Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 06.04.2011 № 393/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 17 квітня 2013 року N 221/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2014 року N 564

1. Затвердити Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження (додається).

2. Установити, що Державне агентство України з управління зоною відчуження є правонаступником державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення - урядового органу державного управління у складі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Кабінету Міністрів України привести в місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 393/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України з управління зоною відчуження

1. Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі - Міністр).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 17.04.2013 р. N 221/2013)

ДАЗВ України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та є органом державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

2. ДАЗВ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями ДАЗВ України є:

реалізація державної політики та внесення пропозицій щодо її формування у сферах:

управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та забезпечення бар'єрної функції зони відчуження;

поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання;

забезпечення захисту населення від джерел іонізуючого випромінювання;

реабілітації радіаційно забруднених територій;

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до системи ДАЗВ України;

зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

4. ДАЗВ України відповідно до покладених на нього завдань:

1) у сфері управління зоною відчуження:

а) здійснює державний контроль за дотриманням в зоні відчуження та відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення:

правового режиму;

законодавства, у тому числі щодо проведення господарської і природоохоронної діяльності підприємствами, установами та організаціями;

б) здійснює функції організатора та координатора, а також у зоні відчуження і відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення контроль за:

проведенням екологічного моніторингу природного середовища;

дотриманням норм і правил щодо збору, перевезення, переробки, зберігання і поховання радіоактивних відходів промислових підприємств;

дотриманням норм і правил щодо будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходам і щодо закриття сховищ для їхнього поховання;

в) видає, зупиняє та скасовує (у межах зони відчуження і відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення) дозволи на:

проведення всіх робіт, виконання всіх заходів (ведення виробничої, сільськогосподарської, лісогосподарської та іншої діяльності, яка визначена законодавством України), а також будівництва;

винесення або вивезення з будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, хатніх речей, іншого рухомого майна, землі, глини, піску, торфу, деревини, а також заготовку і вивезення рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокористування, за винятком зразків для наукових цілей;

транзитний проїзд усіх видів транспорту;

перебування юридичних та фізичних осіб;

г) надає в оренду земельні ділянки у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (на територіях, з яких відселено жителів та припинено діяльність рад, для цілей, визначених Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи");

д) здійснює функції технічного регулятора та розробника технічних регламентів у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

2) у сфері поводження з радіоактивними відходами:

а) здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення, включаючи захоронення радіоактивних відходів у сховищах, розташованих у глибоких геологічних формаціях;

б) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про радіаційну безпеку при здійсненні діяльності зі збору, перевезення, переробки, зберігання і захоронення радіоактивних відходів;

в) здійснює функції:

головного розпорядника коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, розробника порядків створення та використання його коштів;

замовника Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

організатора, координатора та контролює ведення державного обліку радіоактивних відходів та їх сховищ, проведення їх державних інвентаризацій, у тому числі на міжвідомчому рівні;

організатора та координатора робіт щодо:

будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для їх захоронення;

створення нових сховищ радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

організатора, координатора та контролює діяльність щодо визначення, створення та підтримки безперервного функціонування системи фізичного захисту радіоактивних відходів, а також контролює її забезпечення під час збирання, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;

технічного регулятора та розробника технічних регламентів у сфері поводження з радіоактивними відходами й відпрацьованим ядерним паливом;

г) здійснює контроль за збереженням документації, яка характеризує об'єкт поводження з радіоактивними відходами, попереджувальних знаків, огорож тощо;

д) здійснює контроль за дотриманням норм і правил щодо будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і закриття сховищ для їхнього поховання;

е) приймає за погодженням з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки рішення про закриття (консервацію) сховищ радіоактивних відходів;

3) у сфері зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему:

а) здійснює функції організатора, координатора та контролює здійснення заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

б) здійснює функції технічного регулятора та розробника технічних регламентів у сфері зняття з експлуатації енергоблоків N 1 - N 3 Чорнобильської АЕС;

в) здійснює функції координатора робіт із розробки переліку документів, необхідних для надання гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду;

4) у сферах ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіологічного захисту населення, реабілітації радіаційно забруднених територій:

а) здійснює функції організатора та координатора, а також здійснює контроль за:

веденням державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності з питань соціально-економічного, правового, соціально-психологічного, медичного та радіологічного захисту громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації забруднених територій;

обстеженням радіоактивно забруднених територій та обгрунтуванням переліку критеріїв, за якими проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій;

роботами з радіаційного контролю вивозу:

домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів за межі радіоактивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей;

свійських тварин за межі радіоактивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей;

