Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о государственном экспортном контроле в Украине

Президент Украины
Указ Президента от 13.02.1998 № 117/98
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про державний експортний контроль в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 26 березня 1999 року N 283/99
,
від 2 серпня 1999 року N 953/99
,
 від 5 серпня 2002 року N 688/2002
,
 від 24 грудня 2002 року N 1207/2002

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
від 29 серпня 2003 року N 947/2003)

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, вдосконалення державного контролю за здійсненням міжнародних передач озброєнь, військової та спеціальної техніки, окремих видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що можуть бути використані для їх створення, захисту національної безпеки України, відповідно до пункту 1 статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про державний експортний контроль в Україні (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність з Положенням про державний експортний контроль в Україні.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ 
13 лютого 1998 року
N 117/98

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 лютого 1998 року N 117/98

ПОЛОЖЕННЯ
про державний експортний контроль в Україні

Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами озброєнь, військової та спеціальної техніки, окремих видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що можуть бути використані для їх створення, з метою забезпечення національної безпеки та додержання Україною міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння.

2. Для цілей цього Положення використовуються такі терміни:

1) державний експортний контроль - комплекс заходів, які здійснюють державні органи щодо забезпечення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що контролюються, їх використанням юридичними і фізичними особами відповідно до міжнародних зобов'язань України та інтересів національної безпеки;

2) товари - будь-які вироби, технології, послуги або інформація, що в сукупності або окремо підлягають державному експортному контролю;

3) товари військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини і матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів; послуги у сфері проектування, розроблення, конструювання, виготовлення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, експлуатації, демілітаризації, знищення, збуту, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, відповідні посередницькі послуги, технічні дані та технічна допомога, що надаються іноземним юридичним або фізичним особам в Україні чи за її межами; спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком інформації, опублікованої у відкритій пресі), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення у формі проектів, планів, креслень та їх копій, схем, діаграм, моделей, формул, специфікацій, програмного забезпечення, посібників та інструкцій, викладених на папері або інших матеріальних носіях інформації; проведення інструктажів, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання, практичне освоєння методів роботи, консультування, які в сукупності або окремо підлягають державному експортному контролю;

4) товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій та роботи і послуги, пов'язані з ними, які крім основного цивільного призначення можуть бути використані під час розроблення, виробництва або використання озброєння, військової чи спеціальної техніки і підлягають державному експортному контролю;

5) міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, що контролюються, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на територію України, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються поза межами України, за умови участі в них суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

(підпункт 5 пункту 2 в редакції Указу
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

6) експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів, що контролюються, іноземним суб'єктам господарської діяльності та їх вивезення за митний кордон України або без нього, включаючи реекспорт товарів з митної території України, в тому числі:

а) передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;

б) передача в Україні або за її межами управління (контролю) товаром юридичній особі іноземної держави чи її представнику або іноземцю, в тому числі через засоби зв'язку;

в) надання послуг військового призначення за межами України юридичній або фізичній особі іноземної держави чи особі без громадянства;

г) фактичне відвантаження товарів з метою дальшої їх передачі або переміщення за межі України;

7) імпорт - закупівля або одержання на інших законних підставах від іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів, що контролюються, та їх ввезення на територію України, включаючи одержання їх представником будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцем чи особою без громадянства на території України;

8) реекспорт - продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що контролюються, раніше імпортованих на територію України, або продаж товарів, експортованих з України, третім державам;

9) транзит - перевезення товарів, що контролюються, з однієї до іншої іноземної держави територією України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадків, коли право власності чи право володіння та користування товаром у разі такого перевезення в установленому порядку на території України переходить від однієї до іншої особи;

(підпункт 9 пункту 2 в редакції Указу
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

10) тимчасове вивезення товарів, що контролюються, за межі України (далі - тимчасове вивезення товарів) - вивезення товарів з території України до іноземної держави з обов'язковим поверненням в Україну;

11) тимчасове ввезення товарів - ввезення товарів, що контролюються, з іноземної держави в Україну з наступним їх вивезенням за межі України;

(підпункт 11 пункту 2 в редакції Указу
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

12) система внутрішньофірмового експортного контролю - комплекс заходів організаційного, правового, інформаційного та іншого характеру, що здійснюються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності з метою дотримання ним і підпорядкованими йому структурними підрозділами вимог законодавства в галузі експортного контролю.

