Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Мер по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Президент Украины
Указ Президента от 17.10.1997 № 1153/97

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

З метою поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку постановляю:

1. Затвердити Заходи щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (додаються).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити фінансування зазначених Заходів у межах загальної суми асигнувань, що передбачаються для цих органів Державним бюджетом України, а Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
17 жовтня 1997 року
N 1153/97

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 жовтня 1997 року N 1153/97

ЗАХОДИ
щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Необхідність розроблення Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (далі - Заходи), зумовлена постійним зростанням чисельності дітей-сиріт, загостренням проблем соціального сирітства.

Основними причинами цього явища є падіння соціального престижу сім'ї, погіршення її матеріальних та житлових умов, збільшення кількості дітей, які народжуються поза шлюбом, та батьків, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Незважаючи на зусилля, що докладає держава до створення належних умов для виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, розвитку пріоритетних форм улаштування дітей-сиріт (опіка, піклування, усиновлення, влаштування в сім'ї), є ще багато проблем, які залишаються не розв'язаними.

Діюча структура закладів для дітей-сиріт, які залишилися без піклування батьків, потребує вдосконалення. Необхідно створювати нові форми влаштування цієї категорії дітей. Відсутність зв'язку дітей-сиріт з родичами, недостатній контакт з дорослими, слабкий зв'язок з соціально-культурною сферою поглиблюють їх соціальну відчуженість, знижують ступінь підготовки вихованців до самостійного життя.

Гостро стоїть питання щодо адаптації випускників після закінчення закладів інтернатного типу, вибору сфери професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам особистості цих дітей та запитам ринку праці.

В умовах економічної кризи загострюється проблема матеріально-технічного забезпечення закладів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

Основною метою Заходів є поліпшення становища дітей-сиріт i дітей, які залишилися без піклування батьків, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя.

Ці Заходи спрямовані на виконання Національної програми "Діти України" і є її складовою частиною.

Заходи передбачають розв'язання таких завдань:

вдосконалення системи соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, розвиток сімейних форм улаштування цієї категорії дітей, розширення соціально-правових гарантій неповнолітніх, захист майнових, житлових та інших інтересів дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;

створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків;

поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, надання їм реальної допомоги i підтримки підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, банківськими установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими організаціями.

1. Запобігання соціальному сирітству

Створити банк даних щодо дітей, які перебувають у надзвичайно складних умовах.

 

 

 

 

 
 

Мінсім'ямолодь України, МВС України
1997 рік

 

 

 

Розробити систему інформації про сім'ї потенціальних усиновителів, опікунів і піклувальників.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міносвіти України, Мінсім'ямолодь України, Державний комітет статистики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
1998 рік

 

 

 

Здійснити експертну перевірку дитячих будинків сімейного типу з метою поширення позитивного досвіду їх роботи.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Міносвіти України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
1998 рік

 

 

 

Сприяти створенню громадських опікунських рад при будинках дитини, дитячих будинках, дитячих будинках сімейного типу, загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, і загальноосвітніх школах-інтернатах (класах) для дітей з вадами фізичного і розумового розвитку, в яких виховуються діти-сироти.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, МОЗ України, Міністерство праці та соціальної політики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Поширювати практику організації різних форм родинного виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, з метою реалізації права кожної дитини проживати в сім'ї (родині).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Провести підготовчу роботу для здійснення експерименту з влаштування дітей-сиріт на виховання в сім'ї громадян (прийомна сім'я, патронаж).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
1998 рік

 

 

 

2. Поліпшення умов для розвитку, виховання та освіти дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Удосконалювати форми і методи індивідуальної виховної роботи по підготовці до самостійного та сімейного життя дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Міносвіти України, Мінсім'ямолодь України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Розробити критерії комплектування різновікових груп дітей у закладах інтернатного типу з урахуванням віку, статі, професійної орієнтації та перевірити на практиці їх ефективність.

 

 

 

 

 
 
 

Академія педагогічних наук України,
Міносвіти України
1998 рік

 

 

 

Розробити рекомендації для здійснення спільної діяльності педагогічних колективів дитячого будинку і школи-інтернату в питаннях психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків.

 

 

 

 

 
 
 

Академія педагогічних наук України,
Міносвіти України
1998 рік

 

 

 

Здійснити моніторинг порівняльних показників психофізичного розвитку дітей, які виховуються в державних закладах інтернатного типу та альтернативних закладах (у міській і сільській місцевостях).

 

 

 

 

 
 
 
 

Академія педагогічних наук України, Академія медичних наук України, Міносвіти України, МОЗ України
1998 рік

 

 

 

Розробити методичні рекомендації для медичних і педагогічних працівників закладів інтернатного типу з формування у вихованців навичок здорового способу життя, набуття санітарно-освітніх знань.

 

 

 

 

 
 
 

МОЗ України, Міносвіти України, Академія педагогічних наук України
1998 рік

 

 

 

Розробити програми психологічної і практичної підготовки до праці, професійного самовизначення вихованців дитячих будинків i шкіл-інтернатів різних типів з урахуванням потреб регіонів.

 

 

 

 

 
 
 

Академія педагогічних наук України,
Міносвіти України, МОЗ України
1998 рік

 

 

 

Розробити методичні рекомендації з питань створення комплексів "будинок дитини - дитячий будинок", "школа-інтернат - ПТУ".

 

 

 

 

 
 

МОЗ України, Міносвіти України
1998 рік

 

 

 

Проводити роботу по виявленню обдарованих дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, сприяти їх дальшому навчанню та працевлаштуванню.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міносвіти України, Мінсім'ямолодь України, Мінкультури України, Держкомспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Залучати дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, до занять у спортивних секціях, самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку. Забезпечувати участь цих категорій дітей у всеукраїнських творчих конкурсах, фестивалях, мистецьких заходах, у тому числі й тих, що проводяться в Міжнародному дитячому центрі "Артек".

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінкультури України, МВС України, Мінсім'ямолодь України, Держкомспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Сприяти створенню при обласних філармоніях тематичних концертних бригад, що виступали б перед дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків, із спеціальними програмами з метою підвищення рівня їх духовної культури, виховання художнього смаку.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінкультури України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
Починаючи з 1997 року

 

 

 

3. Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Удосконалювати роботу консультативних пунктів центрів соціальних служб для молоді з надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, та їх опікунам (піклувальникам).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Окремо передбачати робочі місця для працевлаштування дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, під час бронювання робочих місць для громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

З метою залучення до трудової діяльності дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, визначати перелік тимчасових та оплачуваних громадських робіт, які вони можуть виконувати, та сприяти їх працевлаштуванню на відповідні робочі місця.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Державна служба зайнятості
Постійно

 

 

 

Розробити і апробувати в Харківській області програму створення центру тренінгу і консалтингу для підготовки менеджерів малого бізнесу з метою експериментального дослідження методики та організації форм психологічної і практичної підготовки до праці дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

 

 

 

 

 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Харківська обласна державна адміністрація
1997 - 1998 роки

 

 

 

Забезпечувати професійну підготовку дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей військовослужбовців i працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Міносвіти України, Мінсім'ямолодь України, Міністерство праці та соціальної політики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Державна служба зайнятості
Постійно

 

 

 

Виявляти дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, які не мають повної середньої освіти, не навчаються і не працюють, залучати їх до навчання і сприяти їх працевлаштуванню.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, МВС України, Міносвіти України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Надавати дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, інформацію про наявність навчальних закладів, курсів для підготовки та перепідготовки кадрів, про строки та умови навчання в них.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Державна служба зайнятості, центри соціальних служб для молоді
Постійно

 

 

 

4. Матеріальне забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Забезпечувати виконання регіональних програм соціального захисту і підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, розроблених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків".

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Сприяти різним формам патронату дітей, які перебувають у надзвичайно складних умовах.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Міносвіти України, МВС України, Мінкультури України, Держкомспорт України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

З метою надання шефської допомоги закріпити у встановленому порядку стабільно працюючі підприємства, установи і організації різних форм власності, банківські установи, навчальні та культурно-освітні заклади, спортивні товариства, команди з ігрових видів спорту, спортклуби тощо за будинками дитини, дитячими будинками, дитячими будинками сімейного типу, загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей з вадами фізичного і розумового розвитку.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Міносвіти України, Мінкультури України, Держкомспорт України
IV квартал 1997 року

 

 

 

Сприяти проведенню благодійних акцій, кошти від яких спрямовувати на матеріальне забезпечення дітей, які перебувають у надзвичайно складних умовах.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Мінінформ України, Міністерство праці та соціальної політики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Постійно

 

 

 

Підготувати проект нормативно-правового акта про передачу закладам для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дитячих речей, затриманих митними органами та конфіскованих відповідно до законодавства.

