Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины

Президент Украины
Указ Президента от 31.12.2008 № 1226/2008
Утратил силу

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 29 жовтня 2012 року N 618/2012)

1. Внести до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 1 лютого 2007 року N 66 (зі зміною, внесеною Указом від 25 квітня 2007 року N 353), такі зміни:

1) у пункті 4 та підпункті "б" пункту 16 слова "запасу першої категорії" виключити;

2) у пункті 11:

у підпункті "а" слова "проведення занять", "розкладом занять" замінити відповідно словами "проведення зборів, підготовки", "розкладом підготовки";

у підпункті "б" слово "занять" замінити словом "підготовки";

3) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

"Не можуть бути відібрані для проходження служби у військовому резерві громадяни, які в установлених законом випадках не підлягають призову на військову службу під час мобілізації";

4) пункт 19 доповнити словами "який проводиться військово-медичними комісіями в порядку, затвердженому Міністерством оборони України";

5) у пункті 26:

в абзаці четвертому цифру "5" замінити цифрами "2 - 5";

в абзаці п'ятому цифри "3 - 5" замінити цифрами "1 - 5";

6) у пункті 29:

слово "занять" замінити словом "підготовки";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Інформація про строки проведення підготовки і зборів на наступний рік доводиться до резервістів та керівників підприємств, установ і організацій, в яких працюють резервісти, щороку до 1 грудня";

7) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Чисельність резервістів визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних асигнувань на оборону.

Генеральний штаб Збройних Сил України щороку розробляє план підготовки резервістів Збройних Сил України, в якому для командувань видів Збройних Сил України, відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України визначається кількість посад, що комплектуються резервістами, обсяги, час і строки проведення їх підготовки, зборів.

Резервісти залучаються на підготовку, збори командирами військових частин у порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України";

8) в абзаці першому пункту 38 слово "занять" замінити словом "підготовки";

9) абзац перший пункту 48 викласти в такій редакції:

"48. Резервісти можуть направлятися у службові відрядження, в тому числі у складі підрозділів, у яких вони проходять службу у військовому резерві";

10) пункт 52 доповнити підпунктами такого змісту:

"ж) у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом;

з) у зв'язку із бронюванням або в разі виникнення установлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації";

11) у пункті 53 слова "підпунктами "б", "г", "д" і "є" замінити словами "підпунктами "б", "г", "д", "є", "ж" і "з";

12) у пункті 54 слова "у підпунктах "б", "ґ" і "е" замінити словами "у підпунктах "б", "ґ", "е", "ж" і "з";

13) в абзаці сьомому пункту 1 додатка до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України слова "на заняття" виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
31 грудня 2008 року
N 1226/2008
 

  

Опрос