Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Главном управлении по вопросам судебной реформы, деятельности воинских формирований и правоохранительных органов Администрации Президента Украины

Президент Украины
Указ Президента от 04.12.2001 № 1184/2001
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Головне управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України

(назва із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
 від 24 грудня 2002 року N 1207/2002
,
 від 29 жовтня 2003 року N 1227/2003

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
 від 8 лютого 2005 року N 208/2005)

1. Затвердити Положення про Головне управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України (додається).

(стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 20 липня 2001 року N 536 "Про Положення про Управління по роботі правоохоронних органів Адміністрації Президента України".

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
4 грудня 2001 року
N 1184/2001
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України

(назва із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

1. Головне управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів (далі - Головне управління) є структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

2. У своїй діяльності Головне управління керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Глави Адміністрації Президента України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Головного управління є експертно-аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення Президентом України як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України повноважень щодо контролю за діяльністю Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, керівництва ними, реалізації державної політики у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, зміцнення обороноздатності держави, гарантування додержання правоохоронними органами Конституції та законів України, прав і свобод людини і громадянина, його взаємодії із зазначеними військовими формуваннями та органами, з органами юстиції і судами, а також забезпечення координації заходів щодо формування нової судової системи.

(пункт 3  із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002,
 від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

вивчає та аналізує діяльність військових формувань, їх готовність до виконання покладених на них завдань, здійснення правоохоронними органами заходів щодо реалізації державних програм профілактики і боротьби зі злочинністю, забезпечує координацію заходів центральних органів виконавчої влади з питань проведення судової реформи;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

здійснює за дорученням Президента України контроль та експертний аналіз стану додержання військовими формуваннями, правоохоронними органами, суб'єктами міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю та органами юстиції вимог законодавства України та відповідних міжнародних договорів України;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

підтримує постійні зв'язки з військовими формуваннями, правоохоронними органами, суб'єктами міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, Вищою радою юстиції, органами юстиції та судами, знайомиться в установленому порядку зі станом їх роботи;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів указів, розпоряджень і доручень Президента України з питань діяльності військових формувань, правоохоронних органів, суб'єктів міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, органів юстиції та судів, законопроектів, що вносяться главою держави на розгляд Верховної Ради України, в експертизі законів, що надходять на підпис Президентові України;

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

інформує Президента України про хід судової реформи, реформування і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, стан їх боєздатності та про заходи, що здійснюють правоохоронні органи, органи юстиції і суди щодо забезпечення правопорядку в державі, вносить пропозиції про вдосконалення їх діяльності;

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

готує матеріали до виступів і доповідей Президента України з питань діяльності військових формувань, правоохоронних органів, суб'єктів міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, Вищої ради юстиції, органів юстиції та судів, до прес-конференцій, зустрічей, нарад тощо, які проводяться за участю глави держави;

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

розглядає в установленому порядку звернення юридичних і фізичних осіб з питань діяльності військових формувань та правоохоронних органів, соціального захисту їх працівників та членів їхніх сімей;

взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань організації діяльності судів, органів юстиції, правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи, віднесених до їх компетенції;

(абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

вивчає питання організаційної діяльності та кадрового забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, органів юстиції та судів, вносить пропозиції щодо реформування та підвищення результативності їх роботи, узагальнює практику формування кадрового резерву в цих органах;

вивчає матеріали та бере участь у підготовці висновків і пропозицій щодо призначення кандидатур на посади керівників військових формувань і правоохоронних органів та їх підрозділів, що заміщуються особами вищого офіцерського (начальницького) складу, керівників центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у міжнародному військово-технічному співробітництві та експортному контролі, державних підприємств, установ, організацій оборонно-промислового комплексу, підприємств з експорту (імпорту) товарів військового призначення та подвійного використання та їх звільнення з посад, а також керівників дорадчих органів у цій сфері, та інші посади, керівників управлінь (відділів) з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

(абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

бере участь у підготовці пропозицій Президентові України щодо нагородження державними нагородами, а також присвоєння вищих військових, спеціальних звань і класних чинів військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів;

вивчає подання щодо утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції, кількісного складу цих судів, призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад, переведення суддів, призначення вперше на посаду професійного судді та звільнення суддів з посад, бере участь у підготовці проектів указів Президента України з цих питань;

(абзац тринадцятий пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

забезпечує підготовку до складання присяги суддями, яких Президент України призначає вперше на посаду професійного судді;

опрацьовує за дорученням Глави Адміністрації Президента України у п'ятиденний строк дозволи (висновки) на здійснення міжнародних передач товарів, надані Державною службою експортного контролю України, та готує пропозиції щодо їх погодження;

(пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

вивчає та аналізує діяльність центральних органів виконавчої влади, дорадчих органів, державних підприємств, установ, організацій у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності їх діяльності;

(пункт 4 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

здійснює контроль за виконанням актів Президента України щодо реалізації державної політики у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва;

(пункт 4 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

вивчає за дорученням Президента України питання, пов'язані з укладанням та реалізацією контрактів (договорів) з міжнародних передач товарів військового призначення і подвійного використання, поповненням державного бюджету від операцій з експорту (імпорту) цих товарів, використанням коштів, одержаних від міжнародного військово-технічного співробітництва;

(пункт 4 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий
 вважати абзацом дев'ятнадцятим
)

здійснює за дорученням Президента України інші функції, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

5. Головне управління для виконання покладених на нього завдань має право:

здійснювати за дорученням Президента України заходи контрольного характеру (інспектування, окремі перевірки тощо) з питань діяльності військових формувань, правоохоронних органів та органів юстиції і суб'єктів міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади необхідні документи, матеріали, висновки, звітні дані тощо;

брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях, конференціях, виставках, переговорах та інших заходах, що проводяться Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами юстиції, центральними органами виконавчої влади, дорадчими органами, підприємствами, установами, організаціями, які беруть участь у міжнародному військово-технічному співробітництві та експортному контролі;

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

залучати в установленому порядку науковців, експертів, працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади для опрацювання окремих питань обороноздатності держави, судової реформи, міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю та правоохоронної діяльності;

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

 скликати в установленому порядку наради з питань. що належать до його повноважень.

(пункт 5 доповнено абзацом шостим згідно з Указом
 Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

6. Головне управління очолює Керівник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України.

Керівник організовує роботу в Головному управлінні, розподіляє обов'язки між заступниками Керівника, завідувачами структурних підрозділів та іншими працівниками, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Головне управління, візує проекти актів, що подаються на підпис Президентові України.

7. Працівників Головного управління призначає на посади і звільняє з посад Глава Адміністрації Президента України за поданням Керівника Головного управління.

8. Головне управління використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос