Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Национального института стратегических исследований

Президент Украины
Указ Президента от 16.12.2002 № 1158/2002
редакция действует с 02.12.2015

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Національного інституту стратегічних досліджень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 5 грудня 2003 року N 1408/2003
,
 від 19 травня 2004 року N 557/2004
,
 від 4 лютого 2008 року N 83/2008
,
від 27 листопада 2008 року N 1106/2008
,
від 2 квітня 2010 року N 471/2010
,
від 2 червня 2010 року N 662/2010
,
 від 5 серпня 2014 року N 633/2014
,
 від 9 квітня 2015 року N 205/2015
,
 від 24 листопада 2015 року N 656/2015

З метою дальшого вдосконалення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, підвищення його ролі в обгрунтуванні основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку, внутрішньої та зовнішньої політики держави постановляю:

1. Підпорядкувати Національний інститут стратегічних досліджень Президентові України.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Національного інституту стратегічних досліджень (додається).

3. Установити, що:

результати наукових досліджень Національний інститут стратегічних досліджень (далі - Інститут) подає на розгляд Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України у вигляді проектів програмних документів, експертиз нормативно-правових актів, аналітичних довідок та пропозицій щодо основних засад внутрішньої та зовнішньої політики, шляхів вирішення загальнодержавних та регіональних проблем суспільного розвитку;

(абзац другий статті 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.04.2015 р. N 205/2015)

абзац третій статті 3 виключено

(згідно з Указом Президента України
 від 27.11.2008 р. N 1106/2008)

Інститут забезпечує видання наукового інформаційно-аналітичного журналу з актуальних проблем суспільного розвитку.

4. Покласти на Інститут:

організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;

видання щорічних комплексних досліджень процесів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України, стану національної безпеки держави.

(абзац третій статті 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.04.2015 р. N 205/2015)

5. Статтю 5 виключено

(згідно з Указом Президента України
 від 27.11.2008 р. N 1106/2008)

6. Кабінету Міністрів України:

вирішити у зв'язку з розширенням сфери діяльності Інституту питання щодо забезпечення його додатковими службовими приміщеннями;

передбачати у проектах Державного бюджету України окремим рядком бюджетні призначення на утримання Інституту в обсягах, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

7. Державному комітету статистики України забезпечувати в установленому порядку Інститут статистичною та аналітичною інформацією.

Органам виконавчої влади, державним науковим установам надавати безоплатно Інституту за його запитами інформаційно-аналітичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента України згідно з переліком, що додається.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
16 грудня 2002 року
N 1158/2002
 

  

 

СТАТУТ
Національного інституту стратегічних досліджень

I. Загальні положення

1. Національний інститут стратегічних досліджень (далі - Інститут) є базовою науково-дослідною установою науково-аналітичного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України.

(пункт 1 у редакції Указу Президента
 України від 09.04.2015 р. N 205/2015)

Інститут є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 24.11.2015 р. N 656/2015)

2. Повне найменування Інституту:

українською мовою - Національний інститут стратегічних досліджень;

російською мовою - Национальный институт стратегических исследований;

англійською мовою - National Institute for Strategic Studies.

3. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.

4. Інститут підпорядкований Президентові України.

5. Інститут здійснює науково-аналітичну та прогнозну діяльність у сферах суспільного розвитку, формує перелік наукових проектів, розробляє тематичні плани науково-дослідних робіт і забезпечує їх виконання.

Інститут готує і подає Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України аналітичні матеріали, проекти програмних документів і нормативно-правових актів, щорічні звіти про наукову і науково-організаційну роботу.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.04.2015 р. N 205/2015)

6. Інститут несе відповідальність за рівень і якість досліджень у закріплених за ним наукових напрямах.

7. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, логотип, бланки, штампи.

8. Адреса Інституту: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а.

