Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дипломатическом и служебном паспортах Украины

Президент Украины
Указ Президента от 26.02.1998 № 153/98
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про дипломатичний та службовий паспорти України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 14 квітня 1998 року N 296/98
,
від 18 травня 1998 року N 481/98,
від 14 липня 2000 року N 894/2000
,
 від 3 липня 2001 року N 481/2001
,
 від 2 липня 2002 року N 599/2002
,
 від 29 жовтня 2003 року N 1227/2003
,
 від 3 липня 2007 року N 586/2007
,
 від 4 грудня 2007 року N 1178/2007
,
від 11 квітня 2008 року N 333/2008
,
від 6 травня 2008 року N 420/2008
,
від 22 жовтня 2013 року N 579/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 12 травня 2015 року N 264/2015)

З метою впорядкування видачі дипломатичних та службових паспортів України постановляю:

1. Внести зміни до Указу Президента України від 27 жовтня 1992 року N 515 "Про дипломатичний та службовий паспорти України" (із змінами, внесеними Указами Президента України від 5 червня 1995 року N 424, від 18 січня 1996 року N 65 та від 29 серпня 1997 року N 924), виклавши Положення про дипломатичний паспорт України та Положення про службовий паспорт України в новій редакції (додаються).

2. Установити, що видані до набрання чинності цим Указом дипломатичні та службові паспорти України з 15 квітня 1998 року визнаються недійсними і підлягають поверненню до Міністерства закордонних справ України.

Недійсні дипломатичні та службові паспорти України з 15 квітня 1998 року не дають права на виїзд з України. Такі паспорти вилучаються в пунктах пропуску через державний кордон України військовослужбовцями Прикордонних військ України, які уповноважені здійснювати прикордонний контроль, та повертаються до Міністерства закордонних справ України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Особам, яким відповідно до Положення про дипломатичний паспорт України, Положення про службовий паспорт України мають видаватися відповідні паспорти, в установленому порядку видаються нові дипломатичні та службові паспорти України.

4. Установити, що видані з 15 квітня 1998 року дипломатичні та службові паспорти України старих зразків, які відповідають нормативно-правовим актам, виданим до набрання чинності цим Указом, є дійсними протягом строків, визначених у встановленому порядку для таких документів.

5. Кабінету Міністрів України:

визначити у місячний строк порядок вилучення недійсних дипломатичних та службових паспортів України в пунктах пропуску через державний кордон України та повернення таких паспортів до Міністерства закордонних справ України;

визначити у місячний строк порядок оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України;

затвердити до 1 травня 1998 року зразки дипломатичного та службового паспортів України та забезпечити до 1 грудня 1998 року виготовлення бланків дипломатичних та службових паспортів України за затвердженими зразками на поліграфічних підприємствах України.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
26 лютого 1998 року
N 153/98

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 лютого 1998 року N 153/98

ПОЛОЖЕННЯ
про дипломатичний паспорт України

1. Дипломатичний паспорт України є документом, що дає право на виїзд з України, в'їзд в Україну та посвідчує особу громадянина України під час перебування за межами України.

Дипломатичний паспорт України є власністю України.

Дипломатичний паспорт України за умови його належного оформлення є дійсним для виїзду з України в усі держави світу.

2. Дипломатичний паспорт України являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 88 х 125 міліметрів, що складається з твердої обрізної із закругленими кутами обкладинки темно-зеленого кольору та 32 сторінок.

Усі сторінки паспорта пронумеровані. На кожній сторінці у центрі зображено малий Державний Герб України і перфоровано номер паспорта.

У верхній частині лицьового боку обкладинки паспорта фольгою золотистого кольору відтиснуто слово "Україна", нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним - слова "Дипломатичний паспорт".

На внутрішньому лівому боці обкладинки впоперек угорі розміщено слово "Україна". Нижче зліва - слова "Дипломатичний паспорт", під якими відведено місце для ідентифікатора особи, якій видано паспорт. Справа - відомості про тип документа, код держави, номер паспорта, прізвище, ім'я, громадянство, дату народження, стать, місце народження та особистий номер особи, якій видано паспорт, дату видачі паспорта й орган, що видав паспорт, дату закінчення строку дії паспорта, а також відведено місце для підпису особи, якій видано паспорт. У нижній частині - смужка на всю ширину сторінки для машинозчитуваної інформації. Точне місце написів і відомостей про особу, якій видано паспорт, визначається за рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Doc 9303/1).

Після відповідного текстового заповнення та внесення ідентифікатора особи внутрішній лівий бік обкладинки заклеюється плівкою.

На першій сторінці паспорта впоперек сторінки угорі надруковано слова "Термін дії паспорта продовжено до". Посередині - напис "Паспорт є власністю України"; нижче у два стовпчики розміщено текст українською та англійською мовами: "Ім'ям України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні власті безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".

Друга і третя сторінки паспорта призначені для відомостей про посаду особи, якій видано паспорт. Четверта і п'ята сторінки - для особливих відміток. Сторінки з шостої по тридцять другу призначені для проставлення віз іноземних держав та відміток компетентних органів.

На внутрішньому правому боці обкладинки у верхній частині розміщено слово "Україна", під ним - слова "Дипломатичний паспорт", у центрі - зображення Державного Прапора України.

Усі друковані написи в паспорті, а також відомості щодо особи, якій видано паспорт, виконуються українською та англійською мовами.

Зразок дипломатичного паспорта України затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Дипломатичний паспорт України видається Міністерством закордонних справ України.

4. Дипломатичний паспорт України оформляється на строк до п'яти років. Строк дії дипломатичного паспорта України може бути продовжений на строк до п'яти років Міністерством закордонних справ України, дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном.

5. Дипломатичний паспорт України видається на строк перебування на відповідних посадах:

Президентові України;

Голові Верховної Ради України, Першому заступникові та заступникові Голови Верховної Ради України;

(пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з 
Указом Президента України від 14.04.98 р. N 296/98, 
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати
відповідно абзацами четвертим - шостим) 

Прем'єр-міністрові України;

Міністрові закордонних справ України;

Постійним представникам України при міжнародних організаціях;

(пункт 5 доповнено абзацом шостим згідно з
 Указом Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002
,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

абзац шостий пункту 5 виключено 

(згідно з Указом Президента
 України від 03.07.2001 р. N 481/2001,
у зв'язку з цим абзац сьомий
 вважати абзацом шостим)

Дипломатичний паспорт України видається подружжю осіб, зазначених у цьому пункті, на строк перебування цих осіб на відповідних посадах.

(пункт 5 доповнено абзацом сьомим згідно з 
Указом Президента України від 14.04.98 р. N 296/98) 

6. Дипломатичні паспорти України видаються народним депутатам України в період здійснення ними своїх повноважень. Такі паспорти постійно зберігаються в Міністерстві закордонних справ України і видаються народним депутатам України на строк їх виїзду у службове відрядження за кордон.

7. Дипломатичний паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон видається:

членам Кабінету Міністрів України, крім осіб, зазначених у пункті 5 цього Положення;

Голові Конституційного Суду України, заступникам Голови Конституційного Суду України, іншими суддям Конституційного Суду України;

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 18.05.98 р. N 481/98) 

Голові Верховного Суду України, першому заступникові Голови Верховного Суду України, заступникам Голови Верховного Суду України, головам судових палат Верховного Суду України, голові Військової судової колегії Верховного Суду України, голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та секретарю Пленуму Верховного Суду України;

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 03.07.2007 р. N 586/2007)

Головам вищих спеціалізованих судів України;

(абзац п'ятий пункту 7 в редакції Указу
 Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002)

Генеральному прокуророві України;

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України, першому заступникові та заступникам Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

(абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 18.05.98 р. N 481/98) 

Голові Служби безпеки України;

Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; 

(пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Указом
 Президента України від 11.04.2008 р. N 333/2008)

Голові Державної митної служби України;

Голові Державної прикордонної служби України;

(абзац десятий пункту 7 в редакції Указу
 Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

Голові Національного банку України;

Голові Центральної виборчої комісії;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 04.12.2007 р. N 1178/2007)

Голові Рахункової палати; 

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 06.05.2008 р. N 420/2008)

Голові Вищої ради юстиції;

(пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Указом
 Президента України від 22.10.2013 р. N 579/2013)

Голові Державної податкової адміністрації України;

(пункт 7 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
Указом Президента України від 18.05.98 р. N 481/98,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим)

Главі Адміністрації Президента України;

Державному секретареві Кабінету Міністрів України;

(пункт 7 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 Указом Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002
,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим)

Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

головам обласних рад;

(абзац п'ятнадцятий статті 7 замінено абзацами
п'ятнадцятим - вісімнадцятим згідно з Указом Президента 
України від 03.07.2001 р. N 481/2001,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять перший вважати
 відповідно абзацами
дев'ятнадцятим - двадцять четвертим)

дипломатичним працівникам, крім осіб, зазначених у пунктах 5 і 8 цього Положення;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 7 в редакції Указу
 Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002)

дипломатичним кур'єрам України;

главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України про утворення таких делегацій, якщо цими актами передбачена видача таким особам дипломатичних паспортів України.

(абзац двадцять перший пункту 7 в редакції 
Указу Президента України від 14.04.98 р. N 296/98) 

Дипломатичний паспорт України видається на підставі письмового подання тільки керівника відповідного органу.

Особи, яким видано дипломатичні паспорти України відповідно до цього пункту, зобов'язані повернути дипломатичний паспорт України до Міністерства закордонних справ України у десятиденний строк від дня повернення із службового відрядження в Україну.

Персональну відповідальність за своєчасне повернення дипломатичних паспортів України до Міністерства закордонних справ України несуть керівники відповідних органів, за поданням яких видані дипломатичні паспорти України, та особи, яким видано дипломатичні паспорти України.

8. Дипломатичний паспорт України видається:

Президентові України та його дружині - після закінчення строку повноважень Президента України або у разі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту;

(абзац другий пункту 8 в редакції
Указу Президента України від 14.04.98 р. N 296/98)

особам, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.

(абзац третій пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002)

9. Дипломатичні паспорти України видаються дружинам (чоловікам), неповнолітнім дітям, іншим членам родини дипломатичних працівників, які проходять дипломатичну службу за кордоном, якщо вони проживають з такими дипломатичними працівниками за кордоном, - на строк проживання.

Дипломатичні паспорти України видаються подружжю державних службовців, які перебувають на дипломатичній службі і мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України, Надзвичайного і Повноважного Посланника України першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу, - на строк виїзду з такими дипломатичними працівниками за кордон.

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з 
Указом Президента України від 14.04.98 р. N 296/98,
у  зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім) 

Особи, яким видано дипломатичні паспорти України відповідно до цього пункту, зобов'язані повернути дипломатичні паспорти України до Міністерства закордонних справ України у десятиденний строк від дня повернення в Україну.

10. Як виняток, дипломатичний паспорт України може видаватися особам, які не зазначені у цьому Положенні, за письмовим розпорядженням Міністра закордонних справ України, якщо на це є дозвіл Президента України.

(Положення доповнено пунктом 10 згідно з 
Указом Президента України від 14.04.98 р. N 296/98,
у зв'язку з цим пункти 10 і 11 вважати відповідно пунктами 11 і 12)

Особи, яким видано дипломатичні паспорти України відповідно до цього пункту, зобов'язані повернути дипломатичні паспорти України до Міністерства закордонних справ України у десятиденний строк від дня повернення в Україну.

(пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з
 Указом Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002)

11. Бланки дипломатичних паспортів України виготовляються на замовлення Міністерства закордонних справ України з використанням спеціального захисту і є документами суворої звітності.

Оформлення, видача, повернення, зберігання і знищення дипломатичних паспортів України здійснюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

12. За видачу дипломатичних паспортів України державне мито і консульський збір не справляються.

 

 

Глава
Адміністрації Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 лютого 1998 року N 153/98

ПОЛОЖЕННЯ
про службовий паспорт України

1. Службовий паспорт України є документом, що дає право на виїзд з України, в'їзд в Україну та посвідчує особу громадянина України під час перебування за межами України.

Службовий паспорт України є власністю України.

Службовий паспорт України за умови його належного оформлення є дійсним для виїзду з України в усі держави світу.

2. Службовий паспорт України являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 88 х 125 міліметрів, що складається з твердої обрізної із закругленими кутами обкладинки темно-синього кольору та 32 або 64 сторінок.

Усі сторінки паспорта пронумеровані. На кожній сторінці у центрі зображено малий Державний Герб України і перфоровано номер паспорта.

У верхній частині лицьового боку обкладинки паспорта фольгою золотистого кольору відтиснуто слово "Україна", нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним - слова "Службовий паспорт".

На внутрішньому лівому боці обкладинки впоперек сторінки угорі розміщено слово "Україна". Нижче зліва - слова "Службовий паспорт", під якими відведено місце для ідентифікатора особи, якій видано паспорт. Справа - відомості про тип документа, код держави, номер паспорта, прізвище, ім'я, громадянство, дату народження, стать, місце народження та особистий номер особи, якій видано паспорт, дату видачі паспорта й орган, що видав паспорт, дату закінчення строку дії паспорта, а також відведено місце для підпису особи, якій видано паспорт. У нижній частині - смужка на всю ширину сторінки для машинозчитуваної інформації. Точне місце написів і відомостей про особу, якій видано паспорт, визначається за рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Doc 9303/1).

Після відповідного текстового заповнення та внесення ідентифікатора особи внутрішній лівий бік обкладинки заклеюється плівкою.

