Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О приостановлении действия постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 года N 61

Президент Украины
Указ Президента от 08.02.2010 № 130/2010
Утратил силу

Указ
Президента України

Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 61

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 31 березня 2010 року N 462/2010)

Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 року видано постанову N 61 "Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи", якою статутний капітал Державної іпотечної установи збільшено на суму 500000000 (п'ятсот мільйонів) гривень, для чого виділено на безповоротній основі 500000000 гривень за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, що надходять від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. У зв'язку з цим внесено відповідні зміни до низки постанов Уряду, що регулюють зазначені питання. Постановою також доручено до погодження розподілу коштів Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету для забезпечення виконання цієї постанови Міністерству фінансів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики на зазначену суму, а Державному казначейству України - перерахувати кошти Стабілізаційного фонду.

Постанова Кабінету Міністрів України N 61 не відповідає Конституції України, виходячи з такого.

За Конституцією України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (частина перша статті 113), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України та зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 6, частина друга статті 19); Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, здійснює визначені Конституцією та законами України повноваження, видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції (частина третя статті 113, пункт 10 статті 116, частина перша статті 117).

Основним Законом держави також визначено, що виключно законами України встановлюються Державний бюджет України і бюджетна система України, виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків (пункт 1 частини другої статті 92, частина друга статті 95).

Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлено, що емісія державних облігацій України регулюється законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу; розміщення державних облігацій України здійснюється у разі дотримання на кінець року граничних розмірів державного зовнішнього та внутрішнього боргу, передбачених Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік (частина сьома статті 10).

Водночас Бюджетним кодексом України визначено, що граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу встановлюється на кожний бюджетний період законом про Державний бюджет України (частина перша статті 18).

Ураховуючи, що на час набрання чинності постановою Уряду N 61 Закон України про Державний бюджет України на поточний рік відсутній, Кабінет Міністрів України, вирішуючи названим підзаконним актом питання збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи у зазначений цим актом спосіб, порушив наведені вище норми частини другої статті 6, частини другої статті 19, пункту 1 частини другої статті 92, частини другої статті 95, частини третьої статті 113, пункту 10 статті 116, частини першої статті 117 Конституції України, а також перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка відповідно до статті 75, пунктів 3 і 4 частини першої статті 85 Конституції України є єдиним органом законодавчої влади в Україні, до виключних повноважень якого належить затвердження Державного бюджету України, чим порушив і ці норми Основного Закону держави.

Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 61 "Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи" (крім пункту 2).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 20 листопада 2009 року N 949 "Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року N 1068".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
8 лютого 2010 року
N 130/2010
 

  

 

Опрос