Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Президент Украины
Указ Президента от 14.11.2005 № 1599/2005
Утратил силу

Указ
Президента України

Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 30 березня 2006 року N 272/2006
,
 від 5 березня 2007 року N 178/2007
,
 від 4 грудня 2007 року N 1179/2007
,
 від 19 грудня 2007 року N 1239/2007
,
 від 3 березня 2008 року N 191/2008
,
від 8 грудня 2008 року N 1150/2008
,
від 6 березня 2009 року N 126/2009
,
від 12 липня 2010 року N 764/2010

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 4 жовтня 2010 року N 932/2010)

1. Затвердити Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається).

2. Затвердити Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (додається).

3. Стаття 3 втратила чинність

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 08.12.2008 р. N 1150/2008
,
втратила чинність згідно з Указом
 Президента України від 12.07.2010 р. N 764/2010)

4. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо умов оплати праці, матеріального та соціально-побутового забезпечення голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та його заступника, виходячи з умов відповідного забезпечення керівника державного комітету та його заступника.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 29 листопада 1996 року N 1146 "Питання Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка";

статтю 2 Указу Президента України від 27 вересня 1999 року N 1228 "Про Національну премію України імені Тараса Шевченка";

Указ Президента України від 10 жовтня 2001 року N 950 "Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка";

Указ Президента України від 27 травня 2003 року N 442 "Про внесення змін до складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка";

статтю 1 Указу Президента України від 8 березня 2005 року N 452 "Про Національну премію України імені Тараса Шевченка";

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 19 травня 2005 року N 824 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України".

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
14 листопада 2005 року
N 1599/2005
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет) є спеціальним органом, що підпорядковується Президентові України і утворений для попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього функцій:

постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;

приймає твори і роботи, представлені на здобуття Національної премії, згідно з установленим порядком їх висунення;

розглядає, обговорює, оцінює твори і роботи, представлені на здобуття Національної премії;

приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;

розробляє пропозиції щодо зразка Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

організовує щорічне вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії;

виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;

сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.

4. Комітет має право:

утворювати експертні комісії з визнаних фахівців у галузі літератури, культури і мистецтва;

залучати до письмового рецензування творів і робіт, представлених на здобуття Національної премії, визнаних фахівців у галузі літератури, культури і мистецтва, оплата праці яких здійснюється відповідно до законодавства України;

відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та членів Комітету.

Голова Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Голова та його заступники працюють у Комітеті, як правило, на постійній основі, інші члени Комітету працюють на громадських засадах.

(абзац третій пункту 5 у редакції Указу
 Президента України від 05.03.2007 р. N 178/2007)

Склад Комітету формується за поданням голови Комітету з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців.

Персональний склад Комітету затверджується Указом Президента України строком на п'ять років. Протягом цього строку може проводитися часткова ротація Комітету.

Якщо на здобуття Національної премії висунуто роботу члена Комітету, він протягом обговорення кандидатур та присудження премії не бере участі в роботі Комітету.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 його складу.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету.

7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення діяльності Комітету утворюється секретаріат у кількості десяти осіб. Керівником секретаріату є заступник голови Комітету.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.12.2008 р. N 1150/2008)

Голова Комітету затверджує структуру секретаріату, а також формує в установленому порядку кошторис видатків на його утримання.

8. Комітет здійснює в установленому порядку редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань "Бібліотека Шевченківського Комітету".

9. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

  

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Тараса Шевченка

1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія) є найбільш престижною творчою відзнакою в галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики за вагомий внесок у розвиток культури.

2. Національна премія встановлюється для нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства (у тому числі твори, які висвітлюють тему Голодомору 1932 - 1933 років в Україні).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 04.12.2007 р. N 1179/2007)

Присудження Національної премії провадиться Указом Президента України.

3. Щорічно встановлюється до десяти Національних премій.

4. На здобуття Національної премії представляються нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

5. Твори і роботи на здобуття Національної премії представляють Міністерство культури і туризму України, Національна академія наук України, Академія мистецтв України, творчі спілки, літературно-мистецькі об'єднання.

Представлення на здобуття Національної премії погоджується з автором чи колективом авторів.

6. Розгляд, обговорення та оцінка творів і робіт, представлених на здобуття Національної премії, проводяться Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет) у три конкурсні тури:

перший тур - попередній відбір творів і робіт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення та відкритого голосування;

другий тур - допущення творів і робіт до третього туру конкурсу шляхом таємного голосування; публікація в газеті "Урядовий кур'єр" списку творів і робіт, допущених до третього туру; аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій, підготовка, в разі необхідності, експертних висновків;

третій тур - підсумкове обговорення творів і робіт, прийняття шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії і внесення на розгляд Президентові України відповідних пропозицій.

Рішення Комітету про допущення творів і робіт до другого та третього турів конкурсу приймається простою більшістю голосів, а рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії - не менш як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

7. Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття Національної премії твори і роботи, які в конкурсному відборі були допущені до участі у третьому турі.

8. Твори і роботи на здобуття Національної премії наступного року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного року.

9. До колективу претендентів не допускається включення осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції.

(пункт 9 у редакції Указу Президента
 України від 03.03.2008 р. N 191/2008)

10. Національною премією можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

11. Національна премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз за життя.

12. Особам, удостоєним Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата.

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії затверджує Президент України.

Почесний знак лауреата Національної премії носять з правого боку грудей.

(пункт 12 у редакції Указу Президента
 України від 06.03.2009 р. N 126/2009)

13. Лауреатам Національної премії Комітетом виплачується грошова частина премії. Розмір Національної премії визначається кожного року Указом Президента України за пропозицією Комітету.

У разі відзначення Національною премією колективу авторів твору чи колективу виконавців усім лауреатам видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.

14. Указ Президента України про присудження Національної премії публікується до 9 березня в газеті "Урядовий кур'єр", оприлюднюється по радіо і телебаченню.

15. Дипломи і Почесні знаки лауреатам Національної премії вручає Президент України 9 березня під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка в Національній опері України.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

 

СКЛАД
Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Склад втратив чинність

(склад із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 19.12.2007 р. N 1239/2007
,
у редакції Указу Президента України
 від 08.12.2008 р. N 1150/2008
,
втратив чинність згідно з Указом
 Президента України від 12.07.2010 р. N 764/2010)

Опрос