Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении об Антитеррористическом центре и его координационных группах при региональных органах Службы безопасности Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 14.04.1999 № 379/99
редакция действует с 11.06.2022

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 27 жовтня 1999 року N 1402/99
(враховуючи зміни, внесені
Указом Президента України
 від 31 травня 2000 року N 739/2000
),
від 14 липня 2000 року N 894/2000
,
 від 1 квітня 2002 року N 309/2002
,
 від 1 квітня 2002 року N 311/2002
,
 від 21 лютого 2003 року N 158/2003
,
 від 13 квітня 2004 року N 426/2004
,
 від 4 листопада 2004 року N 1368/2004
,
від 18 грудня 2007 року N 1234/2007
,
 від 10 березня 2009 року N 148/2009
,
 від 25 квітня 2013 року N 236/2013
,
 від 28 березня 2014 року N 347/2014
,
 від 20 травня 2014 року N 481/2014
,
 від 16 грудня 2014 року N 934/2014
,
 від 23 червня 2015 року N 355/2015
,
від 28 квітня 2020 року N 159/2020
,
від 9 червня 2022 року N 398/2022

1. Затвердити Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України (додається).

2. Установити, що штатним співробітникам Антитерористичного центру при Службі безпеки України з урахуванням характеру роботи, пов'язаної з координацією заходів щодо запобігання терористичним проявам та їх припинення, стаж для призначення пенсій обчислюється з розрахунку півтора дня за день служби.

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 18.12.2007 р. N 1234/2007)

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
14 квітня 1999 року
N 379/99
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України

(У тексті Положення слова "міжвідомча координаційна комісія" у всіх відмінках замінено словами "Міжвідомча координаційна комісія" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 9 червня 2022 року N 398/2022)

1. Антитерористичний центр (далі - Центр) є постійно діючим органом при Службі безпеки України, який здійснює координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у запобіганні терористичним актам щодо державних діячів, критичних об'єктів життєзабезпечення населення, об'єктів підвищеної небезпеки, актам, що загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей, та їх припиненні.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:

збирання в установленому порядку, узагальнення, аналіз та оцінка інформації про стан і тенденції поширення тероризму в Україні та за її межами;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

розроблення концептуальних засад та програм боротьби з тероризмом, рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою, формування планів запобігання терористичним проявам та їх припинення;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

організація і проведення антитерористичних операцій та координація діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

абзац п'ятий пункту 3 виключено 

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 14.07.2000 р. N 894/2000
,
у редакції Указу Президента України
 від 13.04.2004 р. N 426/2004
,
виключено згідно з Указом Президента
 України від 10.03.2009 р. N 148/2009)

організація і проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань;

(абзац шостий пункту 3 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

взаємодія зі спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом;

(абзац сьомий пункту 3 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом, фінансування проведення суб'єктами, які ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцій, здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє програми і робочі плани з питань запобігання вчиненню терористичних актів, координує їх виконання;

2) узгоджує плани заходів органів, представники яких входять до складу Міжвідомчої координаційної комісії, щодо запобігання терористичним актам та їх припинення, аналізує їх виконання, складає довгостроковий та оперативний прогнози у цій сфері;

3) координує і організовує підготовку і проведення заходів щодо припинення терористичних проявів, а також дії підрозділів і сил, які залучаються до здійснення цих заходів;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

4) надає методичну допомогу та рекомендації суб'єктам боротьби з тероризмом щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою;

(підпункт 4 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

5) розробляє пропозиції з удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері боротьби з тероризмом;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

6) надає керівні та методичні вказівки координаційним групам при регіональних органах Служби безпеки України;

7) подає керівникові Центру пропозиції щодо рішення про проведення заходів із запобігання терористичним актам та їх припинення, а в разі необхідності - про продовження таких заходів;

8) встановлює з дозволу Голови Служби безпеки України зв'язки та здійснює взаємодію зі спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом, бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України у сфері боротьби з тероризмом;

(підпункт 8 пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

9) здійснює у встановленому порядку контакти з засобами масової інформації і громадськістю, бере участь у попереджувально-профілактичних заходах антитерористичної спрямованості;

