Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по усовершенствованию контроля в сфере международного военно-технического сотрудничества

Президент Украины
Указ Президента от 24.12.2002 № 1207/2002
редакция действует с 27.12.2011

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
 від 29 серпня 2003 року N 947/2003
,
 від 23 лютого 2004 року N 214/2004
,
 від 8 лютого 2005 року N 208/2005
,
від 8 квітня 2011 року N 442/2011
,
 від 8 квітня 2011 року N 448/2011
,
 від 13 квітня 2011 року N 451/2011
,
 від 16 грудня 2011 року N 1167/2011

З метою підвищення ефективності військово-технічного співробітництва з іноземними державами, посилення контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання постановляю:

1. Затвердити зміни, що вносяться до актів Президента України (додаток N 1).

2. З метою прискорення введення в дію чи скасування в Україні санкцій ООН щодо міжнародних передач визначених категорій товарів окремим державам установити, що Державна служба експортного контролю України, інші центральні органи виконавчої влади, які виконують завдання з міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, після отримання повідомлення Міністерства закордонних справ України можуть відповідно застосовувати або припиняти дію цих санкцій до прийняття актів Кабінету Міністрів України.

3. Установити, що проекти актів Президента України з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю подаються в установленому порядку на розгляд за погодженням із Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України.

4. Стаття 4 втратила чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 23.02.2004 р. N 214/2004)

5. На часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 8 липня 2000 року N 868 установити, що підготовка засідань Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України, інформаційне, експертне та інше забезпечення його діяльності здійснюється апаратом цього Комітету - окремим структурним підрозділом апарату Ради національної безпеки і оборони України.

У зв'язку з цим збільшити штатну чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони України на 27 осіб.

6. Кабінету Міністрів України:

активізувати роботу, спрямовану на розширення ринків збуту товарів військового призначення та подвійного використання, пошук для підприємств, установ, організацій оборонно-промислового комплексу заінтересованих партнерів, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, збільшення доходів від операцій з експорту, імпорту та реалізації зазначених товарів на внутрішньому ринку;

розглянути у двомісячний строк питання щодо змін до Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, передбачивши обов'язок керівника підприємства, яке є суб'єктом міжнародного військово-технічного співробітництва, додержуватися вимог міжнародних зобов'язань, законів, інших нормативно-правових актів України;

забезпечити щоквартальне подання Президентові України Державною митною службою України та Державним комітетом статистики України звітів про фактичні міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання.

7. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк пропозиції щодо змін до структури апарату Ради національної безпеки і оборони України.

8. Державному управлінню справами:

ужити заходів щодо забезпечення фінансування апарату Ради національної безпеки і оборони України з урахуванням передбаченого цим Указом збільшення штатної чисельності;

забезпечити в установленому порядку розміщення відповідних структурних підрозділів Адміністрації Президента України, апарату Ради національної безпеки і оборони України.

9. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента України згідно з переліком (додаток N 2).

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
24 грудня 2002 року
N 1207/2002
 

  

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Президента України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 08.04.2011 р. N 442/2011)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
України від 29.08.2003 р. N 947/2003)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 16.12.2011 р. N 1167/2011)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 13.04.2011 р. N 451/2011)

5. Пункт 5 втратив чинність

6. У статті 2 Указу Президента України від 20 березня 2002 року N 276 "Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами" слова "інших нормативно-правових актів та цього Указу" замінити словами "законів, інших нормативно-правових актів, міжнародних зобов'язань України, цього Указу та щоквартально доповідають Президентові України про їх виконання. Керівники цих органів несуть персональну відповідальність за повноту і об'єктивність інформації, що доповідається Президентові України".

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 08.04.2011 р. N 448/2011)

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 23.02.2004 р. N 214/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

 

СКЛАД
Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України

Склад втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 23 лютого 2004 року N 214/2004)

 

Опублікуванню не підлягає.

____________

Опрос