Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Украины

Президент Украины
Указ Президента от 27.06.2013 № 351/2013
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Державне агентство водних ресурсів України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

1. Внести до Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 453, такі зміни:

1) доповнити Положення пунктом 61 такого змісту:

"61. Держводагентство України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи в областях, містах Києві і Севастополі";

2) у пункті 9:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) організовує та контролює у межах своїх повноважень виконання Держводагентством України, його територіальними органами Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України";

підпункт 6 після слів "діяльності Держводагентства України" доповнити словами "його територіальних органів";

доповнити пункт підпунктами 13 - 19 такого змісту:

"13) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держводагентства України і коштів, передбачених на утримання Держводагентства України, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держводагентства України як структурні підрозділи апарату Держводагентства України;

14) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій і звільняє з посад керівників територіальних органів Держводагентства України;

15) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держводагентства України;

16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держводагентства України, керівників територіальних органів Держводагентства України, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

17) вносить у встановленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників Держводагентства України та його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

18) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держводагентства України, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держводагентства України;

19) дає у межах своїх повноважень обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Держводагентства України та його територіальних органів доручення".

2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
27 червня 2013 року
N 351/2013

 

Опрос