Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины

Президент Украины
Указ Президента от 18.05.2015 № 274/2015
действует с 20.05.2015

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року N 618 (зі змінами, внесеними Указом від 6 червня 2014 року N 502), такі зміни:

1) у тексті Положення слова "командир (начальник) військової частини", "командири (начальники) військових частин" у всіх відмінках замінити відповідно словами "командир (начальник) військової частини (установи)", "командири (начальники) військових частин (установ)" у відповідному відмінку;

2) пункт 3 доповнити словами "а в особливий період військовослужбовці, які звільнені із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, - в обов'язковому порядку";

3) у пункті 8:

абзац перший після слова "прийняття" доповнити словом "(зарахування)";

абзац другий після слова та цифри "пункті 30" доповнити словами та цифрами "абзаці другому пункту 1201";

4) назву розділу "Прийняття на службу у військовому резерві. Контракт" після слова "Прийняття" доповнити словом "(зарахування)";

5) у пункті 12:

в абзацах другому та третьому цифри "40" замінити цифрами "57";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"В особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов'язковому порядку зараховуються військовослужбовці, звільнені зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, - на посади відповідно до їх військових звань";

6) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

"Контракт не укладається при зарахуванні військовослужбовців на службу у військовому резерві відповідно до пункту 1201 цього Положення;

7) у пункті 108:

абзац перший після слова і цифр "пунктом 28" доповнити словами та цифрами "абзацом другим пункту 1201";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Датою звільнення зі служби у військовому резерві є день видання командиром (начальником) військової частини (установи) відповідного наказу про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві";

8) доповнити Положення після розділу "Звільнення зі служби у військовому резерві" новим розділом такого змісту:

"Особливості проходження служби у військовому резерві під час особливого періоду

1201. Під час особливого періоду військовослужбовці, які були звільнені із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, в обов'язковому порядку зараховуються до військового оперативного резерву першої черги.

Контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві не може бути припиненим (розірваним) в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до військового оперативного резерву першої черги, продовжує службу у військовому резерві на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду. Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому оперативному резерві першої черги, мають право в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві на умовах, визначених законом.

1202. Призов резервістів військового оперативного резерву першої черги здійснюється в разі оголошення загальної мобілізації або в разі прийняття у випадках та порядку, визначених законом, відповідного рішення Президента України.

1203. Порядок організації призову резервістів військового оперативного резерву першої черги на військову службу визначається Генеральним штабом Збройних Сил України. Термін виконання заходів призову не повинен перевищувати 48 годин.

1204. Зарахування військовослужбовців до військового оперативного резерву першої черги здійснюється під час звільнення військовослужбовців із строкової служби або з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період за наказами командирів (начальників) військових частин (установ). У наказі вказуються: посада, на яку призначений резервіст; військовий комісаріат, у якому він буде перебувати на військовому обліку; адреса проживання та порядок оповіщення резервіста. Зазначений наказ доводиться до резервіста під особистий підпис у день звільнення.

Дані про зарахування військовослужбовця до військового оперативного резерву першої черги заносяться до його військово-облікових документів.

Особливості ведення військового обліку резервістів, зарахованих до військового оперативного резерву першої черги, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

1205. Резервіст військового оперативного резерву першої черги зобов'язаний:

ознайомитися з наказом командира (начальника) військової частини (установи) про зарахування до військового оперативного резерву першої черги під особистий підпис;

прибути в п'ятиденний термін після звільнення у запас до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання (перебування) для постановки на військовий облік;

під час вибуття з військової частини (установи) та при постановці на військовий облік у військовому комісаріаті уточнити порядок своїх дій на випадок його призову під час мобілізації, на особливий період;

зберігати після звільнення і до кінця особливого періоду військову форму одягу, якою він був забезпечений Міністерством оборони України, та у разі призову під час мобілізації, на особливий період, мати її із собою при прибутті до військової частини (установи);

у разі змін місця проживання (перебування) або порядку оповіщення повідомити про це відповідного командира (начальника) військової частини (установи) та військового комісара у семиденний термін;

прибути після оповіщення командиром (начальником) військової частини (установи) або військовим комісаром щодо його призову під час мобілізації, на особливий період, протягом 24 годин до військової частини (установи), в якій він проходить службу у військовому резерві, та діяти за вказівками командира (начальника) військової частини (установи)".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 травня 2015 року
N 274/2015

 

Опрос