Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственной инспекции техногенной безопасности Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 06.04.2011 № 392/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Питання Державної інспекції техногенної безпеки України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 16 січня 2013 року N 20/2013)

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України (додається).

2. Установити, що Державна інспекція техногенної безпеки України є правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки - урядових органів, що діяли у системі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Кабінету Міністрів України:

1) вирішити у двомісячний строк питання щодо:

передачі Державній інспекції техногенної безпеки України підпорядкованих Державному департаменту пожежної безпеки та Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки органів управління і підрозділів з одночасним виведенням їх зі складу Міністерства надзвичайних ситуацій України;

передачі в установленому порядку до сфери управління Державної інспекції техногенної безпеки України техніки, інших матеріально-технічних засобів, які є у користуванні органів управління та підрозділів, що виводяться зі складу Міністерства надзвичайних ситуацій України, за станом на 1 січня 2011 року;

2) у місячний строк:

привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх актів у відповідність із цим Указом;

подати пропозиції про внесення змін до актів Президента України, що випливають із цього Указу.

4. Установити, що до прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів:

порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної інспекції техногенної безпеки України та її територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення регламентується Положенням про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

за особами рядового і начальницького складу, членами їх сімей, працівниками Державної інспекції техногенної безпеки України та її територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення зберігаються умови грошового та матеріального забезпечення, заробітна плата, пільги та інші соціальні гарантії (включаючи медичне обслуговування, санаторно-курортне та пенсійне забезпечення), встановлені відповідно до законодавства для працівників органів і підрозділів цивільного захисту та членів їх сімей;

повноваження керівника Державної інспекції техногенної безпеки України у питаннях, пов'язаних із прийняттям, проходженням та звільненням зі служби цивільного захисту, визначаються відповідно до Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 392/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію техногенної безпеки України

1. Державна інспекція техногенної безпеки України (Держтехногенбезпеки України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України (далі - Міністр).

Держтехногенбезпеки України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у цих сферах, а також щодо контролю за станом цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і діяльності аварійно-рятувальних служб.

2. Держтехногенбезпеки України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держтехногенбезпеки України є:

реалізація державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, державного нагляду (контролю) у цих сферах та за діяльністю аварійно-рятувальних служб, внесення пропозицій щодо її формування;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

проведення дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил;

внесення пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері на розгляд Міністру.

4. Держтехногенбезпеки України відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує і здійснює безпосередньо та через свої територіальні органи державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства;

2) здійснює у межах повноважень державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації, зупиняє діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб;

3) організовує та проводить перевірки стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту та відповідних органів управління нею до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

4) видає безпосередньо та через територіальні органи дозволи на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також реєструє декларації відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, якщо він не належить до категорії вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів із масовим перебуванням людей;

5) проводить державну експертизу проектів будівництва об'єктів містобудування та інших об'єктів, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки, а також здійснює державну експертизу проектів та рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

6) здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд і інших підконтрольних об'єктів;

7) здійснює державний нагляд (контроль) за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

8) організовує та проводить перевірки дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;

9) перевіряє стан планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до їх виконання;

10) здійснює відповідно до законодавства ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

11) організовує розроблення організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;

12) виконує відповідно до законодавства функції з сертифікації та підтвердження відповідності продукції протипожежного призначення вимогам пожежної безпеки;

13) розглядає:

технічні завдання та робочі проекти на влаштування систем протипожежного захисту, а також раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення;

проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

14) здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

15) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

16) перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

17) здійснює контроль за проходженням підготовки працівників і службовців з питань пожежної безпеки у відомчих спеціальних навчальних закладах і на підприємствах;

18) здійснює контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

19) складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, виносить постанови про застосування спеціальних запобіжних заходів;

20) здійснює в установленому порядку координацію та контроль за діяльністю служб пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також відомчої, місцевої (сільської), добровільної пожежної охорони, надає їм необхідну організаційно-методичну допомогу;

21) забезпечує та здійснює через територіальні органи ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків, а також державної статистичної звітності у сфері пожежної безпеки, контролює достовірність облікової інформації в апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань статистики на затвердження порядок і форми статистичної звітності з цих питань;

22) розробляє та подає до Міністерства надзвичайних ситуацій України і Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення системи цивільного захисту на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

23) надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких є потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

24) визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадових осіб з питань пожежної безпеки, здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань зазначених осіб;

