Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Указы Президента Украины от 29 апреля 1996 года N 305 и от 21 апреля 2015 года N 224

Президент Украины
Указ Президента от 05.05.2015 № 253/2015
действует с 14.05.2015

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Указів Президента України від 29 квітня 1996 року N 305 та від 21 квітня 2015 року N 224

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, затвердженому Указом Президента України від 29 квітня 1996 року N 305 "Про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи" (зі змінами, внесеними Указами від 19 березня 1997 року N 243, від 13 березня 2003 року N 212, від 18 червня 2008 року N 568, від 24 червня 2010 року N 723, від 3 вересня 2012 року N 535 та від 1 лютого 2013 року N 60):

а) у пункті 5:

в абзаці першому слова "Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні" замінити словами "виконавчого комітету Ради регіонального розвитку, який діє відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2015 року N 224 "Про Раду регіонального розвитку";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Виконавчий комітет Ради регіонального розвитку подає Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації України в Конгресі";

б) у пункті 7 слова "Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні" замінити словами "виконавчий комітет Ради регіонального розвитку";

в) у пункті 8:

в абзаці другому слова "Державному фонді сприяння місцевому самоврядуванню в Україні" замінити словами "Державному управлінні справами";

абзац третій викласти в такій редакції:

"На час підготовки і проведення сесій Конгресу, засідань його статутних органів, а також заходів за участю членів делегації України в Конгресі, обраних на керівні посади в Конгресі, Державним управлінням справами для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі можуть залучатися в установленому порядку експерти і перекладачі";

г) в абзаці третьому пункту 9 слова "роботи секретаріату делегації, групи експертів і перекладачів та" виключити;

2) у Положенні про Раду регіонального розвитку, затвердженому Указом Президента України від 21 квітня 2015 року N 224 "Про Раду регіонального розвитку":

а) пункт 3 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

"10) організація роботи щодо формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи";

б) доповнити Положення підпунктом 71 такого змісту:

"71. Для забезпечення організації діяльності Ради діє виконавчий комітет Ради у складі виконавчого секретаря Ради, Заступника Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання гуманітарної та внутрішньої політики, директора Національного інституту стратегічних досліджень, які є членами Ради.

Виконавчий комітет Ради очолює виконавчий секретар Ради.

Виконавчий комітет Ради:

1) забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань Ради з урахуванням пропозицій членів Ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій;

2) подає Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;

3) здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради;

4) затверджує плани діяльності утворених Радою тимчасових робочих груп, інших робочих органів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

5) звітує перед Радою про свою діяльність.

Засідання виконавчого комітету Ради скликається виконавчим секретарем Ради в разі потреби. Рішення виконавчого комітету Ради приймаються консенсусом";

в) підпункти 2 - 4 пункту 8 викласти в такій редакції:

"2) забезпечує ведення протоколів засідань Ради;

3) організовує роботу виконавчого комітету Ради, підписує прийняті ним рішення;

4) регулярно інформує Голову Ради та інших членів Ради про стан реалізації рішень Ради".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 травня 2015 року
N 253/2015

Опрос