Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 06.04.2011 № 387/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 11 вересня 2013 року N 506/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
 Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 року N 299

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (додається).

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

передбачити видатки на утримання Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

вирішити питання щодо передачі майна, необхідного для забезпечення діяльності Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Указом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 387/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
Про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті

(У тексті Положення слова "Укртрансінспекція України", "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Укртрансінспекція", "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 11 вересня 2013 року N 506/2013)

1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України.

Укртрансінспекція входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, на перевезення яким видано ліцензію, міському електричному, залізничному транспорті, експлуатації автомобільних доріг загального користування (далі - автомобільний, міський електричний, залізничний транспорт та ведення дорожнього господарства).

2. Укртрансінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України (далі - Міністерство), іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра інфраструктури України.

3. Основними завданнями Укртрансінспекції є:

реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства;

внесення пропозицій щодо формування державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства;

здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

4. Укртрансінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів заходів з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства;

2) веде облік та здійснює аналіз причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті;

3) розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та контролює їх виконання;

4) веде облік та проводить аналіз причин пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

5) видає ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

6) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом;

7) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним транспортом;

8) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

9) забезпечує в установленому порядку участь у здійсненні стандартизації та сертифікації на автомобільному транспорті;

10) проводить у встановленому порядку технічне розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;

11) веде облік автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

12) готує пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту, бере участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань технічного регулювання у цій сфері, організовує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності;

13) здійснює у сфері міжнародних автомобільних перевезень контроль наявності, видачу дозвільних документів на виконання міжнародних перевезень, крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, та контроль відповідності виду перевезення, що фактично виконується;

14) здійснює контроль за дотриманням перевізниками вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення;

15) здійснює контроль внесення перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами України;

16) проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

17) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

(пункт 4 у редакції Указу Президента
 України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

4.1. Укртрансінспекція у сфері залізничного транспорту:

1) здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті;

2) підпункт 2 пункту 4.1 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

3) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних, надгабаритних і великовагових вантажів;

4) проводить перевірки з питань організації роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів залізничного транспорту.

5) підпункт 5 пункту 4.1 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

4.2. Укртрансінспекція у сфері автомобільного та міського електричного транспорту:

1) затверджує мережу міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), та веде реєстр таких маршрутів;

2) видає дозвільні документи на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

3) затверджує паспорти міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів);

4) погоджує паспорти міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів);

5) здійснює розроблення державних програм з питань безпеки на міському електричному транспорті та забезпечення їх виконання;

(підпункт 5 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

6) здійснює державний контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху;

(підпункт 6 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

7) здійснює державний контроль і нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті;

8) здійснює контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень;

9) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті та підготовку пропозицій щодо їх удосконалення;

(підпункт 9 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

10) організовує та проводить конкурси з перевезення пасажирів на міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутах);

11) встановлює та розриває відносини з переможцями конкурсу (видача дозволу, його анулювання);

12) здійснює контроль за дотриманням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах;

13) приймає рішення щодо доцільності відкриття міжобласних автобусних маршрутів;

14) погоджує розклад руху автобусів на міжміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі території області;

15) вносить зміни до розкладу руху міжобласних автобусних маршрутів;

16) підпункт 16 пункту 4.2 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

17) видає свідоцтва про відповідність транспортного засобу вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (Свідоцтво УПШ);

18) видає свідоцтва про встановлення класу автобуса за параметрами комфортності та розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію;

(підпункт 18 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

19) видає свідоцтва про атестацію автостанцій, веде перелік атестованих автостанцій та розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію;

(підпункт 19 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

20) веде реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання;

21) здійснює диспетчерський контроль за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування;

22) видає ліцензійні картки на транспортні засоби суб'єкта господарювання;

23) здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування;

(підпункт 23 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

24) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Міністерством внутрішніх справ України);

(підпункт 24 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

25) здійснює відповідно до закону контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

(підпункт 25 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

26) веде в установленому порядку перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах, і розміщує на своєму офіційному веб-сайті відповідну інформацію;

(підпункт 26 пункту 4.2 у редакції Указу
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

27) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

4.3. Укртрансінспекція у сфері дорожнього господарства:

1) встановлює за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху тимчасові обмеження руху транспортних засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на автомобільних дорогах загального користування;

2) обмежує або забороняє з повідомленням відповідного підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю або здоров'ю учасників дорожнього руху, безпеці вантажів або можливості заподіяння пошкоджень автомобільним дорогам загального користування, у тому числі за складних погодних умов;

3) приймає рішення щодо введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги загального користування, якщо це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху та виконанням робіт із розширення доріг, а за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України - рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних стандартів, норм, правил, у тому числі шляхом упровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху;

