Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о государственных стипендиях выдающимся деятелям науки, образования и культуры

Президент Украины
Указ Президента от 13.05.1996 № 341/96
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
від 19 січня 1999 року N 36/99
,
 від 4 березня 1999 року N 230/99
,
від 25 січня 2002 року N 71/2002
,
 від 11 листопада 2002 року N 1002/2002
,
 від 23 січня 2006 року N 58/2006
,
 від 28 листопада 2007 року N 1155/2007
,
від 21 липня 2008 року N 642/2008

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 10 вересня 2011 року N 906/2011)

(Чинність Указу поширено на видатних діячів фізичної культури і спорту згідно з Указом Президента України від 22.07.97 р. N 668/97) 

Затвердити Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури (додається).

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
 13 травня 1996 року
N 341/96

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 травня 1996 року N 341/96

ПОЛОЖЕННЯ
про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури

1. Державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури (далі - державні стипендії) призначаються відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 1996 року N 128 "Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури" з метою стимулювання їх творчої праці та засвідчення видатних особистих досягнень.

2. На здобуття державних стипендій може бути висунуто наукових працівників, викладачів навчальних закладів, діячів культури, які внесли особистий вагомий вклад у розвиток науки, освіти і культури, у тому числі української мови, крім осіб, які отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук України та галузевих академій наук України відповідно до Указу Президента України від 21 січня 2005 року N 64 "Про розмір довічної плати за звання дійсного члена та члена-кореспондента Національної академії наук України та галузевих академій наук".

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 23.01.2006 р. N 58/2006,
 від 28.11.2007 р. N 1155/2007)

При цьому враховується створення провідних наукових, педагогічних і творчих шкіл, наявність опублікованих наукових праць, оригінальних монографій, підручників, винаходів, авторських творів тощо. Крім того, береться до уваги міжнародне визнання заслуг учених, спеціалістів, наявність державних нагород за творчу діяльність, почесних звань.

3. Висунення кандидатів на здобуття державних стипендій здійснюють вчені, педагогічні, художні та інші ради наукових установ, навчальних закладів і закладів культури, творчих та наукових спілок, товариств і об'єднань громадян. Рішення, що приймає рада таємним голосуванням на своєму засіданні, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше двох третин присутніх членів ради. Рішення надсилається до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або президії академії наук для розгляду на засіданні колегії (президії).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 19.01.99 р. N 36/99,
 від 11.11.2002 р. N 1002/2002)

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, президії академій наук вносять свої пропозиції щодо кандидатів на одержання державних стипендій: діячами науки та освіти - до Міністерства освіти і науки України; діячами культури - до Міністерства культури і мистецтв України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 19.01.99 р. N 36/99,
 від 11.11.2002 р. N 1002/2002)

5. Органи, зазначені в пункті 4 цього Положення, подають свої рішення щодо кандидатур на одержання державних стипендій до Кабінету Міністрів України.

Президент України призначає державні стипендії за поданням Кабінету Міністрів України.

6. Президент України призначає 1000 щомісячних державних стипендій у розмірі 385 гривень, починаючи з 1 січня 2006 року, строком на два роки. Після закінчення цього строку стипендіат має право на повторне висунення своєї кандидатури на здобуття державної стипендії. 

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 25.01.2002 р. N 71/2002
,
 у редакції Указу Президента України
 від 23.01.2006 р. N 58/2006)

У межах цієї кількості стипендій Президент України призначає по 100 довічних щомісячних державних стипендій для видатних діячів науки, видатних діячів освіти та 200 довічних щомісячних державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, а також 25 довічних щомісячних державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту, які досягли сімдесятирічного віку.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з
Указом Президента України від 19.01.99 р. N 36/99,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами третім і четвертим
,
абзац другий пункту 6 у редакції
Указів Президента України від 04.03.99 р. N 230/99,
 від 25.01.2002 р. N 71/2002
,
із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 21.07.2008 р. N 642/2008)

Державні стипендії виплачуються щомісячно незалежно від розміру одержуваної заробітної плати, пенсії та не обкладаються прибутковим податком. Їх виплата провадиться за місцем роботи або місцем проживання стипендіата.

У разі смерті стипендіата виплата державної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 11.11.2002 р. N 1002/2002)

Наукові установи, навчальні заклади і заклади культури, творчі та наукові спілки, товариства і об'єднання громадян, за пропозиціями рад яких було призначено стипендії, повідомляють у десятиденний строк органи, зазначені в пункті 4 цього Положення, про смерть стипендіата.

(пункт 6 доповнено абзацом п'ятим згідно з Указом
  Президента України від 11.11.2002 р. N 1002/2002)

7. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою державних стипендій, передбачається щорічно у відповідних розділах Державного бюджету України.

8. Позбавлення стипендіата державної стипендії може бути здійснено Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі рішень відповідно Міністерства освіти і науки України або Міністерства культури і мистецтв України.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента України від 19.01.99 р. N 36/99,
 від 11.11.2002 р. N 1002/2002)

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

Опрос