Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О приостановлении действия некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

Президент Украины
Указ Президента от 06.03.2009 № 124/2009
редакция действует с 20.10.2009

Указ
Президента України

Про зупинення дії деяких постанов Кабінету Міністрів України

Указ втратив чинність в частині зупинення дії
 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 816
(згідно з Указом Президента України
від 13 жовтня 2009 року N 821/2009)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 6 березня 2009 року

Кабінетом Міністрів України видано деякі постанови, якими не тільки розширюється список підприємств - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким виключно уповноваженими Україною як державою надаються повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, але й створюються небезпечні передумови монополізації в сфері відчуження і реалізації військового майна на внутрішньому ринку, включаючи озброєння, військову техніку та боєприпаси.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 816 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228" державному підприємству "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт" (м. Київ) надано право здійснення у повному обсязі експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Це суперечить основним принципам державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного експортного контролю, створює передумови для витоку інформації, що становить державну таємницю, та порушення міжнародних зобов'язань України, пов'язаних із нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння, і становить загрозу національній безпеці України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 816 не відповідає статті 17 Конституції України, за якою забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави, статті 18 Основного Закону держави, згідно з якою зовнішньополітична діяльність України має бути спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки, що за частиною третьою статті 8 Конституції України є нормами прямої дії.

Крім того, це рішення, що безпосередньо пов'язано із забезпеченням національної безпеки і оборони України, прийнято без узгодження з відповідними органами державної влади у галузі експортного контролю - Президентом України, який здійснює загальне керівництво державною політикою в галузі державного експортного контролю згідно з Конституцією України, та Радою національної безпеки і оборони України, що координує діяльність та здійснює контроль за діями органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю (стаття 6 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"). За Конституцією України саме Президент України забезпечує національну безпеку України, здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони (пункти 1 і 17 частини першої статті 106), Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України (частина перша статті 107).

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 88 "Деякі питання реалізації військового майна" передбачає утворення державного спеціалізованого підприємства "Укрспецторг" із наданням йому повноважень з реалізації на внутрішньому ринку військового майна, яке придатне для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, та надлишкового військового майна, а також вирішення питань його діяльності (пункти 3 - 5).

Одночасно шляхом зупинення до прийняття окремого рішення дії актів Кабінету Міністрів України, якими надані повноваження підприємствам та організаціям на реалізацію військового майна на внутрішньому ринку, вони усуваються з відповідного внутрішнього ринку (пункт 6).

Це не відповідає частині третій статті 42 Конституції України, згідно з якою держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності; не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

За Законом України "Про захист економічної конкуренції", який визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин, досягнення суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища визначається як монополізація (стаття 1).

Відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" одним з основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері економіки і фінансів є сприяння розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальній спрямованості національної економіки, здійснення заходів щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури (стаття 20).

Пунктом же 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 88 установлено, що договори про відчуження і реалізацію військового майна на внутрішньому ринку, укладені на момент набрання чинності цією постановою суб'єктами господарювання, повноваження яких на реалізацію військового майна тимчасово припиняються у зв'язку з вимогою пункту 6 цієї постанови, підлягають виконанню без права внесення до них змін в частині збільшення обсягу та розширення номенклатури такого майна.

Здійснивши регулювання цих питань у такий спосіб, Кабінет Міністрів України втрутився у сферу законодавчих повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні (стаття 75 Конституції України), адже згідно з пунктом 8 частини першої статті 92 Основного Закону держави правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання визначаються виключно законами України.

Крім того, питання про ліквідацію Державного департаменту надлишкового майна та земель, що діє у складі Міністерства оборони України як урядовий орган державного управління (пункти 1, 2 зазначеної постанови), вирішувалося Кабінетом Міністрів України не відповідно до положення пункту 22 частини першої статті 85 Конституції України, за яким, зокрема, затвердження загальної структури, визначення функцій Збройних Сил України належить до повноважень Верховної Ради України.

У зв'язку з наведеним постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 816 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228", від 11 лютого 2009 року N 88 не відповідають також частині другій статті 8 Конституції України, за якою нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

Видаючи названі постанови всупереч Основному Закону держави, Кабінет Міністрів України порушив також частину другу статті 6 та частину другу статті 19 Конституції України, за якими органи державної влади зобов'язані здійснювати свої повноваження в установлених Конституцією України межах та на її підставі, а також частину третю статті 113 Основного Закону держави, яка зобов'язує Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією України.

Ураховуючи викладене, відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України та на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію як таких, що не відповідають Конституції України:

постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 816 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228";

постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 88 "Деякі питання реалізації військового майна".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
6 березня 2009 року
N 124/2009

 

Опрос