II. Мета діяльності та завдання Інституту

9. Інститут здійснює науково-аналітичні та прогнозні дослідження з питань суспільно-політичної, соціально-економічної, зовнішньополітичної, воєнно-політичної, етнополітичної, гуманітарної, інформаційної та екологічної стратегії розвитку України та її регіонів, а також з проблем національної безпеки держави.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

10. Основними завданнями Інституту є:

наукове обгрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України та проблем її національної безпеки;

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;

абзац четвертий пункту 10 виключено 

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 Указом Президента України від 04.02.2008 р. N 83/2008,
 у зв'язку із цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим
,
абзац четвертий пункту 10 виключено згідно з
 Указом Президента України від 02.04.2010 р. N 471/2010)

дослідження проблемних питань економічного, демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України, а також питань національної безпеки держави;

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку;

підготовка проектів програмних документів та нормативно-правових актів;

наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування;

публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів з основних напрямів наукової діяльності Інституту;

наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері забезпечення національної безпеки України.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010
,
 абзац десятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.04.2015 р. N 205/2015)

III. Наукова і науково-організаційна діяльність Інституту

11. Інститут для виконання покладених на нього завдань:

1) проводить наукові дослідження, результати яких подає Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України для визначення перспектив формування та реалізації стратегії суспільно-політичного розвитку України;

(підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.04.2015 р. N 205/2015)

2) забезпечує організаційне, методичне та наукове супроводження проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;

3) розробляє і подає на розгляд Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України пропозиції щодо шляхів розв'язання проблем економічного, соціального, демографічного, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного та екологічного розвитку держави, проблем її національної безпеки;

(підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010,
 від 09.04.2015 р. N 205/2015)

4) вивчає регіональні проблеми суспільного розвитку та вносить пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

5) одержує безоплатно від органів виконавчої влади, державних наукових установ інформацію, аналітичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Інститут завдань;

6) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Інституту, здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;

7) надає систематичну допомогу в роботі працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі без відриву від роботи, створює необхідні умови для поєднання навчання з роботою та забезпечує надання їм пільг, передбачених законодавством;

8) організовує проведення наукових конференцій, нарад, "круглих столів", семінарів з актуальних проблем суспільного розвитку;

9) створює тимчасові наукові колективи для вивчення окремих проблемних питань економічного та соціального розвитку держави, її національної безпеки;

(підпункт 9 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

10) готує до видання матеріали за результатами досліджень;

11) аналізує стан розвитку профільних досліджень в іноземних державах, підтримує творчі зв'язки та здійснює співробітництво з їх установами і вченими з найважливіших проблем суспільно-політичного розвитку, створює спільні наукові колективи, здійснює обмін результатами наукових робіт, публікаціями та спеціалістами;

12) захищає пріоритет виконаних у його підрозділах досліджень;

13) надає науково-методичну допомогу галузевим науковим організаціям і установам, виконує на договірних засадах науково-дослідні роботи та здійснює експертизу наукових проектів, залучає в разі потреби на правах співавторства наукові установи та окремих фахівців до виконання найважливіших досліджень;

14) здійснює видавничу діяльність.

12. Діяльність Інституту не повинна негативно впливати на умови роботи інших установ, організацій, підприємств, побутові умови громадян, які проживають на прилеглих до нього територіях. Інститут вживає необхідних заходів щодо охорони довкілля, збереження його від забруднення викидами, стічними водами та іншими відходами, а також щодо боротьби з шумами, які перевищують допустимі рівні, та радіоперешкодами.

IV. Гранична чисельність працівників, організаційна структура та керівництво Інституту

13. Граничну чисельність працівників Інституту затверджує Президент України.

Абзац другий пункту 13 виключено 

(згідно з Указом Президента України
 від 02.04.2010 р. N 471/2010)

Штатний розпис і кошторис Інституту затверджує директор Національного інституту стратегічних досліджень (далі - директор) в установленому законодавством порядку.

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 05.08.2014 р. N 633/2014,
 від 09.04.2015 р. N 205/2015)

14. Для погодженого вирішення питань, що стосуються основних напрямів діяльності Інституту, утворюється дирекція.

До складу дирекції входять за посадою директор, перші заступники, заступники директора, вчений секретар, радники директора Інституту.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 19.05.2004 р. N 557/2004,
від 02.06.2010 р. N 662/2010)

15. Основною структурною одиницею Інституту є відділ.

Інститут може утворювати філіали в інших містах України.

На базі Інституту може бути утворено науково-дослідні центри з найбільш актуальних проблем суспільного розвитку, а за рішенням директора на базі Інституту та його філіалів - дослідницькі та робочі групи.

