Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об очередных мерах по дальнейшему осуществлению административной реформы в Украине

Президент Украины
Указ Президента от 29.05.2001 № 345/2001
редакция действует с 03.06.2003

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 15 січня 2002 року N 22/2002
,
 від 3 червня 2003 року N 464/2003

Указ втратив чинність у частині, що стосується посад державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників

(згідно з Указом Президента України
 від 26 травня 2003 року N 434/2003)

На реалізацію основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні та з метою вдосконалення системи державного управління, забезпечення ефективної діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів виконавчої влади, а також їх апаратів постановляю:

1. Стаття 1 втратила чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

2. Стаття 2 втратила чинність  

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 15.01.2002 р. N 22/2002
,
 втратила чинність згідно з Указом
 Президента України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

3. Стаття 3 втратила чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

4. Стаття 4 втратила чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

5. Стаття 5 втратила чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

6. Стаття 6 втратила чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

7. Стаття 7 втратила чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

8. Стаття 8 втратила чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.06.2003 р. N 464/2003)

9. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 15 грудня 1999 року N 1572 "Про систему центральних органів виконавчої влади":

а) у статті 1:

частину другу замінити трьома новими частинами такого змісту:

"До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України. Перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри згідно з розподілом повноважень забезпечують виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, координують виконання заходів з відповідних питань міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, не здійснюючи при цьому безпосереднього керівництва їх роботою.

Посади Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів за характером повноважень, порядком призначення на посади та звільнення з посад належать до політичних і не відносяться до категорій посад державних службовців, визначених Законом України "Про державну службу".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;

частину шосту викласти в такій редакції:

"Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів за поданням державного секретаря міністерства. Не допускається прийняття актів Кабінету Міністрів України та утворених ним органів, внесення проектів законів та актів Президента України з таких питань без погодження з відповідним міністром. Міністр на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей.

Порядок виконання обов'язків Міністра у разі його тимчасової відсутності визначається Кабінетом Міністрів України":

б) у статті 2:

частину третю викласти в такій редакції:

"Керівників центральних органів виконавчої влади в установленому порядку призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження керівників центральних органів виконавчої влади на цих посадах припиняє Президент України";

в) частини третю та четверту статті 3 викласти в такій редакції:

"Структуру міністерства затверджує державний секретар міністерства за погодженням з міністром. Структуру іншого центрального органу виконавчої влади затверджує його керівник.

Штатний розпис, кошторис видатків міністерства затверджує державний секретар міністерства за погодженням з Міністерством фінансів України. Штатний розпис, кошторис видатків іншого центрального органу виконавчої влади затверджує керівник цього органу за погодженням з Міністерством фінансів України";

г) частину другу статті 5 після слів "у встановленому порядку" доповнити словом "відповідний";

2) частину першу статті 2 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1574 "Про склад Кабінету Міністрів України" викласти в такій редакції:

"Діяльність Кабінету Міністрів України забезпечується Секретаріатом Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат). Секретаріат очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України".

10. Кабінету Міністрів України:

прискорити завершення функціональних обстежень відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, внесення за їх результатами пропозицій щодо дальшого проведення адміністративної реформи, які б передбачали, зокрема, спрощення системи державного управління, ліквідацію її неефективних ланок, запровадження уніфікованих структур апаратів центральних органів виконавчої влади, впорядкування та підвищення рівня заробітної плати державних службовців, маючи на меті створення реальних умов для здійснення відбору державних службовців на конкурсних засадах;

вжити відповідних заходів для забезпечення законодавчого врегулювання питань правового статусу членів Кабінету Міністрів України, прискорення узгодження проблемних позицій та прийняття законів "Про Кабінет Міністрів України", "Про адміністративно-територіальний устрій", а також про Раду міністрів Автономної Республіки Крим, про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб, про внесення змін до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" тощо;

подати у двомісячний строк пропозиції щодо внесення до законів та актів Президента України змін, які випливають із цього Указу;

внести відповідно до порядку, передбаченого статтею 4 цього Указу, пропозиції щодо призначення на посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників, а також звільнення з посад перших заступників та заступників міністрів;

внести пропозиції щодо приведення положень про міністерства у відповідність із цим Указом, визначивши, зокрема, повноваження державних секретарів міністерств з урахуванням особливостей відповідних міністерств;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
29 травня 2001 року
N 345/2001
 

  

Опрос