25) погоджує проекти нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних регламентів та умов, що стосуються пожежної і техногенної безпеки, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

26) встановлює порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які відсутні норми і правила, та обгрунтованих відхилень нормативних документів від обов'язкових протипожежних вимог;

27) веде реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної і техногенної безпеки;

28) розробляє будівельні норми у сфері пожежної і техногенної безпеки, проекти змін до них, подає центральному органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури відповідні пропозиції;

29) здійснює контроль за наявністю на об'єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;

30) здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об'єктів;

31) веде Державний реєстр аварійно-рятувальних служб та спеціальний реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб;

32) визначає безпосередньо та через територіальні підрозділи категорію добровільної пожежної дружини (команди), веде реєстр добровільних пожежних дружин (команд);

33) здійснює контроль виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації;

34) здійснює контроль функціонування відомчих, територіальних, місцевих і локальних (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

35) розробляє загальнодержавні правила з пожежної та техногенної безпеки та бере участь у розробленні нормативно-правових актів, що стосуються забезпечення пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту;

36) забезпечує діяльність Центральної міжвідомчої атестаційної комісії щодо організації та проведення атестації аварійно-рятувальних служб;

37) координує діяльність експертно-технічних центрів у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, в установленому порядку проводить атестацію експертів з питань пожежної і техногенної безпеки;

38) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу у сфері пожежної і техногенної безпеки;

39) видає методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних актів у сфері пожежної і техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших об'єктах господарювання незалежно від форм власності;

40) організовує та забезпечує здійснення пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій, інших об'єктів на основі договорів;

41) розглядає в установленому порядку інформацію про пожежі та злочини, пов'язані з ними, проводить дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил;

42) контролює виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах;

43) видає технічні умови до інженерного забезпечення об'єкта містобудування щодо пожежної і техногенної безпеки;

44) здійснює контроль за наявністю або відсутністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

45) контролює наявність плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до нього спеціальних заходів протиаварійного захисту;

46) перевіряє стан готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки та обладнання, що призначені для забезпечення безпеки об'єкта, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

47) здійснює контроль за наявністю/відсутністю на об'єктах, що підлягають постійному обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, угоди про обслуговування;

48) перевіряє стан виконання місцевими органами виконавчої влади заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним, річковим);

49) здійснює контроль і нагляд за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

50) проводить експертизу державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки;

51) здійснює контроль за виконанням державних цільових та місцевих програм, що стосуються пожежної безпеки;

52) перевіряє:

організацію та стан навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту навчальних закладів та на курсах (у навчально-методичних центрах) цивільної оборони за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

53) бере участь у:

розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і регіональних програм з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

розгляді проектів державних та місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

формуванні науково-технічної політики у сфері техногенної та пожежної безпеки, координації наукових досліджень та впровадженні в практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

роботі Ради з акредитації Національного органу з акредитації та технічних комітетів з акредитації для здійснення технічної політики у сфері пожежної безпеки, а також у роботі Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

перевірках разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

з'ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій органів управління і сил щодо організації та проведення ними рятувальних і інших невідкладних робіт;

54) розробляє у межах своїх повноважень та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування проекту державного бюджету, здійснює відповідно до законодавства фінансування Держтехногенбезпеки України, організовує ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

55) бере у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій у сфері пожежної і техногенної безпеки;

56) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо запобігання корупційним діям та іншим правопорушенням серед особового складу Держтехногенбезпеки України і її територіальних органів, дотримання фінансової дисципліни та усунення корупційних ризиків;

57) вживає відповідно до законодавства заходів для забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Держтехногенбезпеки України та її територіальних органів;

58) здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу Держтехногенбезпеки України;

59) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

60) здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Держтехногенбезпеки України та її територіальних органах;

61) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до її компетенції, та вживає у межах своїх повноважень заходів до вирішення порушених у зверненнях питань;

62) надає відповідно до законодавства адміністративні та платні послуги;

63) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо розроблення проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МНС України, а також висловлює позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

64) готує та подає на розгляд Міністрові пропозиції щодо стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх реалізацію;

65) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

66) сприяє розвитку соціального діалогу, проведенню консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сферах трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту населення;

67) утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства підприємства, установи, організації;

68) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

69) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;

70) організовує планово-фінансову роботу в Держтехногенбезпеки України;

71) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

72) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

5. Держтехногенбезпеки України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати необхідні для роботи інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) зупиняти в установленому законодавством порядку роботи з будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що проводяться з порушенням законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;

6) зупиняти до усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки роботу підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також виконання робіт, діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб, якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров'ю людей;

7) застосовувати відповідно до законодавства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, адміністративно-господарські штрафи до підприємств, установ та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів, постанов та розпоряджень посадових осіб органів державного пожежного нагляду, а також за порушення законодавства у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту;

8) зупиняти в разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів, технічних умов або їх відсутності:

роботу підприємств і окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту;

роботу виробничих дільниць і агрегатів, експлуатацію окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі;

проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих на право проведення таких робіт дозволів.