10) сприяє органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки;

(пункт 4 доповнено підпунктом 10 згідно з Указом
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020)

11) сприяє оперативним підрозділам суб'єктів боротьби з тероризмом у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності;

(пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з Указом
 Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

12) сприяє розвідувальним органам України у виконанні покладених на них завдань та здійсненні функцій, передбачених Законом України "Про розвідку";

(пункт 4 доповнено підпунктом 12 згідно з Указом
 Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

13) взаємодіє із суб'єктами розвідувального співтовариства;

(пункт 4 доповнено підпунктом 13 згідно з Указом
 Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

14) бере в установленому порядку участь у протидії диверсійним проявам.

(пункт 4 доповнено підпунктом 14 згідно з Указом
 Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

5. Центр має право:

1) одержувати безоплатно в установленому порядку від суб'єктів боротьби з тероризмом, органів державної влади України інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до проведення заходів боротьби з тероризмом, у тому числі для здійснення аналізу поточних ризиків і загроз у сфері боротьби з тероризмом, фахівців (експертів) суб'єктів боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та установ (за згодою їх керівників);

(підпункт 2 пункту 5 у редакції Указу
 Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

3) створювати та використовувати об'єднану автоматизовану інформаційну систему у сфері боротьби з тероризмом;

(підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо розроблення та виготовлення засобів зв'язку, які використовуватимуться під час здійснення антитерористичних заходів;

5) направляти співробітників Центру у службові відрядження, на навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, проводити стажування відповідних посадових осіб регіональних органів Служби безпеки України, які забезпечують проведення антитерористичних заходів.

(пункт 5 у редакції Указу Президента
 України від 10.03.2009 р. N 148/2009)

6. Рішення щодо проведення антитерористичної операції, залежно від ступеня суспільної небезпеки, створюваної терористичним актом, може прийматися:

керівником Центру за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України;

керівником координаційної групи при відповідному регіональному органі Служби безпеки України за письмовим дозволом керівника Центру, погодженим із Головою Служби безпеки України.

У всіх випадках про рішення щодо проведення антитерористичної операції негайно інформується Президент України.

(пункт 6 у редакції Указу Президента
 України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

7. Центр складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також координаційних груп та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України.

(пункт 7 у редакції Указу Президента
 України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

8. Центр очолює керівник, який призначається із числа заступників Голови Служби безпеки України та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

(абзац перший пункту 8 у редакції Указів
 Президента України від 16.12.2014 р. N 934/2014,
 від 23.06.2015 р. N 355/2015)

Керівник Центру має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Служби безпеки України за поданням керівника Центру. Перший заступник та заступник керівника Центру призначаються із числа співробітників Служби безпеки України. Перший заступник керівника Центру за посадою є начальником штабу Центру.

(абзац другий і третій пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013
,
 замінено одним абзацом згідно з Указом
 Президента України від 20.05.2014 р. N 481/2014
,
абзац другий пункту 8 у редакції Указу
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020
,
із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

(пункт 8 у редакції Указів Президента
 України від 01.04.2002 р. N 311/2002
,
 від 10.03.2009 р. N 148/2009)

9. Міжвідомча координаційна комісія Центру формується у складі керівника Центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ України та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступників керівників Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України; командувача Національної гвардії України; начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших визначених Президентом України посадових осіб.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 14.07.2000 р. N 894/2000,
 у редакції Указів Президента
 від 01.04.2002 р. N 311/2002
,
 від 13.04.2004 р. N 426/2004
,
із змінами, внесеними згідно з 
Указами
 Президента України від 04.11.2004 р. N 1368/2004,
 від 10.03.2009 р. N 148/2009
,
 у редакції Указу Президента
 України від 25.04.2013 р. N 236/2013
,
 із змінами, внесеними згідно з
Указами
 Президента України від 28.03.2014 р. N 347/2014,
 від 20.05.2014 р. N 481/2014
,
 у редакції Указу Президента
 України від 16.12.2014 р. N 934/2014)

10. Міжвідомча координаційна комісія:

