Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном управлении делами

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 17.12.2002 № 1180/2002
редакция действует с 22.10.2011

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Державне управління справами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 12 травня 2005 року N 780/2005
,
від 19 лютого 2007 року N 128/2007
,
від 19 серпня 2008 року N 719/2008
,
від 27 серпня 2009 року N 682/2009
,
 від 19 жовтня 2011 року N 983/2011

Внести зміни до Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 21 березня 2000 року N 474, виклавши його в новій редакції (додається).

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
17 грудня 2002 року
N 1180/2002
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне управління справами

(У тексті слова "Глава Секретаріату Президента України" та "Секретаріат Президента України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Глава Адміністрації Президента України" та "Адміністрація Президента України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 19 жовтня 2011 року N 983/2011)

1. Державне управління справами є допоміжним органом, створеним Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України.

(абзац перший пункту 1 у редакції Указу
 Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

Державне управління справами підпорядковується Президентові України.

2. Державне управління справами у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Державне управління справами здійснює матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Матеріально-технічне, соціально-побутове, транспортне та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів здійснюється Державним управлінням справами в межах наданих йому бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі. В іншому випадку забезпечення діяльності зазначених органів здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами, в установленому порядку на договірних засадах.

(пункт 3 у редакції Указу Президента
 України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

4. Державне управління справами відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює належні матеріально-технічні і господарсько-побутові умови для здійснення повноважень Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

2) забезпечує Президента України, Адміністрацію Президента України, Раду національної безпеки і оборони України, інші державні органи сучасними засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та оргтехнікою;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

3) забезпечує в установленому порядку послугами транспорту Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, відповідні категорії працівників Адміністрації Президента України, а також керівників інших державних органів - у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі;

(підпункт 3 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

4) здійснює в установленому порядку організаційне, фінансове, медичне забезпечення офіційних заходів;

5) забезпечує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та утворених для здійснення їх повноважень органів, апаратів, а також інших державних органів - у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

6) забезпечує функціонування державних резиденцій та державних дач, їх будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання;

7) вживає заходів для забезпечення належних житлових умов особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами, забезпечує будівництво, реконструкцію, ремонт та обслуговування відповідних жилих будинків, приміщень, об'єктів соціальної інфраструктури;

8) здійснює матеріально-технічне, фінансове забезпечення, створює належні умови праці працівникам Адміністрації Президента України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, а також інших державних органів - у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі;

(підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

9) забезпечує надання лікувально-профілактичної допомоги та санаторно-курортне обслуговування, умови для відпочинку особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами;

10) здійснює контроль за ефективністю лікувально-профілактичної роботи, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, що проводяться підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в управлінні Державного управління справами (далі - підприємства Державного управління справами), та здійснює організаційне і методичне керівництво їх роботою в цій сфері;

11) вживає в установленому порядку стосовно осіб, обслуговування яких забезпечується Державним управлінням справами, заходи щодо гарантованого медикаментозного забезпечення, регулярного інформування про дозволені до застосування лікарські засоби та імунобіологічні препарати; реалізації встановленого порядку відпуску безоплатно або на пільгових умовах медикаментів та імунобіологічних препаратів;

12) організовує підготовку документів для державної акредитації лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та для ліцензування їх діяльності в межах наданих йому повноважень, контролює в установленому порядку дотримання ними ліцензійних умов;

13) надає дозвіл лікувально-профілактичним закладам, що перебувають в управлінні Державного управління справами, на надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, окремим фізичним особам на договірних засадах;

14) забезпечує виготовлення та зберігання державних нагород України і атрибутів до них, здійснює їх облік та передачу в установленому порядку;

(підпункт 14 пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

15) відповідно до переданих йому повноважень щодо управління державним майном:

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на державному майні;

затверджує статути (положення) підприємств Державного управління справами, контролює їх додержання та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);

укладає і розриває контракти з керівниками підприємств Державного управління справами;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням державного майна, закріпленого за підприємствами Державного управління справами;

забезпечує додержання встановленого режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, об'єктів культурної спадщини, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

погоджує в установленому порядку питання щодо відчуження (крім випадків, заборонених законодавством) жилих і нежилих будинків та приміщень підприємствами Державного управління справами;

погоджує в установленому порядку питання передачі в оренду державного майна підприємствами Державного управління справами;

(абзац восьмий підпункту 15 пункту 4 у редакції
 Указу Президента України від 12.05.2005 р. N 780/2005)

абзац дев'ятий підпункту 15 пункту 4 виключено

(згідно з Указом Президента України
 від 12.05.2005 р. N 780/2005)

абзац десятий підпункту 15 пункту 4 виключено 

(згідно з Указом Президента України
 від 12.05.2005 р. N 780/2005,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - шістнадцятим)

