Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Целевой комплексной программе генетического мониторинга в Украине на 1999 - 2003 годы

Президент Украины
Указ Президента от 04.02.1999 № 118/99

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Цільову комплексну програму генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки

Надаючи важливого значення питанням охорони материнства і дитинства, поліпшення демографічної ситуації, з метою складання комплексної характеристики генофонду Українського народу, динамічного спостереження за впливом довкілля на здоров'я населення і розроблення системи первинної та вторинної профілактики спадкової патології постановляю:

1. Схвалити Цільову комплексну програму генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у місячний строк розроблення на основі Цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки галузевих і регіональних заходів щодо її практичного виконання.

3. Передбачити в 1999 році та наступних роках фінансування робіт, пов'язаних з виконанням Цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки, які проводитимуться за рахунок коштів державного бюджету, в межах асигнувань, передбачених на охорону здоров'я.

Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення витрат на реалізацію заходів зазначеної Програми за рахунок місцевих бюджетів.

Надалі Міністерству фінансів України під час формування показників Державного бюджету України та визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя передбачати додаткові цільові асигнування на реалізацію зазначеної Цільової комплексної програми з урахуванням можливостей бюджету.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям виходячи з реальних умов фінансування щороку подавати Міністерству охорони здоров'я України пропозиції про внесення змін і доповнень до Цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки.

5. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки, а також контроль за цільовим використанням коштів, що виділяються для її реалізації, покласти на Міністерство охорони здоров'я України.

Міністерству охорони здоров'я України щорічно інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання зазначеної Цільової комплексної програми.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
4 лютого 1999 року
N 118/99
 

  

 

  

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 4 лютого 1999 року N 118/99 

ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки

Створення державної служби генетичного моніторингу

1. Створити при Міністерстві охорони здоров'я України Координаційну раду з питань реалізації Цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999 - 2003 роки (далі - Цільова програма).

2. Сформувати координаційні ради з питань реалізації Цільової програми при МОЗ Автономної Республіки Крим та управліннях охорони здоров'я областей, міст Києва та Севастополя.

3. Розробити типові штатні нормативи для ведення центрального, обласних, міських, районних та спеціалізованих реєстрів, призначених для виконання Цільової програми.

4. Запровадити на базі головного виконавця Цільової програми, міжобласних медико-генетичних центрів, обласних медико-генетичних консультацій та медико-генетичних кабінетів ведення реєстрів відповідно до основних нозологічних форм спадкової патології і вроджених аномалій.

5. Створити при МОЗ України міжвідомчу комісію з вивчення питань акредитації установ та закладів, що беруть участь у реалізації Цільової програми.

6. Розробити і затвердити медико-генетичні реєстраційні картки для кожного типу реєстрів.

7. Розробити і довести до виконавців методичні рекомендації щодо збору і систематизації відомостей медико-генетичного моніторингу та інформування населення з цих питань.

Організаційно-методичне та кадрове забезпечення Цільової програми

8. Забезпечити перехід до реєстрації уроджених вад розвитку та спадкової патології згідно з міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

9. Розробити і запровадити відповідні форми статистичного обліку та звітності щодо стану довкілля.

10. Доопрацювати та подати в установленому порядку до Верховної Ради України проект Закону "Про державну політику регулювання в галузі генетично-інженерної діяльності".

11. Переглянути і внести зміни до навчальних планів вищих медичних навчальних закладів, програм викладання в них теоретичних і клінічних дисциплін, у тому числі медичної генетики.

12. Забезпечити у закладах післядипломної освіти комплектацію тематичних циклів для вдосконалення підготовки фахівців із спеціальності "медична генетика" з урахуванням потреб закладів охорони здоров'я.

13. Забезпечити підготовку в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі лікарів із спеціальності "медична генетика". Підготовку науково-педагогічних кадрів здійснювати в аспірантурі та докторантурі відповідно до потреб закладів охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладів (закладів післядипломної освіти та науково-дослідних інститутів).

14. Розробити плани та програми навчання працівників, які здійснюватимуть технічний супровід медико-генетичних реєстрів, нових інформаційних технологій.

Матеріально-технічне забезпечення Цільової програми

15. Дооснастити мережу закладів медико-генетичної служби в Україні та медико-генетичних лабораторій діагностичних центрів, що надають постійну допомогу особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідним обладнанням, медичною апаратурою для своєчасної і повної пренатальної (допологової) та постнатальної (післяпологової) діагностики спадкової патології та вроджених аномалій розвитку.

16. Забезпечити безперебійне постачання закладів медико-генетичної, лабораторної, акушерсько-гінекологічної, неонатальної, педіатричної, патолого-анатомічної та інших служб необхідними реагентами для проведення цитогенетичних, біохімічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень.

17. Зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я, які залучатимуться до реалізації Цільової програми.

18. Оснастити Український науковий гігієнічний центр, Львівський науково-дослідний інститут спадкової патології, міжобласні медико-генетичні центри, обласні (міські) медико-генетичні консультації, центральні районні лікарні сучасною комп'ютерною технікою, необхідною для ведення реєстрів.

19. Створити комп'ютерну мережу та відповідне програмне забезпечення для реалізації Цільової програми, оснастивши її сучасними засобами передачі інформації.

20. Зміцнити матеріально-технічну базу закладів дитячої патологоанатомічної служби та переглянути типові штатні нормативи з урахуванням реалізації Цільової програми.

21. Дооснастити відповідні районні та обласні лабораторії санепідстанцій і лабораторії обласних спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення апаратурою та реагентами для контролю над мутагенами довкілля.

Наукове забезпечення Цільової програми

22. З метою вивчення екогенетичного впливу хімічного забруднення довкілля, зокрема, на організм дітей і репродуктивну функцію жінок здійснити комплексні наукові дослідження щодо еколого-генетичної оцінки негативної дії цих чинників на організм людини.

Міжнародне співробітництво

23. Підготувати та укласти двосторонні угоди між Міністерством охорони здоров'я України та міністерствами охорони здоров'я Росії, Білорусі, Литви про інформаційний обмін у питаннях реалізації Цільової програми.

24. Підготувати і подати до Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, Дитячого Фонду ООН та Фонду народонаселення ООН проекти фінансування окремих заходів Цільової програми.

25. Продовжити співробітництво з проблем спадкової патології та вроджених вад розвитку з Міжнародним альянсом профілактики вад розвитку, Світовою і Європейською асоціацією медичних генетиків, Європейським товариством з епідеміології вроджених вад, Світовою Федерацією Українських лікарських товариств.

26. Підготувати і подати Національному агентству України з питань розвитку та європейської інтеграції проекти щодо залучення іноземних інвестицій, надання фінансової та технічної допомоги для реалізації Цільової програми.

27. Вивчити досвід створення та фінансування державних систем генетичного моніторингу (Словаччина, Угорщина, Польща, Італія).

28. Взяти участь у здійсненні міжнародного проекту "Геном людини".

29. Провести міжнародний симпозіум, присвячений проблемам спадкової патології та генетичного моніторингу, із залученням фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я та Фонду народонаселення ООН.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
М. БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 

 

Опрос