(пункт 2 доповнено підпунктом 12 згідно з Указом
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

3. Міжнародні передачі товарів здійснюються виключно під державним контролем, який забезпечує їх відповідність інтересам національної безпеки, зовнішній та оборонній політиці України.

4. Експорт окремих категорій товарів військового призначення та подвійного використання не допускається до країн, стосовно яких Організацією Об'єднаних Націй встановлено заборону на їх поставки.

5. Забороняються міжнародні передачі ядерної, біологічної та хімічної зброї, матеріалів, устаткування і технологій, спеціально призначених для її створення, передачі товарів, якщо їх здійснення суперечить міжнародним зобов'язанням України, інтересам національної безпеки, цілям боротьби з тероризмом і підтримання взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, а також у разі відсутності належних гарантій щодо кінцевого використання товарів.

(пункт 5 в редакції Указу  Президента
 України від 26.03.99 р. N 283/99)

6. Чинність цього Положення поширюється на експорт (реекспорт), імпорт, транзит та будь-які інші види діяльності, пов'язані з міжнародними передачами товарів, включених до Списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, включаючи надання посередницьких послуг, виробничу, науково-технічну та іншу кооперацію, демонстрацію експонатів на міжнародних виставках та ярмарках з метою рекламування, проведення випробувань, прибережну і прикордонну торгівлю та операції з обміну товарами, що здійснюються у встановленому порядку суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України (далі - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності).

7. Чинність цього Положення не поширюється на:

1) переміщення озброєння та військової техніки у зв'язку із заходами, що проводять Збройні Сили та інші військові формування України за межами її території або військові формування іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів;

2) вивезення, ввезення табельної і службово-штатної зброї військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу та іншими особами, які відповідно до законодавства мають право носіння зброї.

8. Порядок державного контролю за здійсненням міжурядових експортних поставок товарів з метою надання військової допомоги згідно з умовами міжнародних договорів України визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення щодо можливості переміщення товарів за межі України, пов'язаних з наданням екстреної допомоги іноземним державам, приймається Радою національної безпеки і оборони України.

9. Спеціально уповноваженим органом з питань державного експортного контролю є Державна служба експортного контролю України.

(пункт 9 в редакції Указу  Президента
України від 26.03.99 р. N 283/99)

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з Указом  Президента
України від 26.03.99 р. N 283/99)

11. Пункт 11 втратив чинність

(згідно з Указом  Президента
 України від 26.03.99 р. N 283/99)

Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному
експортному контролю

12. Державному експортному контролю підлягають міжнародні передачі товарів таких категорій:

1) товари, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї;

2) товари, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї;

3) вироби ракетної техніки, обладнання, матеріали і технології, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї;

(підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

4) товари військового призначення;

5) товари подвійного використання.

Процедури застосування експортного контролю за міжнародними передачами зазначених категорій товарів визначаються відповідними положеннями, які затверджує Кабінет Міністрів України.

13. Державна служба експортного контролю України разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади складає Списки товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю. Ці Списки після попереднього розгляду Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 13 в редакції Указу
Президента України від 26.03.99 р. N 283/99
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Внесення змін до зазначених Списків чи їх перегляд здійснюються в установленому порядку в разі надходження до Державної служби експортного контролю України пропозицій від центральних органів виконавчої влади або прийняття міжнародними організаціями, учасницею яких є Україна (в тому числі організаціями міжнародних режимів експортного контролю), відповідних рішень щодо процедур контролю окремих категорій товарів.

