Идет загрузка документа (488 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном плане действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство"

Президент Украины
План, Указ Президента от 12.03.2012 № 187/2012
действует с 12.03.2012

УКАЗ
Президента України

Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", постановляю:

1. Затвердити Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (додається).

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, забезпечити:

виконання передбачених Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Національний план) заходів у встановлені ним строки;

проведення за участю наукових установ, експертів широкої роз'яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

3. Кабінету Міністрів України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів, передбачених Національним планом.

4. Прем'єр-міністрові України:

інформувати щомісяця до 15 числа про стан виконання заходів, передбачених Національним планом;

вносити за пропозицією керівників напрямів реформ подання про зняття заходів з контролю разом з інформацією, що підтверджує їх повне виконання, та в разі потреби - подання про перенесення строку виконання заходів разом із обгрунтованими пропозиціями щодо визначення нового строку їх виконання.

5. Запропонувати Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання відповідних заходів Національного плану.

6. Заходи Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504, виконання яких триває і які не передбачені Національним планом, затвердженим цим Указом, виконуються:

заходи із супроводження у Верховній Раді України законопроектів, передбачених Національним планом дій на 2011 рік, - до прийняття Верховною Радою України законів із відповідних питань;

інші заходи - протягом першого кварталу 2012 року.

Кабінету Міністрів України забезпечити виконання заходів відповідно до частини першої цієї статті.

7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на керівника Координаційного центру з упровадження економічних реформ.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 березня 2012 року
N 187/2012

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

N з/п

Мета

Зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

I. Реформа державних фінансів

Стабілізація дефіциту державного бюджету та оптимізація державного боргу

1

Підвищення ефективності управління державним та місцевим боргом

1.1. Удосконалення системи управління державним боргом

 

 

Проведення активних операцій з державним боргом на ринку

Проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішніх державних позик із попереднім оголошенням мінімального обсягу реалізації облігацій за ринковими цінами

Впровадження дієвої системи контролю за обсягом місцевого боргу та місцевих гарантій, яка охоплює місцеві бюджети (внесення у реєстр 100 % місцевих запозичень і місцевих гарантій)

1.1.1. Затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012 - 2014 роки, передбачивши визначення кількісних орієнтирів управління державним боргом

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

березень

1.1.2. Запровадження з метою економії бюджетних коштів на обслуговування державного боргу системи контролю ризиків, пов'язаних з управлінням державним боргом

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

березень

1.1.3. Затвердження плану заходів із розвитку внутрішнього первинного ринку державних цінних паперів України та забезпечення його виконання

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

травень

1.2. Запровадження реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій (місцеві бюджети)

Мінфін України

червень

1.3. Удосконалення порядку здійснення місцевих запозичень з метою підвищення прозорості та ефективності запозичень

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

червень

1.4. Запровадження системи управління ризиками, пов'язаними з місцевим боргом та наданням місцевих гарантій

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

липень

Підвищення ефективності державних видатків

2

Впорядкування здійснення "квазіфіскальних операцій"

2.1. Встановлення переліку "квазіфіскальних операцій", запровадження оцінки можливого впливу таких операцій на показники бюджету та визначення відповідальних за проведення такої оцінки

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

червень

Проведення оцінки можливого впливу "квазіфіскальних операцій" на бюджетні показники, що плануються на 2013 рік і прогнозуються на 2014 - 2015 роки, та подання їх до Верховної Ради України разом із проектом Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік

3

Підвищення якості капітального бюджетування

3.1. Запровадження механізму державної реєстрації інвестиційних проектів/проектних (інвестиційних) пропозицій, які потребують державної підтримки та проведення оцінки їх економічної ефективності

 

 

Внесення до державного реєстру інвестиційних проектів/проектних пропозицій, які потребують державної підтримки, 100 % інвестиційних проектів/проектних пропозицій, які потребують державної підтримки

3.1.1. Визначення порядку формування та ведення державного реєстру інвестиційних проектів/проектних пропозицій, які потребують державної підтримки, а також порядку проведення оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів/проектних пропозицій, які потребують державної підтримки

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

липень

3.1.2. Запровадження державного реєстру інвестиційних проектів/проектних (інвестиційних) пропозицій, які потребують державної підтримки

Мінекономрозвитку України

вересень

 

Удосконалення управління державними фінансами

4

Запровадження ефективного державного стратегічного планування та середньострокового бюджетного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів

4.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо затвердження Кабінетом Міністрів України в межах граничних сум середньострокового прогнозу бюджету планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених з урахуванням прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, з визначенням очікуваних результатів діяльності міністерств

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

березень

Затвердження Кабінетом Міністрів України планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених з урахуванням прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік на основі затверджених Кабінетом Міністрів України планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Зменшення не менше ніж на 20 % порівняно з 2011 роком кількості державних цільових програм

4.2. Нормативне забезпечення вдосконалення середньострокового бюджетного прогнозування

 

 

4.2.1. Схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 - 2014 роки

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

березень

4.2.2. Затвердження Методичних рекомендацій головним розпорядникам бюджетних коштів щодо розрахунку видатків та надання кредитів на середньострокову перспективу

Мінфін України

червень

4.2.3. Удосконалення Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим

Мінекономрозвитку України

липень

4.2.4. Затвердження планів міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених в межах прогнозних показників, визначених у Прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Прем'єр-міністр України, державні органи, що визначаються головними розпорядниками коштів державного бюджету

вересень

4.2.5. Скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади

квітень

5

Удосконалення системи управління державними фінансами

5.1. Затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі економіки на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору економіки з метою забезпечення єдиних підходів до визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат суб'єктами державного сектору економіки

Мінфін України

листопад

Затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі економіки

Посилення фінансової та фіскальної дисципліни

6

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу та Світової організації торгівлі

6.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання з урахуванням вимог ЄС і СОТ, передбачивши проведення інвентаризації програм державної допомоги суб'єктам господарювання та створення реєстру таких програм, проведення їх дальшого моніторингу та оцінки з метою унеможливлення негативного впливу на конкурентне ринкове середовище

Прем'єр-міністр України,
Антимонопольний комітет України

серпень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 6.1

7

Запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стандартів Європейського Союзу

7.1. Забезпечення функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
центральні органи виконавчої влади

березень

Забезпечення функціонування в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади підрозділів внутрішнього аудиту

8

Компенсація інфляційного впливу на розмір податків

8.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно індексації абсолютних (специфічних) ставок податків з урахуванням індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
ДПС України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 8.1

9

Забезпечення ефективного справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

9.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальної площі об'єкта житлової нерухомості

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
ДПС України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 9.1

9.2. Визначення порядку надання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, органам державної податкової служби інформації, необхідної для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
ДПС України

травень

Забезпечення необхідної інформаційної бази для ефективного адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

10

Забезпечення ефективного обміну даними та гармонізація баз даних державних органів, які ведуть облік фізичних і юридичних осіб, а також об'єктів оподаткування

10.1. Нормативне забезпечення функціональної інтеграції інформаційних ресурсів державних органів, які ведуть облік фізичних і юридичних осіб, а також об'єктів оподаткування, надання Державній податковій службі України інформації, необхідної для здійснення її повноважень

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
МВС України,
Мінагрополітики України,
Міненерговугілля України,
Укрдержреєстр,
Пенсійний фонд України,
ДМС України,
Держземагентство України,
ДПС України,
Держмитслужба України

вересень

Прийняття нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 10.1

Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин

11

Створення ефективної системи стратегічного планування регіонального розвитку

11.1. Удосконалення системи управління регіональним розвитком

 

 

Затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Укладення між Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування угод щодо регіонального розвитку з питань реалізації міжрегіональних проектів загальнодержавного значення

11.1.1. Затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року з урахуванням стандартів Європейського Союзу

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

11.2. Створення дієвого механізму узгодження галузевих та секторальних програм розвитку регіонів зі стратегічними завданнями державної політики регіонального розвитку

 

 

11.2.1. Визначення порядку узгодження галузевих пріоритетів розвитку регіонів зі стратегічними завданнями державної політики регіонального розвитку

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

серпень

11.2.2. Удосконалення механізму підготовки та укладання угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та відповідними органами місцевого самоврядування, зокрема запровадження таких угод з питань реалізації міжрегіональних проектів загальнодержавного значення

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

серпень

12

Запровадження сучасних підходів та фінансових інструментів підтримки регіонального розвитку

12.1. Нормативне забезпечення механізмів реалізації проектів регіонального розвитку через державний фонд регіонального розвитку, зокрема:
- визначення з урахуванням специфіки територій та населених пунктів і участі місцевих бюджетів у реалізації відповідних інвестиційних проектів критеріїв та механізмів розподілу коштів фонду для забезпечення відповідності середньо- та довгострокових інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів, пріоритетам, стратегічним цілям і напрямам розвитку держави, окремих сфер, видів економічної діяльності та адміністративно-територіальних одиниць, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку і регіональних стратегіях розвитку;
- створення системи прозорого відбору і оцінки проектів регіонального розвитку, які потребують державної підтримки

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

травень

Урахування у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік механізму фінансування проектів, спрямованих на розвиток регіонів, за рахунок коштів державного бюджету виключно через державний фонд регіонального розвитку

Відбір проектів регіонального розвитку для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за новоствореною системою

Фінансування субвенцій, що передбачають капітальні видатки, через державний фонд регіонального розвитку

13

Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

13.1. Запровадження елементів програмно-цільового методу бюджетування та середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів

 

 

Застосування елементів програмно-цільового методу при формуванні не менше 200 обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення

Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів - учасників експерименту

Внесення змін до програмного забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом

13.1.1. Затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах - учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу

Мінфін України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

березень

13.1.2. Затвердження методики здійснення моніторингу виконання бюджетних програм, проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів - учасників експерименту із запровадження програмно-цільового методу

Мінфін України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

березень

13.1.3. Удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом

Мінфін України,
Казначейство України

жовтень

13.1.4. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів з урахуванням результатів експерименту

Мінфін України

листопад

13.1.5. Дослідна експлуатація програмного забезпечення в частині планування та казначейського обслуговування місцевих бюджетів при запровадженні програмно-цільового методу

Мінфін України,
Казначейство України,
місцеві державні адміністрації регіонів - учасників експерименту

листопад

13.2. Спрощення процедури казначейського обслуговування місцевих бюджетів шляхом зменшення документообігу при здійсненні казначейських операцій

Мінфін України,
Казначейство України

травень

14

Забезпечення справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами

14.1. Перегляд нормативно-правових актів, що встановлюють штатні нормативи при здійсненні видатків бюджетними установами, у тому числі у сферах:

 

 

Оновлення штатних нормативів у сферах охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту

охорони здоров'я

МОЗ України

жовтень

освіти

МОНмолодьспорт України

культури

Мінкультури України

спорту та молоді

МОНмолодьспорт України

сім'ї та дітей

Мінсоцполітики України

14.2. Встановлення соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, у тому числі у сферах:

 

 

Прийняття соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості у сферах охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту

охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінфін України

серпень

освіти

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Мінфін України

спорту та молоді

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Мінфін України

культури

Прем'єр-міністр України,
Мінкультури України,
Мінфін України

соціального захисту та соціального забезпечення, сім'ї та дітей

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України

14.3. Удосконалення механізму розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

вересень

Розроблення показників проекту Державного бюджету України на 2013 рік відповідно до вдосконаленого механізму розподілу трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам

15

Підвищення ефективності фінансової та ресурсної забезпеченості громад

15.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про фінансово-організаційну кооперацію на місцевому рівні щодо створення стимулів та механізмів об'єднання фінансових та інших ресурсів різних місцевих бюджетів з метою розв'язання спільних проблем соціально-економічного розвитку територій

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

серпень

Прийняття Закону України про фінансово-організаційну кооперацію на місцевому рівні

II. Реформа фінансового сектору

Утримання низького рівня інфляції

16

Підтримка цінової стабільності в державі

16.1. Проведення узгодженої політики Національного банку України і Кабінету Міністрів України щодо досягнення прогнозованого рівня інфляції

Національний банк України (за згодою),
Прем'єр-міністр України

протягом року

Виконання спільного плану Кабінету Міністрів України і Національного банку України щодо переходу до режиму грошово-кредитної політики, який базується на ціновій стабільності

Досягнення прогнозованого на 2012 рік рівня інфляції

16.2. Поступове підвищення дієвості використання процентної ставки як основного інструменту монетарної політики та гнучке управління обмінним курсом національної валюти

Національний банк України (за згодою)

постійно

Узгодження офіційного курсу гривні з її ринковими котируваннями

16.2.1. Запровадження на біржовому ринку моделі "гарантованих розрахунків" за договорами купівлі-продажу державних цінних паперів із попереднім резервуванням цінних паперів, що пропонуються до продажу, та грошових коштів потенційних покупців

Національний банк України (за згодою), НКЦПФР

червень

Забезпечення учасникам ринку державних цінних паперів доступу до сучасних технологій, що базуються на нетингових розрахунках за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі до інтернет-трейдингу

Підвищення стабільності та рівня капіталізації фінансової системи

17

Зниження ризиків фінансової системи

17.1. Створення нових інструментів зниження валютних ризиків

 

 

 

17.1.1. Поступове запровадження валютних деривативів на міжбанківському валютному ринку України з урахуванням стану розвитку економіки держави, а також необхідності забезпечення збалансованості валютного ринку

Національний банк України (за згодою),
НКЦПФР

протягом року

Удосконалення законодавства з питань валютного регулювання та запровадження нових інструментів зниження валютних ризиків

17.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України

Прем'єр-міністр України,
Національний банк України (за згодою)

грудень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 17.2

17.3. Створення умов для підвищення надійності кредитного аналізу платоспроможності позичальників і забезпеченості кредитів (надання фінансово-кредитним установам можливості перевіряти достовірність поданих документів потенційних позичальників), у тому числі шляхом забезпечення доступу до інформації про таких позичальників, що міститься у відповідних базах даних органів державної влади (відповідно до компетенції)

Мін'юст України,
Мінфін України,
Національний банк України (за згодою),
Нацкомфінпослуг

червень

Запровадження механізмів доступу фінансово-кредитних установ до інформації про потенційних позичальників

17.4. Запровадження формування банками резервів за активними операціями з урахуванням положень міжнародних стандартів фінансової звітності та принципів Базельського комітету з банківського нагляду

Національний банк України (за згодою)

грудень

Впровадження в банківських установах міжнародних стандартів з оцінки кредитних ризиків банків

17.5. Запровадження удосконалених правил та підходів щодо:
- достатності капіталу та рівня ліквідності банків;
- оцінки кредитних ризиків банків

Національний банк України (за згодою)

грудень

Здійснення банками розрахунку економічних нормативів та резервів за кредитними операціями за вдосконаленими правилами

18

Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

18.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності акціонерних товариств, передбачивши, зокрема:
- удосконалення механізму викупу акцій у дрібних (міноритарних) акціонерів;
- визначення процедури прийняття рішень акціонерами шляхом заочного голосування (опитування)

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 18.1

19

Забезпечення виходу держави з капіталу банків, у капіталізації яких взяла участь держава, а також забезпечення діяльності санаційного банку з метою повернення коштів Державного бюджету України, спрямованих державою на участь у капіталізації банків

19.1. Видання актів на виконання Закону України про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

у 6-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Видання актів, зазначених у підпункті 19.1

19.2. Відбір у встановленому порядку радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Мінфін України

у 6-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Укладення договору про надання послуг радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

19.3. Прийняття рішень про продаж пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

у 12-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Прийняття рішень про продаж пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава

19.4. Забезпечення належного функціонування публічного акціонерного товариства "Родовід банк" як санаційного банку

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Національний банк України (за згодою)

червень

Забезпечення належного функціонування публічного акціонерного товариства "Родовід банк" як санаційного банку

Передача до санаційного банку проблемних активів банків, у капіталізації яких взяла участь держава

Збільшення обсягу надання фінансових послуг, відновлення кредитування економіки з одночасним зниженням рівня ризиків фінансової системи

20

Забезпечення повноцінного функціонування бюро кредитних історій

20.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності бюро кредитних історій, в якому, зокрема, передбачити обмін інформацією між бюро кредитних історій, фінансовими установами та державними органами

Національний банк України (за згодою),
Мін'юст України,
Мінфін України,
Нацкомфінпослуг

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 20.1

21

Удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб

21.1. Видання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб актів, необхідних для безумовного виконання Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

у 6-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Закріплення за Фондом гарантування вкладів фізичних осіб функції виведення з ринку банківських послуг неплатоспроможних банків

21.2. Укладення договору про співпрацю та обмін інформацією між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,
Національний банк України (за згодою)

Зростання і розвиток фондового ринку та ринку фінансових послуг

22

Поліпшення координації діяльності регуляторних органів фінансового сектору з метою проведення моніторингу системних фінансових ризиків

22.1. Створення групи високого рівня для опрацювання питань щодо:
- макропруденційного нагляду за фінансовими установами і відстеження системних фінансових ризиків;
- узгодження і формування єдиної державної фінансової політики;
- забезпечення регулярних комунікацій між державними органами, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику, а також здійснюють підготовку пропозицій щодо її формування

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Національний банк України (за згодою),
НКЦПФР,
Нацкомфінпослуг

травень

Запровадження механізму забезпечення формування узгодженої державної фінансової політики регуляторними органами фінансового сектору

23

Підвищення рівня капіталізації страхових компаній, запровадження принципів страхового нагляду відповідно до стандартів Міжнародної асоціації органів страхового нагляду, створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

23.1. Забезпечення гармонізації нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності страхових компаній з Директивою 2009/138/ЄС "Платоспроможність II", зокрема в частині встановлення вимог щодо платоспроможності, звітності та системи розкриття інформації, системи управління страхових компаній, перегляду повноважень регулятора

Прем'єр-міністр України,
Нацкомфінпослуг

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 23.1

23.2. Забезпечення створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

Прем'єр-міністр України,
Нацкомфінпослуг

грудень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 23.2

24

Розвиток системи кредитної кооперації

24.1 Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації, передбачивши, зокрема:
- запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків;
- удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок, у тому числі шляхом надання Національному банку України права здійснення пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення;
- запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок із ринку фінансових послуг;
- запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок з метою підтримання фінансової стабільності кредитних спілок та забезпечення дотримання ними правил поведінки на ринку фінансових послуг;
- створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної кооперації, у тому числі кооперативних банків та об'єднаних кредитних спілок, а також сервісної інфраструктури ринку кредитних спілок

Національний банк України (за згодою),
Нацкомфінпослуг

вересень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 24.1

25

Стимулювання збільшення обсягів операцій в організованому сегменті фондового ринку

25.1. Продаж на фондових біржах пакетів акцій, які належать державі, у розмірі менш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства

Фонд державного майна України

протягом року

Забезпечення розміщення акцій, зазначених у підпункті 25.1, серед необмеженого кола інвесторів

25.2. Підвищення використання потенціалу біржового ринку шляхом стимулювання публічного розміщення цінних паперів на українських фондових біржах, у тому числі стимулювання обігу цінних паперів іноземних емітентів, що мають активи в Україні та торгівля цінними паперами яких здійснюється на іноземних біржах, через врегулювання питань допуску цінних паперів таких іноземних емітентів на український ринок та обігу зазначених цінних паперів на українських фондових біржах

НКЦПФР

травень

Створення сприятливих умов для публічного розміщення цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, на українських біржах

протягом року

Розміщення на українських біржах цінних паперів іноземних емітентів

25.3. Створення сприятливих умов для обігу на українських фондових біржах цінних паперів іноземних емітентів, що мають активи в Україні та торгівля цінними паперами яких здійснюється на іноземних біржах

Національний банк України (за згодою)

травень

Внесення відповідних змін до законодавства

25.3.1. Скасування індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій з цінними паперами, що допущені до обігу на території України

25.3.2. Скасування обмежень, що застосовуються до інвестиційних рахунків, при здійсненні операцій з цінними паперами, допущеними до обігу на території України

26

Удосконалення системи правового регулювання захисту прав власників боргових цінних паперів

26.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку ринку облігацій, передбачивши, зокрема:
- визначення поняття "корпоративні облігації", видів корпоративних облігацій (біржові, інфраструктурні, концесійні) та створення механізмів емісії таких облігацій;
- упровадження інституту загальних зборів власників корпоративних облігацій з наданням таким зборам, зокрема, прав погоджувати рішення емітента щодо операцій з його активами у випадку неналежного виконання емітентом своїх зобов'язань за такими облігаціями;
- урегулювання дій емітента і власників корпоративних облігацій у разі дефолту, реструктуризації боргу, конвертації облігацій

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР

грудень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 26.1

27

Модернізація процедури емісії цінних паперів

27.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів, передбачивши, зокрема:
- удосконалення форми звітності для приватних акціонерних товариств;
- спрощення процедур приватного розміщення акцій;
- посилення вимог до андеррайтерів;
- установлення механізму здійснення публічного розміщення цінних паперів за участю фондових бірж

Прем'єр-міністр України,
НКЦПФР

грудень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 27.1

III. Реформа медичного обслуговування

Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

28

Модернізація первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі - пілотні регіони)

