Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обязательной специальной проверке сведений, подаваемых кандидатами на занятие должностей государственных служащих

Президент Украины
Указ Президента от 19.11.2001 № 1098/2001
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 5 березня 2004 року N 280/2004
,
 від 9 червня 2006 року N 508/2006
,
 від 18 серпня 2006 року N 687/2006
,
 від 2 жовтня 2006 року N 810/2006
,
від 30 квітня 2010 року N 589/2010

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 25 січня 2012 року N 33/2012)

З метою дальшого вдосконалення порядку прийняття та проходження державної служби, запобігання корупції, іншим правопорушенням постановляю:

1. Запровадити обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців.

2. Затвердити Порядок проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців (додається).

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
19 листопада 2001 року
N 1098/2001
 

  

 

ПОРЯДОК
проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців

(У тексті Порядку слова "голова місцевої державної адміністрації" та "голови місцевих державних адміністрацій" в усіх відмінках виключено згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року N 687/2006)

(У тексті Порядку слова "Глава Секретаріату Президента України" та "Секретаріат Президента України" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Президента України" та "Глава Адміністрації Президента України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2010 року N 589/2010)

1. Обов'язкова спеціальна перевірка (далі - перевірка) проводиться стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців (далі - кандидати на зайняття посад), призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, Главою Адміністрації Президента України, Керівником Державного управління справами.

2. Відомості підлягають перевірці за наявності письмової згоди на це кандидата на зайняття посади. В разі відсутності такої згоди перевірка не проводиться і питання про призначення даної особи або погодження кандидатури для призначення на відповідну посаду не розглядається.

3. Перевірка здійснюється:

стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України, Главою Адміністрації Президента України, Керівником Державного управління справами, - за дорученням Глави Адміністрації Президента України відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України за участю Головного управління державної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України;

стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України, - за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України Головним управлінням державної служби України за участю Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України.

У разі потреби за дорученням Президента України стосовно відомостей, зазначених в абзаці третьому цього пункту, може бути здійснено додаткову перевірку, яка проводиться відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 02.10.2006 р. N 810/2006)

4. Строк проведення перевірки становить п'ятнадцять календарних днів. За наявності особливих обставин відповідно Глава Адміністрації Президента України або за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України Головне управління державної служби України можуть продовжити цей строк не більш як на один календарний місяць.

5. Перевірці підлягає:

достовірність відомостей, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе під час розгляду питання щодо прийняття його на державну службу або просування по службі, в тому числі відомостей, зазначених у деклараціях про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата на зайняття посади щодо себе та членів своєї сім'ї;

додержання кандидатом на зайняття посади вимог, установлених законодавством про державну службу, боротьбу з корупцією, про державну таємницю, невиконання яких перешкоджає прийняттю та перебуванню на державній службі.

6. З метою проведення перевірки відповідно Адміністрація Президента Українии або Головне управління державної служби України витребовує з останнього місця роботи кандидата на зайняття посади, який є державним службовцем, його особову справу, оформлену в установленому порядку. В разі потреби з кандидатом може проводитися співбесіда в Адміністрації Президента України.

Під час проведення перевірки Адміністрація Президента України та Головне управління державної служби України запитує в Державній податковій адміністрації України, Міністерстві внутрішніх справ України і Службі безпеки України, а в разі потреби також у інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях відомості про кандидата на зайняття посади, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

Форма запиту щодо проведення перевірки розробляється за участю Адміністрації Президента України, Міністра Кабінету Міністрів України і затверджується Головним управлінням державної служби України спільно з Державною податковою адміністрацією України, Міністерством внутрішніх справ України і Службою безпеки України.

7. Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України, Глава Адміністрації Президента України доповідає Президентові України.

Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України, Головне управління державної служби України інформує Міністра Кабінету Міністрів України.

Про результати перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється Керівником Державного управління справами, Адміністрація Президента України повідомляє відповідно Керівника Державного управління справами.

Адміністрація Президента України, Міністр Кабінету Міністрів України, Державне управління справами повідомляють у письмовій формі про результати перевірки також кандидата на зайняття посади, стосовно якого проводилася така перевірка.

Якщо кандидат на зайняття посади не згоден із результатами перевірки, він має право викласти свої зауваження (пояснення) у письмовій формі або звернутися з письмовою вимогою безпосередньо до Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з питань, що виникли.

8. Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення (якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю) є конфіденційною інформацією, якщо інше не передбачено законом. Документи щодо проведення перевірки зберігаються в установленому порядку відповідно в Адміністрації Президента України або Головному управлінні державної служби України.

9. В окремих випадках перевірку відомостей може бути проведено за дорученням Президента України стосовно кандидатів на зайняття посад державних службовців, призначення або погодження призначення на які здійснюється головами місцевих державних адміністрацій, а також стосовно осіб, які перебувають на державній службі. Така перевірка проводиться структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

(Порядок доповнено пунктом 9 згідно з
 Указом Президента України від 02.10.2006 р. N 810/2006)

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004
,
 у редакції Указу Президента України
 від 09.06.2006 р. N 508/2006)

Опрос