(пункт 13 доповнено абзацом другим згідно з Указом
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

14. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний звернутися до Державної служби експортного контролю України за одержанням дозволу на право здійснення експорту товарів або відповідних роз'яснень, якщо йому стало відомо про можливість використання товарів для створення зброї масового знищення, засобів її доставки або звичайних озброєнь, не дивлячись на те, що дані товари не включено до зазначених Списків товарів.

Загальні процедури застосування державного експортного
контролю за міжнародними передачами товарів

15. Процедури застосування державного експортного контролю передбачають:

1) надання повноважень на право здійснення міжнародних передач товарів, визначених законодавством;

2) розгляд і вирішення органами експортного контролю питань про можливість проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

3) узгодження проектів міжнародних договорів України, які стосуються міжнародних передач товарів, що контролюються; 

(підпункт 3 пункту 15  із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

4) розгляд і вирішення питань щодо можливості здійснення міжнародних передач товарів в кожному окремому випадку; 

(підпункт 4 пункту 15  із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

5) надання державних гарантій (міжнародних імпортних сертифікатів України) щодо використання імпортованих товарів;

6) встановлення виключних умов здійснення експорту заявленого товару;

7) повернення в Україну товару експортером у разі виникнення підстав вважати, що кінцеве його використання суперечить змісту дозволу та матеріалам заявки, на підставі яких було надано дозвіл, і якщо це пов'язано із заподіянням шкоди державі внаслідок порушення зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння;

8) митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон;

9) надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності будь якої інформації щодо товарів, які експортуються, умов здійснення міжнародних передач таких товарів, їх кінцевих споживачів та посередників, гарантій щодо кінцевого використання товарів, що експортуються або імпортуються, у заявлених цілях; 

(підпункт 9 пункту 15  із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

10) інформування про обставини (в разі їх виявлення), які змінюють умови здійснення міжнародних передач товарів після одержання дозволів на такі передачі; 

(підпункт 10 пункту 15  із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

11) проведення перевірок використання товарів у заявлених цілях;

12) проведення службових розслідувань, пов'язаних з порушенням правил та процедур експортного контролю.

16. Для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності повинні одержати відповідні повноваження.

Порядок надання, тимчасового припинення та скасування зазначених повноважень установлюється Кабінетом Міністрів України. Проект відповідного рішення вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України заінтересованим центральним органом виконавчої влади після його попереднього погодження з Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України.

(пункт 16  із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 26.03.99 р. N 283/99
,
 в редакції Указу Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

17. Державна служба експортного контролю України проводить експертизу заяв та додатково поданих документів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності на здійснення відповідних міжнародних передач товарів.

За результатами експертизи Державна служба експортного контролю України приймає рішення про:

1) видачу позитивного або негативного висновку:

а) щодо можливості проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт товарів, що контролюються, до держав, стосовно яких існує заборона або обмеження міжнародних організацій, членом яких є Україна на поставки таких товарів; 

(підпункт 1 "а" абзацу другого пункту 17  із змінами, внесеними
 згідно з
Указами Президента України від 26.03.99 р. N 283/99,
 від 05.08.2002 р. N 688/2002)

б) на право здійснення транзиту товарів, що контролюються;

в) на право здійснення тимчасового вивезення товарів за межі України чи тимчасового ввезення товарів на територію України;

2) надання дозволу на право здійснення міжнародних передач товарів, що контролюються, в тому числі із зазначенням особливих умов передачі, або відмову у наданні такого дозволу;

(підпункт 2 абзацу другого пункту 17  із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99
,
 в редакції Указу Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

3) скасування наданого дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката чи реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, який має намір здійснювати міжнародні передачі товарів, що контролюються, або тимчасове припинення їх чинності;

(підпункт 3 абзацу другого пункту 17 в редакції
 Указу Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

4) видачу імпортного сертифіката України на товари, що контролюються, або відмову в його видачі;

5) продовження дії відповідного дозволу, висновку чи документа про реєстрацію;

(абзац другий пункту 17  доповнено підпунктом 5 згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99
,
 підпункт 5 абзацу другого пункту 17 в редакції
 Указу Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

6) реєстрацію в Державній службі експортного контролю України суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, що контролюються, і надання таким суб'єктам роз'яснень щодо класифікації товарів та особливостей здійснення їх міжнародних передач.