Самостійним структурним підрозділом Інституту є Центр досліджень проблем Російської Федерації, основними завданнями якого є:

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 24.11.2015 р. N 656/2015)

дослідження ключових аспектів та проблем внутрішнього розвитку Російської Федерації, її економічних, фінансових, військових, інтелектуальних, інформаційних та політичних ресурсів, аналіз її зовнішньополітичної діяльності і тенденцій у міждержавних відносинах з Україною;

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 24.11.2015 р. N 656/2015)

аналіз і оцінка проблем і перспектив реалізації національних інтересів та забезпечення національної безпеки України у сферах внутрішньої і зовнішньої політики у контексті взаємовідносин з Російською Федерацією, підготовка для внесення в установленому порядку на розгляд Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України відповідних пропозицій;

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 24.11.2015 р. N 656/2015)

опрацювання питань українсько-російських відносин в рамках супроводження Інститутом проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 24.11.2015 р. N 656/2015)

151. Пункт 151 виключено

(Указ доповнено пунктом 151 згідно з Указом
 Президента України від 04.02.2008 р. N 83/2008
,
пункт 151 виключено згідно з Указом
 Президента України від 02.04.2010 р. N 471/2010)

16. Колегіальним дорадчим органом управління науковою діяльністю Інституту є Вчена рада.

До складу Вченої ради входять за посадою директор, його перші заступники і заступники, вчений секретар та інші наукові працівники Інституту. Три чверті від складу Вченої ради обираються таємним голосуванням колективу наукових працівників, решта її членів призначаються директором Інституту.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.05.2004 р. N 557/2004)

Організація роботи Вченої ради покладається на вченого секретаря.

Положення про Вчену раду затверджується директором Інституту.

У разі потреби при Вченій раді можуть бути утворені секції на чолі з провідними вченими.

17. При Інституті в установленому порядку може утворюватися спеціалізована Вчена рада для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями.

18. При науково-аналітичних відділах за рішенням Вченої ради можуть бути організовані експертні ради з окремих наукових проблем для здійснення експертизи наукових проектів, їх окремих етапів, результатів наукових досліджень та для координації робіт між виконавцями, визначення основних проблем у межах відповідних наукових напрямів. До складу зазначених рад залучаються працівники як Інституту, так і інших установ (за погодженням з їх керівниками), що працюють за науковим профілем відділу.

Склад експертних рад затверджує директор Інституту за поданням вченого секретаря.

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

19. Для контролю за видавничою діяльністю та надання дозволів на публікацію матеріалів в Інституті діє експертна комісія.

20. Діяльність структурних підрозділів Інституту здійснюється на підставі положень про них, що затверджуються директором Інституту.

21. Інститут є вищою установою відносно підпорядкованих йому підприємств і організацій.

22. Загальне керівництво і оцінку діяльності Інституту здійснює Президент України.

23. Інститут очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

24. Директор організовує роботу Інституту і несе персональну відповідальність за результати його діяльності перед Президентом України.

Директор Інституту:

1) здійснює безпосереднє керівництво роботою Інституту, забезпечує виконання тематичних планів, додержання вимог законодавства, виконавської дисципліни;

2) організовує контроль за виконанням рішень Президента України з питань діяльності Інституту та реалізацією науково-дослідних програм;

3) затверджує організаційну структуру Інституту та його філіалів;

31) розподіляє обов'язки між першими заступниками, заступниками, вченим секретарем та радниками директора Інституту;

(пункт 24 доповнено підпунктом 31 згідно з Указом
 Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

4) представляє Інститут у банківських установах, в органах державної влади України, на підприємствах, в установах, організаціях;

5) присвоює в установленому порядку працівникам Інституту ранги державних службовців;

6) встановлює посадові оклади відповідно до діючих схем у межах фонду оплати праці;

7) забезпечує комплектування Інституту кадрами, керує підготовкою наукових кадрів, забезпечує перепідготовку та підвищення їх кваліфікації;

8) залучає на договірних засадах фахівців для поглибленого аналізу і проведення міжгалузевих досліджень, що не є профільними для Інституту;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Інституту, керівників філіалів;

10) видає в межах своїх повноважень накази, розпорядження, організовує та забезпечує контроль за їх виконанням;

11) забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії, соціального страхування;

12) застосовує до працівників Інституту заходи матеріального і морального заохочення за високу якість наукових досліджень, видавничу діяльність, зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу, новаторство;

13) накладає в установленому порядку дисциплінарні стягнення на працівників Інституту;

