Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О культурно-информационном центре в составе зарубежного дипломатического учреждения Украины

Президент Украины
Указ Президента от 20.02.2006 № 142/2006
действует с 18.03.2006

Указ
Президента України

Про культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи України

1. Утворити у складі закордонних дипломатичних установ України культурно-інформаційні центри.

2. Затвердити Положення про культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи України (додається).

3. Кабінету Міністрів України затвердити у місячний строк перелік закордонних дипломатичних установ України, у складі яких утворюються культурно-інформаційні центри, та вжити заходів до організації їх роботи.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
20 лютого 2006 року
N 142/2006
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи України

1. Це Положення визначає завдання та засади організації діяльності культурно-інформаційного центру у складі закордонної дипломатичної установи України (далі - центр).

Перелік закордонних дипломатичних установ України, у складі яких утворюються центри, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством культури і туризму України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України організовує роботу центру у державі перебування відповідно до цього Положення.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями центру є:

сприяння розвитку міжнародного співробітництва України з державою перебування в галузі культури, освіти, науки та техніки, туризму, фізичної культури і спорту;

поширення в державі перебування інформації про Україну;

ознайомлення громадян держави перебування з історією і культурою України, сприяння вивченню української мови на території цієї держави;

підтримання зв'язків з українцями за кордоном, сприяння задоволенню їх культурно-мовних, інформаційних та інших потреб;

поширення інформації про туристичні можливості і привабливість України, сприяння співробітництву з державою перебування у туристичній галузі.

5. Центр очолює керівник, який за посадою є радником або першим секретарем закордонної дипломатичної установи України.

Керівник центру призначається на посаду і звільняється з посади Міністром закордонних справ України за погодженням з Міністром культури і туризму України, Міністром освіти і науки України, Міністром України у справах сім'ї, молоді та спорту та Головою Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

Керівник центру несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань і функцій.

Керівник центру підконтрольний главі закордонної дипломатичної установи України.

Керівник центру може мати заступника.

6. Керівник центру та його заступник є дипломатичними працівниками, інші працівники центру - адміністративно-технічними працівниками або належать до обслуговуючого персоналу закордонної дипломатичної установи України.

7. Виконання функцій центру може бути покладено на одну особу.

За відповідним рішенням на співробітників центру може бути покладено виконання їх службових обов'язків у двох і більше державах.

8. Кількісний склад та перелік посад центру визначає Міністерство закордонних справ України у межах граничної чисельності працівників закордонної дипломатичної установи України.

9. План роботи центру на відповідний рік формується з урахуванням пропозицій Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

Керівник центру подає звіт про роботу центру Міністерству закордонних справ України, а також за відповідною тематикою - Міністерству культури і туризму України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державному комітету телебачення та радіомовлення України.

10. Матеріально-технічне забезпечення роботи центру здійснює Міністерство закордонних справ України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

Опрос