(абзац другий пункту 17 доповнено підпунктом 6 згідно з
 Указом Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Рішення Державної служби експортного контролю України може бути оскаржене суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності у встановленому порядку протягом десяти днів з моменту його прийняття.

(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно
 з Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

18. Для проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення експорту товарів, що контролюються, а також у разі наявності обмежень на постачання будь-яких інших товарів до іноземної держави експортер попередньо отримує позитивний висновок Державної служби експортного контролю України на право проведення таких переговорів.

Абзац другий пункту 18 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Висновок може бути відкритим, генеральним чи разовим.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Відкритий висновок надається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності на право неодноразового проведення переговорів щодо укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із іноземними суб'єктами господарської діяльності визначених у ньому держав про експорт конкретних товарів (чи їх груп) і є дійсним протягом установленого строку, але не більше ніж три роки.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Генеральний висновок надається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності на право неодноразового проведення переговорів щодо укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із визначеним у ньому конкретним суб'єктом господарської діяльності іноземної держави про експорт конкретних товарів (чи їх груп) і є дійсним протягом установленого строку, але не більше ніж три роки.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Разовий висновок надається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності на право проведення переговорів щодо укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) з визначеним у ньому конкретним суб'єктом господарської діяльності іноземної держави про експорт конкретних товарів (чи їх груп) і є дійсним протягом установленого строку, але не більше ніж один рік. 

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

19. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності у п'ятнадцятиденний строк від дня закінчення переговорів або укладення договорів (контрактів) подають Державній службі експортного контролю України звіти про підсумки переговорів або укладення договорів (контрактів).

20. Для реалізації права на здійснення міжнародних передач товарів та проведення переговорів щодо здійснення передач товарів, що контролюються, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності попередньо реєструються в Державній службі експортного контролю України.

21. Експорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, віднесеної до державної таємниці, здійснюється відповідно до законодавства України з питань охорони державної таємниці.

22. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності повертає в Україну вивезений товар за свій рахунок у разі виникнення підстав вважати, що кінцеве використання товару суперечить змісту дозволу та заяви, на підставі якої було надано дозвіл, і якщо це пов'язано із заподіянням шкоди державі внаслідок порушення зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння.

23. Державна служба експортного контролю України подає щоквартально до 15 числа першого місяця наступного кварталу та щорічно до 1 березня наступного року Президентові України, Кабінету Міністрів України та Раді національної безпеки і оборони України звіт за встановленою формою про свою діяльність за відповідний період та пропозиції щодо дальшого вдосконалення експортного контролю.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

Дозволи та висновки  на право здійснення міжнародних передач товарів

(назва розділу  із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

24. Міжнародні передачі товарів, що контролюються, здійснюються виключно на підставі дозволів та висновків Державної служби експортного контролю України. В окремих випадках такі дозволи або висновки надаються Державною службою експортного контролю України з урахуванням рішення Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України. 

(абзац перший пункту 24  із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента України від 26.03.99 р. N 283/99,
 від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Здійснення експорту товарів військового призначення дозволяється суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності виключно за умови укладення ним зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземним суб'єктом господарської діяльності, уповноваженим на це урядом держави - одержувача товарів, або відповідним державним органом цієї держави.

(абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

25. Дозвіл або висновок є підставою для прийняття товару до прикордонного контролю та до митного оформлення, але не звільняє від подання митній установі інших документів, необхідних для здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства України.

