Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке организации и осуществления контроля за исполнением указов, распоряжений и поручений Президента Украины

Президент Украины
Указ Президента от 19.02.2002 № 155/2002
редакция действует с 15.03.2016

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 26 липня 2005 року N 1132/2005
,
 від 13 січня 2006 року N 2/2006
,
 від 11 березня 2016 року N 85/2016

Затвердити Положення про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України (додається).

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
19 лютого 2002 року
N 155/2002
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України

(На часткову зміну Положення установлено, що контроль за виконанням указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; здійснення контролю за виконанням указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, іншого акта, доручення Президента України, контроль за виконанням якого покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, забезпечується в межах наданих повноважень Апаратом Ради національної безпеки і оборони України; рішення про продовження строку виконання доручення Президента України, контроль за виконанням якого покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, окремого положення такого доручення за погодженням з Президентом України приймає Секретар Ради національної безпеки і оборони України; рішення про зняття з контролю указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, іншого акта, доручення Президента України, контроль за виконанням якого покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, окремого положення такого доручення за наявності інформації, що підтверджує повне виконання акта, доручення, окремого положення доручення, приймає за погодженням з Президентом України Секретар Ради національної безпеки і оборони України згідно з Указом Президента України від 13 січня 2006 року N 2/2006)

(У тексті Положення слова "Державний секретар України", "Секретаріат Президента України", "Служба контролю" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Глава Адміністрації Президента України", "Адміністрація Президента України", "Головний контрольний департамент" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 11 березня 2016 року N 85/2016)

1. Це Положення визначає порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента України (далі - акти, доручення).

2. Контролю підлягають акти, доручення, які містять конкретні завдання органам виконавчої влади щодо здійснення заходів, розгляду або вирішення питань тощо.

3. Контроль за виконанням актів, доручень передбачає такі етапи:

1) постановка на контроль, визначення форм і методів контролю, зокрема:

- контроль за додержанням строків, установлених для виконання актів, доручень Президента України;

- постійний моніторинг, отримання від виконавців і вивчення відповідної проміжної та підсумкової інформації, аналіз цієї інформації, статистичних даних і звітності та результатів моніторингу;

- проведення в разі потреби поглибленого вивчення і перевірок стану виконання актів, доручень із залученням відповідних органів та фахівців, одержання від посадових осіб пояснень з питань, що виникають під час проведення вивчення (перевірок), заслуховування на нарадах або спеціальних засіданнях повідомлень посадових осіб;

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 11.03.2016 р. N 85/2016)

- здійснення періодичного узагальнення стану виконання актів, доручень, підготовка аналітичних матеріалів, звітів про хід їх реалізації;

2) контроль стану виконання актів, доручень;

3) інформування Президента України про хід виконання актів, доручень, порушення за наявності підстав у встановленому порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, надання Главі Адміністрації Президента України пропозицій щодо здійснення дальшого контролю за станом виконання актів, доручень;

(підпункт 3 пункту 3 у редакції Указу
 Президента України від 11.03.2016 р. N 85/2016)

4) зняття з контролю завдань, визначених актами, дорученнями.

4. Контроль за виконанням актів, доручень здійснює Головний контрольний департамент Адміністрації Президента України (далі - Головний контрольний департамент).

(абзац перший пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 11.03.2016 р. N 85/2016)

Актом, дорученням може бути визначено орган або посадову особу, на яких покладається здійснення контролю за його виконанням.

У разі якщо Президентом України орган або посадову особу, на яку покладається здійснення контролю за виконанням акта, доручення, не визначено, контроль повноти та результативності виконання акта, доручення здійснюється також підрозділом Адміністрації Президента України, який ініціював або опрацьовував видання проекту акта, доручення.

5. При здійсненні контролю Головний контрольний департамент взаємодіє з відповідними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють функції контролю за виконанням актів, доручень, одержує в установленому порядку від Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, довідкові та інші матеріали з питань виконання актів, доручень.

(пункт 5 у редакції Указу Президента
 України від 11.03.2016 р. N 85/2016)

6. Для здійснення контролю за виконанням передбачених актом, дорученням завдань, строк виконання яких перевищує один місяць, структурними підрозділами Адміністрації Президента України або органами чи посадовими особами, відповідальними за контроль, у п'ятиденний строк із дня видання акта, доручення розробляється проект плану контролю, який погоджується зі Головним контрольним департаментом.

План контролю за виконанням акта, доручення затверджується відповідно Главою Адміністрації Президента України або керівником органу чи посадовою особою.

План контролю містить:

1) назву структурного підрозділу Адміністрації Президента України, органу або посадової особи, які здійснюватимуть контроль за виконанням акта або доручення;

2) перелік форм і методів контролю із зазначенням строків здійснення відповідних заходів;

3) строки підготовки узагальненої інформації про стан виконання акта, доручення.

7. Завдання, визначені в актах, дорученнях, виконуються у строки, встановлені Президентом України.

Якщо в акті Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності актом Президента України.

8. Інформацію про стан виконання конкретних завдань виконавці не пізніше наступного дня після строку, визначеного пунктом 7 цього Положення, подають до Адміністрації Президента України, а у випадку, коли відповідальним за контроль є орган або посадова особа, зазначені в абзаці другому пункту 4 цього Положення, - такому органу чи посадовій особі, а копію - Адміністрації Президента України.

Інформація про стан виконання конкретного завдання подається органом, особою, яким воно адресовано. Якщо виконання такого завдання актом, дорученням покладено на кілька виконавців, його виконання та подання інформації організовується органом, особою, зазначеною першою.

9. У разі неможливості виконання завдання в установлений строк виконавець до закінчення визначеного для виконання завдання строку вносить до Адміністрації Президента України подання про перенесення в установленому порядку строку виконання завдання з обгрунтуванням такої неможливості.

Відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України, орган або посадова особа, які здійснюють контроль за виконанням акта, доручення, розглядають пропозиції щодо продовження строку виконання завдання, у разі потреби додатково вивчають питання та за результатами розгляду з урахуванням висновків інших структурних підрозділів вносять відповідні пропозиції Главі Адміністрації Президента України.

10. Продовження строку виконання акта Президента України здійснюється шляхом внесення до нього змін.

Рішення про продовження строків виконання доручення, окремих його положень за погодженням з Президентом України приймає Глава Адміністрації Президента України, про що повідомляється виконавцю доручення.

11. Рішення про зняття з контролю акта, доручення чи окремих його положень приймає за погодженням з Президентом України Глава Адміністрації Президента України.

За наявності інформації, що підтверджує повне виконання акта, доручення, відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України, орган або посадова особа, яка здійснює контроль, за погодженням зі Головним контрольним департаментом подає Главі Адміністрації Президента України пропозиції щодо зняття акта, доручення з контролю.

Про прийняте рішення про зняття з контролю акта, доручення письмово інформуються виконавці.

12. Виконавці акта, доручення, структурні підрозділи Адміністрації Президента України, орган або посадова особа, яка здійснювала контроль, через 10 днів після закінчення кварталу подають до Головного контрольного департаменту щоквартальну інформацію щодо виконання актів і доручень, які перебували на контролі протягом звітного періоду, для узагальнення і доповіді Главі Адміністрації Президента України.

 

Державний секретар
України
 

 
О. ЗІНЧЕНКО
 

(Положення в редакції Указу Президента
 України від 26.07.2005 р. N 1132/2005)

Опрос