28.1. Оснащення в пілотних регіонах закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу (амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів тощо), відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення за рахунок субвенції з державного бюджету та інших джерел

МОЗ України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

вересень

Повне оснащення 60 % закладів, зазначених у підпункті 28.1, відповідно до визначеної потреби

28.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження положення про електронний реєстр пацієнтів та плану заходів із створення електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах з урахуванням завдання щодо впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, передбаченого підпунктом 61.1

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
Мін'юст України,
Мінфін України,
НКРЗІ

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 28.2

28.3. Затвердження порядку ведення електронного реєстру пацієнтів, передбачивши процедуру уточнення списку прикріплених до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги осіб

МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
НКРЗІ

квітень

Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 28.3

28.4. Впровадження електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

вересень

Охоплення електронним реєстром пацієнтів не менше 80 % пацієнтів, які проживають у пілотних регіонах

28.5. Реалізація у пілотних регіонах нового фінансового механізму використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом запровадження укладання договорів про медичне обслуговування населення на 2012 рік

МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

березень

Укладення у пілотних регіонах 100 % договорів із центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

28.6. Укладання у пілотних регіонах договорів про медичне обслуговування населення на 2013 рік

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

грудень

Укладення у пілотних регіонах 100 % договорів із центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

28.7. Видання Кабінетом Міністрів України акта про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, в якому передбачити порядок визначення фонду оплати праці медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до кількості населення, що ними обслуговується, та порядку оплати праці таких працівників залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 28.7

28.8. Запровадження нових умов оплати праці медичних працівників залежно від обсягу та якості наданої медичної допомоги та видання відповідних методичних рекомендацій, у тому числі щодо роботи на першому етапі, в умовах підготовки і налаштування роботи електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах

МОЗ України,
Мінфін України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

квітень

Збільшення середньої заробітної плати медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги на 25 % порівняно з 2011 роком

28.9. Організація у пілотних регіонах проведення медичного огляду населення, прикріпленого до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

МОЗ України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

грудень

Охоплення у пілотних регіонах оглядом 100 % пацієнтів, що звернулися до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

28.10. Запровадження з використанням дистанційних методів (у тому числі через мережу Інтернет) нових програм із перепідготовки лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних для отримання спеціальності "лікар загальної практики - сімейний лікар"

МОЗ України,
МОНмолодьспорт України

квітень

Оптимізація у пілотних регіонах строку перепідготовки за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина"

28.11. Забезпечення у пілотних регіонах укомплектованості центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями

МОЗ України,
МОНмолодьспорт України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

грудень

Збільшення у пілотних регіонах укомплектованості посад у центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги не менше ніж на 15 %

28.12. Затвердження у пілотних регіонах регіональних програм "місцевих" стимулів для медичних працівників на 2012 рік

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

березень

Затвердження регіональних програм, зазначених у підпункті 28.12

28.13. Проведення у пілотних регіонах навчань (тренінгів) керівників та працівників фінансово-економічного профілю центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

МОЗ України,
Мінфін України,
МОНмолодьспорт України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

квітень

Проведення у пілотних регіонах навчань фахівців, зазначених у підпункті 28.13, відповідно до визначеної потреби

29

Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в пілотних регіонах

29.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку створення госпітальних округів

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

березень

Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.1

29.2. Затвердження порядку складання планів-схем госпітальних округів, включаючи підготовку плану перспективного розвитку закладів охорони здоров'я

МОЗ України

у місячний строк після видання акта Кабінету Міністрів України про порядок створення госпітальних округів

Видання акта Міністерства охорони здоров'я України з питань, зазначених у підпункті 29.2

29.3. Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах з урахуванням планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

листопад

Затвердження планів-схем госпітальних округів у пілотних регіонах

29.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо)

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

березень

Видання нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 29.4

29.5. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах

МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
Національна академія медичних наук України (за згодою),
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

липень

Подання до Міністерства охорони здоров'я України звітів за результатами інвентаризації

29.6. Визначення обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах, на підставі результатів інвентаризації, медичних потреб та обсягу надання медичної допомоги в межах госпітального округу

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

липень

Подання бюджетного запиту з урахуванням потреб у ресурсному забезпеченні закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах

29.7. Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров'я нового типу, що входять до складу госпітального округу

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

грудень

Створення у пілотних регіонах закладів охорони здоров'я нового типу

29.8. Проведення навчань (тренінгів) керівників та працівників фінансово-економічного профілю для забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, що входять до складу госпітального округу

МОЗ України,
Мінфін України,
МОНмолодьспорт України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

вересень

Проведення навчань (тренінгів) фахівців, зазначених у підпункті 29.8, відповідно до визначеної потреби

30

Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

30.1. Затвердження з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах, передбачивши, зокрема, створення у 2012 році у відповідних регіонах централізованих оперативно-диспетчерських служб

МОЗ України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

березень

Затвердження планів, зазначених у підпункті 30.1

30.2. Створення у кожному пілотному регіоні центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктів тимчасового базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги або станцій, підстанцій швидкої медичної допомоги

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

квітень

Завершення формування мережі екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах

30.3. Створення у кожному пілотному регіоні централізованої оперативно-диспетчерської служби для забезпечення діяльності системи надання екстреної медичної допомоги

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

липень

Створення і оснащення централізованої оперативно-диспетчерської служби у пілотних регіонах

30.4. Створення у пілотних регіонах умов для забезпечення прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у строк не більш як 20 хвилин

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

грудень

Збільшення у пілотних регіонах на 25 % кількості викликів, що виконані в межах нормативу прибуття

31

Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах

31.1. Визначення за результатами спеціалізації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, створення госпітальних округів, а також визначення з урахуванням медичних потреб у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають у пілотних регіонах третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (наявність приміщень, обладнання, кадрового потенціалу та обсяги фінансування)

МОЗ України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

грудень

Подання до Міністерства охорони здоров'я України звітів щодо необхідного ресурсного забезпечення закладів, зазначених у підпункті 31.1

31.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації високовартісного обладнання (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо) в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у пілотних регіонах

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
Національна академія медичних наук України (за згодою)

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 31.2

31.3. Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах

МОЗ України,
Мінінфраструктури України,
МОНмолодьспорт України,
Національна академія медичних наук України (за згодою),
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

липень

Подання до Міністерства охорони здоров'я України звітів за результатами інвентаризації, зазначеної у підпункті 31.3

Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)

32

Завершення реорганізації первинної медичної допомоги

32.1. Затвердження з урахуванням досвіду пілотних регіонів (зокрема щодо підготовки плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я) методичних рекомендацій стосовно модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу

МОЗ України

березень

Видання акта Міністерства охорони здоров'я України з питань, зазначених у підпункті 32.1

32.2. Затвердження з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, з визначенням кількості необхідних центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх штатної чисельності

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

березень

Затвердження планів, зазначених у підпункті 32.2

32.3. Моніторинг стану виконання регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та їх оцінка

МОЗ України

липень, грудень

Підготовка за результатами моніторингу звіту про виконання планів, зазначених у підпункті 32.3

32.4. Формування мережі центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

грудень

Виконання не менше ніж на 80 % регіонального плану, завдань з формування мережі центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

32.5. Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та підготовка пропозицій щодо вдосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів", у частині розрахунку видатків на охорону здоров'я

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

травень

Подання до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України пропозицій щодо обсягу фінансування центрів, зазначених у підпункті 32.5

33

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

33.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

квітень

Прийняття Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

33.2. Затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та підготовки плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я

МОЗ України

березень

Видання наказу Міністерства охорони здоров'я України, зазначеного у підпункті 33.2

33.3. Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров'я та уточнення проектів планів-схем госпітальних округів

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

грудень

Видання наказу Міністерства охорони здоров'я України, зазначеного у підпункті 33.3

34

Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги

34.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

березень

Прийняття Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

34.2. Затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення

МОЗ України

квітень

Видання наказу Міністерства охорони здоров'я України, зазначеного у підпункті 34.2

34.3. Проведення оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

липень

Підготовка за результатами проведеної оцінки стану надання екстреної медичної допомоги та її ресурсного забезпечення аналітичних звітів і пропозицій щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання екстреної медичної допомоги, та забезпечення внесення таких пропозицій на розгляд відповідних органів місцевого самоврядування

34.4. Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

у строк, визначений Законом України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

Затвердження регіональних планів розвитку системи екстреної медичної допомоги

35

Посилення кадрового забезпечення органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування медичного обслуговування

35.1. Проведення навчань (тренінгів) працівників управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим щодо роботи у нових умовах за напрямами:
- економіко-фінансова діяльність;
- кадрова політика, менеджмент та управління кадрами;
- організаційно-методична робота

МОЗ України,
Мінфін України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Севастопольська міська державні адміністрації

жовтень

Затвердження планів навчань (тренінгів) відповідних працівників та забезпечення їх виконання

Підвищення якості медичних послуг на загальнодержавному рівні

36

Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я

36.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо підняття престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров'я у сільській місцевості

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

вересень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 36.1

36.2. Затвердження перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" на період до 2015 року у розрізі регіонів

МОЗ України,
МОНмолодьспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

квітень

Затвердження перспективних планів підготовки та перепідготовки лікарів

36.3. Забезпечення виконання у 2012 році перспективного плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики - сімейних лікарів у пілотних регіонах

МОЗ України,
МОНмолодьспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

Забезпечення підготовки та перепідготовки запланованої кількості лікарів

37

Спрощення порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я

37.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" (стосовно приведення Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я у відповідність із Основами законодавства України про охорону здоров'я)

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

жовтень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 37.1

Підвищення ефективності державного фінансування

38

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

38.1. Запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів для сфери охорони здоров'я

 

 

 

38.1.1. Розроблення та затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Охорона здоров'я", зокрема бюджетних програм щодо фінансування первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

МОЗ України,
Мінфін України

березень

Видання спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України з питань, зазначених у підпункті 38.1.1

Затвердження бюджетних програм щодо фінансування первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

38.1.2. Залучення районних бюджетів та бюджетів міст в рамках реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я до запровадження елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі для сфери охорони здоров'я

Мінфін України,
МОЗ України,
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

травень

Залучення районних бюджетів та бюджетів міст пілотних регіонів до запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі для сфери охорони здоров'я

38.1.3. Проведення навчання фахівців системи охорони здоров'я в пілотних регіонах щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі для системи охорони здоров'я

Мінфін України,
МОЗ України

березень - вересень

Забезпечення навчання запланованої кількості фахівців

38.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну програму "Здоров'я 2020: український вимір"

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
МОНмолодьспорт України

травень

Прийняття Закону України про загальнодержавну програму "Здоров'я 2020: український вимір"

39

Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я

39.1. Оптимізація обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров'я

МОЗ України,
Держстат України

вересень

Скорочення на 25 % форм обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров'я

39.2. Проведення інвентаризації ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я, зокрема електронного обігу медичних форм

МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

квітень

Подання до Міністерства охорони здоров'я України звітів за результатами інвентаризації, зазначеної у підпункті 39.2

39.3. Запровадження у сфері охорони здоров'я системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм

МОЗ України,
Мін'юст України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

вересень

Запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров'я

Забезпечення якості та доступності лікарських засобів і виробів медичного призначення

40

Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення

40.1. Нормативне врегулювання питань забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення, передбачивши, зокрема:
- створення системи використання при закупівлях, в тому числі централізованих, лікарських засобів та виробів медичного призначення зареєстрованих цін на ці види продукції;
- запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби залежно від їх вартості;
- удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів (рецептурний відпуск);
- методи планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення на основі відповідних реєстрів;
- поступове впровадження відшкодування коштів на придбання окремих лікарських засобів та виробів медичного призначення (з урахуванням категорій населення, видів захворювань і переліку лікарських засобів, вартість яких може бути компенсована)

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

серпень

Видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпункті 40.1

41

Дерегуляція підприємницької діяльності у сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення

41.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо спрощення процедури державної реєстрації виробів медичного призначення

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

травень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 41.1

42

Запровадження в Україні чинних у Європейському Союзі вимог щодо належних фармацевтичних практик

42.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року N 376, щодо приведення його у відповідність із вимогами статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 42.1

42.2. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року N 902 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну", щодо унеможливлення обігу на території України неякісних лікарських засобів, зокрема тих, що виготовлені без дотримання умов належної виробничої практики

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України

липень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 42.2

43

Підвищення ефективності лабораторного контролю

43.1. Дооснащення лабораторій територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів відповідно до вимог керівного документа Всесвітньої організації охорони здоров'я QAS/09.296 Rev.1 та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я

МОЗ України

листопад

Забезпечення дооснащення лабораторій відповідно до обгрунтованих потреб

IV. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери

Удосконалення системи управління освітою

44

Здійснення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти

44.1 Видання нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України про вищу освіту

 

 

 

44.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження порядку розроблення стандартів вищої освіти нового покоління, з урахуванням практик стандартизації вищої освіти в Європейському просторі

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про вищу освіту

Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 44.1.1

44.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розпорядження вищими навчальними закладами коштами за принципом фінансової самостійності

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

 

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 44.1.2

44.1.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо вдосконалення системи післядипломної освіти та визначення шляхів її розвитку

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

 

Розроблення 30 сучасних навчальних програм післядипломної освіти

44.1.4. Продовження формування єдиного освітнього простору шляхом передачі (з урахуванням специфіки підготовки фахівців) в управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

грудень

Передача в управління Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України 90 % вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади

44.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження порядку проведення конкурсу на розміщення державного замовлення з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта), передбачивши, зокрема:
- проведення конкурсу освітньо-професійних програм вищих, професійно-технічних навчальних закладів;
- включення до складу конкурсної комісії представників роботодавців, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
- визначення критеріями конкурсного відбору:
а) фактичного відсотка працевлаштування студентів (учнів, слухачів), випускників вищого, професійно-технічного навчального закладу за відповідними спеціальностями, професіями;
б) потреб регіональних ринків праці у фахівцях окремих спеціальностей, підготовку яких здійснює вищий, професійно-технічний навчальний заклад;
в) вартості послуг вищого, професійно-технічного навчального закладу з підготовки одного робітника, фахівця, наукового, науково-педагогічного працівника, послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за напрямами і спеціальностями, професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
г) рівня підготовки вищим, професійно-технічним, навчальним закладом фахівців окремих спеціальностей за оцінкою роботодавців, за оцінкою незалежного рейтингу вищих навчальних закладів

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Мінекономрозвитку України

травень

Проведення у 2013 році конкурсу на розміщення державного замовлення з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб на основі акта, зазначеного у підпункті 44.2

44.3. Видання Кабінетом Міністрів України актів про внесення змін до Положення про Державну акредитаційну комісію та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, передбачивши, зокрема, удосконалення діяльності Державної акредитаційної комісії, проведення її засідань не рідше одного разу на місяць, спрощення процедури ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 44.3

Проведення засідань Державної акредитаційної комісії на підставі оновленого Положення про Державну акредитаційну комісію

45

Модернізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти

45.1. Модернізація мережі навчальних закладів

 

 

 

45.1.1. Затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

червень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 45.1.1

45.1.2. Затвердження регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

листопад

Затвердження регіональних планів, зазначених у підпункті 45.1.2

45.1.3. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів

МОНмолодьспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

березень - грудень

Улаштування до дошкільних навчальних закладів додатково не менше 35 тисяч дітей дошкільного віку

Створення 90 альтернативних дошкільних навчальних закладів

45.1.4. Утворення укрупнених регіональних вищих навчальних закладів державної форми власності

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

березень - грудень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 45.1.4

45.2. Сприяння впровадженню національної системи рейтингового оцінювання діяльності навчальних закладів з метою стимулювання підвищення якості вищої освіти, її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і ринку праці та участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів

МОНмолодьспорт України

протягом року

Забезпечення необхідною інформацією для впровадження національної системи рейтингового оцінювання

46

Удосконалення фінансування навчальних закладів

46.1. Удосконалення фінансування навчальних закладів

 

 

Розроблення показників проекту Державного бюджету України на 2013 рік з державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) відповідно до методики та підходів, зазначених у підпунктах 46.1.1, 46.1.2

46.1.1. Затвердження Кабінетом Міністрів України концепції переходу від узагальнених підходів у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) до формування державного замовлення на основі цільового підходу та прогнозу потреб ринку праці

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

червень

46.1.2. Розроблення спільною робочою групою та затвердження методики розрахунків вартості підготовки одного фахівця з вищою освітою, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, професій

МОНмолодьспорт України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України

червень

Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

47

Впровадження Національної рамки кваліфікацій

47.1 Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

 

 

Приведення Національної рамки кваліфікацій у відповідність із Європейською рамкою кваліфікацій

Затвердження плану впровадження Національної рамки кваліфікацій

47.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо приведення Національної рамки кваліфікацій у відповідність із Європейською рамкою кваліфікації

МОНмолодьспорт України

березень

47.1.2. Розроблення та затвердження плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій

МОНмолодьспорт України

травень

48

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту

48.1. Реалізація Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

МОНмолодьспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

Оволодіння навичками інформаційно-комунікаційних технологій 100 % педагогічних працівників

Забезпечення комп'ютерними класами не менше 20 % загальноосвітніх навчальних закладів, охоплених Державною програмою, зазначеною у підпункті 48.1

48.2. Розміщення у мережі Інтернет довідкової інформації про дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади для допомоги Інтернет-користувачам у пошуку необхідної інформації

МОНмолодьспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

Розміщення інформації, зазначеної у підпункті 48.2, не менше ніж на двох веб-порталах

49

Впровадження державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти

49.1. Затвердження нових навчальних програм для базової, старшої та вищої школи загальноосвітніх навчальних закладів, оптимізація кількості предметів

МОНмолодьспорт України

травень

Скорочення на 15 % змісту навчальних програм за предметами для початкової, основної та вищої школи

50

Створення сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти

50.1. Затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти

 

 

Затвердження 60 нових державних стандартів професійно-технічної освіти

50.1.1. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення нових стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій

МОНмолодьспорт України

квітень

50.1.2. Розроблення за участю роботодавців та затвердження стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій європейського зразка

МОНмолодьспорт України,
Мінсоцполітики України

жовтень

51

Створення сучасних державних стандартів вищої освіти

51.1. Затвердження державних стандартів вищої освіти

 

 

Затвердження 15 нових державних стандартів вищої освіти

51.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку розроблення стандартів вищої освіти

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

квітень

51.1.2. Затвердження державних стандартів вищої освіти європейського зразка з урахуванням пропозицій роботодавців

МОНмолодьспорт України

жовтень

52

Удосконалення системи професійного розвитку педагогічних працівників

52.1. Запровадження курсів професійного розвитку для педагогічних працівників

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

вересень

Забезпечення навчання більше ніж 4000 педагогічних працівників на курсах професійного розвитку

52.2. Удосконалення системи навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів (у тому числі мотивації працівників) шляхом розповсюдження кращих практик викладання

 

 

Запровадження нових форм, методів, моделі організації виховного процесу, поширення кращого досвіду роботи у сфері освіти

Створення групи з 80 консультантів з питань професійного розвитку працівників навчальних закладів

Проведення групою консультантів з питань професійного розвитку тренінгів для більш як 1600 працівників навчальних закладів

52.2.1. Формування на основі конкурсу групи консультантів з питань професійного розвитку працівників навчальних закладів

МОНмолодьспорт України

березень

52.2.2. Розроблення та запровадження програми навчання та професійного розвитку працівників навчальних закладів групою консультантів з питань професійного розвитку з метою розповсюдження кращих практик викладання та організації виховного процесу

МОНмолодьспорт України

березень

52.2.3. Проведення групою консультантів з питань професійного розвитку тренінгів для працівників навчальних закладів у регіонах

МОНмолодьспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

протягом року

53

Забезпечення умов для отримання якісної освіти особами з особливими потребами

53.1. Розроблення та затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

МОНмолодьспорт України,
МОЗ України,
Мінсоцполітики України

серпень

Видання акта про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

53.2. Вивчення потреб у створенні навчально-реабілітаційних центрів з урахуванням інформації банку даних дітей з особливими потребами та наявних матеріально-технічних умов спеціальних шкіл-інтернатів

МОНмолодьспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

вересень - грудень

Розроблення перспективного плану створення навчально-реабілітаційних центрів у регіонах

Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки

54

Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності

54.1. Оптимізація мережі державних наукових установ для підвищення ефективності їхньої діяльності

 

 

Визначення оптимальної структури та кількості державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук)

54.1.1. Проведення атестації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук)

МОНмолодьспорт України,
Держінформнауки України,
центральні органи виконавчої влади

вересень

54.1.2. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо оптимізації мережі державних наукових установ (крім тих, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих академій наук)

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Держінформнауки України,
центральні органи виконавчої влади

листопад

54.2. Реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

 

 

Створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері науки і науково-технічної діяльності, а також залучення у зазначену сферу коштів приватного сектора

Сприяння розвитку взаємодії наукового середовища з бізнесом

54.2.1. Затвердження Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів

МОНмолодьспорт України,
Держінформнауки України,
Національна академія наук України (за згодою)

травень

54.2.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів, спрямованих на реалізацію Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