заходів радіаційно-екологічного моніторингу на території України;

б) надає роз'яснення про застосування законодавства у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

в) видає підтвердження стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) інформує громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя;

5) у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання:

безпосередньо виконує функції замовника на будівництво або делегує їх генеральній будівельній організації (підрядній організації) у порядку, встановленому законодавством;

вирішує питання фінансування в порядку, визначеному законодавством, заходів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

вносить пропозиції у межах своїх повноважень підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють обов'язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, щодо скасування їх наказів, інших рішень, якщо ці накази або рішення суперечать законодавству;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті ДАЗВ України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

бере участь у розробленні державних цільових програм з питань, що віднесені до його компетенції, готує пропозиції щодо визначення основних напрямів перспективної та поточної діяльності з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

здійснює управління охороною культурної спадщини на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

одержує інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

залучає до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

вирішує питання захисту наукових і економічних інтересів держави у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

організовує охорону підпорядкованих об'єктів;

забезпечує проведення робіт з визначення радіаційного стану зони відчуження, включаючи промисловий майданчик Чорнобильської АЕС, і зони безумовного (обов'язкового) відселення, дотримання норм радіаційної безпеки, проведення радіоекологічного моніторингу та радіаційного контролю на таких територіях та об'єктах, розташованих у їх межах;

забезпечує розроблення навчальних планів і програм підготовки спеціалістів із поводження з радіоактивними відходами;

розробляє та організовує здійснення заходів щодо кадрового забезпечення центрального апарату ДАЗВ України, суб'єктів господарювання, вживає заходів для додержання дисципліни і законності в їх діяльності;

користується відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; 

6) у сфері управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління:

приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;

затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, і господарських структур та здійснює контроль за дотриманням цих статутів (положень);

укладає і розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур та здійснює контроль за їх виконанням;

здійснює управління підпорядкованими підприємствами відповідно до законодавства;

затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

погоджує підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;

проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери його управління;

забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених державних підприємств і господарських структур;

здійснює контроль за діяльністю господарських структур;

веде облік об'єктів державної власності, що перебувають в його управлінні, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані;

забезпечує проведення інвентаризації майна державних підприємств, господарських структур відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

погоджує передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також передачу об'єктів комунальної власності в державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук;

надає орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі;

надає підпорядкованим підприємствам згоду на списання та відчуження державного майна відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності України згідно із законодавством;

забезпечує проведення екологічного аудиту державних підприємств, господарських структур, у тому числі тих, що передаються в оренду;

виконує інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

5. ДАЗВ України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті ДАЗВ України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів до апарату ДАЗВ України та на керівні посади на підприємствах, в установах, та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату ДАЗВ України;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДАЗВ України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 

4) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДАЗВ України.

6. ДАЗВ України відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції ДАЗВ України;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб;

3) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) утворювати колегію для обговорення найважливіших напрямів діяльності ДАЗВ України;

6) утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (комісії, ради тощо) для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності ДАЗВ України.

7. ДАЗВ України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. ДАЗВ України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються керівником ДАЗВ України, виконання яких є обов'язковим для юридичних та фізичних осіб, що провадять діяльність у зоні відчуження чи зоні безумовного (обов'язкового) відселення або залучені для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи незалежно від відомчої підпорядкованості.

9. ДАЗВ України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова ДАЗВ України має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови ДАЗВ України, погоджених із Міністром, та звільняються з посад Президентом України.

Голова ДАЗВ України:

1) очолює ДАЗВ України, здійснює керівництво його діяльністю та представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері, зокрема, розроблені ДАЗВ України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Міністерство) з питань, що належать до сфери діяльності ДАЗВ України;

(підпункт 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 17.04.2013 р. N 221/2013)

4) забезпечує виконання ДАЗВ України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи ДАЗВ України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи ДАЗВ України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДАЗВ України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату ДАЗВ України;

9) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;

10) забезпечує взаємодію ДАЗВ України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством і ДАЗВ України та вчасність його подання;

12) організовує роботу колегії ДАЗВ України і головує на її засіданнях;

13) затверджує кількісний та персональний склад колегії ДАЗВ України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них;

14) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату ДАЗВ України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату ДАЗВ України;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

10. Гранична чисельність працівників ДАЗВ України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату ДАЗВ України та положення про його структурні підрозділи затверджуються його Головою за погодженням із Міністром.

Штатний розпис і кошторис ДАЗВ України затверджуються його Головою за погодженням із Міністерством фінансів України.

ДАЗВ України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос