Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Указ Президента Украины от 25 января 2012 года N 33

Президент Украины
Указ Президента от 18.05.2012 № 333/2012
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 18 серпня 2016 року N 334/2016)

1. Внести до Указу Президента України від 25 січня 2012 року N 33 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" такі зміни:

1) у Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженому названим Указом:

а) доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:

"11. Для цілей цього Порядку не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;

2) призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється";

б) у пунктах 2, 3, 6, 8 Порядку слова "орган державної влади" в усіх відмінках замінити словами "орган державної влади (державний орган)" у відповідному відмінку;

в) абзац сьомий пункту 4, підпункт 6 пункту 7, пункт 17 виключити;

г) підпункти 4, 5 пункту 7 після слів "Міністерством охорони здоров'я України", "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" доповнити словами "відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації";

д) в абзаці першому пункту 8, пункті 9 слова "до органів" замінити словами "до органів (підрозділів)";

е) в абзаці одинадцятому пункту 10 слово "органам" замінити словами "органам (підрозділам)";

є) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами (підрозділами), які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Особливості взаємодії органів державної влади (державних органів) та органів (підрозділів), які проводять спеціальну перевірку, під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих органів державної влади (державних органів)";

ж) у пункті 12:

слова "державного органу" замінити словами "органу (підрозділу)";

після слів "цього органу" доповнити пункт словом "(підрозділу)";

з) пункт 16 після слова "Органи" доповнити словом "(підрозділи)";

2) у формі 1 до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, слова "(найменування посади та органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)" замінити словами "(найменування посади та органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування";

3) форми 2 і 3 до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, викласти в новій редакції (додаються).

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 травня 2012 року
N 333/2012

 

 

______________________________________________________
(найменування органу (підрозділу), до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

   Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" просимо подати до ________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування органу державної влади
__________________________________________________________________________________
                            (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, поштова адреса)
згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33, відомості про _______________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,
__________________________________________________________________________________
                                                                                  дата і місце народження,
__________________________________________________________________________________
                                                            серія та номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________________________
                                         адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,
__________________________________________________________________________________.
                                                                                               місце роботи)

Додаток:

копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу (підрозділу) на ___ арк.

___________________________________________
            (посада керівника органу державної влади
___________________________________________
             (державного органу) чи органу місцевого
___________________________________________
        самоврядування або іншої особи, яка направляє
___________________________________________
                                               запит)

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
__________________
(прізвище та ініціали)

 

ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо

                    ___________________________________, який (яка) претендує на зайняття
                                              (прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________________
                                           (найменування посади та органу державної влади (державного органу)
__________________________________________________________________________________
                                                                             чи органу місцевого самоврядування)

  Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33,
__________________________________________________________________________________
                 (найменування органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування)
організовано проведення спеціальної перевірки відомостей про
__________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________________________
                                                 дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,
__________________________________________________________________________________,
                                          пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)
який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ____________________________________
__________________________________________________________________________________
та фактично проживає за адресою _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

   Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров'я, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших документів
__________________________________________________________________________________
                                                                                    (зазначаються в разі наявності)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

     Запити про надання відомостей про ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до ____________________________________________________________________
                                                                                                (найменування органів (підрозділів)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

     Інформації, що перешкоджає зайняттю ______________________________________________
                                                                                                                                           (прізвище та ініціали особи)
посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
__________________________________________________________________________________.
                                                                (не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)

___________________________________________
     (посада керівника кадрової служби (іншого підрозділу)
___________________________________________
             органу державної влади (державного органу)
___________________________________________
                  чи органу місцевого самоврядування)

 
 
__________
(підпис)

 
 
__________________
(прізвище та ініціали)

____________

Опрос