Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Комитете по вопросам реформирования правоохранительных органов

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 06.04.2012 № 252/2012
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Комітет з питань реформування правоохоронних органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 26 лютого 2013 року N 92/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 2 вересня 2014 року N 701/2014)

З метою усунення дублювання повноважень правоохоронних органів, оптимізації їх структури і чисельності, чіткого визначення та розмежування компетенції цих органів, підготовки узгоджених пропозицій щодо їх подальшого комплексного реформування, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комітет з питань реформування правоохоронних органів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити:

Положення про Комітет з питань реформування правоохоронних органів (додається);

персональний склад Комітету з питань реформування правоохоронних органів (додається).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 квітня 2012 року
N 252/2012

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань реформування правоохоронних органів

1. Комітет з питань реформування правоохоронних органів (далі - Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

аналізування стану протидії та боротьби зі злочинністю, системи організації, координації та результатів діяльності правоохоронних органів, рівня кваліфікації, стану підготовки і відповідності керівників правоохоронних органів, визначення їх готовності протидіяти викликам і загрозам національній безпеці України;

вивчення і аналіз структури та досвіду діяльності правоохоронних органів іноземних держав;

підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів України, структури і чисельності, організації діяльності таких органів, усунення дублювання повноважень, чіткого визначення та розмежування їх компетенції;

організація підготовки та розгляд проектів законів, програм, заходів з удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, з питань координації їх роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян, своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України.

4. Комітет для виконання покладених на нього основних завдань має право:

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до його компетенції;

розглядати стан виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у правоохоронній сфері;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників відповідних органів виконавчої влади;

утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

організовувати наради з питань, вирішення яких віднесено до його повноважень.

5. Комітет утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комітету.

Головою Комітету є Президент України.

Виконавчим секретарем Комітету є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

6. Голова Комітету:

здійснює керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Комітету;

затверджує за поданням виконавчого секретаря Комітету склад робочих та експертних груп у разі їх створення.

7. Виконавчий секретар Комітету:

забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету;

готує та подає на затвердження Голові Комітету пропозиції щодо створення і складу робочих та експертних груп;

скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету;

затверджує за дорученням Голови Комітету плани діяльності робочих та експертних груп, координує їх роботу;

здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Комітетом, та інформує Президента України про стан їх виконання;

персонально відповідає за організацію роботи Комітету;

у разі відсутності Голови Комітету головує на його засіданнях;

виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

8. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів.

9. Рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від його складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Прийняті Комітетом рішення оформляються протоколами і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

10. Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи створених ним робочих та експертних груп здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень.

Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

 

СКЛАД
Комітету з питань реформування правоохоронних органів

ЯНУКОВИЧ
Віктор Федорович

- Президент України, Голова Комітету

КЛЮЄВ
Андрій Петрович

- Секретар Ради національної безпеки і оборони України, виконавчий секретар Комітету

АЗАРОВ
Микола Янович

- Прем'єр-міністр України

ЄРМОЛАЄВ
Андрій Васильович

- директор Національного інституту стратегічних досліджень

ЗАХАРЧЕНКО
Віталій Юрійович

- Міністр внутрішніх справ України

ІЛЛЯШОВ
Григорій Олексійович

- Голова Служби зовнішньої розвідки України

КАЛІНІН
Ігор Олександрович

- Радник Президента України

КІВАЛОВ
Сергій Васильович

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя (за згодою)

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

- Міністр доходів і зборів України

КОЛЕСНИЧЕНКО
Володимир Миколайович

- Голова Вищої ради юстиції (за згодою)

КОЛОБОВ
Юрій Володимирович

- Міністр фінансів України

КОПИЛЕНКО
Олександр Любимович

- директор Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)

ЛАВРИНОВИЧ
Олександр Володимирович

- Міністр юстиції України

ЛИТВИН
Микола Михайлович

- Голова Державної прикордонної служби України

ЛІСІЦКОВ
Олександр Володимирович

- Голова Державної пенітенціарної служби України

ЛЬОВОЧКІН
Сергій Володимирович

- Глава Адміністрації Президента України

ПИЛИПЧУК
Петро Пилипович

- Голова Верховного Суду України (за згодою)

ПОРТНОВ
Андрій Володимирович

- Радник Президента України

ПШОНКА
Віктор Павлович

- Генеральний прокурор України (за згодою)

СІВКОВИЧ
Володимир Леонідович

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ТАЦІЙ
Василь Якович

- президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (за згодою)

ШЕМШУЧЕНКО
Юрій Сергійович

- директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (за згодою)

ЯКИМЕНКО
Олександр Григорович

- Голова Служби безпеки України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

(склад із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 26.02.2013 р. N 92/2013)

Опрос