На першій сторінці паспорта впоперек сторінки угорі надруковано слова "Термін дії паспорта продовжено до". Посередині - напис "Паспорт є власністю України", нижче у два стовпчики розміщено текст українською та англійською мовами: "Ім'ям України Міністр закордонних справ України просить усі компетентні власті безперешкодно пропускати пред'явника цього паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".

Друга і третя сторінки паспорта призначені для відомостей про посаду особи, якій видано паспорт. Четверта і п'ята сторінки - для особливих відміток. Сторінки з шостої по тридцять другу (шістдесят четверту) призначені для проставлення віз іноземних держав та відміток компетентних органів.

На внутрішньому правому боці обкладинки у верхній частині розміщено слово "Україна", під ним - слова "Службовий паспорт", у центрі - зображення Державного Прапора України.

Усі друковані написи в паспорті, а також відомості щодо особи, якій видано паспорт, виконуються українською та англійською мовами.

Зразок службового паспорта України затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Службовий паспорт України видається Міністерством закордонних справ України.

4. Службовий паспорт України оформляється на строк до п'яти років. Строк дії службового паспорта України може бути продовжений на строк до п'яти років Міністерством закордонних справ України, дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном.

5. Службовий паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон видається:

державним службовцям першої, другої та третьої категорій, крім державних службовців, яким відповідно до Положення про дипломатичний паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон видається дипломатичний паспорт України;

абзац третій пункту 5 виключено 

(згідно з Указом Президента України від 18.05.98 р. N 481/98,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий
вважати відповідно абзацами третім - п'ятнадцятим) 

суддям Верховного Суду України, крім тих, яким відповідно до Положення про дипломатичний паспорт України видається дипломатичний паспорт; 

(абзац третій пункту 5 у редакції Указу
Президента України від 03.07.2007 р. N 586/2007)

першому заступникові та заступникам Генерального прокурора України;

першим заступникам, заступникам голів, суддям вищих спеціалізованих судів України;

(абзац п'ятий пункту 5 в редакції Указу
 Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002)

першому заступникові та заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів Національного банку України, Кримського республіканського управління Національного банку України;

абзац сьомий пункту 5 виключено 

(згідно з Указом Президента
України від 03.07.2001 р. N 481/2001,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим)

адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби;

(абзац сьомий пункту 5 в редакції Указу
 Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002)

співробітникам торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном, які не перебувають на дипломатичній службі;

військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також працівникам органів внутрішніх справ України, органів прокуратури України, податкової міліції, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державної митної служби України, які мають спеціальні звання чи займають відповідні посади;

(абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 14.07.2000 р. N 894/2000,
від 29.10.2003 р. N 1227/2003
,
від 11.04.2008 р. N 333/2008)

главам і членам державних делегацій та делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах, крім осіб, яким відповідно до Положення про дипломатичний паспорт України видається дипломатичний паспорт України;

(пункт 5 доповнено абзацом десятим згідно з
Указом Президента України від 14.04.98 р. N 296/98,
 у зв'язку з цим абзаци
десятий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами
одинадцятим - чотирнадцятим)

громадянам України, які забезпечують обслуговування державних, парламентських делегацій України, делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах.

Службовий паспорт України видається на підставі письмового подання керівника відповідного органу.

Особи, яким видано службові паспорти України, зобов'язані повернути службовий паспорт України до Міністерства закордонних справ України у десятиденний строк від дня повернення із службового відрядження в Україну.

Персональну відповідальність за своєчасне повернення службових паспортів України до Міністерства закордонних справ України несуть керівники відповідних органів, за поданням яких видані службові паспорти України, та особи, яким видано службові паспорти України.

6. Службові паспорти України видаються дружинам (чоловікам), неповнолітнім дітям, іншим членам родини осіб, зазначених в абзацах сьомому та восьмому пункту 5 цього Положення, якщо вони проживають з такими особами за кордоном, - на строк проживання.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.07.2002 р. N 599/2002)

Особи, яким видано службові паспорти України відповідно до цього пункту, зобов'язані повернути службові паспорти України до Міністерства закордонних справ України у десятиденний строк від дня повернення в Україну.

7. Бланки службових паспортів України виготовляються на замовлення Міністерства закордонних справ України з використанням спеціального захисту і є документами суворої звітності.

Оформлення, видача, повернення, зберігання і знищення службових паспортів України здійснюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

8. За видачу службового паспорта України державне мито та консульський збір не справляються.

 

 

Глава
Адміністрації Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

Опрос