(пункт 25  із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента України від 26.03.99 р. N 283/99,
 від 05.08.2002 р. N 688/2002)

26. Дозвіл або висновок на право здійснення міжнародних передач товарів, що контролюються, може бути відкритим, генеральним чи разовим.

Відкритий дозвіл або висновок на право здійснення міжнародних передач товарів може надаватися суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності в разі коли передбачається неодноразове здійснення цих передач товарів різним кінцевим споживачам конкретної держави призначення за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються протягом строку дії такого дозволу або висновку в рамках відповідних міжнародних договорів, або в разі здійснення таких передач до держав, які є учасниками міжнародних режимів експортного контролю, і тих, щодо яких за міжнародними зобов'язаннями України не існує обмежень на здійснення міжнародних передач товарів. Такий дозвіл або висновок є дійсним протягом установленого строку, але не більше ніж три роки.

Відкритий дозвіл або висновок на право здійснення міжнародних передач товарів до держав, не зазначених у абзаці другому цього пункту, може надаватися суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням рішення Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України.

Генеральний дозвіл або висновок може надаватися суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, якщо передбачається неодноразове здійснення міжнародних передач товарів конкретному кінцевому споживачу за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються протягом дії дозволу або висновку, і є дійсним протягом установленого строку, але не більше ніж три роки.

Разовий дозвіл або висновок може надаватися суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності в разі коли передбачається одноразове здійснення міжнародної передачі товарів конкретному кінцевому споживачу конкретної держави призначення за укладеним зовнішньоекономічним договором (контрактом), і є дійсним протягом установленого строку, але не більше ніж один рік. Цей строк може бути продовжено Державною службою експортного контролю України на підставі обгрунтованого звернення суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, але не більше ніж на строк дії зовнішньоекономічного договору (контракту).

З метою забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі експортного контролю на всіх етапах здійснення міжнародних передач товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може створювати систему внутрішньофірмового експортного контролю. Державна служба експортного контролю України сприяє створенню такої системи і надає цьому суб'єкту відповідну інформаційно-методичну допомогу. Систему внутрішньофірмового експортного контролю створює суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який має намір одержати від Кабінету Міністрів України повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або у разі коли цей суб'єкт має намір отримати генеральний чи відкритий дозвіл або висновок.

(пункт 26  із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 26.03.99 р. N 283/99
,
 в редакції Указу Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

27. Дозвіл та висновок на право здійснення міжнародних передач товарів оформляються на бланку встановленого зразка і скріплюються підписом голови Державної служби експортного контролю України або його заступника та відповідною печаткою.

(пункт 27  із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

28. Дозвіл та висновок на право здійснення міжнародних передач товарів не підлягають передачі іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. У разі припинення юридичної особи або її перереєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності дозвіл та висновок не переходять до правонаступника або перереєстрованого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

(пункт 28  із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

29. Дозвіл та висновок на право здійснення міжнародних передач товарів скасовуються або їх дія тимчасово припиняється Державною службою експортного контролю України у разі:

(абзац перший пункту 29  із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

1) потреби у цьому в цілях зовнішньої політики, національної безпеки або захисту вітчизняного товаровиробника;

2) припинення юридичної особи;

3) визнання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або іноземного суб'єкта господарської діяльності банкрутом;

(підпункт 3 пункту 29  із змінами, внесеними згідно
 з Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

4) встановлення фактів, які свідчать, що дозвіл та висновок на право здійснення міжнародних передач товарів було надано на підставі недостовірних або неповних даних; 

(підпункт 4 пункту 29  із змінами, внесеними згідно
 з Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

5) встановлення фактів порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або іноземним суб'єктом господарської діяльності вимог щодо особливих умов поставки, з урахуванням яких було надано дозвіл та висновок; 

(підпункт 5 пункту 29  в редакції Указу
 Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

6) внесення змін до зовнішньоекономічного договору (контракту) після одержання дозволу або висновку на право здійснення міжнародних передач товарів;

(підпункт 6 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

7) встановлення фактів порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності законодавства чи міжнародних зобов'язань України щодо експортного контролю, вимог цього Положення.

