертифікації авіаційного персоналу;

271) розробляє та реалізовує систему нагляду за призначеними екзаменаторами, які проводять теоретичні та практичні іспити;

272) забезпечує цілодобове функціонування Координаційного центру пошуку та рятування цивільної авіації;

273) забезпечує захист інтересів авіаперевізників, національного ринку авіаперевезень та створення рівних умов для забезпечення розвитку господарської діяльності підприємств цивільної авіації України усіх форм власності;

274) погоджує розклад руху українським та іноземним експлуатантам, які здійснюють міжнародні регулярні польоти, розглядає комерційні домовленості, укладені призначеними підприємствами;

275) проводить аналіз ринку авіаційних пасажирських перевезень України;

276) організовує та проводить процедури сертифікації суб'єктів з підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень;

277) складає інформацію щодо регулярності польотів, збирає дані та готує щомісячний, щоквартальний і щорічний аналіз щодо регулярності польотів;

278) збирає та обробляє інформацію про місцезнаходження повітряних суден експлуатантів України, що виконують роботи в інших державах;

279) розробляє та затверджує програму підготовки й перепідготовки авіаційного персоналу при сертифікації навчальних закладів із підготовки спеціалістів для перевезення небезпечних вантажів;

280) проводить постійний аналіз інформації про використання повітряних суден для міжнародних перевезень товарів військового призначення та товарів подвійного призначення і підготовку звіту про його результати до Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

281) видає відповідно до законодавства ліцензії на провадження авіаційної діяльності та відповідні дозволи на виконання польотів цивільних повітряних суден із наданням комерційних прав експлуатантам таких повітряних суден усіх форм власності;

282) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо забезпечення розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації;

283) здійснює контроль за обов'язковим авіаційним страхуванням;

284) реалізовує єдину державну політику у сфері авіаційної безпеки, захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

285) реєструє повітряні траси й місцеві повітряні лінії України;

286) створює автоматизовану інформаційну систему управління "Авіаційна безпека" з базою даних, яка сприяє оперативному вирішенню питань безпечного функціонування цивільної авіації та використовується під час виникнення кризової ситуації;

287) організовує роботу із забезпечення цивільної оборони авіаційних підприємств та організацій, їх підготовки до роботи в умовах особливого періоду;

288) організовує розробку заходів щодо зменшення шкідливого впливу авіаційної діяльності на навколишнє природне середовище та контролює їх виконання;

289) організовує надходження коштів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і їх цільове використання;

290) забезпечує реалізацію та координацію проектів і програм міжнародної технічної допомоги;

291) організовує ведення державного статистичного обліку економічних показників діяльності цивільної авіації;

292) за дорученням Міністерства інфраструктури України розробляє та впроваджує державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань авіаційного транспорту;

293) за дорученням Міністерства інфраструктури України бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства в таких організаціях;

294) за дорученням Міністерства інфраструктури України бере участь у розробці міжнародних договорів;

295) здійснює нагляд та контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності міжнародних стандартів та вимог чинного законодавства України при організації повітряних перевезень, в тому числі перевезень небезпечних вантажів, товарів військового призначення та подвійного використання;

296) визнає закордонні навчальні заклади з підготовки авіаційного персоналу;

297) здійснює нагляд та контроль за якістю послуг, які надаються суб'єктами авіаційної діяльності пасажирам в аеропорту та на борту повітряних суден, у тому числі особам з обмеженими фізичними можливостями, та додержанням авіаперевізниками чинного законодавства України та міждержавних угод, до яких приєдналася Україна, з питань перевезення повітряним транспортом пільгових категорій громадян;

298) закріплює виділені робочі частоти та позивні сигнали для наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження;

299) здійснює координацію робіт і нагляд за діяльністю, яка пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю;

300) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони праці та пожежної безпеки;

301) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів і відомчих актів з питань запобігання корупції та злочинним проявам в галузі цивільної авіації;

302) здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на неї Президентом України.

5. Державіаслужба України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Державіаслужбі України;

2) формує в установленому порядку кадровий резерв Державіаслужби України, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Державіаслужби України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в Державіаслужбі України;

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Державіаслужбі України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

5) організовує в Державіаслужбі України роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Державіаслужба України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) проводити процедуру схвалення іноземних суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності;

2) залучати до виконання окремих робіт, проведення окремих процедур з питань сертифікації та нагляду, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, недержавних організацій;

3) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

6) брати участь у проведенні випробувань та прийнятті в експлуатацію продукції, яка виробляється в Україні, а саме:

нової авіаційної техніки;

авіаційної наземної техніки;

аеродромного обладнання;

технічних засобів, що використовуються для надання послуг аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації;

7) направляти інспекторів, які мають діюче свідоцтво льотного складу, для виконання льотних тренувань в авіакомпаніях і спеціалізованих навчальних закладах, а також для проходження тренувань на повітряних суднах та комплексних тренажерах.

7. Державіаслужба України в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Державіаслужба України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції України та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України та доручень Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Державіаслужби України.

9. Державіаслужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України, та звільняє з посади Президент України.

Голова Державіаслужби України:

1) очолює Державіаслужбу України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Державіаслужбу України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України і Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України за виконання покладених на Державіаслужбу України завдань і функцій;

2) вносить на розгляд Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та розроблені Державіаслужбою України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України з питань, що належать до сфери діяльності Державіаслужби України;

3) забезпечує виконання Державіаслужбою України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України з питань, що належать до сфери діяльності Державіаслужби України, та доручень Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України;

4) затверджує за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Державіаслужби України та заходи щодо реалізації основних напрямів її діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України про виконання річного плану роботи Державіаслужби України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Державіаслужби України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності та керівників структурних підрозділів апарату Державіаслужби України;

8) затверджує за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України структуру апарату Державіаслужби України;

9) забезпечує взаємодію Державіаслужби України із визначеним Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України структурним підрозділом Міністерства інфраструктури України;

10) забезпечує дотримання встановленого Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України порядку обміну інформацією між Міністерством інфраструктури України та Державіаслужбою України і вчасність її подання;

11) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Державіаслужби України, призначає на посади та звільняє з посад персонал апарату Державіаслужби України;

12) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Державіаслужби України;

13) представляє в установленому порядку за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України персонал Державіаслужби України до відзначення державними нагородами;

14) присвоює відповідні ранги державним службовцям;

15) вносить Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України пропозиції щодо граничної чисельності апарату Державіаслужби України;

16) забороняє, відміняє, тимчасово припиняє або змінює порядок виконання будь-яких видів польотів і авіаційної діяльності у разі виявлення загрози безпеці авіації польотів або їх невідповідності чинним стандартам і авіаційним правилам України;

17) вводить обмеження щодо умов експлуатації повітряних суден;

18) притягує до адміністративної відповідальності суб'єктів авіаційної діяльності за порушення авіаційних правил України;

19) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Державіаслужба України;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

10. Голова Державіаслужби України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника та заступника Голови Державіаслужби України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Державіаслужби України, погоджених із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України.

Першого заступника, заступника Голови Державіаслужби України звільняє з посад Президент України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державіаслужби України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Державіаслужбі України може утворюватись колегія.

Рішення колегії Державіаслужби України можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Державіаслужби України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Державіаслужбі України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Державіаслужби України.

12. Граничну чисельність державних службовців та працівників Державіаслужби України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Державіаслужби України затверджує її Голова за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України.

Штатний розпис, кошторис Державіаслужби України затверджує її Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

13. Державіаслужба України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос