Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об инвестировании строительства и приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей

Президент Украины
Указ Президента от 01.07.1993 № 240/93
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України 
від 19 січня 1994 року N 13/94
,
 від 5 квітня 1994 року N 136/94
,
 від 31 травня 1995 року N 405/95
,
 від 6 грудня 1996 року N 1166/96

Дію Указу продовжено до 31 грудня 2002 року
згідно з Указом Президента України
 від 6 квітня 1999 року N 367/99
,
 до 31 грудня 2005 року - згідно з Указом Президента України
 від 11 вересня 2002 року N 818/2002

Указ втратив чинність
 (у зв'язку із закінченням строку його дії)

Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, а також для ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах, членів їх сімей і сімей загиблих 

 (згідно з Указом Президента України
від 16 жовтня 1993 року N 468/93,
враховуючи зміни, внесені
Указами Президента України
 від 11 лютого 2000 року N 228/2000
,
 
від 29 жовтня 2003 року N 1227/2003)

Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Управління державної охорони, Цивільної оборони України, військ внутрішньої та конвойної охорони Міністерства внутрішніх справ України та членів їх сімей

(згідно з Указом Президента України
 від 12 листопада 1993 року N 521/93) 

Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та придбання житла для офіцерів, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби, які звільнені у запас або відставку за станом здоров'я, вислугою років, а також у зв'язку із скороченням чисельності або штату та перебувають на квартирному обліку за місцем проживання

(згідно з Указом Президента України
 від 11 травня 1999 року N 495/99)

Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та придбання житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державного департаменту України з питань виконання покарань та членів їх сімей 

(згідно з Указом Президента України
 від 22 червня 1999 року N 687/99)

Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та придбання житла для службових осіб митних органів України, осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей

(згідно з Указом Президента України
 від 26 березня 2001 року N 202/2001)

Чинність Указу поширено на інвестування будівництва та придбання житла для прокурорів і слідчих органів прокуратури та членів їх сімей

(згідно з Указом Президента України 
від 11 вересня 2002 року N 818/2002)

З метою залучення коштів на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей у 1993 - 1998 роках постановляю:

1. Затвердити Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України (додається).

2. Кабінету Міністрів України затвердити у місячний строк Положення про передачу у власність інвесторам частини побудованих на їх кошти житла, споруд соціально-побутового та іншого призначення.

3. Стаття 3 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 31.05.95 р. N 405/95)

4. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, місцевим державним адміністраціям не допускати будь-яких удержань жилої площі, побудованої на кошти інвесторів для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, крім частини житла, що необхідна для забезпечення громадян, які фактично відселяються з місць забудови.

5. Рекомендувати місцевим Радам народних депутатів безперешкодно виділяти земельні ділянки під будівництво житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей.

6. Установити, що кошти інвесторів використовуються виключно на спорудження жилих будинків і внутрішньоквартальних інженерних комунікацій до них.

Інвестори беруть участь у фінансуванні будівництва загальноміських інженерних комунікацій і об'єктів соціально-побутового призначення, комплексної забудови населених пунктів у загальному обсязі не більш як 10 відсотків кошторисної вартості будівництва житла.

(стаття 6 в редакції Указу
 Президента України від 06.12.96 р. N 1166/96)

7. Цей Указ набуває чинності з дня його підписання.

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК 

м. Київ 
1 липня 1993 року
N 240/93

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 липня 1993 року N 240/93

ПОЛОЖЕННЯ
 про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України

1. Джерелами інвестування будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей є:

1) кошти українських та іноземних юридичних і фізичних осіб (інвесторів), вкладені у будівництво та придбання жилих будинків, у спорудження інженерних комунікацій, зведення споруд соціально-побутового та торговельного призначення;

2) пайові внески інвесторів у будівництво разом з житлом споруд соціально-побутового, торговельного та іншого призначення;

3) кредитні позики під житлове будівництво від українських та іноземних інвесторів;

4) внески або благодійні пожертвування приватних осіб, організацій на житлове будівництво;

5) інші джерела інвестування, встановлені законодавством України.

2. Взаємовідносини між учасником інвестиційної діяльності (Міністерство оборони України) та інвесторами здійснюються на підставі угод (контрактів).

В угоді (контракті) обумовлюється використання інвестиційних коштів виключно на вирішення житлової проблеми військовослужбовців шляхом:

будівництва силами українських або іноземних будівельних організацій (фірм) жилих містечок (кварталів, будинків) на умовах здачі житла "під ключ" у комплексі з інженерними комунікаціями та спорудами соціально-побутової та торговельної інфраструктури;

купівлі квартир або будинків у Рад народних депутатів, підприємств і організацій різних форм власності та громадян.

Для управління інвестиціями в угоді може передбачатися створення спеціального органу.

3. Погашення інвестицій інвесторам, зазначеним у підпункті 1 пункту 1 цього Положення, виконується шляхом набуття ними у власність до 35 відсотків від загальної площі побудованого на інвестиційні кошти житла, а також збудованих за їх кошти споруд соціально-побутового і торговельного призначення.

У разі передачі інвесторам у власність місцевих Рад народних депутатів безкоштовно споруд освітніх, дитячих та медичних закладів частка житла, яку він набуває у власність, може бути підвищена до 40 відсотків.

Порядок погашення інвестицій іншим інвесторам обумовлюється угодою (контрактом).

Дозволити замовникам будівництва - міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади, які мають військові формування, в окремих випадках збільшувати частку житла, яка передається у власність інвестора, до 50 відсотків.

(пункт 3 доповнено абзацом четвертим згідно з
Указом Президента України від 05.04.94 р. N 136/94)

4. Передача у власність інвесторам житла, споруд соціально-побутового призначення здійснюється після введення в експлуатацію об'єктів та їх реєстрації в органах технічної інвентаризації.

При цьому на вартість частини житла, що передається у власність інвестору, переносяться суми інвестицій, використані на будівництво жилих будинків та загальноміських інженерних комунікацій, об'єктів соціально-побутового призначення, а також на комплексну забудову населених пунктів у розмірі, встановленому частиною другою статті 6 Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240 "Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей".

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 06.12.96 р. N 1166/96)

Право власності у інвестора на обумовлені в угоді об'єкти виникає з моменту одержання в установленому порядку свідоцтва про право власності в Бюро технічної інвентаризації.

Для видачі свідоцтва до Бюро технічної інвентаризації подаються документи, перелік який визначається законодавством України. Видача свідоцтва про право власності здійснюється в строк не більш як два місяці з моменту одержання всіх необхідних документів.

(абзац перший пункту 4 замінено абзацами першим - четвертим згідно з
Указом Президента України від 19.01.94 р. N 13/94,
у зв'язку з цим абзац другий пункту 4 вважати абзацом п'ятим)

Надання інвесторам земельних ділянок, зайнятих під зазначені споруди, здійснюється відповідно до земельного законодавства України. Інвестори - іноземні громадяни в разі передачі їм у власність житла, споруд соціально-побутового та торговельного призначення одержують земельні ділянки, зайняті цими спорудами, у довгострокове користування в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

5. Житло, побудоване за рахунок інвестицій, крім житла, переданого інвесторам відповідно до пункту 3 цього Положення, становить загальнодержавну власність і перебуває у віданні Міністерства оборони України.

6. Порядок проектування, будівництва та здачі об'єктів, побудованих за рахунок інвестицій, встановлюється Положенням, що затверджується Міністерством оборони України.

____________ 

Опрос