Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О неотложных мерах по обеспечению стабильной эпизоотической ситуации в Украине

Президент Украины
Указ Президента от 22.03.2001 № 192/2001

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні

У зв'язку зі значним погіршенням епізоотичної ситуації в країнах Європи та з метою запобігання занесенню збудників небезпечних інфекційних хвороб тварин на територію України з територій інших держав постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити програму виробництва вітчизняних засобів захисту тварин на основі сучасних технологій та забезпечення підприємств, установ і організацій, які належать до системи державної ветеринарної медицини, засобами ветеринарної медицини на 2001 - 2005 роки;

2) у тримісячний строк:

а) визначити механізм координації діяльності органів державної ветеринарної медицини та державної санітарно-епідеміологічної служби у питаннях профілактики хвороб, спільних для тварин і людей;

б) визначити порядок відшкодування матеріальних збитків особам, які постраждали внаслідок введення карантинного режиму для тварин або у зв'язку з проведенням робіт, спрямованих на ліквідацію та профілактику карантинних хвороб тварин;

в) подати до Верховної Ради України пропозиції щодо:

внесення змін до Законів України "Про ветеринарну медицину" та "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину" стосовно підвищення ефективності державного ветеринарного контролю, зокрема при ввезенні, зберіганні, переробці та реалізації сировини, харчових продуктів, іншої продукції тваринного походження, а також підвищення відповідальності юридичних та фізичних осіб за порушення законодавства про ветеринарну медицину;

запровадження обов'язкового державного страхування великої рогатої худоби незалежно від її віку;

3) здійснити заходи щодо проведення паспортизації та ідентифікації великої рогатої худоби, а також запровадження єдиної загальнодержавної нумерації цієї худоби незалежно від її віку;

4) забезпечити фінансування у повному обсязі проти епізоотичних заходів, спрямованих на стабілізацію епізоотичної ситуації в Україні;

5) розглянути питання щодо створення спеціального фонду для фінансування невідкладних протиепізоотичних заходів, у тому числі профілактики карантинних хвороб тварин та боротьби з цими хворобами;

6) активізувати роботу з укладання міжнародних договорів України в галузі ветеринарної медицини.

2. Міністерству аграрної політики України:

1) не допускати ввезення на територію України тварин, сировини, харчових продуктів, іншої продукції тваринного походження без попереднього вивчення епізоотичної ситуації у країнах або регіонах, з яких їх ввезено, та відповідного висновку органів державної ветеринарної медицини;

2) запровадити здійснення постійного моніторингу проявів найнебезпечніших інфекційних хвороб тварин;

3) вирішити у тримісячний строк разом з Українською академією аграрних наук питання щодо створення на базі науково-дослідних установ центрів з вивчення найнебезпечніших інфекційних хвороб тварин, проблем їх профілактики, діагностики та лікування;

4) вжити у тримісячний строк разом з Державним комітетом статистики України та Державною митною службою України заходів щодо вдосконалення обліку худоби, яку ввезено на територію України з територій інших держав, та худоби, яку переміщують транзитом через територію України;

5) організовувати за участю Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України проведення в установленому порядку систематичних перевірок місць зберігання і реалізації тварин, сировини, харчових продуктів, іншої продукції тваринного походження з метою виявлення фактів, що свідчать про порушення законодавства про ветеринарну медицину, про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини, про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, та вживати передбачених законодавством заходів для запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин, усунення порушень і притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності;

6) організувати разом з Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями оперативне та об'єктивне інформування населення про епізоотичну ситуацію в Україні та окремих її регіонах, а також висвітлення в засобах масової інформації ходу реалізації заходів, передбачених цим Указом, інших заходів, спрямованих на забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя.

3. Державній митній службі України, Службі безпеки України вжити заходів щодо активізації боротьби з контрабандою тварин, сировини, харчових продуктів, іншої продукції тваринного походження, а також посилити контроль за додержанням правил їх митного оформлення.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

здійснити на відповідній території в межах своєї компетенції комплекс заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням тварин та епізоотіям, зменшення втрат поголів'я худоби від хвороб, падежу, а також недопущення зниження якості сировини, харчових продуктів, іншої продукції тваринного походження;

постійно надавати органам державної ветеринарної медицини організаційну, матеріально-технічну та іншу підтримку при здійсненні ними державного ветеринарного контролю;

ужити в межах своїх повноважень заходів щодо підвищення рівня захисту прав споживачів сировини, харчових продуктів, іншої продукції тваринного походження.

5. Покласти на Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо недопущення занесення на територію України з територій інших держав збудників небезпечних інфекційних хвороб тварин та здійснення інших заходів, передбачених цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
22 березня 2001 року
N 192/2001
 

  

Опрос