Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по обеспечению трудоустройства молодежи

Президент Украины
Указ Президента от 06.10.1999 № 1285/99
действует с 02.11.1999

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді

З метою надання допомоги різним категоріям молоді України в адекватному професійному самовизначенні, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та для забезпечення заінтересованості роботодавців у створенні нових і додаткових робочих місць постановляю:

1. Затвердити Заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді (додаються).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання та фінансування зазначених Заходів у межах загальної суми асигнувань, що передбачаються для цих органів у Державному бюджеті України, а Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям - у встановленому порядку за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
6 жовтня 1999 року
N 1285/99
 

  

 

ЗАХОДИ
щодо забезпечення працевлаштування молоді

Необхідність розроблення заходів щодо забезпечення працевлаштування молоді зумовлена негативними тенденціями, які спостерігаються в економіці України в останні роки та впливають на стан молоді на ринку праці. Сьогодні для суспільства небезпечною є не сама проблема безробіття, а недосконалість механізмів його профілактики та регулювання.

Основною метою цих заходів є сприяння вирішенню проблем безробіття серед молоді, а також вирішення низки гострих соціальних проблем, масштаби та глибина яких збільшуються паралельно зі зростанням кількості молодих осіб, які втратили або не можуть знайти роботу.

Ці заходи спрямовані на виконання Програми зайнятості населення на 1997 - 2000 роки, є її складовою частиною і передбачають розв'язання таких завдань:

поступове створення відповідних економічних умов та подальше розроблення нормативно-правової бази щодо вторинної зайнятості студентів та учнів у вільний від навчання час;

удосконалення механізму соціально-правового захисту молоді, якій надається перше робоче місце випускників вищих та середніх професійно-технічних навчальних закладів;

сприяння створенню нових робочих місць для молоді;

забезпечення створення та підтримки діяльності мережі центрів зайнятості та працевлаштування молоді.

I. Удосконалення нормативно-правової бази

Розробити та подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо механізму матеріального заохочення роботодавців до працевлаштування молоді та надання першого робочого місця випускникам професійно-технічних та вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Створити відповідну нормативно-правову базу та забезпечити формування мережі молодіжних центрів праці.

Розробити проект закону про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" щодо вторинної зайнятості студентської та учнівської молоді.

Розробити та подати Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо звільнення від оподаткування студентів та учнів, які працюють у складі студентських та учнівських трудових загонів на сільськогосподарських роботах або на інших видах робіт на підприємствах державної або комунальної форми власності, а також передбачити податкові пільги для господарств, підприємств, організацій і установ, що надають робочі місця студентській та учнівській молоді у вільний від навчання час.

Забезпечити пільгове проходження студентами та учнями медичного огляду під час оформлення на роботу в студентські трудові загони.

II. Забезпечення працевлаштування молоді

Передбачити бронювання необхідної кількості робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для забезпечення працевлаштування випускників загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних закладів, а також молоді, якій надається перше робоче місце.

Створити умови для поширення діяльності студентських та учнівських трудових загонів, волонтерських бригад та забезпечення їх необхідним обсягом робіт і належними умовами перебування.

Забезпечити першочергове працевлаштування окремих категорій молоді, зокрема студентів із числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Забезпечити працевлаштування випускників з числа студентських подружжів за направленням у межах одного населеного пункту.

Забезпечити організацію професійної підготовки та перепідготовки молодих безробітних.

Забезпечити організаційну та фінансову підтримку створення та діяльності молодіжних центрів праці.

Сприяти залученню молоді до підприємницької діяльності, створити відповідні умови функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва, зокрема:

- розробити механізм та забезпечувати пільгове оподаткування молодіжного підприємництва

- забезпечити організаційну та фінансову підтримку створення та діяльності мережі молодіжних бізнес-центрів, молодіжних бізнес-інкубаторів, молодіжних інтернет-центрів.

III. Науково-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення

Провести науково-соціологічні дослідження з питань економічного становища молоді в Україні та визначити перспективи діяльності держави щодо його поліпшення.

Забезпечувати проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів молодих підприємців.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
М. БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 

Опрос