14) розпоряджається коштами в межах кошторису Інституту, затвердженого в установленому порядку;

15) укладає договори на виконання Інститутом науково-дослідних робіт, платних послуг;

16) затверджує схвалені Вченою радою плани наукових досліджень відділів дослідницьких та робочих груп згідно з науковими проектами Інституту;

(підпункт 16 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

17) затверджує на підставі рішення Вченої ради результати конкурсу із вступу до аспірантури, докторантури, періодичної переатестації аспірантів, докторантів;

18) керує діяльністю Вченої ради та експертних рад;

19) подає згідно з рішенням Вченої ради документи на присвоєння вченого звання доцента, професора до Міністерства освіти і науки України, на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника - до Вищої атестаційної комісії України;

20) представляє в установленому порядку працівників Інституту до нагородження державними нагородами;

21) нагороджує Почесною грамотою Інституту його працівників, громадян України та іноземців, присуджує їм на підставі рішення Вченої ради почесне звання "Почесний доктор Національного інституту стратегічних досліджень";

22) налагоджує міжнародні наукові зв'язки Інституту;

23) створює умови, необхідні для творчого обміну думками та дискусій між працівниками, їх високопродуктивної праці, підвищення ефективності наукових досліджень, видавничої діяльності.

25. Директор Інституту має перших заступників та заступників.

(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.05.2004 р. N 557/2004)

Перші заступники директора Інституту призначається на посаду за поданням директора Інституту та звільняється з посади Президентом України і в разі відсутності директора один із них виконує його обов'язки.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.05.2004 р. N 557/2004)

Заступники директора призначаються на посаду директором Інституту.

Абзац четвертий пункту 25 виключено 

(абзац четвертий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.05.2004 р. N 557/2004
,
виключено згідно з Указом
 Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

26. Керівні працівники і спеціалісти Інституту є державними службовцями або науковими працівниками.

(абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.12.2003 р. N 1408/2003)

Посадову інструкцію керівників структурних підрозділів Інституту затверджує директор, посадові інструкції інших працівників Інституту - заступник директора, який керує діяльністю відповідного структурного підрозділу, за погодженням з директором.

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 02.06.2010 р. N 662/2010)

V. Майно та господарська діяльність Інституту

27. Майно Інституту складають основні та оборотні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Відповідно до законодавства, мети, основних завдань і функцій Інституту йому можуть належати будівлі, споруди, обладнання, прилади, транспортні засоби та інше майно.

Майно Інституту є державною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

28. Майно, передане Інституту, використовується відповідно до мети і завдань, визначених цим Статутом.

29. Інституту надаються в користування земельні ділянки відповідно до законодавства України.

30. Фінансування діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

31. Інститут має право:

передавати в оренду споруди та приміщення, обладнання і транспортні засоби, що тимчасово не використовуються;

надавати на безоплатній основі приміщення лікувальним установам, закладам громадського харчування, іншим установам, що забезпечують обслуговування його працівників;

надавати в установленому порядку платні послуги.

32. Інститут відповідно до законодавства реалізовує застарілі або невикористані обладнання, прилади, апаратуру.

33. Інститут є неприбутковою установою.

34. Інститут організовує бухгалтерський облік.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Інституту здійснюються відповідно до законодавства.

35. Діяльність Інституту припиняється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) за рішенням Президента України.

Ліквідація, реорганізація Інституту проводиться у визначеному законодавством порядку.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

 

ПЕРЕЛІК
актів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 4 березня 1992 року N 127 "Про створення Національного інституту стратегічних досліджень", крім статті 1 у частині, що стосується перетворення Інституту стратегічних досліджень Академії наук України в Національний інститут стратегічних досліджень та методичного керівництва Інститутом з боку Академії наук України.

2. Указ Президента України від 2 серпня 1993 року N 296 "Про Статут та організаційну структуру Національного інституту стратегічних досліджень".

3. Указ Президента України від 10 жовтня 1994 року N 585 "Про Національний інститут стратегічних досліджень".

4. Указ Президента України від 30 грудня 1994 року N 833 "Про внесення змін і доповнень до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень".

5. Пункт 10 Змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України".

6. Пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 1 серпня 2000 року N 943 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України".

7. Указ Президента України від 19 жовтня 2000 року N 1145 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень".

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

Опрос