здійснює внутрішній фінансовий контроль за діяльністю підприємств Державного управління справами, складає та подає зведену фінансову звітність щодо них;

погоджує в установленому порядку штатні розписи підприємств Державного управління справами;

забезпечує та координує діяльність підприємств Державного управління справами у виставковій та культурно-мистецькій сферах;

забезпечує діяльність лікувально-профілактичних, санаторно-курортних, дошкільних навчальних закладів, оздоровчих таборів, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

затверджує ціни на путівки до лікувально-профілактичних, санаторно-курортних закладів, оздоровчих таборів, що перебувають в управлінні Державного управління справами, денні норми витрачання коштів на харчування осіб, які перебувають на лікуванні і відпочинку у цих закладах, тарифи на роботи (послуги), що виконуються (надаються) підприємствами Державного управління справами;

затверджує розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

погоджує списання підприємствами Державного управління справами закріпленого за ними державного майна, здійснює списання іншого державного майна, що перебуває в управлінні Державного управління справами, у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для дальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає (крім випадків, коли списання державного майна заборонено законодавством), із додержанням Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року N 1314;

(підпункт 15 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 27.08.2009 р. N 682/2009)

16) затверджує в установленому порядку кошториси підприємств, установ, організацій, яким кошти Державного бюджету України надаються через Державне управління справами;

17) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих підприємствами, установами, організаціями, яким кошти Державного бюджету України надаються через Державне управління справами, і витрачанням ними коштів Державного бюджету України;

18) аналізує ефективність використання бюджетних коштів підприємствами, установами, організаціями, яким кошти Державного бюджету України надаються через Державне управління справами;

19) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності держави;

20) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Державному управлінні справами та на підприємствах Державного управління справами;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Для виконання покладених на Державне управління справами завдань та функцій йому в установленому порядку можуть передаватися в управління об'єкти державної власності, що забезпечують діяльність Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та інших державних органів.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

6. Державне управління справами має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3) вносити пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів з питань використання державного майна, що перебуває в управлінні Державного управління справами, та інших питань, які належать до його компетенції;

4) залучати в разі потреби провідних вітчизняних та іноземних фахівців для надання спеціалізованої медичної допомоги особам, обслуговування яких забезпечується Державним управлінням справами;

5) закуповувати для осіб, обслуговування яких забезпечується Державним управлінням справами, за наявності медичних показань путівки до будь-яких санаторно-курортних закладів та реалізовувати їх за цінами, погодженими в установленому порядку.

7. Фінансування діяльності Державного управління справами здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

8. Державне управління справами є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на виконання покладених на нього завдань та функцій.

9. Державне управління справами очолює Керівник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням Глави Адміністрації Президента України.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

Керівник Державного управління справами має одного першого заступника та чотирьох заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Керівника Державного управління справами.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007
,
у редакції Указу Президента України
 від 19.08.2008 р. N 719/2008)

10. Керівник Державного управління справами:

1) представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

2) організовує роботу Державного управління справами, несе відповідальність за її результати;

3) видає в межах повноважень, наданих Управлінню, на основі і на виконання актів законодавства розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

4) розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками Керівника Державного управління справами;

(підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

5) призначає на посади і звільняє з посад працівників Державного управління справами;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Державного управління справами;

7) встановлює, змінює та скасовує згідно із законодавством надбавки до посадових окладів працівникам Державного управління справами, а також керівникам підприємств Державного управління справами відповідно до укладених з ними контрактів;

8) призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств Державного управління справами відповідно до укладених з ними контрактів;

9) розпоряджається коштами в межах кошторису, затвердженого в установленому порядку, має право підпису на фінансових документах;

10) затверджує в установленому порядку кошториси, проекти, титульні списки на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

11) укладає від імені Державного управління справами договори (контракти), видає довіреності на представництво Державного управління справами перед третіми особами;

12) вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції Керівника Державного управління справами.

11. Граничну чисельність працівників, структуру і штатний розпис Державного управління справами затверджує Президент України за поданням Керівника Державного управління справами, погодженим з Главою Адміністрації Президента України. Подання щодо граничної чисельності працівників Державного управління справами погоджується також з Міністерством фінансів України.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.02.2007 р. N 128/2007)

Керівник Державного управління справами може вносити зміни до структури і штатного розпису Державного управління справами в межах граничної чисельності працівників.

Кошторис Державного управління справами складається в установленому порядку і затверджується Керівником Державного управління справами.

12. Державне управління справами припиняє свою діяльність шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення або виділення) за рішенням Президента України.

13. Державне управління справами є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та відповідні бланки і штампи.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

Опрос