травень

54.2.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України щодо реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

травень

54.3. Залучення молоді до наукової діяльності

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

червень

Створення умов для запровадження з 2013 року грантів для молодих вчених

54.4. Здійснення заходів щодо підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Європейською Організацією Ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання Україні статусу асоційованого члена ЦЕРН

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
МЗС України,
МОНмолодьспорт України

протягом року

Набуття Україною статусу асоційованого члена ЦЕРН

54.5. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо створення умов для забезпечення на базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського доступу наукових установ до міжнародних наукових баз даних

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
Національна академія наук України (за згодою),
Мінфін України

вересень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 54.5

54.6. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо створення механізму фінансового забезпечення стажування вітчизняних учених за кордоном та приймання іноземних учених на стажування в Україні

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
Мінфін України

жовтень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 54.6

55

Розвиток сфери інноваційної діяльності

55.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження концепції реформування державного регулювання та державного управління в інноваційній сфері, спрямованої, зокрема, на вдосконалення правових механізмів та впровадження світових практик організації ринку інновацій

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 55.1

55.2. Удосконалення законодавчого регулювання відносин в інноваційній сфері

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

протягом року

 

55.2.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" (нова редакція), передбачивши, зокрема, дерегуляцію інноваційної діяльності

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 55.2.1

55.2.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (нова редакція), передбачивши, зокрема, створення умов для комерціалізації технологій

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 55.2.2

55.3. Створення державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів

 

 

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 55.3.1

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 55.3.2

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 55.3.3

55.3.1. Затвердження концепції функціонування державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

травень

55.3.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів, передбачивши, зокрема, визначення джерел формування фонду, критерії і механізм розподілу коштів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

серпень

55.3.3. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо забезпечення функціонування державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Держінформнауки України

у 2-місячний строк після дати офіційного опублікування Закону

V. Реформа соціальної сфери

Дальше реформування системи соціального страхування

56

Стабілізація солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

56.1. Забезпечення звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих для неї видатків

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

листопад

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 56.1

56.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо запровадження пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

листопад

Прийняття Закону України щодо запровадження пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

56.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсій незалежно від закону, за яким вони призначені

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

листопад

Прийняття Закону України щодо вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсій незалежно від закону, за яким вони призначені

57

Створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

57.1. Створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі визначення механізму поступового перерозподілу ставки внеску на пенсійне страхування між роботодавцем та працівником

Мінсоцполітики України,
Пенсійний фонд України

жовтень

Завершення формування механізму запровадження перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

57.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо запровадження механізму перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Нацкомфінпослуг

листопад

Прийняття Закону України щодо запровадження механізму перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

57.3. Розроблення та впровадження інтегрованої системи обміну інформацією між органами, які здійснюють державний нагляд та контроль у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та системі недержавного пенсійного забезпечення

Нацкомфінпослуг

грудень

Завершення впровадження інтегрованої системи обміну інформацією

58

Підвищення ефективності управління пенсійним та іншими видами соціального страхування

58.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо вдосконалення управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та запровадження економічних механізмів стимулювання роботодавців до збільшення витрат на найманих працівників

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Пенсійний фонд України

листопад

Прийняття Закону України щодо вдосконалення управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та запровадження економічних механізмів стимулювання роботодавців до збільшення витрат на найманих працівників

Модернізація системи соціальної підтримки населення

59

Удосконалення інституту державних соціальних інспекторів з метою посилення адресності та обгрунтованості надання соціальної підтримки громадянам, супроводження соціально вразливих сімей

59.1. Розширення повноважень та функцій державних соціальних інспекторів (покладення додатково виконання функцій з виявлення реальних потреб у допомозі та послугах соціально вразливих осіб чи сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах)

Мінсоцполітики України,
місцеві державні адміністрації

серпень

Впровадження додаткових функцій державних соціальних інспекторів та процедури їх виконання

59.2. Визначення та затвердження нормативу чисельності державних соціальних інспекторів залежно від показників соціального обслуговування сімей

Мінсоцполітики України,
Мінфін України

листопад

Встановлення нормативу чисельності державних соціальних інспекторів місцевих органів соціального захисту населення

60

Впровадження нових підходів до оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної допомоги для малозабезпечених сімей

60.1. Нормативне забезпечення впровадження нових підходів до оцінки доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

грудень

Завершення впровадження механізму оцінки доходів громадян

61

Створення єдиної бази даних одержувачів усіх видів соціальної підтримки, єдиного інформаційного середовища для органів праці та соціального захисту населення

61.1. Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення

Мінсоцполітики України,
місцеві державні адміністрації

жовтень

Впровадження та ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України

61.2. Забезпечення інтеграції між єдиною інформаційно-аналітичною системою соціального захисту населення та іншими інформаційними системами в соціальній сфері, зокрема централізованим банком даних з проблем інвалідності та банком даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також банком даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Мінсоцполітики України,
Пенсійний фонд України

грудень

62

Запровадження нових підходів до забезпечення соціальної підтримки соціально вразливих верств населення та сімей, оптимізація системи соціальної допомоги та послуг

62.1. Затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї на період до 2016 року, спрямованої на визначення пріоритетів та основних напрямів довгострокової державної сімейної політики, посилення соціального захисту багатодітних сімей та малозабезпечених сімей з дітьми

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

грудень

Затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї на період до 2016 року

62.2. Нормативне забезпечення диверсифікації надавачів соціальних послуг шляхом залучення до надання таких послуг недержавних організацій на конкурсних засадах

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

грудень

Завершення формування правової бази та механізмів для запровадження ринку соціальних послуг

62.3. Нормативне врегулювання питання щодо запровадження механізму фінансування соціальних послуг за принципом "гроші ходять за одержувачем послуг"

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

листопад

Забезпечення підготовки до поетапного переходу від фінансування соціальних закладів та установ до фінансування соціальних послуг

62.4. Затвердження порядку розроблення державного стандарту соціальних послуг та затвердження окремих стандартів соціальних послуг

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

грудень

Запровадження поетапної стандартизації соціальних послуг та встановлення уніфікованих вимог до стандартів соціальних послуг

63

Розроблення та запровадження системи моніторингу та оцінки програм соціальної підтримки

63.1. Нормативно-правове забезпечення проведення моніторингу та оцінювання програм соціальної підтримки

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

вересень

Створення методології моніторингу та оцінювання соціальних програм з метою забезпечення оптимізації системи соціальної підтримки населення

Удосконалення системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки

64

Удосконалення законодавства з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

64.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, спрямованого на посилення державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають особливі потреби та влаштовані на виховання у сім'ї

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

жовтень

Визначення основних пріоритетів та дій держави щодо попередження соціального сирітства в Україні, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямованих на зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернатних установах

65

Реформування мережі інтернатних установ та установ іншого типу для дітей, які потребують державної підтримки

65.1. Прийняття Національної стратегії профілактики соціального сирітства

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

червень

Видання актів з питань, зазначених у підпунктах 65.1 та 65.2

65.2. Внесення змін до положення про заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням досвіду роботи відповідних закладів нового типу у Київській, Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій областях

Мінсоцполітики України

травень

65.3. Реорганізація державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Мінсоцполітики України,
місцеві державні адміністрації

грудень

Реорганізація 12 державних притулків для дітей

65.4. Запровадження оцінювання результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за напрямом "Захист прав дитини"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінсоцполітики України,
МОНмолодьспорт України

березень

Зменшення порівняно з 2011 роком кількості випадків порушень прав дитини

65.5. Затвердження механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю та соціального супроводу дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

травень

Зменшення порівняно з 2011 роком кількості проблемних питань щодо дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу

Реформування трудового законодавства та вдосконалення механізмів підтримки зайнятості населення

66

Детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення

66.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

у 3-місячний строк після прийняття Трудового кодексу України

Прийняття законів України щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

Збільшення порівняно з 2011 роком на 10 % охоплення населення соціальним страхуванням

Збільшення порівняно з 2011 роком на 10 % надходжень до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та рівня оплати праці

66.2. Впровадження механізму державного нагляду (контролю), пов'язаного з легалізацією трудових відносин

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Держпраці України

квітень

Зменшення порівняно з 2011 роком кількості порушень прав працівників та кількості перевірок суб'єктів господарювання

67

Удосконалення системи сприяння зайнятості населення

67.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

червень

Прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

68

Посилення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці

68.1. Запровадження механізмів стимулювання роботодавців у створенні безпечних умов праці, зокрема шляхом зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі створення безпечних і нешкідливих умов праці

Мінсоцполітики України

листопад

Зниження порівняно з 2011 роком кількості нещасних випадків на виробництві, в тому числі із смертельними наслідками

VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг

Започаткування бізнесу

69

Спрощення процедур започаткування бізнесу

69.1. Прийняття нормативно-правових актів щодо спрощення процедур започаткування бізнесу

 

 

 

69.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без печаток

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 69.1.1

69.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачити, зокрема:
- включення до реєстраційної картки, яка подається державному реєстратору для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, також відомостей, необхідних для постановки їх на облік в органах статистики, органах державної податкової служби, Пенсійного фонду України та отримання свідоцтва платника єдиного податку, податку на додану вартість, інших податків і зборів;
- скасування обов'язку суб'єктів господарювання надавати органам державної податкової служби, статистики, Пенсійного фонду України відомості для постановки на облік та отримання свідоцтва платника єдиного податку, податку на додану вартість, інших податків і зборів;
- обов'язок державного реєстратора передавати відповідні відомості органам державної податкової служби, статистики, Пенсійного фонду України

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Укрдержреєстр,
Мінсоцполітики України,
Держстат України,
ДПС України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 69.1.2

69.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо скасування необхідності повідомлення суб'єктами господарювання органів державної податкової служби про відкриття рахунків у банках та встановлення обов'язку банків повідомляти органам державної податкової служби про відкриття таких рахунків

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Національний банк України (за згодою),
ДПС України

березень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 69.1.3

70

Забезпечення належного функціонування системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

70.1. Завершення впровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

70.1.1. Завершення впровадження електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і забезпечення взаємного обміну інформацією між органами державної реєстрації, статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України

Мін'юст України,
Укрдержреєстр

квітень

Забезпечення доступності на території України електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

70.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Укрдержреєстр

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 70.1.2

70.1.3. Розміщення інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України

Мін'юст України,
Укрдержреєстр

березень

Забезпечення постійного, вільного та безкоштовного доступу до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Вихід з бізнесу

71

Скорочення строків процедури банкрутства, забезпечення паритетності захисту інтересів боржників і кредиторів, запровадження дієвого механізму відновлення платоспроможності боржника та запобігання маніпуляціям з майном

71.1. Прийняття нормативно-правових актів з метою врегулювання процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

 

 

 

71.1.1. Видання нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

грудень

Видання нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 71.1.1

71.1.2. Впровадження автоматизованої системи анонімного тестування при проведенні кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора)

Мін'юст України

жовтень

Функціонування автоматизованої системи, зазначеної у підпункті 71.1.2

71.1.3. Впровадження автоматизованої системи визначення кандидатури арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора) для виконання повноважень у конкретній справі

Вищий господарський суд України (за згодою),
Мін'юст України

жовтень

Функціонування автоматизованої системи, зазначеної у підпункті 71.1.3

71.1.4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України щодо порядку і умов страхування професійних ризиків арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Мін'юст України

серпень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 71.1.4

72

Спрощення процедури добровільного припинення господарської діяльності фізичної особи - підприємця

72.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо заявницького принципу державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 72.1

72.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до статті 78 Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявницьким принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 72.2

Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

73

Скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

73.1. Здійснення аналізу законодавчих актів, якими встановлюється необхідність отримання документів дозвільного характеру, узагальнення практики їх застосування та надання обгрунтованих пропозицій Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо доцільності дальшого існування кожного з документів дозвільного характеру

Центральні органи виконавчої влади

березень

Внесення відповідних пропозицій

73.2. Подання для внесення Президентом України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 70 %

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

квітень

Подання Президентові України проекту Закону України з питань, зазначених у підпункті 73.2

74

Спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

74.1. Прийняття нормативно-правових актів щодо спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

 

 

 

74.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо скорочення більш ніж 40 % видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися за декларативним принципом

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 74.1.1

74.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, якими визначено перелік документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, з метою його скорочення та скасування необхідності подання документів та/або відомостей, які:
- містяться у державних реєстрах;
- безпосередньо не пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
- мають формальний характер, обмежують та/або ускладнюють можливості застосування сучасних технологій, матеріалів, обладнання, досягнень науки і техніки та/або не відповідають сучасним вимогам щодо здійснення такої діяльності

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,
центральні органи виконавчої влади

липень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.2

74.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо передачі повноважень із видачі документів дозвільного характеру від регіональних до місцевих дозвільних органів

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

жовтень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 74.1.3

75

Скорочення часових і грошових витрат суб'єктів господарювання при проходженні дозвільних процедур, зниження рівня корупції у цій сфері шляхом створення єдиної державної системи адміністративно-інформаційного документообігу

75.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування вимог стосовно обов'язкового надання витягів із державних реєстрів та інших державних баз даних для одержання документів дозвільного характеру, ліцензій та оптимізації взаємодії державних органів щодо отримання інформації з державних реєстрів

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

квітень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 75.1

76

Дальше скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

76.1. Скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

 

 

 

76.1.1. Проведення аналізу:
- відповідності ліцензованих видів господарської діяльності встановленим критеріям впровадження ліцензування;
- законодавства України щодо достатності регулювання та контролю за здійсненням певних видів господарської діяльності у разі відміни їх ліцензування

Перший віце-прем'єр-міністр України,
центральні органи виконавчої влади

березень

Проведення аналізу видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню

76.1.2. Подання для внесення Президентом України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інших законодавчих актів України щодо скорочення більше ніж на 50 % кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

квітень

Подання Президентові України проекту Закону України з питання, зазначеного у підпункті 76.1.2

77

Спрощення процедур ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та акредитації вищих навчальних закладів

77.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо вдосконалення процедур ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та акредитації вищих навчальних закладів, передбачивши інтегрування ліцензійної та акредитаційної процедури, спрощення та модернізацію системи акредитаційних критеріїв і нормативів

Перший віце-прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України

вересень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 77.1

78

Удосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру та ліцензій

78.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, в якому передбачити:
- розміщення в мережі Інтернет інформації, що міститься у реєстрі документів дозвільного характеру та Єдиному ліцензійному реєстрі ліцензій, для вільного та безкоштовного доступу;
- перехід до електронного способу подачі та отримання документів дозвільного характеру та ліцензій

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 78.1

79

Спрощення дозвільної системи у сфері містобудування

79.1. Нормативне врегулювання питань спрощення дозвільної системи у сфері містобудування

 

 

 

79.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення строків отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, передбачивши, що строк отримання таких документів не може перевищувати семи робочих днів

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 79.1.1

79.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження права на виконання підготовчих та будівельних робіт у разі зміни замовника чи підрядника відповідних робіт без переоформлення дозволів та інших документів

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 79.1.2

79.1.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обов'язкового проведення державної реєстрації права державної або комунальної власності на земельні ділянки перед виставленням їх на земельні торги

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Держземагентство України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 79.1.3

Реформування системи реєстрації прав власності

80

Удосконалення порядку проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно

80.1. Прийняття нормативно-правових актів щодо спрощення процедур реєстрації прав на нерухоме майно

 

 

 

80.1.1. Подання для внесення Президентом України як невідкладного проекту Закону України про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, в якому передбачити, зокрема:
- визначення поняття "технічна інвентаризація";
- закріплення мети технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, яка має полягати, зокрема, у визначенні фактичної площі, об'єму, технічного стану об'єкта;
- проведення обов'язкової технічної інвентаризації лише об'єктів нерухомого майна, завершених будівництвом, під час приймання їх у встановленому порядку в експлуатацію, добудованих та перепланованих об'єктів (зі зміною несучих конструкцій), а також під час здійснення правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна, не прийнятих в експлуатацію, не завершених будівництвом, а також об'єктів нерухомого майна, самочинно збудованих, безхазяйних, до прийняття судом рішення про визнання права власності на такі об'єкти;
- заборону вимагати у власника нерухомого майна проведення в установленому порядку технічної інвентаризації у випадках, не передбачених законом;
- визначення загальних засад державного регулювання діяльності у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;
- можливість проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна суб'єктами господарювання будь-якої форми власності, які отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності;
- визначення суб'єктів відносин у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, їх прав та обов'язків;
- порядок та строки здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;
- спрощення дозвільних процедур щодо переобладнання, перепланування житлового будинку або приміщення та порядку введення його в експлуатацію, посилення відповідальності за самовільне переобладнання, перепланування житлового будинку або приміщення (зі зміною несучих конструкцій), використання не за призначенням житлових приміщень, а також відшкодування у повному обсязі фізичним та юридичним особам шкоди, завданої такими неправомірними діями;
- відповідальність за порушення законодавства про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна

Мін'юст України,
Мінрегіон України

березень

Подання Президентові України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 80.1.1

80.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури здійснення державної реєстрації земельних ділянок, іншого нерухомого майна та речових прав на них, в якому передбачити, зокрема:
а) спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, зокрема, шляхом:
- усунення дублювання збору та подання громадянами документів, необхідних для внесення даних до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про земельні ділянки, речові права на них та їх обтяження;
- запровадження ідентифікації земельної ділянки як об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за її кадастровим номером;
- запровадження механізму подання нотаріусом за письмовою згодою правонабувача (правонабувачів) об'єкта нерухомого майна, в тому числі земельної ділянки, набутого на підставі правочинів або у зв'язку з успадкуванням (під час видачі свідоцтва про право на спадщину), заяви про державну реєстрацію прав на це майно та необхідних документів для здійснення такої реєстрації, а також зобов'язання органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права на такий об'єкт, земельну ділянку з повідомленням про це правонабувача (правонабувачів);
б) недопущення скасування державної реєстрації земельної ділянки у випадку, якщо речове право на неї не зареєстровано;
в) зобов'язання розробника документації із землеустрою на земельну ділянку виготовляти відповідну землевпорядну документацію не менше ніж у двох примірниках, один з яких має передаватися власникові або користувачеві земельної ділянки під час державної реєстрації земельної ділянки;
г) установлення відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у тому числі щодо строку проведення такої реєстрації;
д) визначення Державного агентства земельних ресурсів України уповноваженим органом із ведення Державного земельного кадастру у місті Києві

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Держземагентство України

березень

Прийняття Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури здійснення державної реєстрації земельних ділянок, іншого нерухомого майна та речових прав на них

80.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо скорочення строків проведення грошової оцінки земельної ділянки та надання витягу з Державного земельного кадастру

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держземагентство України

квітень

Скорочення загального строку процедури проведення грошової оцінки земельної ділянки та надання витягу з Державного земельного кадастру до 7 робочих днів

80.1.4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо одночасного здійснення процедури переоформлення прав власності на земельну ділянку та об'єкти, що розташовані на земельній ділянці

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Держземагентство України

травень

Поліпшення показника реєстрації власності в рейтингу Світового банку "Doing Business" 2013 року: скасовано 3 процедури переоформлення прав власності на земельну ділянку, скорочено термін проходження процедури проведення грошової оцінки земельної ділянки на 50 днів

Посилення захисту прав інвесторів

81

Підвищення рівня захисту прав інвесторів

81.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав акціонерів, у якому передбачити, зокрема:
- посилення захисту прав дрібних (міноритарних) акціонерів;
- посилення вимог до розкриття інформації щодо господарської діяльності акціонерного товариства;
- спрощення процедур надання дозволу на доступ до внутрішньої корпоративної інформації;
- визначення підстав для визнання недійсним правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, що порушує інтереси акціонерного товариства

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
НКЦПФР

квітень

Поліпшення показника захисту інвесторів у рейтингу Світового банку "Doing Business" 2013 року: збільшено значення індексів розкриття інформації щодо розкриття інформації про господарську діяльність акціонерного товариства не менш як до 8

82

Удосконалення регулювання питань діяльності товариства з обмеженою відповідальністю

82.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, в якому передбачити, зокрема:
- механізм забезпечення доступу учасників товариства з обмеженою відповідальністю до інформації про діяльність товариства;
- порядок виплати вартості частки майна у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю учаснику товариства, який подав заяву про вихід з такого товариства;
- механізм виключення з товариства з обмеженою відповідальністю учасника такого товариства;
- порядок створення наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю;
- належний механізм контролю за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю та відповідальність його членів за порушення статутної діяльності

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

жовтень

Прийняття Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впорядкування діяльності товариства з обмеженою відповідальністю

Реформування митних процедур

83

Удосконалення процедур митного оформлення товарів

83.1. Видання актів щодо вдосконалення процедур митного оформлення товарів, перегляду порядків одержання та/або подання документів, необхідних для митного оформлення товарів щодо скорочення кількості, термінів та вартості підготовки таких документів

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Держмитслужба України

грудень

Видання актів, зазначених у підпункті 83.1

Державний нагляд (контроль)

84

Удосконалення та зменшення частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

84.1. Зменшення кількості та частоти здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

 

 

84.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою:
- зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;
- перегляду критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб'єктів господарювання

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,
центральні органи виконавчої влади

травень

Зменшення з 74 % до 64 % показника стосовно суб'єктів господарювання, щодо яких здійснено заходи державного нагляду (контролю)

Зменшення з 4,5 до 3,5 середньої частоти перевірок щодо одного суб'єкта господарювання за рік

Скорочення з 14 до 11 днів загальної тривалості заходів державного нагляду (контролю)

84.1.2. Перегляд нормативно-правових актів, дотримання яких є предметом перевірок контролюючих органів, щодо усунення дублювань у цій сфері та скасування застарілих вимог і правил у сфері господарської діяльності

Перший віце-прем'єр-міністр України,
центральні органи виконавчої влади

травень

84.1.3. Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши:
- їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю);
- визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль);
- унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта

Перший віце-прем'єр-міністр України,
центральні органи виконавчої влади

липень

84.1.4. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб'єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

Перший віце-прем'єр-міністр України,
центральні органи виконавчої влади

листопад

84.1.5. Встановлення заборони контролюючим органам перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарської діяльності, а також встановлення відповідальності за порушення такої заборони

Перший віце-прем'єр-міністр України,
центральні органи виконавчої влади

листопад

84.1.6. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, передбачивши зокрема встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення порядку здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 84.1.6

85

Створення ефективного механізму координації дій органів державного нагляду (контролю) та публічного діалогу у сфері державного нагляду (контролю)

85.1. Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши:
- забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб'єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовку уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю);
- проведення державними органами спільних заходів нагляду (контролю);
- залучення представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
центральні органи виконавчої влади

липень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 85.1

86

Посилення конкуренції на ринках

86.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2013 - 2023 роки, в якій передбачити, зокрема:
- аналіз стану конкуренції на визначальних для розвитку галузі або регіону товарних ринках, у тому числі визначити рівень концентрації, наявність монопольних утворень на них, наявність бар'єрів розвитку конкуренції на ринках;
- визначення проблемних питань у сфері захисту економічної конкуренції та шляхів їх вирішення;
- здійснення заходів щодо забезпечення розвитку конкурентних відносин на товарних ринках у різних галузях економіки, зменшення рівня монополізації економіки, обмеження монополізму, насамперед у сферах, що належать до природних монополій;
- розвиток системи захисту конкуренції з метою її наближення до принципів та правил, вироблених міжнародними організаціями у сфері захисту конкуренції

Прем'єр-міністр України,
Антимонопольний комітет України

вересень

Прийняття Закону України про затвердження Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2013 - 2023 роки

Реформування надання адміністративних послуг

87

Законодавче врегулювання питання щодо надання адміністративних послуг

87.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про визначення вичерпного переліку адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

у місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги

Прийняття Закону України про визначення вичерпного переліку адміністративних послуг

87.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України

червень

Прийняття Закону України про посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг

88

Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг

88.1. Забезпечення зручних для споживачів умов тримання і доступності адміністративних послуг

 

 

 

88.1.1 Видання актів щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання адміністративних послуг

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
міністерства

березень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 88.1.1

88.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, а також установлення плати за такі бланки в розмірі, що не перевищує вартості їх виготовлення

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мін'юст України

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 88.1.2

88.1.3. Формування та забезпечення ведення Реєстру адміністративних послуг

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

березень

Створення єдиної бази даних адміністративних послуг та можливості отримання інформації через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг

88.1.4. Забезпечення справляння плати за внесення інформації до реєстрів, ведення яких передбачено нормативно-правовими актами, за надання інформації з таких реєстрів, зокрема, у формі витягів і довідок виключно відповідним органом виконавчої влади або підпорядкованою йому бюджетною установою, уповноваженою на надання адміністративних послуг, а також унеможливлення справляння такої плати державними підприємствами і небюджетними установами

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мін'юст України,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

березень

88.1.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вимог до Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення інформації на ньому

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
центральні органи виконавчої влади

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України про адміністративні послуги

88.1.6. Розроблення та апробація пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Адміністрація Держспецзв'язку України,
Держінформнауки України

травень

88.1.7. Розширення функціональних можливостей та забезпечення належного функціонування Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг за результатами апробації

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Адміністрація Держспецзв'язку України,
Держінформнауки України

червень

88.1.8. Створення центрів надання адміністративних послуг в Автономній Республіці Крим, обласних центрах України, містах Києві і Севастополі, для чого, зокрема, забезпечити:
- виділення приміщень для організації зазначених центрів та центрів надання адміністративних послуг у соціальній сфері за принципом "єдиного вікна";
- підготовка офісної інфраструктури та інформаційно-технічного забезпечення центрів;
- набір та навчання персоналу центрів;
- переведення існуючих центрів надання адміністративних послуг на нові стандарти роботи

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

травень

Створення та початок роботи центрів надання адміністративних послуг в Автономній Республіці Крим, обласних центрах України, містах Києві і Севастополі

89

Затвердження стандартів надання адміністративних послуг

89.1. Нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг відповідно до прийнятих стандартів

 

 

 

89.1.1. Затвердження типового положення про центр надання адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

березень

Затвердження типового положення про центр надання адміністративних послуг

89.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо затвердження порядків надання через центри надання адміністративних послуг:
- адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України, здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- окремих адміністративних послуг у сферах земельних відносин та містобудівної діяльності

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінрегіон України,
МВС України,
Мінагрополітики України,
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

березень

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 89.1.2

89.1.3. Затвердження методичних рекомендацій щодо нової технології надання громадянам соціальної підтримки за принципом "єдиного вікна" (на базі місцевих управлінь праці та соціального захисту населення)

Мінсоцполітики України

березень

Затвердження методичних рекомендацій, зазначених у підпункті 89.1.3

89.1.4. Затвердження стандартів надання найпоширеніших послуг органами Пенсійного фонду України

Мінсоцполітики України,
Пенсійний фонд України

березень

Затвердження стандартів найпоширеніших послуг органами Пенсійного фонду України

89.1.5. Розширення переліку видів державної допомоги, що надаються за єдиною заявою, включення до нього окремих видів соціальних послуг для населення (10 - 15 найпоширеніших послуг) та затвердження стандартів їх надання

Мінсоцполітики України

березень

Затвердження стандартів, зазначених у підпункті 89.1.5

89.1.6. Видання нормативно-правових актів з метою спрощення процедури отримання посвідчення водія, передбачивши, зокрема:
- відміну обов'язкової здачі практичного та теоретичного іспитів при відновленні втраченого посвідчення водія;
- відміну обов'язковості подання при відновленні втраченого посвідчення водія довідки про непозбавлення права керування транспортним засобом

МВС України

березень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 89.1.6

89.1.7. Затвердження типового положення про центр надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, передбачивши, зокрема, визначення:
- структури та режиму роботи центру, обов'язків працівників центру;
- методики розрахунку кількості робочих місць
- переліку супутніх послуг, що надаються центром

МВС України

травень

Затвердження типового положення про центр надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів

89.1.8. Затвердження стандартів надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів

МВС України

червень

Затвердження стандартів надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів

90

Вдосконалення порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів

90.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо скасування сплати пенсійного збору при відчуженні транспортних засобів, а також впровадження компенсаційного механізму наповнення Пенсійного фонду України

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінсоцполітики України

червень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 90.1

90.2. Вдосконалення порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів), передбачивши, зокрема:
а) відміну:
- обов'язкового дослідження транспортних засобів під час проведення їх державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку;
- справляння плати під час проведення державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, крім плати за видачу свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків;
- проведення оцінки вартості транспортних засобів під час їх державної реєстрації;
- здійснення підрозділами державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України під час проведення державної реєстрації транспортних засобів контролю за додержанням законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов'язкових платежів);
- видачі особам, які здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на їх ім'я в разі відсутності у таких осіб права власності на транспортні засоби;
- окремої процедури зняття з обліку транспортних засобів при їх відчуженні, запровадивши процедуру прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого;
- обов'язкового пред'явлення транспортного засобу при перереєстрації у зв'язку зі зміною місця проживання власника та при відновленні втрачених або зіпсованих документів;
б) видачу свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу власникам транспортних засобів, які переїхали у зв'язку зі зміною місця проживання до іншого регіону або придбали транспортні засоби, зареєстровані в іншому регіоні, чи ввезли їх на митну територію України, безпосередньо під час звернення щодо державної реєстрації транспортного засобу;
в) можливість збереження державного номерного знака за транспортним засобом при перереєстрації його на іншого власника у межах одного регіону за бажанням власника;
г) можливість продажу транспортного засобу без перереєстрації, якщо він отриманий у спадщину;
д) можливість реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, отримання посвідчень водія у будь-якому регіоні відповідно незалежно від місця реєстрації (проживання) особи - власника транспортного засобу та від регіону реєстрації транспортного засобу, незалежно від місця реєстрації (проживання) особи, яка отримує посвідчення водія;
е) можливість добровільного дослідження транспортного засобу виключно на письмову вимогу власника фахівцями експертної служби Міністерства внутрішніх справ України або іншими спеціалістами, які мають свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесені до Реєстру державних судових експертів;
є) підвищення зручності для громадян процедури реєстрації транспортних засобів шляхом делегування частини повноважень щодо реєстрації транспортних засобів уповноваженим суб'єктам

Прем'єр-міністр України,
МВС України

квітень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 90.2

Проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу в межах однієї години

Здійснення реєстраційних дій незалежно від місця реєстрації (проживання) особи - власника транспортного засобу та від регіону реєстрації транспортного засобу

90.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо унеможливлення відмови у проведенні державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у разі наявності у власників транспортних засобів або уповноважених на використання цих транспортних засобів осіб заборгованості зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху

Прем'єр-міністр України,
МВС України

березень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 90.3

90.4. Централізація баз даних, що містять інформацію про реєстрацію та експлуатацію транспортних засобів

МВС України

серпень

Забезпечення доступу всіх регіонів до централізованої бази даних, що містить інформацію про реєстрацію та експлуатацію транспортних засобів

91

Забезпечення додержання прав громадян під час отримання адміністративних послуг

91.1. Скасування будь-яких не передбачених законодавством надбавок до:
- цін, визначених виробниками, на державні номерні знаки, іншу продукцію, які реалізуються Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України;
- вартості бланків проїзного документа дитини, посвідки на постійне або тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, паспорта громадянина України для виїзду за кордон під час надання послуг з їх оформлення

Прем'єр-міністр України,
МВС України

березень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 91.1

91.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення вимоги стосовно виготовлення бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, насамперед бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб, виключно на державних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства фінансів України, на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
МВС України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 91.2

91.3. Забезпечення внесення відомостей до бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб виключно на обладнанні, що закріплено за Міністерством внутрішніх справ України, його органами та підрозділами, для чого, зокрема, передбачати для Міністерства внутрішніх справ України у державному бюджеті на відповідний рік видатки на придбання та експлуатацію відповідного обладнання

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінфін України

березень

Внесення відомостей до бланків виключно на обладнанні, що закріплено за Міністерством внутрішніх справ України, його органами та підрозділами

92

Забезпечення можливості засвідчення вірності копій (фотокопій) документів при отриманні адміністративної послуги у центрах надання адміністративних послуг посадовими особами цих центрів

92.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, в якому передбачити можливість засвідчення вірності копій (фотокопій) документів, що подаються для отримання адміністративної послуги, не лише нотаріально, а й посадовими особами центрів надання адміністративних послуг

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

квітень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 92.1

Технічне регулювання

93

Нормативно-правове врегулювання сфери метрології та здійснення метрологічної діяльності

93.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та інших законів України, передбачивши, зокрема:
- розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері метрології;
- розмежування адміністративних та господарських метрологічних послуг;
- гармонізацію законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC);
- звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності;
- розширення застосовування механізмів акредитації для підтвердження компетенції суб'єктів, що здійснюють метрологічну діяльність;
- створення державної метрологічної інспекції

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

травень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 93.1

93.2. Видання актів щодо затвердження порядку оплати метрологічних робіт і послуг та нової методики визначення вартості метрологічних робіт і послуг

Мінекономрозвитку України

травень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 93.2

94

Нормативно-правове врегулювання здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

94.1. Видання актів, необхідних для реалізації законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

 

 

 

94.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 94.1.1

94.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження форми повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності нехарчової продукції, та порядку подання цього повідомлення органам державного ринкового нагляду

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 94.1.2

94.1.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 94.1.3

95

Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції

95.1. Створення механізму залучення об'єднань суб'єктів господарювання, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) та наукових установ до підготовки узгоджених пропозицій з організації здійснення ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

Мінекономрозвитку України

квітень

Залучення об'єднань суб'єктів господарювання, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) та наукових установ до підготовки узгоджених пропозицій з організації здійснення ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

95.2. Забезпечення функціонування інформаційних систем, необхідних для здійснення ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції

 

 

 

95.2.1. Забезпечення функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик

Мінекономрозвитку України

листопад

Створення системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик

95.2.2. Забезпечення функціонування національної інформаційної системи ринкового нагляду

Мінекономрозвитку України

листопад

Забезпечення функціонування національної інформаційної системи ринкового нагляду

95.3. Формування переліку національних стандартів, гармонізованих із відповідними європейськими стандартами, відповідність яким є доказом безпечності нехарчової продукції

Мінекономрозвитку України

грудень

Забезпечення формування переліку відповідних національних стандартів

95.4. Забезпечення підготовки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

листопад

Проведення навчальних курсів із підготовки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

96

Гармонізація національної системи стандартизації із системою стандартизації Європейського Союзу

96.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до законів України "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", інших законодавчих актів України щодо утворення національного органу стандартизації

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 96.1

96.2. Видання актів щодо утворення національного органу стандартизації

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

у 2-місячний строк після офіційного опублікування Закону з питань, зазначених у підпункті 96.1

Видання актів, зазначених у підпункті 96.2

96.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про стандартизацію" (нова редакція), передбачивши, зокрема:
- функціонування національного органу стандартизації, що не є органом державної влади;
- скасування обов'язковості застосування стандартів та інших нормативних документів у сфері стандартизації;
- скасування реєстрації технічних умов;
- забезпечення ідентичності національних стандартів відповідним стандартам Європейського Союзу;
- забезпечення вільного доступу до текстів національних стандартів, застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим;
- удосконалення процедур розроблення національних стандартів, у тому числі шляхом усунення необхідності відомчих погоджень проектів національних стандартів, зменшення вартості розроблення стандартів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 96.3

97

Забезпечення гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами

97.1. Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими стандартами на рівні не менше 80 % від загального обсягу

 

 

 

97.1.1. Забезпечення реалізації Концепції впровадження стандартів Європейського Союзу за методом "обкладинки", затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 листопада 2011 року N 224

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань, зазначених у підпункті 97.1.1

97.1.2. Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими стандартами, у першу чергу необхідних для впровадження технічних регламентів

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

Прийняття не менше 3000 національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами

97.1.3. Забезпечення перегляду і скасування застарілих стандартів, що суперечать відповідним міжнародним та європейським стандартам згідно із зобов'язаннями України в рамках членства в Світовій організації торгівлі та співробітництва з Європейським Союзом

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

Забезпечення перегляду, скасування, прийняття в новій редакції не менше 3200 застарілих стандартів

97.1.4. Забезпечення створення загальнодоступної електронної інформаційної бази національних стандартів, яка б містила тексти національних стандартів у повному обсязі

Мінекономрозвитку України

грудень

Створення загальнодоступної електронної інформаційної бази національних стандартів

98

Створення умов для вступу Національного органу України з акредитації до Європейської співпраці з акредитації (EA)

98.1. Видання актів, необхідних для реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації органів з оцінки відповідності"

Мінекономрозвитку України

липень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 98.1

99

Забезпечення гармонізації законодавства України про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності з законодавством Європейського Союзу

99.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо скасування реєстрації декларації про відповідність

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 99.1

99.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до законів України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та інших законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:
- відміну централізованої системи реєстрації сертифікатів відповідності;
- забезпечення переходу від обов'язкової сертифікації до системи оцінки відповідності;
- адаптацію положень законодавчих актів України про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу, зокрема щодо забезпечення запровадження вимог до технічних регламентів, які б відповідали вимогам до аналогічних актів законодавства Європейського Союзу

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 99.2

99.3. Видання актів щодо скасування обов'язкової сертифікації послуг

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

березень

Скасування обов'язкової сертифікації послуг

99.4. Видання актів, спрямованих на скорочення переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, з метою вилучення видів продукції, на які поширюється дія технічних регламентів або які становлять низький ступінь ризику

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

листопад

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 99.4

99.5. Перегляд технічних регламентів з метою їх адаптації до відповідних директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
центральні органи виконавчої влади,
на які покладається розроблення технічних регламентів

 

 

99.5.1. Видання методичних рекомендацій щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як технічних регламентів

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання акта з питання, зазначеного у підпункті 99.5.1

99.5.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, якими затверджуються технічні регламенти, розроблені на основі актів законодавства Європейського Союзу

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 99.5.2

99.5.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 785 "Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання"

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

травень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 99.5.3

99.5.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року N 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску"

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Держгірпромнагляд України

травень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 99.5.4

99.5.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року N 1149 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання"

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 99.5.5

99.5.6. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року N 933 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування"

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

вересень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 99.5.6

100

Оновлення та модернізація засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій

100.1. Реалізація плану заходів з оновлення та модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій на 2011 - 2012 роки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 1 листопада 2011 року N 188

Мінекономрозвитку України

грудень

Забезпечення виконання заходів, передбачених планом, зазначеним у підпункті 100.1

101

Налагодження ефективного співробітництва з Європейським Союзом у сфері технічного регулювання

101.1. Вжиття заходів для належного виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року N 1525-р

 

 

 

101.1.1 Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, державного метрологічного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 319, передбачивши, зокрема:
а) розширення переліку одержувачів бюджетних коштів;
б) включення до напрямів використання бюджетних коштів заходів щодо:
- створення національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик;
- підготовки та проведення акредитації органів з оцінки відповідності, у тому числі випробувальних і калібрувальних лабораторій, у Національному органі України з акредитації

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 101.1.1

102

Удосконалення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

102.1. Удосконалення законодавства про захист прав споживачів

 

 

 

102.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів", інших законодавчих актів України у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, передбачивши, зокрема:
- усунення дублювання контрольних функцій органів захисту прав споживачів та органів державного ринкового нагляду, органів, відповідальних за харчову безпеку, органів, відповідальних за безпечність послуг (робіт);
- усунення дублювання відповідальності суб'єктів господарювання у сфері забезпечення безпечності нехарчової продукції, послуг (робіт);
- запровадження єдиних вимог до маркування продукції;
- скасування заборони випускати та/або реалізовувати продукцію, стосовно якої державою не встановлено вимоги;
- виключення положень, що створюють технічні бар'єри в торгівлі;
- спрощення для споживача порядку звернення за захистом своїх прав

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 102.1.1

Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості

103

Забезпечення впровадження європейських вимог до інформування споживачів про харчові продукти

103.1. Гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами щодо інформування споживачів про харчові продукти

 

 

 

103.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо інформування споживачів про харчові продукти з метою гармонізації українського законодавства з Регламентом ЄС N 1169/2011 Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011 року стосовно надання інформації споживачам про властивості харчових продуктів за напрямами:
- сфера застосування;
- термінологія;
- загальні вимоги до інформування споживачів про харчові продукти;
- основні вимоги до реклами, маркування та зовнішнього вигляду харчових продуктів;
- перелік інформації, що надається споживачам в обов'язковому порядку, а також деталізовані правила виконання вимог;
- правила розміщення добровільних заяв про властивості харчових продуктів

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінагрополітики України

жовтень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 103.1.1

103.1.2. Внесення змін до Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів з метою його гармонізації з вимогами Директиви ЄС N 2000/13/EC

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

березень

Видання акта з питання, зазначеного у підпункті 103.1.2

104

Адаптація системи санітарних та фітосанітарних стандартів до законодавства Європейського Союзу

104.1. Видання актів, необхідних для адаптації системи санітарних і фітосанітарних заходів до законодавства Європейського Союзу

 

 

 

104.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про новітні харчові продукти щодо забезпечення гармонізації законодавства України з Регламентом ЄС N 258/97, передбачивши, зокрема:
- установлення критеріїв, за якими оператори продовольчого ринку зможуть самостійно визначити, чи є той чи інший продукт новітнім;
- визначення вичерпного переліку документів та дій (включаючи дослідження з метою підтвердження безпечності), що необхідні для проведення Міністерством охорони здоров'я України державної реєстрації новітнього харчового продукту;
- спрощену процедуру реєстрації новітнього харчового продукту у разі реєстрації такого харчового продукту у державах ЄС;
- установлення дворічного перехідного періоду впровадження Закону

Прем'єр-міністр України,
МОЗ України,
Мінагрополітики України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

104.1.2. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС N 1331/2008 порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів, передбачивши, зокрема:
- форму заявки на державну реєстрацію харчових добавок, ароматизаторів та ензимів;
- вичерпний перелік документів, що подаються разом із заявкою на державну реєстрацію та/або протягом проведення такої реєстрації;
- спрощену процедуру державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів у разі їх реєстрації хоча б однією відповідною міжнародною організацією (у рамках СОТ та/або ЄС);
- підстави для державної реєстрації;
- підстави для відмови в державній реєстрації;
- забезпечення конфіденційності інформації, що надається заявником;
- порядок ведення відповідних державних реєстрів харчових добавок, ароматизаторів та ензимів;
- порядок оприлюднення інформації, що міститься в державних реєстрах харчових добавок, ароматизаторів та ензимів

МОЗ України

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.2

104.1.3. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС N 1333/2008 санітарних норм і правил щодо застосування харчових добавок, у тому числі переліку харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши зокрема:
- перелік речовин, що не належать до категорії харчових добавок;
- вимоги щодо включення харчової добавки до переліку харчових добавок, які дозволені до використання в харчових продуктах;
- класи харчових добавок;
- вимоги до маркування харчових добавок, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування харчових добавок, що призначені для реалізації кінцевому споживачу

МОЗ України

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.3

104.1.4. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС N 1334/2008 санітарних норм і правил щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши, зокрема:
- умови застосування ароматизаторів у харчових продуктах;
- види/групи ароматизаторів;
- види/групи ароматизаторів, що не підлягають державній реєстрації;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ароматизаторів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- умови виробництва термічно оброблених ароматизаторів та максимально допустимі рівні залишків деяких речовин у термічно оброблених ароматизаторах;
- речовини, вміст яких регламентується в харчових продуктах, до яких додаються ароматизатори або харчові інгредієнти з ароматичними властивостями

МОЗ України

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.4

104.1.5. Затвердження з урахуванням Регламенту ЄС N 1332/2008 санітарних правил і норм щодо застосування ензимів (у тому числі переліку ензимів, дозволених до використання в харчових продуктах), передбачивши, зокрема:
- умови включення ензимів до переліку ензимів, які допущені до використання в харчових продуктах;
- умови застосування ензимів у харчових продуктах;
- вимоги до маркування ензимів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу;
- вимоги до маркування ензимів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу

МОЗ України

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.5

104.1.6. Затвердження гігієнічних вимог до молока та молочних продуктів, параметрів безпечності молока і молочних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.6

104.1.7. Затвердження гігієнічних вимог до м'яса та м'ясних продуктів, параметрів безпечності м'яса та м'ясних продуктів, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.7

104.1.8. Затвердження гігієнічних вимог до води питної, включаючи воду природну мінеральну, параметрів безпечності води питної, включаючи воду природну мінеральну, та окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з Директивами ЄС N 80/777/EEC, N 98/83/EC, N 2003/40/EC

МОЗ України

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.8

104.1.9. Затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.9

104.1.10. Затвердження гігієнічних вимог до безалкогольних напоїв, параметрів безпечності безалкогольних напоїв, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.10

104.1.11. Затвердження гігієнічних вимог до кондитерських виробів, параметрів безпечності кондитерських виробів, окремих показників якості з метою гармонізації законодавства України із відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу

МОЗ України

у 5-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.11

104.1.12. Затвердження мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів з метою гармонізації законодавства України з Регламентом ЄС N 2073/2005

МОЗ України

червень

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.12

104.1.13. Затвердження гігієнічних вимог до харчових продуктів, що виробляються на підприємствах громадського харчування

МОЗ України

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.1

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 104.1.13

104.1.14. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про корми для тварин, що вирощуються з метою використання для виробництва харчових та деяких інших продуктів, щодо гармонізації законодавства України з Регламентом ЄС N 183/2005, передбачивши, зокрема:
- гігієнічні вимоги до виробництва та обігу кормів;
- умови щодо забезпечення простежуваності кормів;
- правила реєстрації та отримання експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва або здійснення обігу кормів;
- перехідний період щодо набрання Законом чинності, достатній для пристосування учасників ринку до вимог, передбачених Законом

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держветфітослужба України

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.14

104.1.15. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про продукти тваринного походження щодо гармонізації законодавства України з Регламентами ЄС N 1069/2009 та N 142/2011

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держветфітослужба України

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 104.1.15

105

Скасування вимог щодо одержання виробниками харчових продуктів документів дозвільного характеру, що не застосовуються в практиці Європейського Союзу, та максимальне скорочення часу видачі документів виробникам харчових продуктів

105.1. Видання нормативно-правових актів щодо приведення вимог до документів дозвільного характеру, які отримують виробники харчових продуктів, у відповідність із законодавством Європейського Союзу

 

 

 

105.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
МОЗ України

вересень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 105.1.1

105.1.2. Видання нормативно-правових актів щодо гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів

Мінагрополітики України,
МОЗ України

жовтень

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 105.1.2

106

Забезпечення прозорості роботи уповноважених органів шляхом обов'язкового планування заходів контролю і нагляду на основі критеріїв, за якими можна перевірити результативність та ефективність їх роботи

106.1. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з метою врегулювання питань здійснення офіційного контролю за дотриманням вимог про безпечність та якість харчових продуктів

 

 

 

106.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо державного нагляду (контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин, з метою гармонізації законодавства України з Регламентами ЄС N 854/2004, N 882/2004, N 669/2009 та Директивою Ради ЄС N 97/78/EC

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

жовтень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 106.1.1

106.1.2. Видання на основі керівництв та практик щодо здійснення офіційного контролю, що розроблені та застосовуються в державах Європейського Союзу, акта Кабінету Міністрів України про затвердження положення (інструкцій) щодо здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин, передбачивши детальний опис процедур контролю та правил, якими повинні керуватись офіційні інспектори (контролюючі органи) під час здійснення державного нагляду (контролю)

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

грудень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 106.1.2

106.1.3. Затвердження:
- вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP), передбачивши, зокрема, випадки, коли застосування принципів HACCP може бути спрощеним;
- переліків питань для здійснення державного нагляду (контролю), заснованих на принципах HACCP;
- переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням операторами ринку харчових продуктів загальних вимог гігієни харчових продуктів

Мінагрополітики України

листопад

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 106.1.3

106.1.4. Затвердження правил та рекомендацій щодо запровадження операторами ринку простежуваності, яка забезпечить можливість документально ідентифікувати оператора ринку, час, місце, предмет та інші умови поставки (продажу або передачі), достатні для встановлення походження харчових продуктів, кормів, тварин, призначених для виготовлення харчових продуктів, предмети та матеріали, що контактують із харчовими продуктами, або речовин, що призначені для включення або очікується, що вони будуть включені в харчові продукти, на всіх стадіях виробництва, переробки та обігу

Мінагрополітики України

грудень

Видання акта з питань, зазначених у підпункті 106.1.4

Удосконалення державної регуляторної політики у сфері екологічної безпеки

107

Забезпечення екологічної безпеки

107.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра (нова редакція), передбачивши, зокрема:
- перелік випадків, коли надання дозволів на користування надрами здійснюється без аукціону;
- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі спеціальних дозволів на користування надрами;
- вичерпний перелік підстав для анулювання спеціальних дозволів на користування надрами

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 107.1

107.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про загальнодержавну програму поводження з відходами в Україні, передбачивши, зокрема, заходи щодо:
- дальшого вдосконалення нормативно-правового, науково-методичного та технологічного забезпечення сфери поводження з відходами;
- забезпечення ефективного управління шляхом реалізації пріоритетних заходів у сфері поводження з відходами, впровадження сучасних методів та засобів екологічно безпечного поводження з відходами на інноваційних засадах;
- запобігання або мінімізації утворення відходів;
- максимального, технічно і економічно доцільного використання відходів виробництва і споживання;
- підвищення ефективності діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;
- остаточного видалення та захоронення відходів, які не можуть бути перероблені іншим шляхом;
- запобігання чи зниження негативного впливу на довкілля місць розміщення відходів

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України

липень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 107.2

107.3. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо комплексу заходів, спрямованих на створення інфраструктури:
- заготівлі та утилізації непридатних для використання транспортних засобів;
- збирання та утилізації електричного і електронного обладнання;
- поводження з медичними відходами

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 107.3

107.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення моніторингу навколишнього природного середовища суб'єктами господарювання, виробнича діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 107.4

107.5. Впровадження технологій дистанційного зондування Землі для проведення державного екологічного моніторингу навколишнього природного середовища з використанням засобів автоматизації та геоінформаційних систем

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України

грудень

Забезпечення функціонування системи дистанційного зондування Землі

107.6. Здійснення заходів з очищення територій від небезпечних відходів (непридатних пестицидів, відходів із вмістом берилію та відходів гексахлорбензолу)

Мінприроди України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

Забезпечення вивезення: 15000 тонн непридатних пестицидів; 320 тонн відходів із вмістом берилію; 9000 тонн відходів гексахлорбензолу

107.7. Розроблення та впровадження пілотного проекту для запровадження на державних підприємствах автоматизованих систем моніторингу викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин

Мінприроди України

грудень

Забезпечення реалізації пілотного проекту

Регуляторна політика

108

Зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування

108.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, спрямованого на зменшення регуляторного тиску та впорядкування регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

березень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 108.1

109

Створення умов для розвитку саморегулівних організацій і поступової передачі їм частини функцій державного регулювання та контролю

109.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про саморегулівні організації

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

вересень

Прийняття Закону України про саморегулівні організації

110

Проведення незалежної системи оцінки успішності дій центральних органів виконавчої влади щодо впровадження реформ в сфері дерегуляції

110.1. Забезпечення залучення незалежних міжнародних інституцій до дослідження інвестиційного клімату в Україні

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
центральні органи виконавчої влади

березень

Впровадження системи незалежної оцінки успішності реформ в сфері дерегуляції

Підвищення ефективності адміністрування податків

111

Удосконалення норм Податкового кодексу України

111.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, зокрема в частині спрощення для платників податків процедур, пов'язаних з таким адмініструванням, реформування підходів і принципів діяльності органів державної податкової служби та їх спрямування насамперед на упередження порушень податкового законодавства

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
ДПС України

травень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 111.1

112

Недопущення відволікання обігових коштів підприємств

112.1. Забезпечення своєчасного відшкодування податку на додану вартість

Мінфін України,
ДПС України

постійно протягом року

Відсутність невідшкодованих у встановлені строки сум податку на додану вартість

Забезпечення відшкодування сум податку на додану вартість в автоматичному режимі на рівні, не нижчому 70 % загального обсягу відшкодування

Зниження податкового навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників на нарахування та сплату податків

113

Створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу

113.1. Видання актів щодо забезпечення застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
Мінекономрозвитку України,
ДПС України,
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

березень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 113.1

113.2. Забезпечення переходу суб'єктів малого підприємництва на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлену Податковим кодексом України

ДПС України

березень

Усунення організаційних перешкод для переходу на спрощену систему оподаткування

114

Створення сучасної та ефективної моделі взаємовідносин між Державною податковою службою України та великими платниками податків, спрямованої на поліпшення рівня обслуговування

114.1. Видання актів щодо створення структурного підрозділу Державної податкової служби України з обслуговування великих платників податків

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
ДПС України

липень

Створення структурного підрозділу Державної податкової служби України з обслуговування великих платників податків

115

Спрощення адміністративних процедур для платників податків

115.1. Нормативно-правове та організаційно-технічне забезпечення запровадження електронного сервісу "Електронний кабінет платника податків" із забезпеченням доступу платників податків до інформації про заборгованість зі сплати податків, можливості електронного декларування в режимі реального часу

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
ДПС України,
Держмитслужба України

грудень

Запровадження електронного сервісу "Електронний кабінет платника податків"

Спрощення процедури підключення до електричних мереж

116

Спрощення процедур приєднання споживачів до електричних мереж

116.1. Нормативно-правове забезпечення спрощення процедури приєднання споживачів до електричних мереж

 

 

Підвищення не менше ніж на 20 пунктів показника "Підключення до системи електропостачання" в рейтингу Світового банку "Doing Business" 2013

116.1.1. Супроводження у комітетах Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій

Міненерговугілля України,
НКРЕ

до прийняття Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій

116.1.2. Визначення строків та процедур надання послуг із приєднання енергоустановок споживачів до електричних мереж, визначення суб'єктів надання послуг із приєднання до електричних мереж (правил приєднання електроустановок до електричних мереж)

НКРЕ

у 4-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону з питань, зазначених у підпункті 116.1.1

116.1.3. Запровадження плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та визначення порядку її розрахунку (методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж)

НКРЕ

у 4-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону з питань, зазначених у підпункті 116.1.1

VII. Приватизація та управління державною власністю

Оптимізація структури державного сектору економіки

117

Проведення приватизації державного майна на принципах відкритості і прозорості відповідно до процедури, визначеної законодавством, створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації

117.1. Нормативно-правове забезпечення процесу приватизації

 

 

Очікуване надходження коштів до Державного
бюджету України від приватизації державного майна у розмірі не менше 10 млрд гривень

117.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

березень

117.1.2. Видання нормативно-правових актів, передбачених законами України "Про Державну програму приватизації" та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Фонд державного майна України

квітень

117.1.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження порядку прийняття рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г і об'єктів паливно-енергетичного комплексу

Прем'єр-міністр України,
Фонд державного майна України

квітень

117.1.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта про передачу в управління Фонду державного майна України належних державі пакетів акцій акціонерних товариств та цілісних майнових комплексів державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Фонд державного майна України

у місячний строк після набрання чинності Законом України щодо скорочення переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації

117.1.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта про встановлення порядку прийняття рішення про приватизацію об'єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 117.1.5

118

Уточнення переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

118.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до критеріїв віднесення об'єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

вересень

Затвердження оновленого переліку підприємств державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

118.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до переліку підприємств державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

грудень

119

Оптимізація управління об'єктами державної власності

119.1. Видання нормативно-правових актів щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності

 

 

119.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо введення в господарських товариствах, у статутних капіталах яких є частка державної власності, посад незалежних директорів, визначення їх повноважень та порядку призначення

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

серпень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 119.1.1

119.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо перетворення державних унітарних комерційних підприємств у державні акціонерні товариства, сто відсотків акцій яких належать державі

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

червень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 119.1.2

119.1.3. Нормативне врегулювання питання щодо затвердження в установленому порядку типового статуту державного унітарного підприємства

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

серпень

Приведення у відповідність із типовим статутом державного унітарного підприємства статутів не менше 30 % загальної кількості державних унітарних підприємств

119.2. Створення та нормативно-правове забезпечення діяльності Державної керуючої холдингової компанії

 

 

Створення Державної керуючої холдингової компанії та правової бази для забезпечення її діяльності

119.2.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про створення Державної керуючої холдингової компанії

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Агентство держмайна України

у 2-місячний строк після набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності

119.2.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів про затвердження статуту Державної керуючої холдингової компанії, положення про наглядову раду Державної керуючої холдингової компанії, положення про ревізійну комісію Державної керуючої холдингової компанії, положення про правління Державної керуючої холдингової компанії

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Агентство держмайна України

119.2.3. Видання Кабінетом Міністрів України актів про затвердження персонального складу членів наглядової ради та обрання голови правління Державної керуючої холдингової компанії

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Агентство держмайна України

VIII. Міжнародна економічна інтеграція

Зовнішньоекономічна політика України

120

Визначення засад зовнішньоекономічної політики України

120.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про схвалення концепції Закону України про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди, розробленої за результатами аналізу стану та проблем зовнішньоекономічної діяльності України у 2010 - 2011 роках

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
МЗС України,
Національний банк України (за згодою)

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 120.1

Політична асоціація та економічна інтеграція України в Європейський Союз

121

Створення умов для запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу

121.1. Завершення виконання заходів стосовно прийняття законодавчих, видання інших нормативно-правових актів, передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року N 494

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мін'юст України

квітень

Прийняття законів України та видання інших нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 121.1

121.2. Реалізація заходів Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року N 494

Прем'єр-міністр України,
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України

протягом року

Проведення оцінки звітів щодо виконання заходів Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

122

Завершення процесу укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

122.1. Забезпечення завершення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Мінекономрозвитку України,
МЗС України

перше півріччя

Забезпечення завершення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

122.2. Подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Мінекономрозвитку України,
МЗС України

у 6-місячний строк із дня підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Подання Президентові України проекту Закону України про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

123

Створення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

123.1. Внесення проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мін'юст України

протягом року

Подання проекту Указу Президента України з питання, зазначеного у підпункті 123.1

123.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження програми з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Мін'юст України

протягом року

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 123.2

124

Підвищення рівня обізнаності населення України у сфері європейської інтеграції України

124.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо схвалення інформаційно-комунікаційної стратегії поліпшення поінформованості населення з питань європейської інтеграції

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України,
Держкомтелерадіо України

вересень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 124.1

Розширення вільної торгівлі України з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав і поглиблення співробітництва України з перспективними торговельними партнерами та регіональними інтеграційними об'єднаннями

125

Створення умов для розвитку вільної торгівлі України з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав відповідно до норм і правил Світової організації торгівлі

125.1. Розроблення сценаріїв співробітництва України з державами - членами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації на середньострокову перспективу відповідно до норм і правил Світової організації торгівлі і на основі оцінки економічних наслідків такого співробітництва для галузей економіки України

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України

протягом року

Схвалення програми співробітництва України з державами - членами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації на середньострокову перспективу

125.2. Вжиття заходів щодо скасування існуючих обмежень у взаємній торгівлі та просування української продукції на ринках держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

протягом року

Зростання обсягу експорту вітчизняних товарів та послуг до держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Поліпшення для вітчизняних виробників умов торгівлі на зовнішніх ринках

126

Побудова ефективної системи підтримки експортної діяльності України

126.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1206-р "Про затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік" щодо продовження до 2015 року дії плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників, запровадження заходів зі створення ефективного механізму представництва зовнішньоекономічних інтересів України за кордоном, запровадження належного інформаційного супроводження діяльності українських експортерів за кордоном (у тому числі шляхом створення відповідного інтегрованого Інтернет-ресурсу), а також запровадження заходів державної підтримки експортної діяльності України, зокрема, шляхом кредитування та страхування експортних операцій

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 126.1

127

Просування і захист економічних інтересів України за кордоном за допомогою механізмів Світової організації торгівлі

127.1. Вжиття заходів щодо підвищення ефективності здійснення моніторингу та реагування на зміни зовнішньоторговельних режимів держав - членів Світової організації торгівлі

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України

протягом року

Підготовка щорічного огляду змін зовнішньоторговельних режимів держав - членів СОТ

127.2. Вжиття заходів щодо активізації використання дво- та багатосторонніх інструментів Світової організації торгівлі з метою захисту інтересів українських суб'єктів господарювання у рамках антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань, які проводяться іноземними державами, інтеграційними об'єднаннями щодо української продукції, зокрема, для:
- усунення дискримінаційного підходу Європейської Комісії до розрахунку демпінгової маржі для українських підприємств з урахуванням коригування цін на сировину, насамперед енергоносії;
- скасування Сполученими Штатами Америки антидемпінгових заходів щодо української продукції за результатами проміжних переглядів;
- визнання Аргентинською Республікою та Мексиканськими Сполученими Штатами ринкового статусу економіки України для цілей антидемпінгових розслідувань

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
МЗС України

протягом року

Створення необхідних передумов для незастосування нових, скасування або лібералізації існуючих обмежень щодо української продукції на зовнішніх ринках

128

Поліпшення сальдо зовнішньої торгівлі

128.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1074-р "Про затвердження плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі" щодо стимулювання зростання експорту високотехнологічної продукції, залучення інвестицій у створення та реалізацію інноваційної продукції, розширення номенклатури імпортозамінної продукції

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

протягом року

Скорочення дефіциту рахунку поточних операцій до 3 - 4 % валового внутрішнього продукту

129

Підвищення ефективності використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги

129.1. Проведення аналізу стану реалізації проектів, які впроваджуються з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, вжиття заходів щодо забезпечення впровадження таких проектів відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Держфінінспекція України

квітень

Подання Кабінету Міністрів України звіту про стан реалізації проектів, зазначених у підпункті 129.1

129.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо:
- вдосконалення системи моніторингу та оцінки проектів, які впроваджуються з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;
- удосконалення існуючого механізму обігу платіжних документів у рамках реалізації інвестиційних проектів, що здійснюються з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій;
- забезпечення функціонування єдиного реєстру проектів, що впроваджуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінфін України,
Держфінінспекція України

перше півріччя

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 129.2

Забезпечення функціонування єдиного реєстру проектів, що впроваджуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги

129.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України щодо:
- введення механізму формування відкритої електронної бази даних проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі грантів, із включенням до такої бази вичерпної інформації про донорів, виконавців, отримувачів, бенефіціарів проектів, вартість та строк упровадження проекту, технічне завдання проекту, план заходів з його реалізації;
- запровадження прозорих механізмів залучення та моніторингу використання міжнародної технічної допомоги, передбачивши обов'язковість державної реєстрації міжнародної технічної допомоги уповноваженим центральним органом виконавчої влади;
- визначення прав, обов'язків та відповідальності учасників процесу залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

квітень

Прийняття законів України з питань, зазначених у підпункті 129.3

IX. Реформа енергетики

Реформа електроенергетичного сектору

Вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці

130

Впровадження методології стимулюючого тарифоутворення з метою підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств електроенергетики

130.1. Впровадження стимулюючого тарифного регулювання в електроенергетиці

 

 

 

130.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо впровадження стимулюючого тарифного регулювання для суб'єктів природних монополій

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 130.1.1

130.1.2. Затвердження порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами шляхом застосування стимулюючого тарифного регулювання

НКРЕ

у 3-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 130.1.1

Встановлення ліцензіатам тарифів із застосуванням стимулюючого тарифного регулювання

130.1.3. Затвердження порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики

НКРЕ

130.1.4. Затвердження порядку розрахунку тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на довгостроковий період, процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

НКРЕ

130.1.5. Нормативне забезпечення та організація проведення незалежної оцінки активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики для визначення регуляторної бази активів

Фонд державного майна України,
НКРЕ,
Міненерговугілля України

у 4-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 130.1.1

130.1.6. Встановлення для ліцензіатів, зазначених у підпункті 130.1.4, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом шляхом застосування стимулюючого тарифного регулювання

НКРЕ

грудень

131

Поетапна ліквідація перехресного субсидування

131.1. Видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення перехресного субсидування в електроенергетиці

 

 

Неперевищення у 2012 році обсягу дотаційних сертифікатів порівняно з 2011 роком

131.1.1. Видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення перехресного субсидування в електроенергетиці для вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ,
Мінфін України

протягом року

131.1.2. Видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення перехресного субсидування в електроенергетиці для міського електротранспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
НКРЕ,
Мінфін України

протягом року

131.1.3. Видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення перехресного субсидування в електроенергетиці для зовнішнього освітлення населених пунктів

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
НКРЕ,
Мінфін України

протягом року

131.1.4. Видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення перехресного субсидування в електроенергетиці для населення

НКРЕ,
Мінсоцполітики України

протягом року

132

Зменшення рівня заборгованості споживачів за спожиту електричну енергію

132.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вдосконалення механізму фінансування екологічної броні електропостачання та посилення відповідальності за її несвоєчасне фінансування

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінфін України

червень

Проведення споживачами, яким установлена екологічна броня електропостачання, розрахунків за електричну енергію на рівні, не нижчому ніж у 2011 році

132.2. Впорядкування процедури визначення обсягів екологічної броні електропостачання

 

 

132.2.1. Внесення змін до актів Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визначення обсягів такої броні

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

квітень

132.2.2. Оновлення переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

Міненерговугілля України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

червень

132.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям на відключення боржників від електропостачання

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

квітень

Прийняття Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям відключати боржників від електропостачання

132.4. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо скасування обмежень відключення та скорочення строків відключення від електропостачання боржників

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

у 3-місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям відключати від електропостачання боржників

Видання актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 132.4

Лібералізація ринку електричної енергії

133

Підвищення ефективності функціонування ринку електричної енергії України

133.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України на основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржової торгівлі електричною енергією

Прем'єр-міністр України,
НКРЕ,
Міненерговугілля України

червень

Прийняття Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України на основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку та біржової торгівлі електричною енергією

133.2. Нормативне забезпечення порядку функціонування ринку електричної енергії на перехідний період

Прем'єр-міністр України,
НКРЕ,
Міненерговугілля України

у 6-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про засади функціонування ринку електричної енергії України

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 133.2

133.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії України

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

Прийняття Закону України щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії України

133.4. Забезпечення проведення тендеру на розроблення програмного та технічного забезпечення функціонування балансуючого ринку електричної енергії

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

Проведення тендеру на розроблення програмного та технічного забезпечення функціонування балансуючого ринку електричної енергії

133.5. Видання актів щодо визначення, створення підприємств для виконання функцій електропередавальної організації, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, а також щодо реорганізації підприємства, яке здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

Визначення, створення суб'єктів господарювання для виконання функцій, зазначених у підпункті 133.5

133.6. Затвердження типових форм регульованих двосторонніх договорів на ринку електричної енергії України та порядку їх укладення

НКРЕ

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 133.6

133.7. Затвердження порядку придбання системним оператором ринку електричної енергії допоміжних послуг, методики формування цін (тарифів) на допоміжні послуги

НКРЕ

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 133.7

Приватизація енергетичних підприємств та підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями

134

Проведення поетапної приватизації енергорозподільних і теплових енергогенеруючих підприємств з метою залучення інвестицій для модернізації їх потужностей

134.1. Видання нормативно-правових актів щодо приватизації енергетичних підприємств

 

 

Приватизація не менше двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

134.1.1. Затвердження переліку із двох енергогенеруючих і шести енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу у 2012 році

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

травень

134.1.2. Передача державних пакетів акцій, що підлягають продажу, зі статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" до Фонду державного майна України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 року N 794 в частині уточнення розміру пакетів акцій, що залишаються у Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

червень

134.1.3. Погодження плану розміщення пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

липень

134.1.4. Погодження умов продажу пакетів акцій двох енергогенеруючих та одинадцяти енергопостачальних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

серпень

134.1.5. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 року N 794 в частині уточнення розміру статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" за результати продажу пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

грудень

134.2. Організація продажу та продаж пакетів акцій енергопостачальних і енергогенеруючих підприємств

Фонд державного майна України

грудень

135

Підвищення ефективності управління державними енергетичними компаніями

135.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо корпоратизації державних підприємств "Національна енергетична компанія "Укренерго" та "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 135.1

135.2. Корпоратизація державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

у 9-місячний строк з дня набрання чинності Законом України з питань, зазначених у підпункті 135.1

Завершення корпоратизації державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

135.3. Корпоратизація державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

Завершення корпоратизації державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

Удосконалення державного регулювання в енергетиці

136

Удосконалення державного регулювання в енергетиці

136.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій до другого читання проекту Закону України про державне регулювання в енергетиці України

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
НКРЕ

березень

Прийняття Закону України про державне регулювання в енергетиці України

Оновлення Енергетичної стратегії України

137

Коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

137.1. Внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р (у частині розвитку електроенергетики)

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 137.1

Реформа вугільної галузі

Лібералізація ринку вугільної продукції та механізмів збуту і ціноутворення

138

Зниження регуляторного впливу держави на ринку вугільної продукції

138.1. Підготовка до ліквідації державного підприємства "Вугілля України"

 

 

Здійснення продажу всього обсягу вугілля в Україні за прямими договорами та на електронних торгових майданчиках (біржах) без участі державного підприємства "Вугілля України" чи іншого державного оператора ринку вугільної продукції

138.1.1. Затвердження механізму виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед державним підприємством "Вугілля України"

Міненерговугілля України

березень

138.1.2. Припинення операторської функції державного підприємства "Вугілля України" на ринку вугільної продукції

Міненерговугілля України

липень

138.1.3. Затвердження плану ліквідації не пізніше 2015 року державного підприємства "Вугілля України"

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

червень

Затвердження плану ліквідації не пізніше 2015 року державного підприємства "Вугілля України"

139

Впровадження біржової форми торгівлі вугільною продукцією та ринкове формування ціни на вугілля

139.1. Видання актів щодо впровадження біржової форми торгівлі вугільною продукцією та ринкового формування ціни на вугілля

 

 

Здійснення продажу всього обсягу вугілля в Україні за прямими договорами та на електронних торгових майданчиках (біржах) без участі державного підприємства "Вугілля України" чи іншого державного оператора ринку вугільної продукції

139.1.1. Створення конкурсної комісії з відбору електронних біржових майданчиків, затвердження конкурсних вимог до учасників конкурсу щодо відбору електронних біржових майданчиків

Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

березень

139.1.2. Проведення конкурсу з відбору електронних біржових майданчиків, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією, проведення тестових електронних торгів

Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

квітень

139.1.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема до Господарського кодексу України, законів України "Про здійснення державних закупівель", "Про товарну біржу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", щодо можливості участі суб'єктів господарювання державного сектору економіки в електронних біржових торгах

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

травень

Удосконалення механізму державної підтримки вугільної галузі

140

Поетапне припинення субсидування операційних витрат державних шахт з одночасним збільшенням фінансування на працевлаштування та соціальну підтримку працівників шахт, які вивільняються при їх закритті

140.1. Нормативно-правове забезпечення питань державної підтримки вугільної галузі з урахуванням поетапного припинення субсидування операційних витрат державних шахт з одночасним збільшенням фінансування видатків на працевлаштування та соціальну підтримку працівників шахт, які вивільняються при їх закритті, та відповідно до вимог Світової організації торгівлі

 

 

Прийняття Закону України про державну підтримку вугільної галузі щодо визначення критеріїв, розміру та умов надання державної підтримки вугільній галузі в умовах її роздержавлення та з урахуванням поетапного припинення її субсидування до кінця 2015 року

140.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку надання державної підтримки вугледобувним підприємствам шляхом покриття різниці між ціною реалізації та собівартістю видобутку вугілля (з урахуванням поетапного зменшення субсидування вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості та збільшення обсягів бюджетних асигнувань на закриття шахт і соціальну підтримку працівників шахт, які вивільняються при їх закритті)

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

березень

140.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України підготовленого з урахуванням вимог Світової організації торгівлі проекту Закону України про державну підтримку вугільної галузі щодо визначення критеріїв, розміру та умов надання державної підтримки вугільній галузі в умовах її роздержавлення та з урахуванням поетапного припинення її субсидування до кінця 2015 року

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

квітень

Приватизація вугледобувних підприємств

141

Початок процесу приватизації державних вугледобувних підприємств

141.1. Видання актів щодо особливостей приватизації вугледобувних підприємств

 

 

Видання актів з питань, зазначених у підпунктах 141.1- 141.2

141.1.1. Визначення порядку проведення аукціону з продажу державних вугледобувних підприємств та пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

у 3-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості приватизації вугледобувних підприємств

141.1.2. Затвердження положення про порядок проведення інвестиційного конкурсу з продажу об'єкта приватизації, за результатами якого переможцем визначається претендент, що запропонував максимальну величину приведеного обсягу інвестицій в об'єкт приватизації, вираженого у грошовому еквіваленті

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

141.1.3. Затвердження складу конкурсної комісії з відбору інвестиційних проектів, порядку розгляду інвестиційних проектів, порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та моніторингу економічної ефективності їх діяльності

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

141.1.4. Визначення порядку погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності приватизованих вугледобувних підприємств протягом строку дії договору купівлі-продажу об'єктів приватизації

Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

141.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо виключення з переліку державних вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

березень

141.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо плану приватизації вугледобувних підприємств до 2014 року та включення до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2013 році, державних вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Фонд державного майна України,
Міненерговугілля України

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 141.3

141.4. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо плану корпоратизації державних вугледобувних підприємств до 2014 року

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

березень

Початок корпоратизації не менше 25 % загальної кількості державних вугледобувних підприємств

141.5. Проведення корпоратизації не менше 25 % загальної кількості державних вугледобувних підприємств

Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

листопад

142

Підвищення інвестиційної привабливості вугледобувних підприємств шляхом зменшення їх витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури

142.1. Передача об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

 

 

Передача до кінця 2012 року не менше 25 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

142.1.1. Видання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України акта щодо:
- прогнозного плану передачі до 2014 року об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність;
- прогнозного плану передачі у 2012 році не менше 25 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

Міненерговугілля України

квітень

142.1.2. Погодження з органами місцевого самоврядування проекту прогнозного плану передачі у 2012 році не менше 25 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

Міненерговугілля України

березень

142.1.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо збільшення відповідно до обгрунтованих потреб фінансування видатків на здійснення передачі у 2012 році не менше 25 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінфін України

квітень

142.1.4. Погодження з органами місцевого самоврядування прогнозного плану передачі у 2013 році не менше 50 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність

Міненерговугілля України

травень

Урахування в Законі України про Державний бюджет України на 2013 рік видатків на передачу у 2013 році не менше 50 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність відповідно до обгрунтованих потреб

142.1.5. Урахування у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2013 рік видатків на передачу у 2013 році не менше 50 % загальної кількості об'єктів соціальної інфраструктури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність відповідно до обгрунтованих потреб

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінфін України

червень

Закриття неперспективних вугледобувних підприємств

143

Завершення процесу ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств до 2016 року

143.1. Активізація процесу ліквідації вугледобувних підприємств, що вже перебувають у стані закриття, а також виділення необхідних фінансових ресурсів для підготовки до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

 

 

Завершення проектів ліквідації 35 неперспективних вугледобувних підприємств і початок підготовки до ліквідації 15 неперспективних вугледобувних підприємств

143.1.1. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року N 280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості" щодо оновлення програми ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінфін України

березень

143.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо збільшення відповідно до обгрунтованих потреб фінансування видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" для завершення проектів ліквідації 35 неперспективних вугледобувних підприємств і підготовки до ліквідації 15 неперспективних вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінфін України

березень

143.1.3. Завершення проектів ліквідації 35 неперспективних вугледобувних підприємств і початок підготовки до ліквідації 15 неперспективних вугледобувних підприємств

Міненерговугілля України

листопад

144

Оптимізація витрат на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств та постійних витрат на електроенергію шахтами, які працюють у режимі водовідливу

144.1. Затвердження програми енергозбереження для зниження споживання електричної енергії шахтами, які працюють у режимі водовідливу

Міненерговугілля України

червень

Прийняття Закону України щодо оптимізації витрат на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств

144.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо оптимізації витрат на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

липень

144.3. Організація та забезпечення виконання заходів програми енергозбереження для зниження споживання електричної енергії шахтами, які працюють у режимі водовідливу

Міненерговугілля України

листопад

Забезпечення здатності ринку ефективно перерозподіляти робочу силу

145

Забезпечення зайнятості працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються

145.1. Створення системи соціальної підтримки, перекваліфікації та працевлаштування працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються, у тому числі створення робочих місць, підтримка малого бізнесу, стимулювання трудової міграції

 

 

Затвердження концепції створення системи соціальної підтримки працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються, та видання актів щодо її впровадження

145.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження концепції створення системи соціальної підтримки працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінсоцполітики України,
МОНмолодьспорт України

березень

 

145.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо впровадження концепції створення системи соціальної підтримки працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Мінсоцполітики України,
МОНмолодьспорт України

червень

 

Забезпечення раціонального використання запасів вугілля

146

Створення стимулів для нарощування видобутку вугілля зі списаних і позабалансових запасів

146.1. Видання нормативно-правових актів, спрямованих на створення сприятливих умов для видобутку вугілля зі списаних і позабалансових запасів на виходах вугільних пластів, доступу суб'єктів господарювання до гірничої та геологічної інформації та до типових проектів малих шахт

 

 

Затвердження концепції нарощування видобутку вугілля з позабалансових і списаних запасів на виходах вугільних пластів

146.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо концепції нарощування видобутку вугілля з позабалансових і списаних запасів на виходах вугільних пластів

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України

березень

146.1.2. Створення реєстру позабалансових і списаних запасів вугілля із визначенням, зокрема, координат їх розташування, гірничих та геологічних умов залягання, якісних показників запасів

Мінприроди України,
Міненерговугілля України

травень

Забезпечення функціонування реєстру позабалансових і списаних запасів вугілля

146.1.3. Розроблення типових схем проведення розкривних і підготовчих робіт, технологічних схем відпрацювання запасів вугілля з метою зменшення витрат на проектні роботи шахт, які будуть здійснювати розробку списаних і позабалансових запасів

Міненерговугілля України

червень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпунктах 146.1.3 - 146.1.5

146.1.4. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, на розробку списаних і позабалансових запасів вугілля, передбачивши спрощення процедур та оптимізацію умов для надання дозвільних документів, зокрема, шляхом зменшення вартості геологічної інформації

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України

червень

146.1.5. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо порядку надання гірничого відводу для видобутку вугілля зі списаних і позабалансових запасів, передбачивши скорочення переліку документів, необхідних для одержання гірничого відводу, та строків їх отримання

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України,
Держгірпромнагляд України

червень

Реформа нафтогазової промисловості

Створення умов для підвищення інвестиційної привабливості видобування нафти і газу

147

Перехід до нової системи природно-ресурсних платежів з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розробку та видобуток вуглеводнів

147.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо нарахування рентних платежів за видобуту нафту, природний газ та газовий конденсат на родовищах із виснаженими запасами та родовищах із складними умовами розробки

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України

липень

Досягнення обсягів видобутку вуглеводнів в Україні:
газу - не менше 20,5 млрд куб. м;
нафти і газового конденсату - не менше 3,6 млн тонн

148

Ліквідація економічних та правових перешкод для залучення інвестицій у видобуток нафти і газу

148.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про надра та до Закону України "Про нафту і газ" щодо запровадження можливості внесення прав, наданих власнику спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, як вкладу у спільну діяльність

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України

липень

148.2. Створення умов для виконання погоджених у встановленому порядку інвестиційних програм (планів капітальних інвестицій) для суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

НКРЕ,
Міненерговугілля України

протягом року

149

Стимулювання видобування нафти і газу на підставі спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

149.1. Проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

Мінприроди України,
Міненерговугілля України,
Держгеонадра України

протягом року

Проведення аукціонів із продажу не менше 10 спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)

150

Стимулювання видобування нафти і газу на умовах угод про розподіл продукції

150.1. Проведення конкурсів на укладання угод про розподіл продукції

Прем'єр-міністр України,
Мінприроди України,
Міненерговугілля України

протягом року

Проведення не менш двох конкурсів на укладання угод про розподіл продукції

Реформування структури галузі з метою підвищення її інвестиційної привабливості та ефективності діяльності

151

Коригування Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

151.1. Внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р, стосовно розвитку нафтогазового комплексу

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

червень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 151.1

152

Реформування нафтогазової галузі з метою приведення принципів її функціонування у відповідність із міжнародними договорами України, а також підвищення інвестиційної привабливості

152.1. Затвердження та початок впровадження програми реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямованої на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010 року N 2787-VI, у тому числі щодо вимог Директиви 2003/55/ЄС стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу, зокрема щодо:
- досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із транспортування природного газу, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування та постачання природного газу;
- досягнення незалежності суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із розподілу природного газу, від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність із видобування, постачання, зберігання та транспортування природного газу;
- усунення перехресного субсидування видів діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
- інформаційної відкритості діяльності суб'єктів господарювання на ринку природного газу відповідно до міжнародних стандартів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

травень

Початок реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

152.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

вересень

152.3. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо розпорядження непрофільними активами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

у місячний строк з дня набрання чинності Законом України щодо скасування заборони на відчуження непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

Визначення переліку непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 152.3

152.4. Початок реалізації непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

Міненерговугілля України,
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

у 6-місячний строк після видання акта, зазначеного у підпункті 152.3

Оголошення конкурсу з продажу 20 % загальної кількості непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств

152.5. Нормативно-правове врегулювання питання використання газорозподільних мереж за довгостроковими договорами оренди чи концесії або приватизація цих мереж

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України,
Фонд державного майна України

травень

Надання у користування газорозподільних мереж на строк понад 10 років або початок їх приватизації

152.6. Видання акта про порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України

НКРЕ

квітень

Забезпечення рівного доступу суб'єктів господарювання до Єдиної газотранспортної системи України

152.7. Затвердження методики визначення наявності або відсутності вільної пропускної потужності Єдиної газотранспортної системи України

Міненерговугілля України

червень

Модернізація газотранспортної системи

153

Модернізація внутрішньої (транзитної) газотранспортної системи України

153.1. Укладення проектної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо модернізації Єдиної газотранспортної системи України

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

протягом року

Ратифікація Верховною Радою України фінансової та проектної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо модернізації Єдиної газотранспортної системи України

153.2. Затвердження програми модернізації Єдиної газотранспортної системи України

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

протягом року

Затвердження програми модернізації Єдиної газотранспортної системи України

Модернізація нафтопереробних потужностей та стимулювання конкуренції на ринку нафтопродуктів, підвищення їх якості

154

Створення економічних стимулів для модернізації нафтопереробних потужностей та зростання обсягу нафтопереробки в Україні

154.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації об'єктів нафтопереробної та газопереробної галузі на період до 2015 року включно

Прем'єр-міністр України,
Міненерговугілля України

травень

Досягнення у 2012 році обсягу сукупних капітальних інвестицій у модернізацію нафтопереробних заводів у розмірі не менше 0,3 млрд дол. США

154.2. Вжиття заходів щодо захисту внутрішнього ринку та інтересів вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції при здійсненні імпорту нафтопродуктів в Україну

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

протягом року

154.3. Затвердження 11 стандартів на методи випробувань нафтопродуктів, гармонізованих зі стандартами ISO, EN ISO та EN, з метою впровадження ДСТУ 4839:2007 і ДСТУ 4840:2007

Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України,
Держспоживінспекція України

квітень

Затвердження стандартів, зазначених у підпункті 154.3

155

Створення механізму ефективного контролю якості нафтопродуктів

155.1. Забезпечення фінансування придбання та належного функціонування стаціонарних та пересувних лабораторій для контролю якості і безпечності нафтопродуктів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України

липень

Здійснення ефективного державного контролю відповідності нафтопродуктів затвердженим стандартам якості

155.2. Видання нормативно-правових актів з метою вдосконалення системи здійснення контролю якості і безпечності нафтопродуктів

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України,
Держспоживінспекція України

серпень

155.3. Затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельних та суднових палив, топкового мазуту та визначення кінцевого строку переходу на стандарт Євро-4 та вищі

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Міненерговугілля України,
Держспоживінспекція України

квітень

Зниження рівня заборгованості за спожитий природний газ

156

Забезпечення газовими лічильниками населення, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі

156.1. Встановлення лічильників населенню, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
НКРЕ,
Міненерговугілля України

грудень

Установлення 200 тис. лічильників (20 % загальної потреби) населенню, яке проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі

Установлення економічно обгрунтованих цін на природний газ

157

Поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів

157.1. Удосконалення формування цін на природний газ для населення

НКРЕ

протягом року

Зменшення диференціації цін на природний газ для населення

157.2. Видання нормативно-правового акта щодо поетапного переходу до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів

Прем'єр-міністр України,
НКРЕ,
Міненерговугілля України

протягом року

Проведення розрахунків щодо обсягів фінансування адресної допомоги населенню

157.3. Проведення розрахунків щодо обсягів фінансування для надання пільг та житлових субсидій населенню з урахуванням графіка поетапного переходу до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів

Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
НКРЕ

протягом року

X. Реформа житлово-комунального господарства

Забезпечення рентабельного функціонування та інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства

158

Забезпечення єдиних підходів до методології формування тарифів на послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

158.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо надання національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, повноважень із затвердження методик формування тарифів на послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення для всіх суб'єктів господарювання, що надають такі послуги, незалежно від органу, що здійснює ліцензування відповідної господарської діяльності

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
Мінрегіон України

травень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 158.1

159

Поступовий перехід до економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги

159.1. Затвердження порядку встановлення тарифів, нижчих від економічно обгрунтованого рівня, та відшкодування різниці між установленим та економічно обгрунтованим тарифом для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання суміжних ринків

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

протягом року

Видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 159.1

159.2. Нормативно-правове забезпечення впровадження диференційованих ставок тарифів на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, залежно від обсягу споживання, з включенням інвестиційної складової та виходячи з необхідності гарантування доступності таких послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

протягом року

Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до завдань, передбачених у підпункті 159.2

159.3. Затвердження графіка приведення тарифів у сфері теплопостачання до економічно обгрунтованого рівня на 2012 - 2015 роки

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

протягом року

Затвердження графіка, зазначеного у підпункті 159.3

160

Впровадження стимулюючої моделі тарифоутворення на житлово-комунальні послуги

160.1. Затвердження методик формування тарифів на послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого тарифного регулювання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

у 3-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону, зазначеного у підпункті 130.1.1

Видання актів, зазначених у підпункті 160.1

Створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг

161

Створення конкурентного середовища на ринку виробництва теплової енергії

161.1. Нормативне-правове забезпечення функціонування ринку виробництва теплової енергії на конкурентних засадах, встановлення механізму рівного доступу виробників теплової енергії до теплових мереж суб'єктів природних монополій

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

жовтень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 161.1

162

Лібералізація ринку надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

162.1. Визначення прав та обов'язків, правил здійснення діяльності управителів житлових будинків, гарантій права вибору управителя співвласниками багатоквартирного будинку, а також спрощеного механізму вибору такого управителя, визначення умов договору з управителем за відсутності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

квітень

Скорочення частки загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств до 50 %

162.2. Нормативно-правове забезпечення впровадження вільних (договірних) цін на послуги управителів щодо утримання багатоквартирних будинків

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

травень

162.3. Розроблення механізму спрощеного розрахунку житлових субсидій в умовах договірних цін на послуги управителів щодо утримання багатоквартирних будинків

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України

травень

163

Забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на ефективне управління такими будинками

163.1. Вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

березень

163.1.1. Визначення порядку передачі оформленої технічної документації щодо багатоквартирного будинку його співвласникам

163.1.2. Визначення відповідальності співвласників перед об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків за боргами, що виникли у зв'язку зі спільною власністю

163.1.3. Скасування в актах законодавства термінів "виконавець житлово-комунальних послуг" та "балансоутримувач"

163.1.4. Забезпечення споживачам комунальних послуг права вибору способу обліку споживання комунальних послуг (поквартирно чи побудинково)

163.2. Встановлення порядку надання державної підтримки, у тому числі шляхом співфінансування із співвласниками, для здійснення капітального ремонту житлових багатоквартирних будинків, підвищення їх енергоефективності

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Мінфін України,
Держенергоефективності України

червень

163.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо права співвласників багатоквартирного будинку на одержання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про суб'єктів права власності на житлові та нежитлові приміщення в такому будинку

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Мінрегіон України

травень

163.4. Нормативно-правове забезпечення встановлення цін на енергоресурси, які надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (іншим видам об'єднань співвласників), на рівні цін, установлених для населення

НКРЕ

березень

163.5. Затвердження методичних рекомендацій щодо встановлення меж земельних ділянок для обслуговування багатоквартирних будинків

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

квітень

Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства

164

Модернізація систем теплопостачання та зниження собівартості послуг у сфері теплопостачання

164.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо програми комплексної модернізації теплозабезпечення України

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

грудень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 164.1

165

Залучення приватних інвесторів до модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства на умовах державно-приватного партнерства

165.1. Розроблення спеціальної навчальної програми для посадових осіб місцевого самоврядування з питань упровадження державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві

Мінрегіон України,
Мінекономрозвитку України

вересень

Розроблення спеціальної навчальної програми, зазначеної у підпункті 165.1

Проведення не менше 25 навчальних семінарів для посадових осіб місцевого самоврядування

166

Забезпечення комерційного обліку комунальних послуг

166.1. Видання актів щодо обов'язкового запровадження комерційного обліку теплопостачання та централізованого водопостачання

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

березень

Видання актів з питань, зазначених у підпункті 166.1

Обладнання приладами обліку споживання води та тепла не менш як 40 % загальної кількості житлових будинків

167

Запровадження технологічного обліку води та теплової енергії

167.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо надання національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, повноважень зі схвалення інвестиційних програм підприємств, що надають послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Прем'єр-міністр України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

травень

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у підпункті 167.1

167.2. Забезпечення включення як першочергових заходів з установлення приладів технологічного обліку води та теплової енергії на підприємствах, що надають послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, до інвестиційних програм таких підприємств

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

жовтень

Забезпечення запровадження технологічного обліку на підприємствах, що надають послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Зниження рівня заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги

168

Стимулювання своєчасності розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги

168.1. Визначення в установленому порядку розміру та порядку стягнення пені за несвоєчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

квітень

Досягнення показника 98 % рівня розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги

168.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо впровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів, які надходять як плата за теплову енергію та послуги із централізованого водопостачання та водовідведення від всіх категорій споживачів, визначення алгоритму та нормативів розподілу коштів на таких рахунках для проведення розрахунків за спожитий природний газ та електричну енергію

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

червень

Забезпечення оплати спожитих електричної енергії та природного газу відповідно до законодавчо визначених алгоритму та нормативів

Підвищення якості комунальних послуг

169

Визначення державних стандартів якості житлово-комунальних послуг

169.1. Затвердження державних стандартів надання житлово-комунальних послуг

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Мінсоцполітики України

липень

Видання актів з питань, зазначених у підпунктах 169.1 - 169.2

169.2. Запровадження в установленому порядку обов'язкової звітності щодо показників якості житлово-комунальних послуг

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України

серпень

XI. Розвиток транспортної інфраструктури

Створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту

170

Забезпечення утворення незалежного регулятора у сфері транспорту

170.1. Подання на розгляд Президентові України проектів указів Президента України щодо створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, положення про національну комісію

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

у місячний строк після офіційного опублікування Закону України про державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері транспорту

Подання Кабінетом Міністрів України проектів Указів Президента України, зазначених у підпункті 170.1

170.2. Вирішення питань, пов'язаних із започаткуванням діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

у 4-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері транспорту

Здійснення заходів, передбачених підпунктом 170.2

Оптимізація управління залізничним транспортом

171

Реформування залізничного транспорту

171.1. Затвердження правил рівного доступу суб'єктів господарювання до об'єктів інфраструктури залізничного транспорту загального користування

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

грудень

Видання актів, зазначених у підпункті 171.1

171.2. Врегулювання порядку формування та державного фінансування соціального замовлення на пасажирські перевезення залізничним транспортом

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

грудень

Видання актів, зазначених у підпункті 171.2

171.3. Проведення інвентаризації майна Державної адміністрації залізничного транспорту України, об'єднань, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту; затвердження переліку непрофільних активів залізничного транспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Фонд державного майна України

вересень

Передача непрофільних активів залізничного транспорту Фонду державного майна України

171.4. Прийняття рішення стосовно передач непрофільних активів залізничного транспорту Фонду державного майна України

172

Підготовка пілотного проекту створення приміської залізничної компанії

172.1. Утворення робочої групи з підготовки пілотного проекту створення приміської залізничної компанії на одному з напрямків Київського залізничного вузла за участю представників Державної адміністрації залізничного транспорту України, Київської міської, Київської обласної державних адміністрацій

Київська обласна,
Київська міська державні адміністрації,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

березень

Затвердження робочою групою, зазначеною у підпункті 172.1, бізнес-плану пілотного проекту створення приміської залізничної компанії на одному з напрямків Київського залізничного вузла

172.2. Підготовка бізнес-плану пілотного проекту приміської залізничної компанії на одному з напрямків Київського залізничного вузла

грудень

173

Розмежування функцій державного і господарського управління у сфері залізничного транспорту

173.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 % акцій якого належать державі, персонального складу його органів управління

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

у 7-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

Утворення в установленому законом порядку публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

173.2. Забезпечення реєстрації у встановленому порядку публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 % акцій якого належать державі

Мінінфраструктури України

у 10-місячний строк після офіційного опублікування Закону України про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

174

Реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом

174.1. Затвердження методики встановлення тарифів на використання інфраструктури залізничного транспорту

Мінінфраструктури України

грудень

Видання актів, зазначених у підпунктах 174.1 - 174.3

174.2. Затвердження концепції структури економічно обгрунтованих тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом та методики їх розрахунку

Мінінфраструктури України

липень

174.3. Затвердження методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Мінінфраструктури України

грудень

174.4. Запровадження нової класифікації пасажирських поїздів

Мінінфраструктури України

березень

Запровадження нової класифікації пасажирських поїздів

174.5. Затвердження концепції щодо структури економічно обгрунтованих тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом та методики їх розрахунку

Мінінфраструктури України

липень

Видання актів з питань, зазначених у підпунктах 174.5 та 174.6

174.6. Затвердження методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом на основі нової класифікації пасажирських поїздів

Мінінфраструктури України

грудень

174.7. Затвердження методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+(іс+) у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та дальшої їх експлуатації

Мінінфраструктури України

березень

Установлення тарифів для денних швидкісних поїздів класу Інтерсіті+(іс+)

175

Підвищення рівня безпеки пасажирів на залізничному транспорті

175.1. Розроблення з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу концепції безпеки пасажирських перевезень на залізничному транспорті, в якій передбачити:
- запровадження в Україні європейських стандартів мінімальної ширини острівних пасажирських платформ;
- обов'язкове встановлення на острівних пасажирських платформах бар'єрів, що убезпечують пасажирів;
- запровадження єдиного стандарту обмежувальної лінії жовтого кольору на усіх пасажирських платформах, єдиного стандарту голосового попередження про наближення швидкісних поїздів на станціях та у пунктах зупинки на маршрутах швидкісних поїздів

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінрегіон України,
Укрзалізниця (за згодою)

березень

Видання актів, зазначених у підпункті 175.1 - 175.2

175.2. Внесення змін до нормативно-правових актів, у тому числі державних будівельних норм, щодо підвищення безпеки перевезень пасажирів залізничним транспортом

серпень

176

Створення правових умов для стимулювання державно-приватного партнерства для розвитку залізничних шляхів

176.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо стимулювання будівництва об'єктів інфраструктури залізничного транспорту за кошти приватних інвесторів із подальшою передачею таких об'єктів уповноваженому державою суб'єкту та визначення механізму компенсації приватним інвесторам вартості внесених інвестицій

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

серпень

Прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 176.1

Децентралізація управління дорожньою інфраструктурою місцевого значення

177

Реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення

177.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження нового переліку доріг загального користування державного значення

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укравтодор

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України про затвердження нового переліку автомобільних доріг загального користування державного значення

177.2. Видання актів щодо затвердження нових переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

червень

Видання актів щодо переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення

177.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління дорогами загального користування місцевого значення, перерозподілу повноважень щодо управління автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Укравтодор

жовтень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 177.3

Підвищення інвестиційної привабливості галузі та якості послуг на автомобільних пасажирських перевезеннях

178

Впровадження заходів щодо підвищення безпеки перевезень автомобільним транспортом загального користування

178.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо обов'язкового використання з 1 липня 2012 року тахографів на автомобільних транспортних засобах при здійсненні регулярних і нерегулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах довжиною понад 150 км, а також під час перевезення небезпечних вантажів, порядку контролю за наявністю тахографів, запровадження адміністративної відповідальності власників автомобільних транспортних засобів за відсутність тахографів на таких транспортних засобах

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

квітень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 178.1

178.2. Запровадження пілотних проектів системи диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху транспортних засобів на міських автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутах у містах Києві, Харкові, Донецьку, Львові;
створення в цих містах загальнодоступного Інтернет-ресурсу для інформування про рух транспортних засобів на міських маршрутах

Мінінфраструктури України за участю органів місцевого самоврядування міст Харкова, Донецька, Львова

грудень

Запровадження системи диспетчеризації руху транспортних засобів на міських автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутах у містах Києві, Харкові, Донецьку, Львові

Мінінфраструктури України,
Київська міська державна адміністрація

178.3. Запровадження системи диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху транспортних засобів на міжобласних автобусних маршрутах; створення єдиного загальнодоступного Інтернет-ресурсу для інформування про рух транспортних засобів на міжобласних автобусних маршрутах

Мінінфраструктури України

жовтень

Запровадження системи диспетчеризації руху транспортних засобів на міжобласних автобусних маршрутах

178.4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про автомобільний транспорт (нова редакція), розробленого з урахуванням практики Європейського Союзу щодо регулювання у сфері автомобільного транспорту

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України

листопад

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 178.4

Розвиток транспортної інфраструктури

179

Реалізація проектів загальнодержавного значення щодо розвитку транспортної інфраструктури з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги та коштів приватних інвесторів

179.1. Підготовка та початок реалізації проектів загальнодержавного значення з розвитку транспортної інфраструктури:

 

 

 

179.1.1. Збільшення пропускної здатності залізничного сполучення Київ - Львів - Чоп (Спорудження Бескидського залізничного тунелю)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

Виконання 15 % будівельно-монтажних робіт за проектом, зазначеним у підпункті 179.1.1

179.1.2. Збільшення пропускної здатності залізничного сполучення Кривбас - Донбас (Електрифікація залізничного напрямку Волоноваха - Камиш-Зоря - Запоріжжя)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

жовтень

Виконання проектно-вишукувальних робіт за проектом, зазначеним у підпункті 179.1.2

179.1.3. Збільшення пропускної здатності залізничного сполучення в напрямку морських торговельних портів у містах Іллічівську, Одесі та Южному (Електрифікація залізниці Колосівка - Миколаїв)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

Виконання проектно-вишукувальних робіт за проектом, зазначеним у підпункті 179.1.3

179.1.4. Збільшення пропускної здатності залізничного сполучення Київ - Крим (Електрифікація залізниці напрямку Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

Виконання проектно-вишукувальних робіт за проектом, зазначеним у підпункті 179.1.4

179.1.5. Підвищення доступності послуг із перевезення залізничним транспортом у місті Києві (Будівництво пасажирського вокзального комплексу на залізничній станції "Дарниця") шляхом установлення зупинок у місті Києві на залізничних станціях "Дарниця", "Київ-Московський" та "Святошин" для усіх поїздів далекого сполучення, маршрут прямування яких проходить через ці станції

Мінінфраструктури України,
Укрзалізниця (за згодою)

квітень

Запровадження зупинки у місті Києві на залізничних станціях "Дарниця", "Київ-Московський" та "Святошин" для усіх поїздів далекого сполучення, маршрут прямування яких проходить через ці станції

179.1.6. Будівництво нових та реконструкція існуючих залізничних колій для здійснення транзитних вантажних перевезень залізничним транспортом в обхід міста Києва (Модернізація та електрифікація ділянок залізничного сполучення Бахмач - Гребінка - Золотоноша - Ляплява - Канів та відновлення залізничного сполучення Канів - Миронівка)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

жовтень

Виконання робіт з підготовки техніко-економічного обгрунтування проекту, зазначеного у підпункті 179.1.6

179.1.7. Збільшення пропускної здатності залізничного сполучення в напрямку кордонів прикордонних залізничних станцій "Чоп", "Ужгород" та "Мостиська" (Спорудження третьої головної залізничної колії на ділянці Красне - Підбірці залізничного сполучення Київ - Львів - Чоп)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

листопад

Виконання робіт з підготовки техніко-економічного обгрунтування проекту, зазначеного у підпункті 179.1.7

179.1.8. Покращення стану автомобільних доріг на підходах до міста Києва

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укравтодор

грудень

Виконання робіт першого етапу проекту (автомобільні дороги Київ - Чоп та Київ - Ягодин)

179.1.9. Збільшення пропускної здатності залізничних шляхів у напрямку морських торговельних портів в містах Іллічівську, Одесі та Южному (Збільшення пропускної здатності ділянки Чорноморська - Берегова)

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Укрзалізниця (за згодою)

грудень

Виконання проектно-вишукувальних робіт для виконання заходів, зазначених у підпункті 179.1.9

179.1.10. Спорудження нового автомобільного мосту через р. Дніпро у місті Кременчук

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
Мінекономрозвитку України,
Полтавська обласна державна адміністрація

грудень

Виконання проектно-вишукувальних робіт, зазначених у підпункті 179.1.10

Підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

180

Вжиття заходів щодо підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

180.1. Видання актів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, затвердження державної цільової програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні

Прем'єр-міністр України,
Мінінфраструктури України,
МВС України

квітень

Видання актів, зазначених у підпункті 180.1

181

Удосконалення правил дорожнього руху з урахуванням Конвенції про дорожній рух та стандартів, що діють у цій сфері в державах - членах Європейського Союзу

181.1. Видання актів щодо вдосконалення правил дорожнього руху з урахуванням положень Конвенції про дорожній рух та стандартів, що діють у цій сфері в державах - членах Європейського Союзу, зокрема, стосовно:
- неможливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в разі, якщо дорожня розмітка та/чи дорожні знаки не відповідають чинним стандартам або є невидимими для учасників руху;
- обов'язкового встановлення на автомобільних дорогах із більш ніж однією полосою руху дорожніх знаків для кожної полоси руху;
- запровадження європейських стандартів дорожніх знаків, дорожньої розмітки, освітлення пішохідних переходів на острівці безпеки та пішохідних переходів;
- обов'язкового руху транспортних засобів з увімкненими фарами ближнього світла у будь-який час за межами населених пунктів у період з 1 жовтня по 1 травня

Прем'єр-міністр України,
МВС України,
Мінрегіон України,
Укравтодор

травень

Видання актів, зазначених у підпункті 181.1

Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

182

Спрощення процедур прикордонного та митного контролю в аеропортах України

182.1. Забезпечення вжиття заходів щодо спрощення процедур прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мінінфраструктури України,
Адміністрація Держприкордонслужби України,
Держмитслужба України

квітень

Забезпечення додержання встановлених часових нормативів проведення прикордонного та митного контролю фізичних осіб (дві хвилини для кожного виду контролю)

XII. Розвиток сільського господарства й земельна реформа

Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення

183

Інвентаризація земель державної власності

183.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження методики проведення інвентаризації земель

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

березень

Реєстрація в Державному земельному кадастрі не менше 70 % сформованих земельних ділянок державної власності

183.2. Проведення інвентаризації земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Мінприроди України,
Мінагрополітики України

грудень

Завершення інвентаризації 80 % земель територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

183.3. Встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм, а також встановлення пляжних зон

Мінагрополітики України,
Мінприроди України

грудень

Встановлення та внесення до Державного земельного кадастру інформації щодо водоохоронних зон, прибережних захисних смуг уздовж морів та щодо 70 % водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм, пляжних зон

184

Ефективне функціонування Державного земельного кадастру

184.1. Введення в експлуатацію єдиного програмно-апаратного комплексу інформаційної автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру

Мінагрополітики України

липень

Запровадження єдиного програмно-апаратного комплексу інформаційної автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру в усіх територіальних органах Державного агентства земельних ресурсів України

184.2. Посилення гарантій соціального захисту (у тому числі збільшення оплати праці) спеціалістів, які забезпечують ведення Державного земельного кадастру

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України,
Мінагрополітики України

березень

Досягнення показника плинності кадрів, які забезпечують ведення Державного земельного кадастру, не більше 15 % на рік

185

Створення прозорих механізмів у регулюванні земельних відносин

185.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про спрощення дозвільних процедур при розробленні, погодженні та затвердженні документації із землеустрою, скорочення кількості дозвільних органів у цій сфері, передбачивши, зокрема:
- впровадження принципу мовчазної згоди у діяльність Комісії з розгляду питань, пов'язаних із погодженням документації із землеустрою, під час розгляду документації із землеустрою стосовно представників державних органів та органів місцевого самоврядування (крім представників органів земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури);
- скасування процедури погодження з відповідним органом місцевого самоврядування, місцевою державною адміністрацією під час розроблення проектів землеустрою щодо земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, якщо таке розроблення здійснюється відповідно до містобудівної документації та/або документації із землеустрою;
- запровадження спрощеної процедури зміни цільового використання земельної ділянки у межах однієї категорії земель

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

березень

Прийняття Закону України про спрощення дозвільних процедур при розробленні, погодженні та затвердженні документації із землеустрою, скорочення кількості дозвільних органів у цій сфері

 

 

185.2. Скасування ліцензування господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт та запровадження сертифікації спеціалістів, які виконують такі роботи

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

липень

Збільшення на 15 % кількості суб'єктів господарювання, які виконують роботи із землеустрою

Збільшення на 20 % кількості суб'єктів господарювання, що виконують землеоціночні роботи

Проведення сертифікації спеціалістів за результатами професійної підготовки у визначених вищих навчальних закладах

Розвиток базових галузей сільського господарства

186

Розвиток товарного біржового ринку

186.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" щодо вдосконалення функціонування товарних ринків

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України,
Мінагрополітики України

травень

Прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" щодо вдосконалення функціонування товарних ринків

Запровадження ліцензування товарних бірж

Визначення ліцензійних умов для здійснення біржової діяльності на товарних ринках

Затвердження примірних правил діяльності товарних бірж

Визначення механізмів моніторингу діяльності товарних бірж

186.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо запровадження ліцензування товарних бірж

Прем'єр-міністр України,
Мінекономрозвитку України

травень

186.3. Затвердження примірних правил діяльності товарних бірж

Мінекономрозвитку України

у 2-місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України, зазначеного у підпункті 186.1

186.4. Нормативне врегулювання питань впровадження системи моніторингу товарних бірж, у тому числі надання звітності про їх діяльність

Мінекономрозвитку України

187

Створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарської кооперації

187.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо врегулювання економічної діяльності сільськогосподарських кооперативів та їх членів

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

вересень

Прийняття Закону України щодо врегулювання економічної діяльності сільськогосподарських кооперативів та їх членів

188

Запровадження нових механізмів забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських виробників

188.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо запровадження фінансових інструментів стимулювання залучення кредитів виробниками сільськогосподарської продукції на початкових етапах виробництва

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Мінфін України

березень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 188.1

Застосування фінансових інструментів, передбачених Законом України щодо запровадження фінансових інструментів стимулювання залучення кредитів виробниками сільськогосподарської продукції на початкових етапах виробництва

189

Удосконалення регулювання у сфері рибного господарства

189.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань оренди водних об'єктів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері рибного господарства

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

жовтень

Прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 189.1

Збільшення порівняно з 2011 роком кількості договорів оренди на 15 %

Використання типового договору при укладенні угод про оренду водних об'єктів, державних гідротехнічних споруд

189.2. Затвердження типових договорів оренди водних об'єктів та державних гідротехнічних споруд, передбачивши можливість їх використання для комунальних об'єктів

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

жовтень

190

Удосконалення нормативного регулювання сталого ведення лісового господарства

190.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження санітарних правил у лісах України з метою посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих функцій лісу

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

березень

Видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 190.1

190.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження правил використання корисних властивостей лісів з метою вдосконалення нормативного регулювання питань використання лісів для рекреаційних потреб, а також інших цілей, не пов'язаних із використанням деревини

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

вересень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 190.2

Збільшення порівняно з минулим роком використання рекреаційних властивостей лісів на 20 %

Визначення прозорих критеріїв відповідальності за обмеження вільного доступу громадян до лісів

190.3. Визначення єдиного порядку укладання договорів тимчасового довгострокового користування лісами

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

190.4. Створення реєстру договорів тимчасового довгострокового користування лісами та забезпечення розміщення його інформації на офіційному веб-сайті Державного агентства лісових ресурсів України

Мінагрополітики України

Забезпечення вільного доступу до реєстру договорів тимчасового довгострокового користування лісами

190.5. Затвердження методики проведення грошової оцінки лісів

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України

Визначення вартості користування лісом для господарської діяльності на підставі грошової оцінки лісу

XIII. Реформа системи державного управління

191

Оптимізація функцій центральних органів виконавчої влади у сферах державного нагляду (контролю)

191.1. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо позбавлення центральних органів виконавчої влади надлишкових контрольно-наглядових функцій

Мін'юст України,
центральні органи виконавчої влади

листопад

Внесення відповідних змін до нормативних актів

Скорочення надлишкових контрольно-наглядових функцій, усунення їх дублювання

192

Унормування адміністративних процедур

192.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, підготовленого з урахуванням рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

жовтень

Прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України

193

Удосконалення структури апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх управління

193.1. Видання Кабінетом Міністрів України постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" щодо укрупнення департаментів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, запровадження їх формування за функціональним принципом, а також визначення мінімальної чисельності працівників департаменту (60 осіб), забезпечення їх більшої самостійності та підвищення керованості апаратом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,
Мінфін України

квітень

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 193.1

Запровадження мінімальної чисельності працівників департаменту у 60 осіб

Департаменти мають функціональний характер

193.2. Приведення структури апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

Міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади

у строк, визначений постановою Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179

Затвердження нових структур та штатних розписів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

193.3. Внесення змін до актів центральних органів виконавчої влади щодо посилення ролі директорів департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, права підпису документів та представницьких повноважень

Центральні органи виконавчої влади

липень

Надання директорам департаментів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади права підпису документів та представницьких повноважень

194

Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади

194.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо приведення постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року N 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій" та від 3 вересня 2008 року N 791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій" у відповідність із законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Мінрегіон України,
центральні органи виконавчої влади

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 194.1

194.2. Оптимізація в установленому порядку системи управління у соціальній сфері на місцевому рівні

Мінсоцполітики України,
Мінрегіон України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації

листопад

Забезпечення оптимізації системи управління у соціальній сфері на місцевому рівні

194.3. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо оптимізації структури та чисельності місцевих державних адміністрацій

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України,
Мінрегіон України

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Видання актів Кабінету Міністрів України щодо граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій, кількості посад заступників голів місцевих державних адміністрацій

194.4. Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації

у строки, визначені законами щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями

Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій

195

Удосконалення діяльності Міністерства внутрішніх справ України

195.1. Проведення функціонального аналізу роботи Міністерства внутрішніх справ України з метою вдосконалення структури Міністерства з урахуванням європейського досвіду

МВС України

червень

Прийняття законів та інших нормативно-правових актів, зазначених у підпунктах 195.1 - 195.2

Удосконалення структури Міністерства внутрішніх справ України та перетворення його у цивільне відомство

Упровадження у Міністерстві внутрішніх справ України електронного документообігу

195.2. Удосконалення структури Міністерства внутрішніх справ України, його штатного розпису та системи документообігу, у тому числі шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових актів

Прем'єр-міністр України,
МВС України

грудень

196

Упровадження системи пробації

196.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про впровадження системи пробації (щодо реформування та гуманізації покарань)

Прем'єр-міністр України,
Мін'юст України

грудень

Прийняття Закону України про впровадження системи пробації (щодо реформування та гуманізації покарань)

197

Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України

197.1. Оптимізація структури Державної санітарно-епідеміологічної служби України

МОЗ України,
Держсанепідслужба України

грудень

Створення мережі територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, у тому числі міжрайонних, скорочення чисельності її персоналу до 30 тисяч осіб

197.1.1. Затвердження Плану заходів щодо оптимізації структури та чисельності територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, передбачивши заходи з реструктуризації цієї Служби, формування мережі та структури її територіальних органів залежно від чисельності населення, кількості та епідемічного ризику об'єктів нагляду, скорочення чисельності Служби

березень

197.1.2. Реалізація Плану заходів щодо оптимізації структури та чисельності територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України

грудень

197.2. Оптимізація контрольно-наглядових функцій та діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України

 

197.2.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо:
- визначення вичерпного переліку повноважень посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
- запровадження декларативного принципу для суб'єктів господарювання з низьким та середнім епідемічним ризиком;
- запровадження орієнтованого на ризик підходу до здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду

червень

Прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

197.2.2. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 року N 1109, щодо:
- уніфікації процедур державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
- визначення процедур державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень

у строки, визначені законом щодо внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Уніфікація процедури державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Визначення процедури державного обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень

197.3. Затвердження Дорожньої карти оптимізації мережі лабораторних підрозділів територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, в якій передбачити, зокрема:
- напрями розвитку лабораторного контролю відповідно до європейських практик;
- концепцію реструктуризації мережі лабораторій, створення міжрегіональних та міжрайонних лабораторних центрів;
- розроблення вимог щодо табельного оснащення лабораторій, міжрегіональних та міжрайонних лабораторних центрів

листопад

Затвердження Дорожної карти оптимізації мережі лабораторних підрозділів територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України

197.4. Нормативне врегулювання відповідно до європейських стандартів питань щодо:
- медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини і харчових продуктів;
- санітарних правил та норм із використання полімерних матеріалів у будівництві та виготовленні меблів;
- вмісту хімічних волокон у матеріалах для дитячого одягу та взуття відповідно до їх гігієнічних показників

листопад

Видання нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 197.4

198

Унормування механізмів взаємодії Кабінету Міністрів України з державними колегіальними органами

198.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про природні монополії", інших законодавчих актів щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, стосовно вдосконалення механізмів взаємодії Кабінету Міністрів України з державними колегіальними органами, зокрема щодо надання державним колегіальним органам права безпосередньо вносити на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів

Мін'юст України,
державні колегіальні органи

квітень

Прийняття законів України про внесення змін до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про природні монополії", інших законодавчих актів з питань, зазначених у підпункті 198.1

Реформування державної служби

Нормативне забезпечення створення професійної та ефективної державної служби

199

Створення методологічної бази для комплексного реформування державного управління та створення професійної, ефективної державної служби

199.1. Нормативне забезпечення виконання Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу"

 

 

Видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпунктах 199.1.1.1 - 199.1.1.12

199.1.1. Видання Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів з питань державної служби щодо:

 

 

199.1.1.1. порядку присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями;

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мін'юст України,
Мінрегіон України,
Міноборони України,
МЗС України

травень

199.1.1.2. порядку надання відповідного службового житла або компенсації інших витрат, пов'язаних з переїздом до іншого населеного пункту;

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мінрегіон України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

травень

199.1.1.3. визначення випадків відрядження державного службовця, що перевищує 60 календарних днів;

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мін'юст України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

травень

199.1.1.4. порядку обчислення стажу державної служби;

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мін'юст України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

травень

199.1.1.5. визначення схеми посадових окладів на посадах державної служби;

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Мін'юст України,
Нацдержслужба України

травень

199.1.1.6. порядку надання службового житла державним службовцям, які потребують поліпшення житлових умов;

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мін'юст України,
Мінсоцполітики України

травень

199.1.1.7. порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця;

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Нацдержслужба України

травень

199.1.1.8. порядку перерахування раніше призначених пенсій державних службовців;

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Нацдержслужба України

травень

199.1.1.9. порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток;

Прем'єр-міністр України,
Мінсоцполітики України,
Мінфін України,
Нацдержслужба України

травень

199.1.1.10. порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки;

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мінфін України,
Мінсоцполітики України

травень

199.1.1.11. порядку проведення службового розслідування;

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мін'юст України

травень

199.1.1.12. належності посад, які обіймали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених названим Законом

Прем'єр-міністр України,
Нацдержслужба України,
Мін'юст України

травень

199.1.2. Затвердження Національним агентством України з питань державної служби нормативно-правових актів із питань державної служби

 

 

Видання нормативно-правових актів, зазначених у підпунктах 199.1.2.1 - 199.1.2.9

199.1.2.1. Затвердження типового положення про службу персоналу в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апаратах

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.2. Затвердження типових правил внутрішнього службового розпорядку в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або в їх апаратах

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.3. Затвердження порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.4. Затвердження типового порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.5. Затвердження порядку стажування державних службовців

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.6. Затвердження типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.7. Затвердження типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.8. Затвердження порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V

Нацдержслужба України

червень

199.1.2.9. Затвердження порядку підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

Нацдержслужба України

червень

199.1.3. Затвердження порядку надання медичного висновку щодо неможливості виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я

Нацдержслужба України,
МОЗ України

червень

Видання нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 199.1.3

Організаційне забезпечення створення професійної та ефективної державної служби

200

Реалізація підготовчих заходів для забезпечення виконання Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу"

200.1. Організація та проведення тематичних семінарів з підвищення рівня професійної компетентності для керівників державної служби в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апаратах, керівників і працівників служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апаратів, щодо застосування Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу"

Нацдержслужба України

листопад

Проведення навчання керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах із загальних питань застосування Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу"

Володіння особами, які претендують на зайняття посад керівників державної служби в державних органах, інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

200.2. Затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад

Нацдержслужба України,
керівники державної служби в державних органах,
органах влади Автономної Республіки Крим та їх апаратах

листопад

Затвердження профілів професійної компетентності посад державної служби та вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цих посад

Розбудова електронного урядування

201

Забезпечення роботи систем електронного урядування

201.1. Реалізація системи електронної взаємодії державних баз даних

 

 

 

201.1.1. Схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних баз даних

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
Мін'юст України

квітень

Схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних баз даних

201.1.2. Видання Кабінетом Міністрів України актів з питань функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних баз даних

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
Мін'юст України

травень

Видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпункті 201.1.2

201.1.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо врегулювання питань роботи інформаційної системи електронної взаємодії державних баз даних

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
Мін'юст України

червень

Прийняття Закону України щодо врегулювання питань функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних баз даних

201.1.4. Впровадження інформаційної системи електронної взаємодії державних баз даних

Держінформнауки України,
Мін'юст України

грудень

Інтеграція не менше 50 % державних баз даних в інформаційну систему електронної взаємодії державних баз даних

202

Реалізація Концепції розвитку електронного урядування в Україні

202.1. Забезпечення електронної взаємодії між центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
Адміністрація Держспецзв'язку України,
Мін'юст України,
Мінрегіон України

жовтень

Впровадження механізму електронної взаємодії між центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

202.2. Створення та забезпечення функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

Прем'єр-міністр України,
Держінформнауки України,
Адміністрація Держспецзв'язку України,
Мінфін України

грудень

Впровадження першої черги системи "Єдине вікно подання електронної звітності"

202.3. Впровадження інформаційної системи "Звернення громадян"

Держінформнауки України,
Адміністрація Держспецзв'язку України

жовтень

Створення єдиного інформаційного веб-порталу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

XIV. Впровадження національних проектів та інвестиції

203

Здійснення заходів із поліпшення інвестиційного іміджу України

203.1. Проведення міжнародного інвестиційного форуму на високому рівні

Держінвестпроект України

червень

Проведення міжнародного інвестиційного форуму

203.2. Проведення презентацій проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) за кордоном

Держінвестпроект України

протягом року

Проведення презентацій національних проектів у світових фінансових центрах

204

Реалізація національного проекту "Відкритий світ" - створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)"

204.1. Укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті

Держінвестпроект України

липень

Впровадження пілотного проекту електронного освітнього порталу

204.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до законів України "Про освіту" та "Про телекомунікації"

Прем'єр-міністр України,
МОНмолодьспорт України,
Держінвестпроект України,
Адміністрація Держспецзв'язку України

грудень

204.3. Впровадження пілотного проекту електронного освітнього порталу у 640 освітніх закладах

Держінвестпроект України

жовтень

205

Реалізація національного проекту "LNG-термінал" - морський термінал з приймання скрапленого природного газу"

205.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави, у тому числі в проектуванні та будівництві з'єднальної газопровідної ділянки та здійсненні днопоглиблювальних робіт в акваторії розміщення морського терміналу

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

квітень

Укладення угоди з інвесторами щодо реалізації проекту

205.2. Укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті

Держінвестпроект України

липень

205.3. Виділення (викуп) земельних ділянок, необхідних для реалізації національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України,
обласні державні адміністрації

травень

Передання необхідної земельної ділянки для реалізації проекту

205.4. Адаптація законодавства до міжнародних технічних стандартів і нормативів у частині проектування та експлуатації об'єктів інфраструктури LNG-терміналу

Мінінфраструктури України,
Мінрегіон України,
Міненерговугілля України,
Мінприроди України,
Держінвестпроект України

жовтень

205.5. Проведення переговорів та підписання міжнародних договорів щодо постачання і транспортування скрапленого природного газу на територію України, а також щодо участі українських та іноземних суб'єктів господарювання в будівництві та експлуатації LNG-терміналу

Міненерговугілля України,
МЗС України,
Держінвестпроект України

протягом року

Підписання міжнародних договорів щодо постачання та транспортування скрапленого природного газу на територію України

206

Реалізація національного проекту "Чисте місто" - система комплексів з переробки твердих побутових відходів"

206.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави в національному проекті

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

квітень

Укладення угоди з інвесторами щодо реалізації проекту та початок будівництва заводів з переробки твердих побутових відходів у 10 містах України

206.2. Видання нормативно-правових актів щодо стимулювання переробки твердих побутових відходів

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

березень

206.3. Укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті

Держінвестпроект України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

травень

207

Реалізація національного проекту "Вчасна допомога" - створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів"

207.1. Включення національного проекту "Вчасна допомога" - створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів" до переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України,
МОЗ України

травень

Створення регіональних оперативно-диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів

207.2. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту, визначення форми участі держави у реалізації проекту та затвердження плану заходів з реалізації національного проекту

208

Реалізація національного проекту "Енергія природи" - будівництво комплексу вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива"

208.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави у реалізації складових національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

травень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації складових проекту

208.2. Укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у складових національного проекту

Держінвестпроект України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

грудень

209

Реалізація національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства"

209.1. Затвердження плану заходів із реалізації національного проекту, в тому числі плану-графіка відкриття перинатальних центрів 3-го рівня в 2012 році

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України,
МОЗ України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

протягом року

Відкриття не менше шести регіональних перинатальних центрів

210

Реалізація національного проекту "Якісна вода" - забезпечення населення України якісною питною водою"

210.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави у реалізації національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

травень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації проекту та початок його впровадження в десяти містах

210.2. Укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті

Держінвестпроект України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації

липень

211

Реалізація національного проекту "Доступне житло" - система проектів комплексного будівництва доступного житла"

211.1. Видання Кабінетом Міністрів України актів щодо вдосконалення процесу будівництва доступного житла для населення

Прем'єр-міністр України,
Мінрегіон України,
Держінвестпроект України

червень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації проекту

211.2. Укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у реалізації національного проекту

Мінрегіон України,
Держінвестпроект України

грудень

212

Реалізація національного проекту "Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-туристичної інфраструктури"

212.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави у реалізації складових національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

травень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації складових проекту

212.2. Укладення угод з інвесторами щодо реалізації національного проекту з урахуванням визначеної форми участі держави у реалізації складових національного проекту

Держінвестпроект України

протягом року

213

Реалізація національного проекту "Повітряний експрес" - залізничне пасажирське сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництво інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону"

213.1. Будівництво залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництво інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону

Держінвестпроект України

грудень

Спорудження першої черги верхньої будови залізничної колії від станції міжнародного аеропорту "Бориспіль" до м. Києва

214

Реалізація національного проекту "Зерно України" - зростання внутрішнього валового продукту, модернізація галузі зерновиробництва та нарощування її експортного потенціалу"

214.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави у реалізації національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держінвестпроект України

вересень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації проекту

215

Реалізація національного проекту "Зелені ринки" - розбудова мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції та задоволення споживчого попиту населення"

215.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави у реалізації національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держінвестпроект України

вересень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації проекту

216

Реалізація національного проекту "Відроджене скотарство" - забезпечення продовольчої безпеки в частині виробництва молочної продукції та яловичини, збільшення експортного потенціалу галузі тваринництва"

216.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави у реалізації національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Мінагрополітики України,
Держінвестпроект України

вересень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації проекту

217

Реалізація національного проекту "Індустріальні парки" - створення промислово-виробничої інфраструктури"

217.1. Затвердження попереднього техніко-економічного обгрунтування національного проекту та визначення форми участі держави у реалізації національного проекту

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

серпень

Укладення угод з інвесторами щодо реалізації проекту

218

Удосконалення нормативно-правової бази з питань реалізації інфраструктурних національних проектів на умовах концесії

218.1. Внесення змін до законодавства щодо вдосконалення регулювання концесійної діяльності у сфері будівництва та експлуатації інфраструктурних об'єктів у рамках реалізації національних проектів

Прем'єр-міністр України,
Держінвестпроект України

грудень

Видання нормативно-правових актів з питань, зазначених у підпункті 218.1

219

Впровадження ефективного механізму залучення інвестицій

219.1. Формування реєстру інвестиційних проектів, що реалізуються в Україні

Держінвестпроект України

грудень

Створення реєстру інвестиційних проектів

220

Здійснення рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіонів України

220.1. Проведення рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіонів України та вжиття заходів для забезпечення щорічного проведення такої оцінки

Держінвестпроект України

грудень

Створення рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

Опрос