Порядок оформлення та розгляду заяв на одержання дозволів та висновків
на право здійснення міжнародних передач товарів

(назва розділу  із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

30. Пункт 30 виключено

(пункт 30  із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 26.03.99 р. N 283/99
,
 виключено згідно з Указом Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

31. Пункт 31 виключено

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 26.03.99 р. N 283/99
,
 виключено згідно з Указом Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

32. Розгляд заяв на одержання дозволу та висновку на право здійснення міжнародних передач товарів, що контролюються, провадиться Державною службою експортного контролю України із залученням, у разі потреби, спеціалістів інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та підприємств.

(абзац перший пункту 32  із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

Відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади готують висновки у десятиденний строк. Цей строк може бути продовжено до трьох тижнів, якщо за рішенням Державної служби експортного контролю України до проведення експертизи залучаються державні експерти з питань державної таємниці або якщо питання щодо надання відповідного дозволу чи висновку розглядаються Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України.

(абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002,
 від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

Коли зробити висновки у встановлені строки через об'єктивні причини неможливо, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повідомляють про це Державну службу експортного контролю України та обгрунтовують строки підготовки висновків.

Якщо висновки або зазначене повідомлення не одержано протягом установленого строку, Державна служба експортного контролю України має право вважати, що заперечень проти здійснення міжнародної передачі товарів з боку органу, до якого було надіслано запит щодо висновків, немає.

33. У разі коли питання про надання дозволів або висновків не потребує додаткового міжвідомчого узгодження чи розгляду Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України, строк розгляду заяви встановлюється залежно від категорії товарів, але не може перевищувати від дня одержання всіх необхідних документів: 

(абзац перший пункту 33 в редакції Указу
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

1) 30 днів - щодо експорту (реекспорту) товарів військового призначення;

(підпункт 1 абзацу першого пункту 33  із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

2) 25 днів - щодо експорту (реекспорту) товарів подвійного використання та тимчасового вивезення (ввезення) будь-яких товарів;

(підпункт 2 абзацу першого пункту 33  із змінами, внесеними
згідно з
Указами Президента України від 26.03.99 р. N 283/99,
 від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

3) 10 днів - щодо імпорту та транзиту товарів, а також тимчасового вивезення або ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з іншою подібною метою, якщо це не передбачає передачу права власності на товар.

(підпункт 3 абзацу першого пункту 33 із змінами, внесеними
 згідно з
Указами Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002,
 від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

До строку розгляду заяв не зараховується час, необхідний для одержання від заявника додаткової інформації.

У разі, коли додаткова інформація протягом двох місяців не надійшла, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

34. Порядок продовження строку розгляду заяви встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(пункт 34 в редакції Указів
 Президента України від 26.03.99 р. N 283/99,
 від 05.08.2002 р. N 688/2002)

35. Пункт 35 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Особливості контролю під час здійснення транзиту товарів

36. Транзит товарів військового призначення, а також окремих категорій інших товарів, що контролюються, через територію України здійснюється за умови одержання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або іноземним суб'єктом господарської діяльності позитивного висновку Державної служби експортного контролю України.

(абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

Для одержання висновку про можливість транзиту товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності або іноземний суб'єкт господарської діяльності надсилає лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає:

1) заяву типової форми у трьох примірниках;

2) посвідчену копію експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи та прийняття відповідного рішення.

(підпункт 2 абзацу другого пункту 36 із змінами, внесеними згідно 
з
Указами  Президента України від 26.03.99 р. N 283/99,
від 02.08.99 р. N 953/99)

3) інші документи залежно від категорії товару та держави - одержувача товару на вимогу Державної служби експортного контролю України.