6. Держтехногенбезпеки України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

До складу територіальних органів Держтехногенбезпеки України входять як структурні підрозділи:

органи державного пожежного нагляду;

органи державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;

інші структурні підрозділи.

7. Держтехногенбезпеки України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Держтехногенбезпеки України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держтехногенбезпеки України.

9. Держтехногенбезпеки України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держтехногенбезпеки України:

1) очолює Держтехногенбезпеки України, здійснює керівництво діяльністю та представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблені Держтехногенбезпеки України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Держтехногенбезпеки України;

4) забезпечує виконання Держтехногенбезпеки України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) у межах компетенції організовує та контролює виконання Держтехногенбезпеки України та її територіальними органами Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МНС України;

6) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держтехногенбезпеки України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

7) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держтехногенбезпеки України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держтехногенбезпеки України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

8) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

9) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату Держтехногенбезпеки України;

10) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;

11) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення у межах граничної чисельності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників Держтехногенбезпеки України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держтехногенбезпеки України, які є юридичними особами, затверджує положення про них;

12) утворює у межах граничної чисельності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників Держтехногенбезпеки України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держтехногенбезпеки України як структурні підрозділи її апарату;

13) призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє з посад керівників територіальних органів Держтехногенбезпеки України, призначає на посади за погодженням із Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держтехногенбезпеки України;

14) забезпечує взаємодію Держтехногенбезпеки України із визначеним Міністром структурним підрозділом МНС України;

15) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між МНС України та Держтехногенбезпеки України та вчасність її подання;

16) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держтехногенбезпеки України, призначає на посади та звільняє з посад інших осіб начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців і працівників апарату Держтехногенбезпеки України та її територіальних органів;

17) присвоює відповідно до законодавства спеціальні, у тому числі первинні, звання служби цивільного захисту особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту до полковника включно та ранги державним службовцям апарату Держтехногенбезпеки України та його територіальних органів;

18) притягує до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників апарату Держтехногенбезпеки України та її територіальних органів;

19) дає у межах повноважень обов'язкові до виконання доручення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державним службовцям та працівникам апарату Держтехногенбезпеки України та її територіальних органів;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

10. Голова Держтехногенбезпеки України може мати не більше двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держтехногенбезпеки України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держтехногенбезпеки України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держтехногенбезпеки України звільняє з посади Президент України.

11. Голова Держтехногенбезпеки України за посадою одночасно є Головним державним інспектором України з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Перший заступник та заступник Голови за посадою одночасно є відповідно першим заступником та заступником Головного державного інспектора України з нагляду у сфері пожежної безпеки і техногенної безпеки.

Начальники структурних підрозділів Держтехногенбезпеки України, на яких покладено здійснення відповідно функцій державного нагляду у сфері техногенної безпеки та у сфері пожежної безпеки, за посадою одночасно є відповідно старшими державними інспекторами України з нагляду у сфері пожежної безпеки та старшими державними інспекторами України з нагляду у сфері техногенної безпеки.

Інші посадові особи Держтехногенбезпеки України є державними інспекторами України з нагляду у сфері пожежної безпеки та державними інспекторами України з нагляду у сфері техногенної безпеки відповідно до виконуваних функцій.

Посадові особи Держтехногенбезпеки України мають посвідчення встановленого зразка.

12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держтехногенбезпеки України утворюється колегія у складі Голови Держтехногенбезпеки України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держтехногенбезпеки України за посадою, визначених Міністром посадових осіб МНС України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Держтехногенбезпеки України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держтехногенбезпеки України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держтехногенбезпеки України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держтехногенбезпеки України.

13. Гранична чисельність осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників Держтехногенбезпеки України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держтехногенбезпеки України затверджується її Головою за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держтехногенбезпеки України затверджуються її Головою за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держтехногенбезпеки України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос