Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства жилья и стабилизации ситуации на первичном рынке жилья

Президент Украины
Указ Президента от 03.03.2006 № 185/2006

Указ
Президента України

Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла

З метою вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла, гарантування захисту прав громадян у процесі інвестування будівництва житла, стабілізації ситуації на первинному ринку житла постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити і внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до законодавчих актів України, спрямований на:

встановлення заборони фінансовим установам, що є управителями фондів фінансування будівництва, залучати кошти фізичних осіб на інвестування будівництва житла та фінансувати будівництво відповідного жилого будинку до виникнення у забудовника в установленому порядку права на забудову;

недопущення розповсюдження реклами про будівництво жилого будинку без зазначення у ній інформації про всіх суб'єктів, що є учасниками такого будівництва та здійснюють його фінансування, та інформації про наявність у них визначених законодавством дозволів на будівництво певного жилого будинку, ліцензій на провадження відповідних видів діяльності, а також даних про відведення в установленому порядку земельної ділянки під будівництво такого жилого будинку;

запровадження розрахунків фізичних осіб з управителями фондів фінансування будівництва лише через банківські платіжні системи;

виокремлення управителями фондів фінансування будівництва обліку коштів довірителів та результатів управління цими коштами від результатів іншої діяльності;

запровадження механізмів, що унеможливлюють інвестування однієї квартири декількома інвесторами без їх згоди;

перегляд особливостей забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором, укладеним з управителем фонду фінансування будівництва, зокрема запровадження поруки, встановлення іпотеки, предметом якої можуть бути майнові права на земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво;

надання права забудовникам самостійно здійснювати продаж житла фізичним особам лише за умови введення об'єкта будівництва в експлуатацію, шляхом здійснення розрахунків через банківські платіжні системи;

удосконалення процедури прийняття рішень щодо виділення земельних ділянок під будівництво житла та забезпечення її прозорості;

забезпечення обов'язкової передачі органами місцевого самоврядування Державному комітету України по земельних ресурсах інформації та матеріалів кадастрових справ для організації і ведення в установленому порядку державного реєстру земель;

забезпечення фінансування будівництва жилого будинку із залученням коштів фізичних осіб виключно через одну фінансову установу, що є управителем фонду фінансування будівництва, шляхом створення одного фонду фінансування будівництва;

перегляд ліцензійних умов з метою підвищення спеціальних вимог до суб'єктів господарювання, що мають намір здійснювати діяльність з проектування та будівництва житла;

2) вжити у місячний строк заходи щодо підвищення ефективності діяльності Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель та Київського міського управління земельних ресурсів;

3) удосконалити систему архітектурно-будівельного контролю та активізувати діяльність інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю з метою забезпечення належного контролю за додержанням законодавства у сфері будівництва.

2. Київській міській державній адміністрації вжити у місячний строк заходи, спрямовані на розв'язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр", зокрема щодо:

створення разом з комітетом інвесторів, утвореним з числа осіб, що зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр", робочої групи з розв'язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків, що діятиме до отримання ними житла;

залучення до будівництва житла для зазначених інвесторів будівельних компаній, що мають досвід роботи у сфері будівництва житла не менше 5 років;

оперативного вирішення питань, пов'язаних з виділенням земельних ділянок та оформленням дозволів на будівництво житла для зазначених інвесторів.

3. Запропонувати Національному банку України один раз на півроку публікувати в засобах масової інформації перелік банків, що одержали банківську ліцензію і мають право здійснювати операції з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

4. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України один раз на півроку публікувати в засобах масової інформації перелік фінансових установ, що одержали ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

5. Кабінету Міністрів України та Київській міській державній адміністрації щоквартально доповідати про реалізацію заходів, передбачених цим Указом.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
3 березня 2006 року
N 185/2006
 

 

Опрос