 

 

 

 

 
 
 

Державна митна служба України, Мін'юст
України
IV квартал 1997 року

 

 

 

Забезпечувати оздоровлення дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, напівсиріт у дитячих оздоровчих закладах. Дітям, які потребують санаторно-курортного лікування, першочергово виділяти путівки до санаторно-курортних закладів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, МВС України, Міноборони України, МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю профспілкових об'єднань
Щорічно

 

 

 

Організовувати цільові зміни на базі Міжнародного дитячого центру "Артек" для 1200 дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

 

 

 

 

 
 

Мінсім'ямолодь України
Постійно

 

 

 

Вивчити питання про виділення частини тиражів газет i журналів для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку для будинків дитини, дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, і подати відповідні пропозиції.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінінформ України, Мінсім'ямолодь України, МО3 України, Міносвіти України, Мінфін України
1997 рік

 

 

 

5. Нормативно-правове забезпечення охорони прав дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Розробити проект Закону України "Про охорону дитинства".

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Мін'юст України, Міносвіти України, МОЗ України, Міністерство праці та соціальної політики України, Мінкультури України, МЗС України, МВС України, Мінфін України, Національна академія наук України
1997 рік

 

 

 

Підготувати пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства України щодо підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми.

 

 

 

 

 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Мін'юст України,
МВС України, Міносвіти України
1998 рік

 

 

 

Розробити проект нової редакції Правил опіки і піклування.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Міносвіти України, МО3 України, Мін'юст України, Міністерство праці та соціальної політики України
1998 рік

 

 

 

Підготувати проект Положення про прийомну сім'ю.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Міносвіти України, МО3 України, Міністерство праці та соціальної політики України, Мін'юст України
1997 рік

 

 

 

Розробити проект Закону України про внесення змін i доповнень до Житлового кодексу України, Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", Закону України "Про товарну біржу" з метою забезпечення і захисту житлових та майнових прав дітей.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Мін'юст України, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
І квартал 1998 року

 

 

 

Передбачати в проектах Державної програми економічного та соціального розвитку окремим рядком фінансування капітального будівництва та реконструкції будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

 

 

 

 

 
 

Мінекономіки України
Починаючи з 1998 року

 

 

 

Розробити концептуальні засади створення і функціонування закладів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, заснованих на недержавних формах власності.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінсім'ямолодь України, Міносвіти України, Академія педагогічних наук України, Академія медичних наук України, МОЗ України, Міністерство праці та соціальної політики України, Мін'юст України
1998 рік

 

 

 

Вдосконалити державну статистичну звітність про дітей-сиріт i дітей, які залишилися без піклування батьків.

 

 

 

 

 
 
 
 

Державний комітет статистики України, Мінсім'ямолодь України, Міносвіти України, МОЗ України
1998 рік

 

 

 

6. Науково-методичне та інформаційне забезпечення здійснення Заходів

Підготувати і видати:

інформаційно-методичний бюлетень про організацію роботи з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків;

збірник інформаційно-методичних матеріалів і програм, орієнтованих на соціальну адаптацію і соціальну опіку дітей-сиріт i дітей, які залишилися без піклування батьків, для центрів соціальних служб для молоді.

 

 

 

 

 
 

Мінсім'ямолодь України
1998 рік

 

 

 

Розробити в обласних, міських і районних центрах соціальних служб для молоді індивідуальні інформаційні паспорти дітей-сиріт i дітей, які залишилися без піклування батьків, з метою надання їм соціальної допомоги.

 

 

 

 

 
 

Мінсім'ямолодь України
1998 рік

 

 

 

Проводити тематичні семінари для працівників соціальних служб для молоді з питань соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

 

 

 

 

 
 

Мінсім'ямолодь України
Постійно

 

 

 

З метою привернення уваги громадськості до проблем дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків:

забезпечувати систематичний випуск циклів телепередач за спеціальними сюжетами у програмі "Нове покоління" та проведення благодійних фестивалів "Сім, сім", "Хочу стати зіркою", "Фант-лото "Надія", "Нові імена";

висвітлювати в теле- і радіопередачах питання соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування та забезпечення житлом зазначеної категорії дітей;

сприяти поширенню реклами щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;

пропагувати досвід щодо виконання регіональних програм надання практичної допомоги дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, запровадження шефства над ними з боку трудових колективів, громадських організацій, благодійних фондів.

 

 

 

 

 
 
 

Мінінформ України, Мінсім'ямолодь України, Міносвіти України
Постійно

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

Опрос