Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Совете по вопросам выставочной деятельности

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 25.11.2010 № 1053/2010
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Раду з питань виставкової діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 2 квітня 2012 року N 239/2012

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 2 вересня 2014 року N 701/2014)

З метою підвищення рівня представлення України, вітчизняних підприємств у виставково-ярмаркових заходах, сприяння реалізації експортного і науково-технічного потенціалу держави, запровадження міжнародного досвіду організації виставок постановляю:

1. Утворити при Президентові України Раду з питань виставкової діяльності.

2. Затвердити:

Положення про Раду з питань виставкової діяльності (додається);

персональний склад Ради з питань виставкової діяльності (додається).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
25 листопада 2010 року
N 1053/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань виставкової діяльності

1. Рада з питань виставкової діяльності (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо:

вдосконалення законодавчих актів з питань здійснення виставкової діяльності;

визначення державних пріоритетів у сфері виставкової діяльності та засобів їх реалізації, підвищення рівня провадження виставкової діяльності, посилення її впливу на науково-технічне і технологічне оновлення вітчизняного виробництва, проведення спеціалізованих виставок та ярмарків;

сприяння узгодженій діяльності органів виконавчої влади у питаннях організації виставкової діяльності, в тому числі забезпечення єдиного курсу представлення України на виставково-ярмаркових заходах за кордоном;

підготовки щорічних програм участі України у виставково-ярмаркових заходах за кордоном, з урахуванням потреб виходу вітчизняних виробників на міжнародні ринки товарів та послуг;

забезпечення належного рівня представлення досягнень України, вітчизняних виробників на виставкових заходах за кордоном;

сприяння запровадженню міжнародного досвіду організації виставок, розвитку матеріально-технічної бази виставково-ярмаркових центрів, розбудові їх транспортної та телекомунікаційної інфраструктури, підвищенню рівня побутових послуг, що надаються учасникам і відвідувачам виставок та ярмарків.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали;

утворювати робочі групи та експертні комісії;

залучати в установленому порядку до опрацювання питань, віднесених до компетенції Ради, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, учених, експертів;

організовувати та проводити конференції, семінари, наради з питань, віднесених до компетенції Ради.

5. Рада утворюється у складі трьох співголів, виконавчого секретаря та інших членів Ради.

Персональний склад Ради затверджується Президентом України.

Співголови, виконавчий секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше двох разів на рік.

(абзац перший пункту 6 у редакції Указу
 Президента України від 02.04.2012 р. N 239/2012)

Засідання Ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від складу Ради. Співголови Ради головують на її засіданнях почергово.

Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписується співголовами Ради. Член Ради, який не згоден з прийнятим рішенням, може викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу засідання Ради.

7. Організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Державним управлінням справами.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

 

СКЛАД
Ради з питань виставкової діяльності

ГОНЧАРУК
Андрій Іванович

- Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України, співголова Ради

КРАВЕЦЬ
Андрій Віталійович

- Керівник Державного управління справами, співголова Ради

ПОРОШЕНКО
Петро Олексійович

- Міністр економічного розвитку і торгівлі України, співголова Ради

БЕЗУГЛИЙ
Микола Дмитрович

- перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

БІЛИЙ
Валерій Леонідович

- віце-президент Торгово-промислової палати України (за згодою)

ГІЛЬ
Владислав Анатолійович

- виконуючий обов'язки генерального директора Національного комплексу "Експоцентр України" (за згодою)

ГУПАЛО
Аркадій Петрович

- заступник Керівника Головного управління з питань міжнародних відносин - керівник управління багатостороннього співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Ради

ДОРОХОВСЬКИЙ
Олександр Миколайович

- перший заступник Голови Державної митної служби України

КАМИШЕВ
Сергій Олексійович

- заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України

МАЙКО
Віктор Анатолійович

- заступник Міністра закордонних справ України

НАУМОВЕЦЬ
Антон Григорович

- віце-президент Національної академії наук України (за згодою)

НОВОХАТЬКО
Леонід Михайлович

- заступник голови Київської міської державної адміністрації

ПАВЛЕНКО
Володимир Петрович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату

ПАШКЕВИЧ
Олександр Миколайович

- президент Виставкової федерації України (за згодою)

РИБАК
Сергій Олександрович

- заступник Міністра фінансів України

СУЛІМА
Євген Миколайович

- перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

(склад у редакції Указу Президента
 України від 02.04.2012 р. N 239/2012)

Опрос