Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Указ Президента Украины от 14 апреля 1999 года N 379

Президент Украины
Указ Президента от 10.03.2009 № 148/2009
действует с 01.04.2009

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 14 квітня 1999 року N 379

1. Внести до Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 1999 року N 379 (зі змінами, внесеними Указами від 14 липня 2000 року N 894, від 1 квітня 2002 року N 311, від 21 лютого 2003 року N 158, від 13 квітня 2004 року N 426 та від 4 листопада 2004 року N 1368), такі зміни:

1) абзац п'ятий пункту 3 виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Центр має право:

1) одержувати безоплатно в установленому порядку від суб'єктів боротьби з тероризмом, органів державної влади України інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до проведення антитерористичних заходів фахівців (експертів) суб'єктів боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та установ (за згодою їх керівників);

3) створювати об'єднану автоматизовану інформаційну систему у сфері боротьби з тероризмом;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо розроблення та виготовлення засобів зв'язку, які використовуватимуться під час здійснення антитерористичних заходів;

5) направляти співробітників Центру у службові відрядження, на навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, проводити стажування відповідних посадових осіб регіональних органів Служби безпеки України, які забезпечують проведення антитерористичних заходів";

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Центр очолює керівник, який призначається на посаду за поданням Голови Служби безпеки України і звільняється з посади Президентом України.

Керівник Центру має одного заступника.

Заступником керівника Центру є начальник штабу Центру";

4) у пункті 9 слова "керівника Центру та його заступників" замінити словами "керівника Центру та його заступника", слова "начальника Управління Служби безпеки в місті Києві" - словами "начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області";

5) у пункті 12 слова "та Антикризового центру" виключити;

6) пункти 13 - 15 замінити трьома пунктами такого змісту:

"13. Штаб організовує поточну роботу з виконання Центром покладених на нього завдань.

Начальник штабу Центру призначається на посаду і звільняється з посади Головою Служби безпеки України за поданням керівника Центру.

14. Штаб відповідно до покладених завдань:

1) розробляє концептуальні засади та програми боротьби з тероризмом, рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою;

2) збирає в установленому порядку, узагальнює, аналізує та оцінює інформацію про стан і тенденції поширення тероризму в Україні та за її межами;

3) забезпечує організацію та проведення Міжвідомчою координаційною комісією командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань;

4) надає допомогу суб'єктам, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, і координаційним групам при регіональних органах Служби безпеки України та їх оперативним штабам в організаційному забезпеченні антитерористичних заходів;

5) готує і подає в установленому порядку пропозиції керівникові Центру щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом, фінансування проведення суб'єктами, які ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцій, здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності;

6) готує матеріали на засідання Міжвідомчої координаційної комісії, у межах компетенції бере участь у міжвідомчих нарадах, а також у роботі дорадчих, консультативних органів, груп, комісій тощо;

7) готує і подає на основі аналізу та оцінки інформації керівникові Центру пропозиції щодо визначення рівня терористичної загрози, приведення всіх або окремих суб'єктів боротьби з тероризмом і Центру у відповідні ступені готовності, а також щодо сил і засобів, що можуть бути залучені до антитерористичних заходів;

8) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України у сфері боротьби з тероризмом;

9) бере участь в організації взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом з відповідними центральними органами виконавчої влади, а також із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом;

10) забезпечує функціонування об'єднаної автоматизованої інформаційної системи у сфері боротьби з тероризмом.

15. Штаб має право:

1) вивчати організацію та стан роботи координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України та їх штабів, вносити керівникові Центру пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

2) вивчати питання щодо можливостей та стану готовності сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом, вносити пропозиції щодо їх залучення до проведення конкретних антитерористичних операцій, навчань і тренувань, а також подолання надзвичайних ситуацій у результаті терористичних актів;

3) мати та використовувати під час здійснення антитерористичних заходів засоби зв'язку";

7) у пункті 16 слово "Офіцерські" виключити, а слова "у кризовій обстановці" замінити словами "в екстремальній ситуації";

8) абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:

"Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, бланки, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також печатку із зображенням Державного Герба України".

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
10 березня 2009 року
N 148/2009

 

Опрос