1) узгоджує концептуальні засади та проекти програм боротьби з тероризмом, рекомендації, спрямовані на вдосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, підвищення ефективності заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою;

(підпункт 1 пункту 10 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

2) забезпечує координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом, узгоджує між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади спільні плани запобігання терористичним проявам та їх припинення;

(підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

3) узгоджує плани координаційних груп Центру при регіональних органах Служби безпеки України щодо запобігання терористичним проявам та їх припинення, опрацьовує рекомендації про поєднання цих планів з планами Центру;

4) підпункт 4 пункту 10 виключено

(підпункт 4 пункту 10 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004
,
виключено згідно з Указом Президента
 України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

41) підпункт 41 пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено підпунктом 41 згідно з Указом
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004
,
підпункт 41 пункту 10 виключено згідно з
 Указом Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

5) розглядає пропозиції штабу Центру про створення міжвідомчих тимчасових робочих, експертних груп тощо.

11. Основною формою діяльності Міжвідомчої координаційної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. У разі вчинення терористичного акту або загрози його вчинення проводяться позачергові або надзвичайні засідання.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004,
від 25.04.2013 р. N 236/2013)

Головуючим на засіданні Міжвідомчої координаційної комісії є керівник Центру, а у разі відсутності керівника Центру за його дорученням перший заступник або заступник керівника Центру.

(пункт 11 доповнено новим абзацом другим згідно з
 Указом Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим)

Рішення Міжвідомчої координаційної комісії оформляються протоколами.

Засідання Міжвідомчої координаційної комісії є правомочним за наявності більше половини її складу.

Рішення Міжвідомчої координаційної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Рішення Міжвідомчої координаційної комісії є обов'язковими для всіх членів комісії і штабу Центру, координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України та їх штабів.

(абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

Регламент роботи Міжвідомчої координаційної комісії затверджується на її засіданні.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

12. Штаб є виконавчим робочим органом Центру, формується за рахунок штатної чисельності Служби безпеки України і підпорядковується керівникові Центру.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 21.02.2003 р. N 158/2003,
від 10.03.2009 р. N 148/2009)

У складі штабу для аналізу поточних ризиків і загроз у сфері боротьби з тероризмом функціонує інформаційно-аналітична група, до роботи в якій на громадських засадах можуть залучатися в установленому порядку представники суб'єктів боротьби з тероризмом.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

13. Штаб організовує поточну роботу з виконання Центром покладених на нього завдань.

Абзац другий пункту 13 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

14. Штаб відповідно до покладених завдань:

1) розробляє концептуальні засади та програми боротьби з тероризмом, рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою;

2) збирає в установленому порядку, узагальнює, аналізує та оцінює інформацію про стан і тенденції поширення тероризму в Україні та за її межами;

3) забезпечує організацію та проведення координаційними групами при регіональних органах Служби безпеки України командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань;

(підпункт 3 пункту 14 у редакції Указу
 Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

4) надає допомогу суб'єктам, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, і координаційним групам при регіональних органах Служби безпеки України та їх оперативним штабам в організаційному забезпеченні заходів боротьби з тероризмом;

(підпункт 4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

5) готує і подає в установленому порядку пропозиції керівникові Центру щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом, фінансування проведення суб'єктами, які ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцій, здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності;

6) готує матеріали на засідання Міжвідомчої координаційної комісії, у межах компетенції бере участь у міжвідомчих нарадах, а також у роботі дорадчих, консультативних органів, груп, комісій тощо;

7) готує і подає на основі аналізу та оцінки інформації керівникові Центру пропозиції щодо визначення рівня терористичної загрози, приведення всіх або окремих суб'єктів боротьби з тероризмом і Центру у відповідні ступені готовності, а також щодо сил і засобів, що можуть бути залучені до антитерористичних заходів;

8) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України у сфері боротьби з тероризмом;

9) бере участь в організації взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом з відповідними центральними органами виконавчої влади, а також із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом;

10) забезпечує функціонування об'єднаної автоматизованої інформаційної системи у сфері боротьби з тероризмом;

11) сприяє органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки;

(пункт 14 доповнено підпунктом 11 згідно з Указом
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020)

12) здійснює в установленому порядку самопредставництво інтересів Центру в судах України на усіх стадіях судового процесу через заступника начальника штабу Центру з юридичних питань та співробітників юридичного підрозділу штабу, які без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України "Про виконавче провадження" позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження;

(пункт 14 доповнено підпунктом 12 згідно з Указом
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020
,
підпункт 12 пункту 14 у редакції Указу
 Президента України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

13) забезпечує наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Центру.

