Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном координаторе по вопросам технической помощи Европейского Союза

Президент Украины
Указ Президента от 01.11.2003 № 1238/2003
редакция действует с 10.07.2015

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 28 лютого 2004 року N 246/2004
,
від 7 липня 2015 року N 398/2015

1. Затвердити Положення про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу (додається).

2. Призначити Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України (за посадою) - Національним координатором з питань технічної допомоги Європейського Союзу, увільнивши від виконання цих обов'язків В. Рогового.

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 28.02.2004 р. N 246/2004)

3. Стаття 3 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України
 від 07.07.2015 р. N 398/2015)

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
1 листопада 2003 року
N 1238/2003
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу

1. Національний координатор з питань технічної допомоги Європейського Союзу (далі - Національний координатор) забезпечує організацію і здійснює координацію діяльності та заходів, пов'язаних з одержанням Україною технічної допомоги Європейського Союзу (далі - технічна допомога).

2. Національний координатор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Національним координатором за посадою є Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України.

Національний координатор призначає в разі потреби свого заступника та визначає його повноваження.

(пункт 3 в редакції Указу Президента
України від 28.02.2004 р. N 246/2004)

4. Національний координатор:

бере участь у забезпеченні реалізації стратегічного курсу інтеграції України до Європейського Союзу;

організовує підготовку та подання в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення механізму взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування України з інституціями Європейського Союзу в сфері одержання технічної допомоги, запровадження нових форм і програм допомоги Європейського Союзу Україні;

забезпечує послідовне залучення і спрямування ресурсів технічної допомоги Європейського Союзу для досягнення цілей, визначених домовленостями між Україною та Європейським Союзом, у тому числі Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами;

сприяє органам виконавчої влади в установленні та розвитку відносин з відповідними інституціями Європейського Союзу з питань залучення технічної допомоги;

сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у розвитку відносин з європейськими регіональними структурами з питань залучення технічної допомоги;

організовує підготовку індикативних програм технічної допомоги;

забезпечує підготовку пропозицій України до щорічних програм дій, меморандумів з питань фінансування та інших документів з питань залучення технічної допомоги, а також опрацювання зазначених документів із відповідними інституціями Європейського Союзу;

координує заходи з виконання програм технічної допомоги та їх окремих складових, в тому числі національної, регіональної програм, програм прикордонного співробітництва, забезпечення ядерної безпеки, малих проектів;

виконує інші функції, пов'язані з одержанням та використанням технічної допомоги.

5. Національний координатор для виконання покладених на нього завдань має право:

утворювати в разі потреби міжвідомчі робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

брати участь у роботі комісій, комітетів, конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів і нарад з питань, що належать до його компетенції.

6. Організаційне, інформаційне, аналітичне та інше забезпечення діяльності Національного координатора здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

Опрос