Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной политики Украины

Президент Украины
Указ Президента от 27.03.2013 № 164/2013
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

1. Внести до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 389 (зі змінами, внесеними Указами від 8 липня 2011 року N 741, від 26 грудня 2011 року N 1183, від 7 травня 2012 року N 301, від 16 січня 2013 року N 19, від 1 лютого 2013 року N 51, від 5 березня 2013 року N 117 і від 18 березня 2013 року N 141), такі зміни:

1) абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"Мінсоцполітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.

Мінсоцполітики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім'ї та з питань протидії торгівлі людьми";

2) у пункті 3:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) формування та реалізація державної політики у сфері надання соціальних послуг сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення";

доповнити пункт підпунктом 71 такого змісту:

"71) формування та реалізація державної політики щодо забезпечення права дитини на одержання аліментів, відповідального батьківства та материнства";

підпункт 10 доповнити словами "організації оздоровлення та відпочинку дітей";

доповнити пункт підпунктом 14 такого змісту:

"14) формування та реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми";

3) у пункті 4:

підпункти 5 і 32 викласти відповідно в такій редакції:

"5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах зайнятості населення та трудової міграції; трудових відносин; оплати і умов праці; загальнообов'язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення; надання адресної соціальної допомоги, соціальних послуг та соціального обслуговування населення; соціального захисту ветеранів, дітей, сімей, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, та інших соціально вразливих верств населення; захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну; з питань сім'ї та дітей; оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми; відповідального батьківства та материнства";

"32) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій з питань праці та соціального захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похилого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціально вразливим верствам населення";

підпункт 33 після слів "соціального захисту" доповнити словами "сімей та дітей";

підпункт 39 після слів "санаторно-курортне лікування інвалідів" доповнити словами "дітей-інвалідів";

підпункт 43 доповнити словами "і безпритульних дітей та їх соціально-психологічної реабілітації";

підпункти 49 і 50 викласти в такій редакції:

"49) організовує і проводить роботу щодо соціальної підтримки та надання соціальних послуг молодим сім'ям, сім'ям, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім'ям, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

50) здійснює управління у сфері соціальної роботи з сім'ями, які можуть опинитися або перебувають у складних життєвих обставинах; визначає порядок проведення соціального інспектування таких сімей, порядок соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

підпункт 51 після слів "соціального захисту" доповнити словами "та соціального обслуговування";

підпункт 52 доповнити словами "центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями";

підпункт 53 після слів "осіб із їх числа" доповнити словами "забезпечення права дитини на одержання аліментів";

доповнити пункт підпунктами 551 і 552 такого змісту:

"551) здійснює координацію діяльності установ та організацій щодо виїзду організованих груп дітей за кордон на оздоровлення і відпочинок, а також надає згоду на виїзд таких груп;

552) проводить моніторинг та узагальнює результати здійснення заходів з оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном";

у підпункті 58 слова "проведення державної атестації" замінити словами "та проводить державну атестацію";

підпункти 70 і 72 викласти відповідно в такій редакції:

"70) узагальнює відомості про насильство в сім'ї, за результатами яких визначає потребу регіонів в утворенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї";

"72) розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім'ї";

підпункт 75 доповнити словами "протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

підпункт 77 викласти в такій редакції:

"77) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт та соціологічних досліджень у сферах зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту населення, у тому числі загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, трудових відносин, класифікації професій і методології розроблення професійних стандартів, розвитку соціального діалогу, з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, захисту прав дітей";

підпункт 79 доповнити словами "оздоровлення та відпочинку дітей, відповідального батьківства та материнства".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
27 березня 2013 року
N 164/2013

 

Опрос