(абзац другий пункту 36 доповнено підпунктом 3 згідно
 з Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99 

37. Транзит товарів у супроводі військових караулів здійснюється у встановленому порядку за наявності позитивного висновку Міністерства оборони України, у супроводі озброєної охорони (за винятком військових караулів) - висновку Міністерства внутрішніх справ України, транзит товарів, які є небезпечними, - висновку відповідного центрального органу виконавчої влади, який здійснює контроль за переміщенням таких товарів територією України.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

38. У здійсненні транзиту може бути відмовлено або здійснення транзиту, що розпочався, може бути припинено у разі:

1) виникнення можливості загрози національній безпеці України, якщо товар буде поставлено до кінцевого споживача;

2) виникнення можливості заподіяння державі шкоди внаслідок аварій та екологічних катастроф під час транспортування товару;

3) коли це суперечить міжнародним зобов'язанням України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та у разі встановлення Організацією Об'єднаних Націй заборони або обмеження передач товарів військового призначення і товарів подвійного використання до країни призначення;

4) відмови власника товару прийняти зобов'язання щодо відшкодування шкоди в разі виникнення аварій та екологічних катастроф, пов'язаних з транспортуванням небезпечних товарів через територію України;

5) виявлення порушень митного законодавства або встановлення фактів про спроби передачі товарів не зазначеному в супровідних документах кінцевому споживачеві.

Гарантії України щодо використання імпортованих
товарів у заявлених цілях

39. Гарантії України щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях оформляються міжнародним імпортним сертифікатом України або іншим документом, що містить необхідний обсяг гарантій.

Імпортний сертифікат видається на товар, що підлягає імпорту, суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності або уповноваженому органу іноземної держави за його запитом.

40. Імпортний сертифікат використовується виключно з дозволу суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

41. Імпортний сертифікат втрачає чинність, якщо його не подано відповідному уповноваженому органу іноземної держави протягом шести місяців від дня видачі.

42. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний вимагати повернення наданого йому імпортного сертифіката від іноземного суб'єкта господарської діяльності у разі, коли:

1) вказані в ньому кількість або обсяг товарів перевищують кількість або обсяг товарів, зазначених у зовнішньоекономічному договорі (контракті);

2) зазначені в ньому кількість або обсяг товарів перевищують кількість або обсяг товарів, на які видано ліцензію відповідним уповноваженим органом іноземної держави, в тому числі і в разі відмови у видачі такої ліцензії;

3) імпортну поставку товарів не було завершено до закінчення строку його чинності;

4) до закінчення строку його чинності сталися зміни відповідно до намірів сторін.

43. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності протягом місяця після митного оформлення інформує Державну службу експортного контролю України про одержання зазначених в імпортному сертифікаті товарів. Використання товарів усупереч імпортному сертифікату тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

(пункт 43 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)

44. У разі імпорту товарів митний орган, який здійснює митне оформлення, видає сертифікат доставки або інший документ, яким визначає, що товари надійшли в Україну. Порядок видачі сертифікату визначає Кабінет Міністрів України.

(пункт 44 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 26.03.99 р. N 283/99)
 

Відповідальність у галузі державного експортного контролю

45. За порушення правил та процедур здійснення міжнародних передач товарів до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності можуть бути застосовані такі заходи: 

1) скасування чи тимчасове припинення дії дозволу або висновку на право здійснення експорту, імпорту товарів, міжнародного імпортного сертифіката чи скасування реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності в Державній службі експортного контролю України;

(підпункт 1 пункту 45 в редакції Указу
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

2) відкликання за рішенням Державної служби експортного контролю України імпортного сертифікату до моменту його використання;

(підпункт 2 пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

3) скасування Державною службою експортного контролю України позитивного висновку на право проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічного договору (контракту);

(підпункт 3 пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

4) припинення повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

(підпункт 4 пункту 45 в редакції Указу
 Президента України від 05.08.2002 р. N 688/2002)

За порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності можуть бути притягнуті також до відповідальності згідно з законодавством України.

(пункт 45 в редакції Указу Президента
України від 26.03.99 р. N 283/99)

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

 
 
 

Опрос