Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Представителе Украины во Всемирной торговой организации

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 19.06.2013 № 333/2013
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Представника України у Світовій організації торгівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 3 жовтня 2013 року N 540/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 листопада 2014 року N 854/2014)

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про Представника України у Світовій організації торгівлі (додається).

2. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення діяльності Представника України у Світовій організації торгівлі, в тому числі його участі у зовнішньополітичних заходах.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 червня 2013 року
N 333/2013

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Представника України у Світовій організації торгівлі

1. Представник України у Світовій організації торгівлі (далі - Представник України) є спеціально уповноваженою особою, на яку покладається представництво позиції України у Світовій організації торгівлі, сприяння узгодженості дій органів виконавчої влади щодо впровадження та реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України з питань співробітництва в рамках СОТ, а також сприяння забезпеченню національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із членами СОТ.

2. Представник України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Представник України призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

4. Представник України має заступника, яким за посадою є один із заступників Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, до функціональних обов'язків якого віднесено питання економічного співробітництва.

5. Основними завданнями Представника України є:

1) представництво позиції України у Світовій організації торгівлі, забезпечення підтримання офіційних відносин України з цією міжнародною організацією;

2) аналіз діяльності Світової організації торгівлі, пріоритетів і шляхів розвитку співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ;

3) підготовка і подання Президентові України пропозицій щодо забезпечення:

узгодженості дій органів виконавчої влади стосовно впровадження та реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України з питань співробітництва в рамках Світової організації торгівлі, здійснення заходів щодо виконання зобов'язань України за Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі, ратифікованим Законом України від 10 квітня 2008 року N 250-VI;

участі України у багатосторонніх торговельних переговорах, які проводяться в рамках СОТ, а також двосторонніх і багатосторонніх переговорах із членами СОТ щодо розвитку торговельного співробітництва.

6. Представник України відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у роботі органів Світової організації торгівлі та представляє в них позицію України;

підтримує офіційні контакти з посадовими особами Світової організації торгівлі та представниками членів СОТ у цій організації;

бере в установленому порядку участь у багатосторонніх торговельних переговорах, які проводяться в рамках СОТ, а також двосторонніх і багатосторонніх переговорах із членами СОТ щодо розвитку торговельного співробітництва;

здійснює моніторинг рішень Світової організації торгівлі, членів СОТ у сфері торгівлі, аналізує їх на предмет впливу на торговельну політику України, готує і подає Президентові України відповідні пропозиції;

бере участь у підготовці проектів актів і доручень Президента України з питань співробітництва України в рамках Світової організації торгівлі та з членами СОТ;

виконує інші функції згідно з актами, дорученнями Президента України.

7. Представник України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у засіданнях державних органів, роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, з питань, віднесених до компетенції Представника України;

3) вносити пропозиції щодо проведення науково-дослідних та інших робіт із проблематики впровадження і реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України з питань співробітництва в рамках СОТ;

4) залучати в разі потреби представників органів виконавчої влади, експертів, учених до опрацювання питань, віднесених до його компетенції.

(пункт 7 у редакції Указу Президента
 України від 03.10.2013 р. N 540/2013)

8. Представник України для виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, дипломатичними представництвами України за кордоном.

9. Представник України щопівроку звітує перед Президентом України про проведену роботу.

10. Представник України використовує у своїй роботі бланки встановленого зразка.

(Положення доповнено пунктом 10 згідно з Указом
 Президента України від 03.10.2013 р. N 540/2013)

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

Опрос