(пункт 14 доповнено підпунктом 13 згідно з Указом
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020)

15. Штаб має право:

1) вивчати організацію та стан роботи координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України та їх штабів, вносити керівникові Центру пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

2) вивчати питання щодо можливостей та стану готовності сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом, вносити пропозиції щодо їх залучення до проведення конкретних антитерористичних операцій, навчань і тренувань, а також подолання надзвичайних ситуацій у результаті терористичних актів;

3) мати та використовувати під час здійснення заходів боротьби з тероризмом засоби зв'язку.

(підпункт 3 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 25.04.2013 р. N 236/2013)

(пункти 13 - 15 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 21.02.2003 р. N 158/2003,
від 13.04.2004 р. N 426/2004,
замінено трьома пунктами згідно з Указом
 Президента України від 10.03.2009 р. N 148/2009)

16. Посади у штабі заміщуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Служби безпеки України, які мають значний досвід роботи, аналітичний спосіб мислення, морально-ділові якості і стан здоров'я, що передбачають високу працездатність, і здатні ефективно діяти в екстремальній ситуації.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 14.07.2000 р. N 894/2000,
від 13.04.2004 р. N 426/2004
,
 від 04.11.2004 р. N 1368/2004
,
від 10.03.2009 р. N 148/2009
,
 від 25.04.2013 р. N 236/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

17. Склад координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України формується та затверджується, організаційне забезпечення їх діяльності здійснюється відповідно до статті 7 Закону України "Про боротьбу з тероризмом".

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 14.07.2000 р. N 894/2000
,
у редакції
Указів Президента України
 від 13.04.2004 р. N 426/2004
,
 від 25.04.2013 р. N 236/2013)

18. Координаційні групи:

1) збирають у встановленому порядку, узагальнюють, аналізують та оцінюють інформацію про стан і тенденції поширення терористичних загроз в регіоні;

(підпункт 1 пункту 18 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004
,
із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020)

2) розробляють рекомендації, спрямовані на вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків;

(підпункт 2 пункту 18 у редакції Указів
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004,
від 28.04.2020 р. N 159/2020)

3) визначають потребу в силах та засобах, які можуть використовуватись у протидії терористичним проявам;

(підпункт 3 пункту 18 у редакції Указу
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020)

4) організовують і проводять антитерористичні операції та координують діяльність суб'єктів боротьби з тероризмом;

(підпункт 4 пункту 18 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

41) сприяють органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки;

(пункт 18 доповнено підпунктом 41 згідно з Указом
 Президента України від 28.04.2020 р. N 159/2020)

5) організовують і проводять командно-штабні і тактико-спеціальні навчання та тренування у регіоні;

(підпункт 5 пункту 18 у редакції Указу
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

6) вносять пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення діяльності Центру.

19. Дії керівника Центру, його першого заступника та заступника, керівників координаційних груп під час підготовки і координації проведення заходів із запобігання терористичним проявам визначаються Міжвідомчою координаційною комісією.

(пункт 19 у редакції Указу Президента
 України від 09.06.2022 р. N 398/2022)

20. Навчально-тренувальний процес органів управління та підрозділів, які братимуть участь у заходах із запобігання терористичним проявам та їх припинення, організовується за єдиною методикою, затвердженою Міжвідомчою координаційною комісією.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

21. Центр утримується за рахунок коштів, визначених окремим рядком у Державному бюджеті України.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, бланки, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також печатку із зображенням Державного Герба України.

(абзац другий пункту 21 у редакції Указу
 Президента України від 10.03.2009 р. N 148/2009)

(пункт 21 у редакції Указу Президента
 України від 13.04.2004 р. N 426/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
М. БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 

Опрос