4) контролює стан вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування і входять до Єдиної транспортної системи України, та здійснює заходи щодо забезпечення їх належного стану;

5) приймає за погодженням із відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог законодавства;

6) бере участь відповідно до законодавства у розслідуванні причин дорожньо-транспортних пригод;

7) видає за погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України дозволи на розміщення, будівництво, реконструкцію і функціонування споруд, об'єктів дорожнього сервісу, пересувних об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж, виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та улаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель;

8) надає погодження на будівництво та облаштування об'єктів сервісу на земельних ділянках, суміжних із землями дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг;

9) здійснює контроль за додержанням технічних регламентів із підтвердження відповідності, технічних регламентів, стандартів, норм і правил, станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції;

10) встановлює сезонні обмеження на рух великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів за певними маршрутами чи на окремих ділянках автомобільних доріг за такими маршрутами.

5. Укртрансінспекція з метою організації своєї діяльності:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства та в установленому порядку подає їх Міністру інфраструктури України;

2) за дорученням Міністра інфраструктури України:

вносить пропозиції щодо розробки державної політики та впроваджує її у сфері міжнародного співробітництва з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства;

бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства в таких організаціях;

бере участь у розробці міжнародних договорів;

3) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Укртрансінспекції та на керівні посади в її територіальних органах, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Укртрансінспекції та її територіальних органів;

4) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Укртрансінспекції, її територіальних органах;

5) організовує планово-фінансову роботу в апараті Укртрансінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

6) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Укртрансінспекції;

7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Укртрансінспекції;

8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

9) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Укртрансінспекції відповідно до встановлених правил.

6. Укртрансінспекція для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Укртрансінспекції;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради з питань, що належать до її компетенції;

5) у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення;

6) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, у тому числі спеціалізовані, та контрольно-вимірювальні пристрої з метою здійснення габаритно-вагового контролю;

(пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Указом
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

7) видавати державним службовцям та працівникам Укртрансінспекції сигнальні диски (жезли), формений одяг, нагрудні знаки.

(пункт 6 доповнено підпунктом 7 згідно з Указом
 Президента України від 11.09.2013 р. N 506/2013)

7. Укртрансінспекція реалізовує свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи - управління в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні управління.

8. Укртрансінспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців.

9. Укртрансінспекція у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших актів законодавства, а також доручень Президента України та Міністра інфраструктури України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Укртрансінспекції.

10. Укртрансінспекцію очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури України, та звільняється з посади Президентом України.

Голова Укртрансінспекції:

1) очолює Укртрансінспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Укртрансінспекцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті, міському електричному, залізничному транспорті та ведення дорожнього господарства і розроблені Укртрансінспекцією проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Укртрансінспекції;

3) забезпечує виконання Укртрансінспекцією та її територіальними органами Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Укртрансінспекції, та доручень Міністра інфраструктури України;

4) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Укртрансінспекції, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Міністром інфраструктури України про виконання Укртрансінспекцією річного плану роботи та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укртрансінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить пропозиції Міністру інфраструктури України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

7) затверджує за погодженням із Міністром інфраструктури України структуру апарату Укртрансінспекції, затверджує положення про структурні підрозділи апарату Укртрансінспекції;

8) вносить Міністру інфраструктури України пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Укртрансінспекції і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Укртрансінспекції, які є юридичними особами публічного права;

9) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Укртрансінспекції і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром інфраструктури України територіальні органи Укртрансінспекції як структурні підрозділи її апарату;

10) призначає на посади за погодженням із Міністром інфраструктури України та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Укртрансінспекції;

11) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

12) забезпечує взаємодію Укртрансінспекції зі структурним підрозділом Міністерства, відповідальним за взаємодію з Укртрансінспекцією;

13) забезпечує дотримання встановленого Міністром інфраструктури України порядку обміну інформацією між Міністерством та Укртрансінспекцією і вчасність її подання;

14) проводить особистий прийом громадян;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укртрансінспекції;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законів України та актів Президента України.

11. Голова Укртрансінспекції має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Укртрансінспекції, погоджених із Міністром інфраструктури України, та звільняються з посад Президентом України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укртрансінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Укртрансінспекції утворюється колегія у складі Голови Укртрансінспекції (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Укртрансінспекції за посадою, визначених посадових осіб Міністерства. У разі потреби до складу колегії Укртрансінспекції можуть входити керівники структурних підрозділів Укртрансінспекції, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укртрансінспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укртрансінспекції можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Укртрансінспекції.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Укртрансінспекції затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Укртрансінспекції затверджує її Голова за погодженням із Міністром інфраструктури України.

Штатний розпис, кошторис Укртрансінспекції затверджує Голова Укртрансінспекції за погодженням із Міністерством фінансів України.

Укртрансінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос